Nadpis
[CNW:Counter]

Literatura

Každý z nás nejraději pátrá po různých návodech a radách v knížkách. Pokusím se zde udělat alespoň stručný výtah těch "nejdůležitějších" knih - ať už těch, které obsahují všeobecné informace, přes učebnice genealogie až po knihy věnované jednotlivým rodům. Zatím jich tu mnoho nebude, časem to bude lepší. :o)
Do výpisu zahrnuji i časopisy, věnované genealogii, které vycházejí na území ČR a SR.

Všeobecné knihy:
Hlaváček, Ivan a kol.: Vademecum pomocných věd historických (několik vydání).
Marečková, Marie: Příručka praktické genealogie, Praha 2005.
Peterka, Josef: Cesta k rodinným kořenům, Praha 2006.
Pohanka, Henry: Sám proti toku času, Praha 2002.
Řičař, Kristoslav: Úvod do genealogie, Praha 1995.
Řičař, Kristoslav: Občanská genealogie, Praha 2000.
Svoboda, Vladimír: Minimum o rodokmenu, Praha 1998.

Učebnice:
Krejčík, Tomáš: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky, Praha 1987.
Lutonský, Boleslav a kol.: Základy genealogie, 2 díly, Praha 1999.

Časopisy:
Genealogické a heraldické listy
Heraldika a genealogie

Slovníky:
Palivec, Viktor, Elznic, Václav: Latinsko-český slovník genealogický, Praha 1976.
Rameš, Václav: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005.

Zajímavosti:
Müller, Václav: Svobodníci. Pokus o monografii ze sociálních dějin českých 15. a 16. století, Praha 1905.
Solnický, Pavel: Vodní mlýny na Opavsku (bakalářská práce), Brno 2006.
Sassmann, Alois: Kořeny 1, České Budějovice 2007.
Sassmann, Alois: Kořeny 2, České Budějovice 2008.