Nadpis


Zpět

Matrika oddaných 1822, obec Slaviboř, farní úřad Radkov

Záznam z obce Slaviboř nezapadá do "mých" rodin, ale nedávno jsem ho přepisovala pro potomka ženicha, proto jsem se rozhodla ho uveřejnit i tady. Jedná se o sňatek Matěje Mrvky z Velkého Pěčína a Kateřiny Ličkové ze Slaviboře. Matěj se následně za svou manželkou přestěhoval do Slaviboře, kde pravděpodobně převzal statek, o který se vdova starala (zajímavý je zde věkový rozdíl mezi Matějem a Kateřinou).

Poměrně nezvyklý je způsob označení toho, že Kateřina je již vdovou - je to ona dvojka v kolonkách za jejím jménem, která značí, že byla již dvakrát vdaná.

Přepis:

1822
den 2
September
(č.d.)
1/9
Mathias Sohn
des Jakob
Mrwka bauers
von Grosspantschen
/   21 /   Katharina Tochter
nach + Joseph
Litzek bauers von
Sleiborsch
/   41 2   Franz
Pazdera +
Georg
Lisskař +
Richter

Richter von
Grosspantschen
Zu dieser Ehe meines Sohnes habe ich meine Einwilligung gegeben.
Jakob Mrwka + + + Vater
Jakob Beranek Lokalkaplan war der Nahrensfertiger des Vaters
  Franz Pazdera swedek
Girik Lisskarz swedek
                               
1822
2. září 1/9 Matěj syn
Jakuba
Mrvky sedláka
z Velkého Pěčína
/   21 /   Kateřina dcera
po + Josefu
Ličkovi sedlákovi ze
Slaviboře
/   41 2   František
Pazdera +
Jiří
Liškář +
rychtář

rychtář z
Velkého Pěčína
K tomuto sňatku mého syna dávám své svolení.
Jakub Mrvka + + + otec
Jakub Beránek, místní kaplan, byl pomocníkem otce.
 

František Pazdera svědek (podpis)
Jiřík Liškář svědek (podpis)

Kolonky za jménem: první dvě vyjadřují vyznání (první katolík, druhá nekatolík), třetí věk, čtvrtá a pátá stav (resp. zda již byl ženich ženatý a nevěsta vdaná).