Nadpis


Zpět

Chcete hledat předky? Začněte na matrikách

Lidové noviny, 1.10.2005, str. 18, autorka Bohdana Jarošová.

Zajímám se o svoji rodinu už poměrně dlouho. Jako každý jsem začínala tím, že jsem se vyptávala mých rodičů a prarodičů, příbuzných a jejich přátel. První věcí, kterou jsem získala, byly dva rodné a dva oddací listy. To bylo asi to nejdůležitější. Měla jsem tedy křestní list mé matky a její matky a jejich oddací listy. Moji rodiče jsou rozvedení, a to bylo hlavním důvodem, proč jsem začala mateřskou a ne otcovskou linií, píše na svých webových stránkách studentka historie Blanka Větrovcová.

Papír versus cédéčko
Informace o každé osobě se zaznamenávají formou kartotéky nebo počítačové databáze. Především starší lidé dávají přednost klasickému zakreslování jednotlivých jmen do rodového stromu, který rozšiřují přilepováním dalších papírů.
Mladší ročníky dávají přednost počítači. "Hodně lidí využívá genealogického programu mormonů, který je nejdokonalejší. Ale využívá se i software Brother's Keeper," vysvětluje Arnošt Drozd z České genealogické a heraldické společnosti.

Výsledkem počáteční fáze studia může být až pětiúrovňové rodopisné schéma (rodokmen) - tedy zhruba celé dvacáté století. K dalšímu pátrání je již nutné navštěvovat archivy.
Je nutné začít v matrikách, kde se hledají nejprve předkové v přímé rodové linii a potom v liniích ostatních. Dopsané matriky jsou uloženy v oblastních archivech, které jsou organizovány podle bývalých krajů.
Postupně se hledání rozšiřuje na kroniky, mapy či dokumenty různých spolků. Pátrat se dá také v zahraničních archivech. Informace o předcích se neustále doplňují. Rodopiscům již dávno nestačí znát jen jméno, datum úmrtí nebo narození či svatby, ale třeba i přesné údaje o majetkových poměrech a hospodaření svých nejbližších příbuzných.
Za vyhledávání v českých archivech a matrikách se neplatí. Když si zájemce nedělá rešerši z matrik sám, zaplatí za ni kolem dvou tří set korun.
Rodokmen si také můžete nechat udělat. V České republice vypracovává rodové stromy asi třicet firem a osob. Cena rodokmenu se tak pohybuje kolem deseti tisíc korun.