Nadpis


Zpět

Matrika oddaných 1832, obec Dolní Cerekev, farní úřad Dolní Cerekev

Tento záznam je záznamem sňatku mého předka, Františka Musila, s jeho druhou manželkou, Marií Svobodovou. Je uveden v matrice oddaných č. 6335, která je uložena ve fondu E67 v MZA Brno.

Jedná se o záznam psaný typickým písmem pro první polovinu 19. století - tedy kurentem. Je zde uvedeno nepoměrně více informací než například v matrice z roku 1781- kromě jména a povolání ženicha a jméno jeho první ženy, tak oba rodiče nevěsty a u obou i věk, což bylo zavedeno až v roce 1784 - do té doby je nutné většinou věk oddaných odhadovat a podle toho hledat v matrikách. Nicméně to neznamená, že věk uvedený v matrice oddaných je stoprocentně správný - nikoli, často docházelo k úpravě věku ženicha i nevěsty, hlavně tehdy, pokud mezi nimi byl značný věkový rozdíl.

Přepis:

dne místo ženich 1 2 věk 3 4 nevěsta 1 2 věk 3 4 svědci pozn.
27. z Cerekve
62
Musyl Franz
Mjstr Tkalcowsky
z Cerekwe, a Wdo
wec po + Tere
zyi Multach z Ku
nowa
/   44   / Maria dcera
po + Matege
Swoboda 1/2la
njka z Cerekwe
Nro. 20 a matky
Maria Baldauf
/   22 /   Tomas Bussa
swedek
Tomas Benda
swedek
sausedowe
oba z Cerekwe
*
                               
27. z Cerekve
62
Musil František
mistr tkalcovský
z Cerekve a vdo-
vec po + Tere-
zii Multachové z Ku-
nova
/   44   / Marie dcera
+ Matěje
Svobody půllá-
níka z Cerekve
č. 20 a matky
Marie Baldaufové
/   22 /   Tomáš Buša
svědek
Tomáš Benda
svědek
sousedové
oba z Cerekve
 

Ad * - s poznámkou mám i já problém, předpokládám, že se jedná o svolení tamního konsorcia ke sňatku z 8. listopadu 1832, ale být to tak nezbytně nemusí. Za objasnění budu vděčná.

Ad kolonky:
1 a 2 - vyznání - 1 katolík, 2 nekatolík
3 a 4 - stav - 3 svobodný(á), 4vdovec/vdova