Nadpis


Zpět

Latinsko-český slovník výrazů, se kterými se v matrikách setkávám nejčastěji

Protože se v matrikách dost často setkávám s latinskými výrazy, které mi ne vždy jsou známé, rozhodla jsem se vytvořit si slovníček těchto výrazů. Dřív jsem dost často znovu a znovu dohledávala, co které slovo znamená - tomu se chci v budoucnu vyhnout, proto jsem zvolila tuto cestu. A protože věřím, že se podobný slovníček může hodit i dalším lidem, rozhodla jsem se ho přidat na své stránky.

Zatím zde bude jen několik výrazů - věřím ale, že se bude slovník postupně rozrůstat, i když na druhou stranu to nechci s rozsahem příliš přehánět. Přece jen je zbytečné zveřejňovat stovky slov, stačí pár oněch základních, týkajících se obyčejných životních situací jako je svatba nebo narození, případně výrazů pro povolání (nebo status v případě sedláků, domkářů a podobných).

latinský výraz český výraz
   
adolescens mladík, mládenec
ambo oba
   
baptizata fuit byla pokřtěna
baptizatus fuit byl pokřtěn
   
casarius (cazarius, gazarius) domkář
caupo hospodský
copulati sunt oddáni jsou
cum s
   
dominium (dominio) panství (panství, 2. pád)
   
eadem stejná
ecclesia kostel, církev
eodem stejné
ex pago ze vsi
   
faber kovář
famulus sluha
filia dcera
filius syn
   
honesta poctivý
honestus poctivý
   
idem stejný
infans dítě
inquilinus podruh
iudex rychtář
   
legitima manželská, vlastní
legitimus manželský, vlastní
levans hlavní kmotr, ten, který držel při křtu na rukou
   
mater matka
mense (mensis) měsíc
molitor mlynář
murarius zedník
   
nata narozená
natus narozený
   
operarius nádeník
   
pago ves, vesnice
pastor pastýř
pater otec
pistor pekař
post defunctum po zemřelém
pupillus sirotek, svěřenec
   
rusticus sedlák
   
sartor krejčí
sponsa nevěsta
sponsus ženich
subditi poddaní
sutor švec
   
testes kmotři
textor tkadlec
   
uxor (uxoris) manželka (manželky, 2. pád)
   
venator myslivec
vidua vdova
viduus vdovec
villicus šafář
virgo (virgine) panna (pannou, 7. pád)