Nadpis


Zpět

Kniha rodů pro Velkou Bukovou

Díky laskavosti p. Kouteckého jsem získala kopie z knihy rodů obce Velká Buková, která se nachází ve Státním okresním archivu v Rakovníku. Nejvíce mě pochopitelně zajímají dvě rodiny z Velké Bukové - Větrovcovi a Pavlíčkovi. Právě kopie týkající se těchto rodů jsem od pana Kouteckého obdržela. Ráda bych časem získala kopie celých knih rodů pro Velkou Bukovou, snad se mi to časem podaří, i když to bude záležitost poměrně nákladná.

V knize rodů pro Velkou Bukovou se nachází celkem pět rodin Větrovců. Tato kniha rodů pochází asi z roku 1865, tomu odpovídají informace, které jsou v knize uvedené, byla ale postupně doplňována o další a další data a jména, proto je dotažena až do počátku 20. století.


1. rodina

První rodinou na seznamu je rodina Václava Větrovce a Kateřiny Vlasákové. Tento údaj mě poměrně překvapil, protože z dřívějších záznamů vyplývalo, že se manželka Václava Větrovce Kateřina za svobodna jmenovala Pařízková. Proto bude nutné tento údaj ověřit přímo v matrikách - a proto budu doufat, že jsou matriky k dispozici.

Tento pár měl dvě děti, dvíčata, jak je uvedeno v knize rodů - Josefa a Annu. Narodila se 25.7.1784 ve Velké Bukové č.p. 4 - toto je věc mně už známá, neboť ji mám potvrzenou bukovskou matrikou narozených z roku 1784.


2. rodina

Ludmila Větrovcová je s velkou pravděpodobností dcerou Václava Větrovce, podle záznamů, které již mám k dispozici, se narodila asi v roce 1780 a v roce 1803 se provdala za Josefa Dvořáka. Její nemanželská dcera Marie, narozená v roce 1802, byla možná též Dvořákovou dcerou, jistotu ale nemám.


3. rodina

Anna, dcera Václava Větrovce a Kateřiny Vlasákové, se opravdu vyvedla - její 4 nemanželské děti jsou toho dobrým dokladem. Jedná se zřejmě o Annu, dvojče Josefa Větrovce.


4. rodina

Tady je rodina mně už dobře známá - jedná se totiž o rodinu Josefa Větrovce a Barbory Pavlíčkové. Zajímavé je, že Kateřina, matka Josefova, je zde uváděna s příjmením Pařízková, zatímco výše je uvedena jako Vlasáková. Je možné, že se jedná o dvě rozdílné osoby, ale vzhledem k tomu, co znám, je to poněkud nepravděpodobné.

Měla jsem možnost si zde doplnit informace o potomcích tohoto páru. Jak je vidět, dcera Marie, která se narodila 5.9.1811, není v tomto zápise ani uvedena. Josef, narozený roku 1812, zde je, taktéž druhá Marie. I Jan a Anna, které jsem zaznamenala dříve, zde jsou. Ale objevují se zde i nová jména, která jsem dříve neznala - Františka, František, Barbora a Rosalia.
Další informací, kterou jsem díky tomuto zápisu záskala, je údaj o sňatku tohoto páru, který proběhl 15.1.1811 v Kalubicích.


5. rodina

Pátou rodinou je rodina Jana Větrovce, syna Josefova. Informace zde uvedené jsou mi již delší dobu známé, proto je nebudu nijak rozvádět.