Nadpis


Zpět

Záznamy z matriky narozených a matriky oddaných, městečko Mrákotín, uložena v MZA Brno

Matrika narozených, rok 1804, narození Kateřiny PěničkovéPřepis záznamu: J. 804 Mäy 21/22 Johann Magaus Pfarrer, Haus No. 50, Katharina, weibl. ehelich, Vater Wenzl Pěničzka Schmied, Mutter Anna Fialin, katholisch, Pathen Johann Přibil Nachbar v. Mrakotin, Katharina Basstin Nachbarin v. Mrakotin, hebame: Barbara Kaubin

Překlad: Roku 1804, 21. května narozena, 22. května pokřtěna Janem Magausem, farářem, v domě č. 50, dítě Kateřina, ženského pohlaví, manželského lože, otec Václav Pěnička kovář, matka Anna Fialová, katolického vyznání; kmotři Jan Přibil, soused z Mrákotína, Kateřina Baštová, sousedka z Mrákotína; porodní bába Barbora Koubová.

Matrika oddaných, rok 1810, sňatky Veroniky Pěničkové a Tomáše PěničkyPřepis:
2. řádek odspodu: 1810, August d. 28 get. Foltanek, Haus No. 78/50 Johann Rohatschek Webermeister von Triesch, katholisch, 29 Jahre, wittwer, Haus No. 50 Veroika ehl. Tochter des Wenzl Pieniczka v. Mrakotin, katholisch, 24 Jahre, unverehlich; Beiständer: Franz Kucbrecht Tuchmacher, Franz Pforster item

Překlad: 28. srpna 1810, oddával Foltánek v domě č. 78/50, ženich Jan Roháček, tkalcovský mistr z Třešti, katolík, 29 let starý, vdovec; nevěsta z č. domu 50, Veronika manželská dcera Václava Pěničky z Mrákotína, katolička, 24 let stará, svobodná; svědci: František Kucbrecht, soukeník, František Forster, soukeník.
1. řádek odspodu: October der 9ten getraut Jakob Beranek Cooperator, Haus No. 50, Thomas Pieniczka Schmied, katholisch, 24 Jahre, unverehlich, Haus No. 26, Rosalia Wittwe nach den + Franz Brazda Ruthhauser, katholisch, 35 Jahre, Wittwe; Beiständer: Johann Koschina Burgermeister, Jakob Kauba Richter

Překlad: 9. října 1810, oddával Jakub Beránek, kooperátor, ženich z domu č. 50 Tomáš Pěnička, kovář, katolík, 24 let starý, svobodný; nevěsta z č. 26 Rosalie vdova po zemřelém Františku Brázdovi (význam slova Ruthhauser jsem zatím nezjistila), katolička, 35 let stará, vdova; svědci: Jan Košina, starosta, Jakub Kouba, rychtář.