Nadpis


Zpět

Zápis o pronájmu kovárny v Mrákotíně, Pozemková kniha pro ves Mrákotín, uložena v MZA Brno

Jedná se o jeden ze zápisů, které se přímo vážou k mé rodině. Zápis pochází z roku 1788, dle mého názoru je psaný krásně čitelným písmem - v porovnání s tím, s tím se člověk setkává v matrikách.

Volím trochu jinou formu než u ostatních zápisů, nejprve odkazy na fotokopie zápisu a kompletní text zápisu (vcelku, nikoli po částech) a potom rozebrání některých jednotlivých slov pro lepší pochopení psaní písmen.

Kdybyste se chtěli na cokoli ohledně psaní zeptat, potřebovali byste poradit apod., tak mi napište na můj mail - claricia@psinec.com - a já se zkusím podívat, co by se s tím dalo udělat. Nechtějte po mně ale čtení celých záznamů - spíš se pokuste co nejvíc přečíst sami, s tím, co vám nepůjde, vám můžu zkusit pomoci.

Jednotlivé stránky z pozemkové knihy:

1. strana - horní polovina zápisu - - - 1. strana - spodní polovina zápisu - - - 2. strana - - - 3. strana

Přepsaný zápis:

Dnes dole psaneho dne a roku staly se mezy k panstwi telečkému patržycie Mrakotinskau obczy z gedne a mezy Waclawem Pieničkau kowaržem z miestečka Tržesstie z druhe strany nasledugicy dobrowolny nenuceni a nezrussitelny domluwy neb kontrakt strann zakupu obecni kowarnie w miestecku Mrakotinie snasledugicim spusobem.

Za gednie: Zaprodawa obec Mrakotinska z wuly milostiweg wrchnosty genž k wistaweni rathausu penize potržebuge tuto obecni kowarnu na časy budaucy a wiečni na Waclawa Pieničku geho diedice a diedicum nadpodniky ze wssim prawem a pržislussenstwym tak gak w ninegssnim stawu gest za sumu domluwenau dwie stiw dwaceti zlatich id est 220 fr. kterež ta penize on Waclaw Pienička sem proti Quittancy Mrakotsky obcy složity a zaplatiti se zawazuge.

Za druhe: Zanechawa obec Mrakotska gemu Waclawowi Pieničkowy tež až do dnesska prži kowarni od wssech pržedkuw užiwagicy obecni grunty k geho užiwani s tau ale wegminkau že takowe krunti totiž u Pilatskiho rybnika 1 kus polle pod 2 miry druhy kus pole kowaržsky gmenugicy pod 2 miry lauki pod nowim ribnikem gak sama w sobie wymnieržena gest budaucni tež obecni zustanau a on kontraktnik powinen bude s takowich užiwagicich kruntu ročnie prži swatim Martinu wani platiti

Za tržeti: On Waclaw Pienička powinen bude žiwot swuj gak slussnie gest wedsti lide ktery k niemu nabitky gegich do prace a k zdrawie dagi wzdy bez falessnosty a utstiwosty posluhowati pržed stawenim swim poslussni biti a se wssema w dobrotie bez wssiho kržiku snasseti. Pakliby

Za čtwrte: On nowy držitel tuto kowarnu skrze staweni a neb negaky spusob do lepssiho stawu pržiwedl, a pržes čas takowau odprodati minil tak sobie obec ta prawo zachowawa prži takoweg gesliby se gi libilo pržedewssima prwnim kupcem biti a takowau kowarnu zase w teg cenie w jaky gi on Pienička zakaupil zase pržigimauti gedine to co by on we staweni zlepssil gemu pržes horni sumu wyplaceno a neb kdiby skrze nedbalost tuto kowarnu spustowal od pržedessleho zakupu odtahnuto bude. Gesliby ale

Za paty: On Waclaw Pienička spisse než by geho synn w ržemesla wicwičen bil zemržiti mniel, tak on moc a prawo obcy udeluge že ona obec by bez ržemeslnika nebyla prozatim až do wegrostu synna geho kowarže dostatečneho gineho na takowu geho kowarnu dorozumnienim jeho manželky wzity muže tym ale spusobem a zawaskem aby takowy kowarž geho manželce a dietem gisty od obce za dobry uznani peniežity nagem ročnie platil a tuto kowarnu w dobrim stawu zachowal taky po wegiti nagemu w takowim zase odwedl ostatnie.

Za sseste a poslednie zawazuge se obec Mrakotska na ninegssy a budaucni časy a ugisstuge že ani pržitomnie ani budaucne žadnau gina kowarna krom tito nini zaprodani ani na obecnim ani na sausedskym kruntie wystawena bity nemuže y taky zadni saused ktery by prži swym kruntie kowarnu budaucy wistawiti minil prawo miti nema.

Wssechno upržimnie a bezessti. Pro lepssy toho duwiernost a gistotu gsau dwa stegni znegici exemplarze wyhotoweni gednu gemu Waclawowy Pieničkowy wydani druhy ale prži Mrakotske obecni kasy zachowani.

Genz se stalla w Mrakotinie dne 15 Juny 1788.


Výňatky některých slov pro lepší pochopení psaní jednotlivých písmen

Neberte to jako nějaké odborné popisování - spíš jsem se snažila vybrat to, s čím jsem sama měla třeba ze začátku problémy, a snažila jsem se to popsat právě bez používání odborných výrazů, aby tomu rozuměl skutečně každý.

Psaní s, ss, S
Klasické latinské s, se kterým se dnes a denně setkáváme v současnosti, se na konci 18. století vyskytuje pouze v latinských slovech, která jsou v daném textu cizí. Jinak se setkáte s mnoha různými variantami písmene s, které je většinou možné poznat podle toho, že přesahují řádek nahoru i dolů. Většinou se jedná o "čáru" nahoře zakončenou kudrlinkou, resp. navázáním na další písmeno.Na téhle ukázce to můžete vidět dobře - spodní přesah řádku je možné porovnat s kličkou u druhého písmene (ž), horní pak s navázaným dalším písmenem (t). Na konci tedy jsou dvě písmena, st. K "s" patří ještě jeden oblouček před onou čarou, díky které je s nejlépe poznat - můžete si jí všimnout i na druhém obrázku:Dalším způsobem, kterým se písmeno s píše, je zkrácení horní poloviny v případě, že se vyskytnou dvě s vedle sebe - tedy ss.Dále se určitě v textech setkáte s "s" na začátku slova. Pak se píše jako klička napojená na další písmeno - zde opět na písmeno t, ovšem samozřejmě v jiném slově.Vyskytují se i další podoby tohoto písmene, ale tyto jsou nejčastější - a občas také nejvíce matoucí, ovšem velmi snadno zapamatovatelné.


Písmeno a
Toto písmeno je skoro vždy stejné. Od našeho dnešního psacího a se liší jen tím, že po zakončení bříška udělal písař malou čárku směrem doprava, takže a získalo prostor mezi bříškem a čárou, která ho váže na další písmeno.
Psaní e, m, n, em, en, eme
Kdo se s touto kombinací setkal, ví, že pokud člověk není schopen přečíst ostatní písmena, s tímhle si moc neporadí. Vypadá to jako řada stejných čárek navázaných na sebe. Sama jsem s tím mívala problémy, slovo jsem odhadovala spíš podle smyslu celého textu. V tomto textu to vypadá následovně:Moc z toho poznat není, že? U druhého slova se dá alespoň odvodit, že se jedná o předponu - pak půjde s největší pravděpodobností o ne (jako je to v tomto slově).
První slovo je o něco težší, když si spočítáte počet "obloučků", dojdete k číslu 8 - ale jak jsem ukázala u předchozího písmene, jeden z nich patří písmenu s. Je tu tedy sedm obloučků, mohlo by se jednat např. o kombinaci písmen m-n-e, n-e-m, e-n-m, e-m-n, n-m-e nebo e-m-e. Napověděla jsem trochu už u s, víme, že druhé písmeno je ž, šesté s, po ž nebude asi následovat souhláska, patří tam tedy e-n-m, e-m-n nebo e-m-e. V této kombinaci písmen vychází jako nejrozumnější e-m-e, protože před s se souhláska taky nehodí. Vychází z toho tedy -žemes--, s přečtením ostatních písmen Ržemesla.


Písmeno p
Další písmeno, se kterým bývají poměrně problémy, je písmeno p - může se nám plést s příliš mnoho jinými písmeny. Toto písmeno si poměrně dlouho zachovává tak nějak jednotný tvar, můžete ho vidět na následujícím obrázku:Můžete si ho splést s y, z (to je první písmeno v tomto slovo), případně y, g, j apod.


Písmeno y
Písmeno y se dá poznat poměrně snadno - velmi často se nad ním v textu vyskytují dvě tečky, které ho dobře označují, případně dvě čárky, které označují ý.

Řeknu vám, snažit se něco takového vysvětlit je poměrně zdlouhavá záležitost, vůbec jsem si to původně nemyslela, ale je to tak. Pokud budete mít jakékoli dotazy, ptejte se. Pokusím se sem časem dodat další písmena, která by se vám mohla plést, momentálně mě ale žádné další nenapadá.