Nadpis


Zpět

Pozemková kniha, ves Vratíkov, boskovické panství

Jedná se o výňatek z pozemkové knihy, která byla založena někdy v druhé polovině 16. století. První zápisy pocházejí asi z roku 1575, v první části textu se zřejmě jedná o přepisy starších údajů.

Zatím zde umisťuji první dvě stránky, které se věnují gruntu Jana Novotnýho, jeho splátkám a skoro povedenému prodeji Valentovi Štěpánkovi.

Postupně sem umístím i další stránky, dohromady jich je dvacet, zahrnují období let 1573 - 1614 (tedy zasahují i do století šestnáctého, ale z důvodu kontinuity zápisů je umisťuji sem).

1. strana Přepis
2. strana Přepis
3. strana Přepis