Nadpis
[CNW:Counter]

Matriky

V této sekci se budou nacházet údaje, které mohou pomoci dalším badatelům v jejich práci. Jedná se především o seznamy matrik, archivních fondů, příjmení v rámci farních úřadů atp.

Bohužel nejsou všechny údaje kompletní, protože jsem v určitých matrikách pátrala v době, kdy jsem se nedomnívala, že jednou budu něco zveřejňovat na internetu. Časem je, podle možností, doplním, aby byly ucelené.
Pokud máte možnost mi některé doplňující informace poskytnout, budu vám velice vděčná. Děkuji.

Matriky z MZA: Chybějící čísla jsou na matričních úřadech v městech a obcích. Tyto matriky získaly své číslo, protože jsou uzavřené, ale živé, proto je nebylo možno uložit do archivu.

Červeně označené matriky jsou ty, které jsou přefocené na mikrofilm a jejich originály nejsou půjčovány.

Děkuji ThePudingovi, kamarádovi, za pomoc při přepsání některých farností.

Seznamy matrik z farních úřadů v okruhu mého zájmu

MZA Brno

Blansko:

Brno-venkov:

Břeclav:

Jihlava:

Třebíč:

Uherské Hradiště:

Znojmo:

Žďár nad Sázavou:

SOA Litoměřice

 1. Římskokatolický farní úřad Mnichovo Hradiště

SOA Plzeň

 1. Římskokatolický farní úřad Bubovice
 2. Římskokatolický farní úřad Dobrš
 3. Římskokatolický farní úřad Drahenice
 4. Římskokatolický farní úřad Hvožďany
 5. Římskokatolický farní úřad Chanovice
SOA Praha
 1. Římskokatolický farní úřad Kolín
 2. Římskokatolický farní úřad Konárovice
 3. Římskokatolický farní úřad Lošany
 4. Římskokatolický farní úřad Plaňany
 5. Římskokatolický farní úřad Příbram
 6. Římskokatolický farní úřad Vyšehořovice
SOA Třeboň
 1. Římskokatolický farní úřad Studená
 2. Římskokatolický farní úřad Štěkeň
 3. Římskokatolický farní úřad Těmice
Zkratky:
č. - číslo matriky
nar, N - matrika narozených
odd, O - matrika oddaných
zemř, Z - matrika zemřelých
nemanž - matrika nemanželsky narozených dětí
I - index