Nadpis
[CNW:Counter]

Historie aktualizací

10. prosince 2009

Práce na rodokmenu asi na nějakou dobu ustanou, protože se nám včera, 9. prosince, poněkud rozrostla rodina. Ve 13:40 se nám narodila dcera Ester. :o)

29. listopadu 2009 - rod Lednických, matrika oddaných Roubanina 1755-1788

Pomalu, ale jistě jsem se vrhla na zpracování historie rodu Lednických. Je zde ještě mnoho nejasností, mnoho otazníků a slepých uliček, ale pomalu se prokousávám dějinami tohoto rodu. Proto jsem se rozhodla zveřejnit zde první nástin historie rodu Lednických tak, jak ji aktuálně znám.
Dalším přírůstkem na stránky je matrika oddaných pro malou farnost Roubanina v okrese Blansko z let 1755-1788.

22. listopadu 2009 - matrika oddaných Horní Záhoří 1784-1804

Od momentu, kdy jsem vytvořila stránky na MyHeritage, tady mírně stagnuji - je to hlavně proto, že se teď snažím doplnit co nejvíce informací k jednotlivým rodinným větvím, které jsem v poslední době objevila nebo rozdělala - jedná se hlavně o Lednických a Kobelkovy z manželovy strany a o Schütznerovy z mé strany. Postupně informace k těmto rodinám přibydou i tady na stránkách.
Dnes přidávám jeden nový index k matrikám oddaných farnosti Horní Záhoří - roky 1784-1804.

21. října 2009 - kronika Třešně 1927

Po delší době zase přidávka - tentokrát rok 1927 v kronice vsi Třešně.

Taktéž jsem zveřejnila rodokmen na stránkách MyHeritage.com - nachází se tam aktuálně asi 1500 osob.

27. září 2009 - Velká Buková, písmeno S; kronika vsi Třešně - 1926

Kniha rodů pro Velkou Bukovou doplněna o další písmeno, resp. dvě - S a Š.
Kronika vsi Třešně
rozšířena o další rok, a to 1926.
Doplněny osobní odkazy a také odkaz na nový "projekt" - mapování stěhovavých povolání jako byli mlynáři, kantoři, pohodní a další.

25. září 2009 - kronika vsi Třešně

Novým přírůstkem na stránky je postupně zpracovávaná kronika vsi Třešně na Písecku. Momentálně jsou přepsané dva roky, 1924 a 1925, postupně budou přibývat další.

21. září 2009 - přepisy pozemkových knih

Přibyla nová sekce v menu - Dokumenty >> Přepisy gruntovnic neboli pozemkových knih. Najdete tam časem přepisy těch záznamů z pozemkových knih, které mě nejvíce zajímají. A nejen přepisy, ale i "překlad" do dnešního jazyka tak, aby byly záznamy pochopitelnější, případně aby bylo vysvětleno, o čem se vlastně v záznamu jedná. Prvním přídavkem je pět stran z pozemkové knihy pro obec Slaviboř, vložka č. 50 - Šánovský grunt.

14. září 2009 - Co obsahují matriky? a matrika oddaných Chřešťovice 1717-1757

Tento víkend mě přepadla tvořivá, takže jsem doplnila na tyto stránky poněkud víc informací, než je obvyklé. Po včerejším soupisu duší farnosti Mrákotín přichází dnes dvě další záležitosti.

První z nich je poměrně velká záležitost, na které jsem s (velkými) přestávkami pracovala od loňského listopadu. Jedná se o článek Co obsahují matriky? zaměřený na to, co můžete v matrikách najít v různých stoletích. Jinak vypadaly nejstarší matriky, jinak matriky po reformách Josefa II. - a tento článek přináší přehled o tom, jaké údaje najdete v jaké době.
Druhou záležitostí je matrika oddaných pro farnost Chřešťovice z let 1717 až 1757.

Doplňuji ještě odkaz na článek, který jsem před nedávnem sepsala pro Rodorevue - zabývá se oběťmi morové rány v hornozáhorské farnosti v roce 1680.

12. září 2009 - soupis duší Mrákotín 1795

Mrákotínská farnost se, stejně jako řada dalších, může "pochlubit" několika soupisy duší. Jedním z nejstarších je soupis z roku 1795, do jehož zpracovávání jsem se pustila. Jeho první část, obec Mrákotín, už najdete na těchto stránkách.

5. září 2009 - matrika oddaných Chřešťovice 1692-1717

Mezi matriky oddaných přibyla nová farnost - Chřešťovice v okrese Písek. První vlaštovkou v této farnosti je nejstarší matrika oddaných z let 1692-1717.

V poslední době jsem poněkud pracovně zaneprázdněná, přesto se snažím doplňovat sem informace alespoň jednou do měsíce, protože rodopisný zápal mě nepouští, jen na můj vlastní rodokmen aktuálně nemám moc času. Je otázkou, jak tomu bude v nastávajícím cca půl roce, kdy nás doma čekají poněkud větší změny. Přesto ale doufám, že se mi bude dál dařit stránky aktualizovat. Většinou se ale bude ale jednat spíše o menší aktualizace ve větších časových rozestupech. Děkuji za pochopení a za zachování přízně.

28. srpna 2009 - Stajiště v lánovém rejstříku, osobní stránky badatelů

Do Lánového rejstříku pro panství Třešť byla nově doplněna obec Stajiště.
Osobní stránky badatelů doplněny o nové odkazy.

12. srpna 2009 - mlýny na Telčsku

Jak jste si možná už všimli, přibyla v menu Obce nová položka - Mlýny na Telčsku. Jedná se o dlouhodobější projekt, kde jsem si dala za úkol zmapovat mlýny na Telčsku, a to nejen ty, které přímo souvisí s mou rodinou, ale i řadu dalších. Momentálně je zpracovaný mlýn v Krahulčí, částečně pak i mlýn v Třeštici. Připravuji mlýn v Černíči - jeho osudy jsou poněkud komplikovanější než u jiných mlýnů, takže to bude nějakou dobu trvat. Mezi další mlýny, které časem přibudou, patří např. Šiškův mlýn, mlýn v Doupi a řada dalších.

6. srpna 2009 - lánový rejstřík Buková, Panenská Rozsíčka, Mikolášek - Vlkava

Rozšířila jsem lánový rejstřík pro panství Třešť - přibyly obce Buková a Panenská Rozsíčka.
Mikolášek doplněn o další obec statku vlkavského - Vlkavu, čímž je tento statek dokončen.

1. srpna 2009 - nejstarší matrika oddaných Horní Záhoří, popis obce Buková, církevní kalendář

Index k nejstarší hornozáhorské matrice dokončen. Zahrnuje roky 1657-1703 a obsahuje přes 500 sňatků.
Písmena P, R a Ř v knize rodů Velké Bukové prolinkována s ostatními písmeny.
Mezi popisy obcí přidána Buková nedaleko Třešti.
Přidán také Církevní kalendář - pomůcka pro zjišťování data podle církevních svátků - např. v knihách ohlášek bývají dost často ohlášky uvedeny ne denním datem, ale církevním datem. Tak se můžete setkat s označeními jako Dom. 15. post Pent. a dalšími.

29. července 2009 - matrika oddaných Světlá, Doupě, lánový rejstřík Doupě, Krahulčí, Mikolášek - statek vlkavský, Skrchleby

Dokončena matrika oddaných farnosti Mrákotín z let 1784-1860 - přidána poslední část, obec Světlá.
Začala jsem následně zpracovávat oddané ve vsích farnosti Telč - první je Doupě, z let 1826-1850.
Obec Doupě, společně s Krahulčím, také přibyla ve zpracování lánového rejstříku.
Posledním přírůstkem je Mikolášek - doplněny dvě kapitolky, statek vlkavský a Skrchleby.

23. července 2009 - grunty ve Strachoňovicích, oddaní Sumrakov, další jména, Mikolášek - Dvory

K již dříve zpracovaným gruntům v Černíči přibyly další - a to ve vsi Strachoňovice, odkud taktéž pocházeli moji předci. Opět se jedná o soupis hospodářů na jednotlivých usedlostech v časové posloupnosti.
Aktualizován také rozrod rodu Janouškových - nový export do PDF z programu Family Tree Builder vypadá přece jen lépe než původní excel.
K přehledu křestních jmen přidána nová - Kateřina, Terezie, Žofie.
Pomalu dokončuji matriku oddaných pro mrákotínskou farnost - přibyla předposlední část, Sumrakov. Už zbývá jen Světlá.
A doplněny byly rovněž i Mikoláškovy Paměti osad - o obec Dvory.

17. července 2009 - Jabůrkova kronika, jména, vývody, P, R, Ř v knize rodů

Času na rodokmeny je poněkud více, proto dochází k další aktualizaci - tentokráte se jedná hlavně o vývody pro mého manžela ve dvou hlavních větvích - Lednických a Hrubcových.
Dalším velkým přídavkem jsou písmena P, R a Ř v knize rodů pro Velkou Bukovou.
Do česko-latinsko-německého přehledu jmen doplněna tři méně obvyklá jména - Havel, Jiljí a Řehoř.
Jabůrkova kronika podstatně rozšířena - o šest nových kapitol, mj. o hromobitích v Třešti.

12. července 2009 - oddaní Řásná, Staré předměstí, lánový rejstřík Slaviboř, Vanůvek

Opět jsem se rodokmenům delší dobu nevěnovala. Snažím se to v současnosti napravit, proto jsem začala znovu zpracovávat některé matriky, dokumenty, rodové větve a podobně.
Prvními prázdninovými vlaštovkami jsou dvě zpracované obce z lánového rejstříku pro panství Telč, a to Slaviboř a Vanůvek.
Následuje další matrika oddaných, která je stále ve stavu rozdělanosti, a to matrika č. 6990 pro farnost Telč. Novým přírůstkem je Staré předměstí.
Druhou matrikou oddaných, která je stále ještě "ve výstavbě", je matrika pro farnost Mrákotín z let 1784-1860. Byla doplněna o další část, a to o Řásnou.

26. března 2009 - matrika oddaných Blatná 1740-1759, latinsko-český slovníček

Přidána další matrika oddaných - tentokrát farnost Blatná a roky 1740-1759.
Rovněž aktualizován latinsko-český slovníček o další slova, na která můžete v matrikách narazit.

19. března 2009 - držitelé mlýna v Krahulčí v 16.-19. století

Pustila jsem se do zpracovávání podrobné historie jednotlivých gruntů, se kterými jsem se setkala při svém bádání a pátrání. První vlaštovkou je mlýn v obci Krahulčí a jeho držitelé.

15. března 2009 - odkazy na osobní stránky, Jabůrkova kronika

Doplněny odkazy na osobní stránky a do Jabůrkovy kroniky přidána další kapitolka o třešťské vrchnosti.

6. března 2009 - matriky oddaných Dobrš 1698-1784, Horní Záhoří 1773-1784

Taaaaak, konečně se mi povedlo dodělat matriku oddaných pro Dobrš 1698-1784 (takřka 900 sňatků), tak jsem ji mohla dát na web. A přidala jsem k ní i matriku pro Horní Záhoří z let 1773-1784.

23. února 2009 - doplnění vývodů

Vyrazila jsem dnes do SOA Praha, kde se mi povedlo doplnit alespoň část mých předků - mj. se mi povedlo rozlousknout příjmení manželky mého praprapraprapradědečka Václava Větrovce - ale o tom až někdy příště.
Doplněny vývody pro rodinu Větrovcových a Potůčkových.

22. února 2009 - matrika oddaných Horní Záhoří 1704-1732, odkazy na slovníky

Nový index k matrice oddaných - Horní Záhoří 1704-1732. Takže v Horním Záhoří už zbývají jen dvě matriky, 1657-1704 a 1773-1784. A i na ty časem dojde.
Mezi pomůcky pro badatele přidány odkazy na latinsko-české slovníky. Plus "vybudován" základ pro můj vlastní slovníček, který bude postupně doplňován.

15. února 2009 - matriky oddaných: Mrákotín 1784-1859 a Horní Záhoří 1732-1750, Jabůrkova kronika, Bošín (Mikolášek)

Přidány další indexy pro matriky oddaných. Zároveň upraveny stránky indexů ze SOA Třeboň - přidány přímé odkazy na matriky.
Doplněné matriky: Dobrá Voda, Lhotka, Praskolesy 1784-1859, Horní Záhoří 1732-1750.
Jabůrkova kronika města Třeště doplněna o dvě nové části: O pokřtění Židů a Zpráva o městě Jihlavě.
Přepis Mikoláška doplněn o další obec - Bošín.

9. února 2009 - vývod pro mého manžela, O (Velká Buková), matrika oddaných Horní Záhoří 1751-1772

První vlaštovka ve větvi mého manžela (to víte, není možné odolat) - vývod řešený stejně jako u mých větví.
Do Knihy rodů přidáno další písmeno - O.
Mezi matriky oddaných přidána MO Horní Záhoří z let 1751-1772.

Došlo také ke změně v menu - byla zrušena položka Zajímavosti a jednotlivé odkazy z této položky byly přesunuty do jiných kategorií. Položka Rody byla přejmenována na Rodina (a nově pod ní najdete třeba Osobnosti nebo Zajímavosti z rodiny), byla přidána položka Dokumenty, kde najdete matriky, kroniky, soupisy duší, lánové rejstříky a další informace. Byla rovněž zrušena položka Návštěvní kniha, která byla přesunuta pod položku Kontakt.

7.2.2009 - písmena L, M, N v knize rodů Velká Buková

Kniha rodů Velká Buková doplněna o tři nová písmena - L, M a N.

A jedna opravdu dobrá zpráva: Moravský zemský archiv v Brně začal zveřejňovat matriky na internetu. Webové stránky tohoto projektu najdete na adrese http://www.actapublica.cz/ (odkaz přidán i do odkazů).

31. ledna 2009 - matrika oddaných Telč-Velké předměstí 1823-1839, Borovná a Částkovice 1784-1860, Podlužany, Mečíř (Mikolášek)

Zpracované matriky farnosti Telč se rozrostly o další část - matriku oddaných Velkého předměstí z let 1823 až 1839. Přibyla také další část matriky oddaných ŘKFÚ Mrákotín - Borovná a Částkovice 1784-1860.
Mikolášek doplněn o další dvě obce - Podlužany a Mečíř.
Po dlouhé době rovněž aktualizovány počty osob v rodokmenu - k dnešnímu dni mám zmapovaných 479 přímých předků, celkem pak 3459 osob.
Jména v matrikách doplněna o podobu jmen z první poloviny 19. století.

28. ledna 2009 - matrika oddaných Mrákotín 1784-1860, Křinec (Mikolášek)

Mezi matriky oddaných doplněna první část matriky ŘKFÚ Mrákotín z let 1784-1860 - obec Mrákotín.
Mikoláškovy Staré paměti osad soudního okresu nymburského doplněny o Křinec.

9. ledna 2009 - Jizbice (Mikolášek)

Ke Starým pamětem osad soudního okresu nymburského doplněna obec Jizbice.

1. ledna 2009 - doplnění odkazů

Mezi "Pomůcky pro badatele" přidány dva nové odkazy.

30. prosince 2008 - Kniha rodů Velká Buková - písmeno K

Konečně se mi povedlo zpracovat zřejmě nejdelší písmeno z celé knihy rodů, písmeno K.

28. října 2008 - fotografie z Telčska

Přidány nové fotografie z obcí, odkud pocházeli moji předci - ze Slaviboře a Panenské Rozsíčky.

19. října 2008 - kniha rodů Velká Buková (písmeno J), mapy z vojenských mapování, matrika oddaných Čestice 1707-1725

Do knihy rodů pro Velkou Bukovou přidáno zatím nejrozsáhlejší písmeno - písmeno J.
Mapy z vojenských mapování doplněny o obce: Čestice, Dobrš, Hoslovice, Nuzín, Radkovice, Soběšice, Střídka (Strakonicko) a Jezdovice, Nevcehle, Olšany, Panenská Rozsíčka a Vanůvek (Jihlavsko).
Matriky oddaných doplněny o další čestickou matriku - tentokráte z let 1705-1725.

16. října 2008 - matrika oddaných Čestice 1725-1749

Protože archiv v Třeboni uveřejnil před časem matriky Čestic a nejstarší matriky oddaných nemají indexy, rozhodla jsem se je vytvořit. První matrikou, pro kterou jsem dala dohromady index, je matrika z let 1725-1749.

14. října 2008 - vývod pro Terezii Míkovou, Velká Buková (písmeno G a H)

Nově přidán vývod pro Terezii Míkovou, moji praprapraprababičku narozenou v roce 1781. Zároveň doplněn rodokmen Petříkových.
Kniha rodů Velká Buková doplněna o písmena G a H.

8. října 2008 - odkazy, Velká Buková (písmena E a F)

Doplněny a případně opraveny odkazy na jednotlivé internetové stránky.
Kniha rodů Velká Buková doplněna o písmena E a F.

4. října 2008 - Velká Buková (písmeno D), Čudlíkovi, oddaní Nevcehle

Tak po delší době nová aktualizace, tentokráte trochu rozsáhlejší (i když bych byla ráda, kdyby byla ještě rosáhlejší, ale to chce čas). Takže:
Doplněn rodokmen rodiny Čudlíkových o podrobnosti o větvi Štamberových.
Přidán vývod pro Marii Hodkovou, narozenou v roce 1803.
Ke Knize rodů Velké Bukové přidáno písmeno D.
Přidána nová matrika, respektive její část - oddaní v Nevcehli z let 1822-1859.

20. srpna 2008 - doplnění rodokmenů

Podařilo se mi dohledat další informace k některým rodokmenům - rodině Čudlíkově, Pěničkově a Petříkově. Změny jsou označeny červeně.

15. srpna 2008 - fotografie ze srpna 2008

Občas se mi do rukou dostane nějaká ta fotka - a v srpnu se zadařilo... :o)

13. srpna 2008 - křestní jména v matrikách

Příklady křestních jmen tak, jak je najdete napsané v matrikách, byly doplněny o 2. polovinu 18. století a také o čtyři nová jména - Anežka, Kateřina, Ondřej a Voršila.

12. srpna 2008 - kniha rodů Velká Buková

Přidala jsem novou část - Rody/Dokumenty/Kniha rodů Velká Buková. Zatím jsem zpracovala písmena B, C a Č, postupně zpracovávám další písmena.

6. srpna 2008 - Jabůrkova kronika

Jabůrkova kronika města Třešti doplněna o nové části - Úvod a O stromech a porostlinách zemských.

11. července 2008 - rodokmen Petříkových

Strom rodiny Petříkových doplněn o nové informace o rodině Nových.

1. července 2008 - Velká Losenice, oddaní 1836-1857

Doplněna poslední část z matriky oddaných 1784-1857 pro obec Velká Losenice - roky 1836 až 1857.

28. června 2008 - Josef Pěnička - vývod

Přidán další ze "starších" vývodů - pro mrákotínského kováře Josefa Pěničku, narozeného v roce 1814.

26. června 2008 - oddaní Velká Losenice

Zveřejněna další část matriky oddaných č. 16413 pro Velkou Losenici - tentokrát léta 1811-1835.
Doplněno povídání o rodu Trojanových.

25. června 2008 - oddaní Mrákotín

Doplněna další z matrik oddaných, tentokráte první polovina 18. století pro farnost Mrákotín.

11. června 2008 - změny jsou život, že?

Věřím, že pravidelní návštěvníci mých stránek se včera během dne celkem podivili, co se to tu děje - a vzhledem k tomu, že se šťouráme v rodokmenech, tak jim došlo, že změna je život a že k životu patří také sňatky. :o)
No a protože jsem o víkendu absolvovala svatební obřad, proběhla i změna mého příjmení. V dohledné době změním své příjmení snad všude na stránkách.
A vzhledem k tomu, že by bylo škoda, kdyby svatba nebyla zdokumentována, přihazuji i nějaké ty fotky.. :o)

15. dubna 2008 - o biřmování

Jabůrkova kronika doplněna o další část - tentokráte o povídání o biřmování v Třešti.

1. dubna 2008 - oddaní Telč 1777-1784, nové osobní stránky

Matrika č. 6989 (farnost Telč od r. 1769) doplněna o druhou část - roky 1777 až 1784. Zbývající roky (od 1785) se nacházejí na stránkách Petra Valeny.
Proběhla nová aktualizace osobních stránek badatelů - tři vyřazeny, tři nové přidány.

29. března 2008 - rod Trojan, oddaní Nové předměstí

Rod Trojanů konečně dostal své vlastní povídání - plus jsem trochu upravila stránku s rozpisem rodů, aby bylo přehlednější, kam který rod patří. Rovněž byl aktualizován rozrod strachoňovické větve Trojanových o informace, které se mi v uplynulých cca dvou letech povedlo získat.
Telčské Nové předměstí je další částí matriky oddaných č. 6990 (léta 1825-1843).
Doplněny další osobní stránky našich genealogů.

27. března 2008 - křestní jména

Mezi nejčastější česká jména doplněna jména Antonín, Bartoloměj, Jakub a Vavřinec.
A aby toho nebylo málo, připravila jsem (zatím nekompletní) tabulku s křestními jmény - jak je můžete najít v matrikách..
Strom rodiny Čudlíkových doplněn o další údaje.

26. března 2008 - oddaní Velká Losenice 1784-1810

Matriky oddaných byly doplněny o farnost Velká Losenice - první vlaštovkou z této farnosti je 1. část matriky z let 1784-1857.

22. března 2008 - oddaní Telč 1822-1837

K matrikám oddaných doplněni oddaní v Telči-městě z let 1822-1837.
Mezi Zajímavosti/Z rodiny doplněna Ztráta předků - pojednávající, překvapivě, o ztrátě předků.

6. února 2008 - narození Buková

Mezi matriky narozených přidána Buková (1689-1735).

9. ledna 2008 - svátky světců

V matrikách rozsáhlých farností, které jsou vedeny po jednotlivých letech, je někdy těžké najít narození předka.. Pokud ale máte jeho křestní jméno, může vám to hodně napovědět. Připravila jsem proto kalendářní přehled základních českých jmen podle toho, kdy ten který světec měl svátek a kdy v roce se tedy osoba s tím křestním jménem pravděpodobně mohla narodit.
Tento přehled není stoprocentní, existuje z něj mnoho výjimek, je to spíše pomůcka pro snadnější orientaci než cokoli jiného.

8. ledna 2008 - digitální archiv SOA Třeboň, míry a váhy

Mezi odkazy na pomůcky pro badatele přidány nové stránky.

6. ledna 2008 - Jabůrkova kronika, matrika narozených Černíč

Díky pomoci Petra Valeny se mi dostala do rukou nafocená Jabůrkova kronika Třeště, která byla sepsána Františkem Jabůrkem, třešťským sousedem, v 19. století. Pustila jsem se do přepisu a překladu kroniky - zatím zde na stránkách najdete část nazvanou O ohních v Třešti.
Matrika narozených pro Černíč (1695-1729) přidána mezi přepisy matrik narozených.
V průběhu dne jsem k Jabůrkově kronice doplnila ještě dvě části - O ohních vesnic a O drahých letech.

30. prosince 2007 - soupis narozených Třeštice 1689-1735

Přepisy matrik doplněny o další část matriky narozených farnosti Třešť.

30. listopadu 2007 - soupis narozených Hodice 1689-1735

Na základě inspirace ze stránek pana doktora Dvořáka jsem se rozhodla založit další sekci - matriky narozených, a rovnou vložit první PDF soubory - soupis narozených v Hodicích z let 1689 až 1735 (nejsou tam uvedena přesná data, ale pouze roky - i tak bych řekla, že je to poměrně dobrý zdroj informací pro potenciální badatele) a soupis narozených ve farnosti Urbanov v letech 1724-1742 (zde přesná data uvedena jsou).

27. listopadu 2007 - soupis obyvatel Městečko, odkazy

Sice aktualizace v poslední době nestíhám tak často, přesto se aspoň občas nějaký ten čas najde...
Na stránky přidán soupis obyvatel farnosti Městečko - mj. zde najdete i Velkou Bukovou nebo Kalubice.
Osobní stránky doplněny o několik nových odkazů.

9. října 2007 - oddaní Telč, odkazy

Po delší době (ale tentokráte dříve než po půl roce :o)) opět provedena aktualizace stránek.
Oddaní Telč doplněni o další matriku, resp. její část - oddaní 1769-1776.
A do Osobních stránek byly doplněny nějaké ty odkazy.

11. září 2007 - oddaní Třešť 1689 až 1733

Matrika oddaných farnosti Třešt pro léta 1689 až 1733 byla přidána mezi soupisy oddaných.
O nové informace byly rozšířeny stromy rodiny Čudlíkových a Králíčkových - druhý jmenovaný strom byl o nové údaje obohacen díky pomoci paní Ilony Bílkové, která mi v archivu v Zámrsku ochotně dohledala nové informace.

7. září 2007 - oddaní Telč 1721 až 1729, Třešť 1734 až 1766

Oddaní farnosti Telč doplněni o čtvrtou a poslední část - celkem se jedná o cca 1450 sňatků...
Mezi soupisy matrik přidán Lanžhot.
Strom rodiny Musilových, vývody pro Jana Janouška, Františka Trojana a Marii Netoličkovou doplněny o nové informace.
Mezi matriky oddaných přidána třešťská farnost pro léta 1734 až 1766.

6. září 2007 - oddaní Telč 1711 až 1720

Mezi oddané ve farnosti Telč přidána třetí část - oddaní pro léta 1711-1720.

5. září 2007 - matriky oddaných

Pro matriky oddaných zřízena samostatná stránka.

2. září 2007 - odkaz na oddané Telč 1730-1768

Mezi matriky oddaných přidán odkaz na stránky Petra Valeny, kde se nachází soupis oddaných ŘKFÚ Telč z let 1730-1768.

24. srpna 2007 - oddaní Zadní Vydří, mapy z vojenských mapování

Matrika oddaných farnosti Kostelní Myslová z let 1784-1860 doplněna o poslední chybějící obec - Zadní Vydří.
Přidány nové mapy z vojenských mapování - Buková, Doupě, Kostelní Myslová, Slaviboř, Žatec.

19. srpna 2007 - oddaní Telč 1701-1710

Přidána druhá část matriky oddaných ve farnosti Telč v letech 1701-1710.
Doplněny odkazy o další osobní stránku.
Postupně zpracovávám anglickou verzi stránek na adrese http://rodokmen.psinec.com/en/.

11. srpna 2007 - oddaní Telč 1695-1700

Přidána nový, právě zpracovávaný soupis oddaných - jedná se o matriku oddaných pro Telč 1695-1729, zatím jsou zpracovány pouze roky 1695-1700. Postupně budou přibývat další.
V případě těchto matrik jsem zavedla novinku - pokud se jedná o sňatek mých přímých předků, přidala jsem do soupisu odkaz na vývod, ve kterém jsou zahrnuti. To je provázání, které postupně uplatním u všech zpracovaných matrik.

10. srpna 2007 - vývody

O nové informace doplněny dva vývody - pro Marii Netoličkovou a Jana Janouška.

6. srpna 2007 - fotografie

Galerie Příbuzní doplněna o nové fotografie z posledních měsíců.

5. srpna 2007 - lánový rejstřík Studená, Horní Pole, Třešť

Přidána Zveřejněn soupis hospodářů podle lánového rejstříku z dalších obcí panství Telč, a to Studená a Horní Pole. Rovněž lánový rejstřík pro panství Třešť doplněn - o samotnou Třešť.

4. srpna 2007 - soupis hospodářů Černíč

Přidána nová sekce - Obce/Grunty. Budu se snažit zde zveřejňovat informace k jednotlivým obcím (soupisy hospodářů) nebo přímo ke gruntům (histori gruntu jako takového).

27. července 2007 - oddaní Urbanov

Zcela nově přidán soupis oddaných pro farnost Urbanov z let 1724 až 1784.
Osobní stránky badatelů doplněny o nové odkazy.

22. července 2007 - oddaní Olší, vývod Marie Netoličkové

Oddaní farnosti Kostelní Myslová doplněni o předposlední obec, Olší
Jedním z dalších stromů, který jsem zde zveřejnila, je vývod pro Marii Netoličkovou.

19. července 2007 - rod Netolička, fotografie Strachoňovice, Černíč

Historie rodu Netoličků doplněna o nově zjištěná fakta a "obrazový" materiál.
Doplněny fotografie Strachoňovic a Černíče z mé poslední návštěvy na Vysočině.

15. července 2007 - oddaní Jezdovice, Čenkov, Třeštice, Salavice

Soupis oddaných farnosti Třešť v letech 1784-1827 dokončen.

11. července 2007 - oddaní Buková, texty pro procvičení čtení, archivní prameny

Mezi obce v soupisu oddaných ve farnosti Třešť v letech 1784 až 1827 přidána Buková.
Doplněny další texty do procvičování čtení matrik - z Dolní Cerekve z 18. a 19. století a ze Slaviboře z 19. století.
Do menu přidána další položka, a to Archivy - Prameny. Jedná se o soupis těch archivních pramenů, které jsem použila pro tvorbu rodokmenu a těchto stránek.

9. července 2007 - oddaní farnost Třešť 1767-1779, vývod Trojan, oddaní Hodice 1785-1827

Tak a máme tu další matriku oddaných, opět farnost Třešť. Je to matrika, na kterou navazuje už dříve zpracovaná matrika pro roky 1780-1827 - k té byla doplněna další obec, Hodice.
Mezi rodokmeny doplněn vývod pro Františka Trojana (nar. 1803).

5. července 2007 - oddaní Horní Myslová

Do oddaných z Kostelní Myslové v letech 1784 až 1861 přidána obec Horní Myslová.

3. července 2007 - oddaní Třešť

Přibyla další zatím jen částečně zpracovaná farnost, co se soupisu oddaných týče - Třešť 1780 až 1827.

2. července 2007 - oddaní Kostelní Myslová, Musilovi

Kostelní Myslová je další zpracovanou obcí z matriky oddaných 1784-1861.
Jako další ze zpracovaných rodů přibyli Musilovi z Dolní Cerekve.
Doplněny informace do stromu rodu Musilových.

25. června 2007 - doplněny osobní stránky badatelů, oddaní Mysletice

Mezi soupisy oddaných z Kostelní Myslové 1784-1861 přidány Mysletice.

23. června 2007 - oddaní Dolní Cerekev 1786-1812

Přidána další soupis párů z matriky oddaných, tentokrát pro Dolní Cerekev z let 1786-1812.

21. června 2007 - odkazy na osobní stránky, Pěničkovi

Projela jsem a zkontrolovala odkazy na osobní stránky badatelů, některé jsem upravila, některé smazala, jeden přidala.
Zároveň jsem doplnila historii rodu Pěničků o nové informace a kopie záznamů z matrik.

15. června 2007 - oddaní Mrákotín 1750-1784

Přidána matrika oddaných farnosti Mrákotín pro léta 1750 až 1784 a první část matriky oddaných farnosti Kostelní Myslová z let 1784-1861 (Černíč, Myslůvka).

10. června 2007 - oddaní Radkov 1785-1908

Zpracována kniha oddaných pro ŘKFÚ Radkov z let 1785 až 1908 - najdete tam dvojice oddaných seřazené podle obcí a roků.

8. června 2007 - Janouškovi

Doplněn rozrod rodu Janouškových.

7. června 2007 - ohlášky Panoší Újezd

Opět jsem na aktualizaci stránek hodně dlouho nedělala. Znáte to - občas chybí chuť, občas čas, někdy obojí... A najednou je půl roku pryč a člověk ani neví, jak.
Přidány ohlášky snoubenců pro roky 1897 - 1908 pro ŘKFÚ Panoší Újezd a soupis příjmení pro farnost Urbanov z let 1724 až 1742.

20. prosince 2006 - Příbram

Na internetu jsem našla článek týkající se Příbrami, kde se objevuje jméno Prokopa Šalanského, jednoho z mých předků.

19. prosince 2006 - matriky Pavlov, Polná, Růžená, Větrný Jeníkov

Mezi matriky přidány 4 nové římskokatolické farní úřady - Pavlov, Polná, Růžená, Vetrný Jeníkov, vše na Jihlavsku.
Pár dní jsem teď byla ve středních Čechách, abych se podívala po obcích a po hřbitovech... Něco málo jsem nafotila, tak se těšte, brzo to sem nahodím.

10. prosince 2006 - lánový rejstřík Bezděkov, vývod pro Jana Janouška

Trochu jsem rozšířila sekci Rodokmeny - zatím jen o vývod pro Jana Janouška, ale další budou asi v dohledné době následovat.
Do lánového rejstříku pro panství Třešť přidán Bezděkov.
Soupis duší Mrákotín - rodina Netoličkova - doplněn o další rok, 1820.
A doplněny informace o chalupě čp. 40 do historie rodu Netoličkových.

9. prosince 2006 - pomůcky, Janouškovi

Opět doplněny odkazy o další pomůcky pro badatele.
Rod Janoušků doplněn o nové informace (a zároveň doplněn vývod mojí prababičky Marie Musilové).

6. prosince 2006 - ohlášky snoubenců

Mezi Dokumenty přidány Ohlášky snoubenců pro farnost Radkov z let 1853 až 1919.

3. prosince 2006 - odkazy

Doplněny Osobní stránky, Pomůcky a Česká komunita.

2. prosince 2006 - Mlýny na Dyji, fotografie Třeštice, Dolní Cerekev

Galerie doplněna o fotografie z Třeštice a Dolní Cerekve.
Do Zajímavostí/Z tisku přidán článek o mlýnech na Dyji.
Doplněn vývod Marie Musilové o nová data a jména.

1. prosince 2006 - nové fotografie Strachoňovic a Mrákotína

Doplněny fotografie do galerií Příbuzní a Místa.

30. listopadu 2006 - lánový rejstřík Hodice, matriky Kunovice, Nedakonice, Nezdenice

Mezi dokumenty přidán Lánový rejstřík pro panství Třešť - momentálně je zpracována pouze obec Hodice.
Mezi soupisy matrik přidány Kunovice, Nedakonice a Nezdenice.

29. listopadu 2006 - Pěničkovi, kováři v Mrákotíně

Doplněno povídání o kovářském rodu Pěničkových z Mrákotína.
Mezi soupisy matrik přidány Sady (Uherské Hradiště).

28. listopadu 2006 - matriky Moravský Krumlov, Budišov, fotografie příbuzných

Soupisy matrik opět rozšířeny, tentokráte o Moravský Krumlov a Budišov.
Znovu a tudíž opakovaně doplněny osobní stránky badatelů.
A do Galerie doplněna sekce Příbuzní.. Konečně.. :o)

26. listopadu 2006 - matriky Telč

Mezi soupisy matrik doplněn farní úřad v Telči a v Lukově.
Opět doplněny osobní stránky badatelů.
Galerie naplněna novými fotografiemi - první fotografie v sekci Předkové, fotografie Radkova a Strachoňovic v sekci Místa.
A jdu slavit, počet návštěv těchto stránek se o tomto víkendu přehoupl přes 40 000 tisíc návštěv!

25. listopadu 2006 - lánový rejstřík Dyjička, Stranná

Do lánového rejstříku panství Telč přidány obce Dyjička a Stranná.
Doplněny další odkazy mezi osobní stránky badatelů.

24. listopadu 2006 - Melichar Janoušek a jeho syn Pavel

Podařilo se mi rozlousknout záhadu Pavla Janouška, jediného nositele přijmení Janoušek ve Strachoňovicích, o kterém jsem nevěděla, kam ho zařadit... Více viz. Rody - Janouškovi.

19. listopadu 2006 - soupis duší Přistoupim

Zveřejněn soupis duší pro obec Přistoupim z roku 1817 (Rody/Dokumenty).
Aktualizován rozrod rodu Větrovcových z Rakovnicka.

18. listopadu 2006 - předělání stránek

Asi se divíte, co se to stalo. No, prostě už mě to nebavilo, tak jsem stránky s pomocí mého kamaráda ThePudinga předělala. Stálo nás to asi tři hodiny práce, což je hodně rychlé - takže, snad se tu nevyskytují žádné velké chyby ani nic podobného. Pokud byste na nějakou chybu narazili, dejte mi vědět.

17. listopadu 2006 - lánový rejstřík Černíč

Provázání mezi jednotlivými částmi stránky opět o něco doplněno.
Přidány záznamy z lánového rejstříku pro Černíč.
Janouškovský rod v Rody/Rody trochu přepsán, doplněn apod.

16. listopadu 2006 - aktualizace odkazů, přírůstky do rodiny

Doplněny odkazy (Pomůcky) o historické mapy (císařské otisky katastrálních map), do Zajímavostí z rodiny přidány přírůstky, o kterých jsem se letos dozvěděla.

31. srpna 2006 - Janouškovský rozrod; Netřebice, Kovansko

Mezi Rody/Rodokmeny doplněn rozrod rodu Janoušků od r. 1600 do současnosti (jedná se o excelový soubor).
Do Mikoláška přidán popis obcí Kovansko a Netřebice.

29. srpna 2006 - Čilec, lánový rejstřík Velká Lhota

K Lánovému rejstříku panství Telč přidána další ves - Velká Lhota.
Do Mikoláška přidán popis obce Čilec.

28. srpna 2006 - Robota, panství Benátky

Doplněna další část knihy Staré paměti soudního okresu Nymburského - Robota a Panství Benátské.

26. srpna 2006 - lánový restřík panství Telč

Přidala jsem do sekce Rody/Dokumenty odkaz na informace o lánovém rejstříku pro panství Telč. Je zde umístěn popis toho, co vlastně lánový rejstřík je, co obsahoval. Postupně zde budou přibývat jednotlivé obce z lánového rejstříku, pro začátek jsou uvedeny Strachoňovice a Mrákotín.
Galerie/Hřbitovy - doplněno o několik fotografií ze hřbitova v Radkově.

7. července 2006 - popis obce Strachoňovice

Protože jsem se pustila do psaní bakalářské práce na téma Rod Janoušků ve Strachoňovicích, měla jsem celkem málo času na doplňování stránek. Obávám se, že ani v nejbližších měsících to nebude o mnoho lepší. Proto jsem se rozhodla zde postupně zveřejňovat některé části této práce - první z nich je popis obce Strachoňovice.
A když už jsem v tom doplňování... Doplněny a aktualizovány informace u rodu Janoušek.
Přidán soupis příjmení ze strachoňovické matriky narozených pro léta 1773-1784.

29. dubna 2006 - rod Netolička a Mrákotín 78

Rod Netolička doplněn o další grunt - a to čp. 78.

28. dubna 2006 - Patřín, Jakub Janoušek

Mikoláškovo Nymbursko doplněno o obec Patřín. Viz. Obce/Literatura.
Povídání o rodu Janoušků ze Strachoňovic doplněno o předání gruntu Jakubu Janouškovi v roce 1725.

27. dubna 2006 - soupis duší Mrákotín 1843

Údaje ze soupisů duší doplněny o další rok - 1843 (Rody/Dokumenty).

26. dubna 2006 - soupis duší Mrákotín 1796

Soupis duší Mrákotín pro rodiny Netoličkových doplněn o další rok - 1796 (Rody/Dokumenty).

25. dubna 2006 - rod Janoušek

Rod Janoušek doplněn o přepis předání gruntu Františku Janouškovi z roku 1805.

24. dubna 2006 - stabilní katastr Mrákotín

Mezi Obce/Mapy doplněna první mapa stabilního katastru - pro obec Mrákotín.

23. dubna 2006 - soupis duší Mrákotín 1795, matriky Bořitov

Mezi Zajímavosti/Z rodiny a také mezi Rody/Dokumenty přidán výtah ze soupisu duší pro obec Mrákotín pro rok 1795. Výtah zahrnuje rodiny Netoličkových.
Mezi Archivy/Matriky doplněn seznam ŘKFÚ Bořitov.

22. dubna 2006 - nejčastější česká jména, matriky Vémyslice

Do podsekce Archivy/Začátečník přidána Nejčastější česká jména - jejich německá a latinská verze a krátké vysvětlení původu.
Mezi Archivy/Matriky nově přidán seznam matrik římskokatolické farnosti Vémyslice.

21. dubna 2006 - Jan Janoušek

Rod Janoušků doplněn o nové informace týkající se Jana Janouška - zápis o převzetí gruntu z roku 1822. Více viz. Rody/Rody.

20. dubna 2006 - kniha rodů Velká Buková

Proběhl pokus o zpřehlednění stránek, po kliknutí na jednotlivé sekce v menu jsou v hlavním okně informace týkající se jednotlivých podsekcí.
Mezi Zajímavosti/Z rodiny přidány informace o rodu Větrovců z Knihy rodů pro Velkou Bukovou.

18. ledna 2006

Nebojte se, na stránky jsem nezanevřela. Jen se jaksi opět přiřítilo zkouškové, které má trochu vyšší prioritu. :o) Jakmile skončí, budu se zase věnovat rodokmenům. Mám toho hodně, co chci na stránky přidat.

14. prosince 2005 - Větrovec a Dvořák, obec Velká Buková

Díky informacím od pana Kouteckého jsem měla možnost doplnit informace k rodu Větrovců. Další informace k tomuto rodu brzy opět přibudou.
Doplněny informace týkající se rodu Čudlíkových.

11. prosince 2005 - Městečko u Křivoklátu

Popis této obce doplněn o informace z Dějin Rakovnicka.

9. prosince 2005 - odkazy, německé názvy obcí

Doplněny odkazy. V sekci Odkazy/Pomůcky přidána podsekce Německé názvy obcí, kde jsou shromažďovány linky s tímto zaměřením.

6. prosince 2005 - původ Václava Klause

Do sekce Zajímavost/Z tisku přidán článek ze sobotní Mladé Fronty, ve kterém je probírán rod prezidenta Václava Klause.

5. prosince 2005 - hřbitov v Mrákotíně

Konečně jsem se zase dostala k malé úpravě stránek - naplnila jsem první podkategorii Galerie - Hřbitovy. Sice zatím jen fotografiemi ze hřbitova v Mrákotíně, ale brzy přijdou další.

27. listopadu 2005 - rozrod rodu Větrovců

Doplněna literatura k popisům obcí.
Když už jsem připojila rozrod rodu Větrovců, nemůžu vynechat rozrod rodu Bartlů - od Josefa Bartla a jeho ženy Marie Černíkové.

25. listopadu 2005 - Hodice a jejich původ

Díky dobrotě hodického starosty jsem získala publikaci Hodice a jejich původ. Našla jsem tam i jména, která s mým rodem souvisejí, mimo jiné i jméno mého předka Pavla Hodka, který je uveden v seznamu rychtářů a starostů Hodic. Resp. zatím nemám potvrzeno, že je to skutečně on, ale pochybuji, že by ve stejném časovém období byli ve vsi dva Pavlové tohoto příjmení - rodina Hodků byla totiž poměrně malá.
Mezi Rody/Rodokmeny byl přidán rozrod rodu Větrovců od Ferdinanda Větrovce.

24. listopadu 2005 - nové sekce

Už včera přibyla nová sekce - Galerie. Zatím je prázdná, ale budu se to snažit co nejdříve napravit.
Dnes jsem přidala další podsekci - Rody/Příjmení. Ta obsahuje původní sekci příjmení, která byla na starých stránkách.
Sepsala jsem informace o Větrovcových, kteří mi nepasují "do rodiny". Více informací viz. Zajímavosti/Z rodiny.

22. listopadu 2005 - přestavba stránek

Jak si asi každý z vás všiml, došlo k podstatnému předělání stránek. Udělala jsem to z jednoho prostého důvodu - i pro mě samotnou začaly být stránky značně nepřehledné, takže si nedovedu představit, jak těžké muselo být pro ostatní vyznat se v nich. Doufám, že současná podoba stránek je více vyhovující. Během měsíce bych měla převod stránek úplně dokončit, doufám, že se mi to povede. Pokud máte jakékoli nápady, připomínky, výhrady nebo cokoli jiného, co si přejete mi sdělit, použijte, prosím, buď návštěvní knihu, nebo mi napište na e-mail.

19. listopadu 2005 - Rakovnicko, obce Lubná a Velká Buková

Doplněny popisy obcí Lubná a Velká Buková z knihy Dějiny Rakovnicka - kopie článků o těchto obcích jsem získala díky pomoci p. Kouteckého.
Doplněny odkazy.
Poopraveny údaje ve stromě rodiny Potůčkových.

17. listopadu 2005 - faráři z farností panství Telč

Mezi osobnosti přidán seznam farářů z farností panství Telč.
Do procvičování čtení (sekce Archivy/Pro začátečníky) přidán zápis z roku 1760 ze strachoňovické pozemkové knihy.

11. listopadu 2005 - Týnec nad Labem, nové seznamy matrik

Do Tůmových Pamětí doplněn Týnec nad Labem.
Mezi seznamy matrik díky pí. Ludvíkové přidány Bubovice, Mnichovo Hradiště, Drahenice.
Doplněny odkazy.

5. listopadu 2005 - nová příjmení, mapy - vojenské mapování

V sekci Příjmení doplněna příjmení podle knihy Doubravy Moldanové.
Mezi mapy z vojenských mapování doplněny tři nové obce - Hodice, Přistoupim a Třeštice.
Do popisů obcí přidány Třeštice a Hodice.
Mezi soupisy matrik přidán farní úřad Urbanov.

2. listopadu 2005

Doplněny odkazy.

30. října 2005 - Pěničkovi

Rod Pěničkových doplněn o přepisy a překlady záznamů z matrik - pro ty, kdo se zatím číst učí. Zároveň totéž přidáno do Textů k procvičování čtení.
Chci moc poděkovat KB za to, že mi v SOA Praha nafotil dva záznamy týkající se Matěje Bartla. Oba záznamy s přepisem najdete u rodu Bartlů.

29. října 2005

K Tůmovým Pamětem doplněny kapitoly o Nové Vsi, Kravarech a Vrbovci.
Mezi matriky přidán ŘKFÚ Vyšehořovice (SOA Praha).

26. října 2005

Matěji, Matěji, z tebe já mám těžkou hlavu... Zase trochu pozměněna historie rodu Bartlů.
Doplněny odkazy.

23. října 2005

Rody Bartů, Pěnička, Větrovec obohaceny o další informace a fotografie.
K Tůmovi doplněny Nebovidy.

22. října 2005

Doplněno povídání o mrákotínském kovářském rodě Pěničků.

21. října 2005

Záhada Matěje Bartla asi rozluštěna, více informací u rodu Bartlů.
Doplněny zajímavosti z rodiny, našla si mě totiž další příbuzná.
Do Tůmových Pamětí doplněny další dvě obce, Opatovice a Polepy.
Konečně umožněno hledání.

20. října 2005

Doplněny čtyři obce do Tůmových Pamětí osad na Kolínsku, dále několik odkazů.

17. října 2005

Nic moc se tu nestalo, ale do Pamětí osad soudního okresu nymburského byla doplněna čás věnovaná poddanství.

16. října 2005

Do sekce Archivy/Pro začátečníky/Texty pro procvičení čtení doplněn text smlouvy o pronájmu mrákotínské kovárny z roku 1788 - není to jen text a přepis, ale nachází se tam i částečný průvodce, který začátečníkovi může pomoci v naučení se čtení tohoto písma.
Nová anketa!

15. října 2005

Do Mikoláškových Pamětí soudního okresu nymburského přidána předmluva a první kapitola Všeobecné části - Správa, dále obec Všechlapy. Viz. Obce nebo Zajímavosti.

14. října 2005

Odkazy doplněny o několik nových.
Našla si mě další praprasestřenice, tentokráte z Větrovcovic strany, vnučka Jana Větrovce, bratra mého dědy Jaroslava. Jsem ráda, že se z této strany někdo ozval. :o)

4. října 2005

Paměti obcí na Kolínsku doplněny o Bohouňovice.

2. října 2005

Doplněny informace u větve Musilových (viz Rodokmeny).
Mezi Tůmovy Paměti obcí na Kolínsku doplněn Osek.

1. října 2005

V Lidových novinách dnes vyšly dva články týkající se rodokmenů - oba dva najdete v sekci Zajímavosti/Z tisku.