Nadpis


Zpět

Matrika narozených, ves Strachoňovice, farní úřad Radkov

Jeden z prvních dokladů, který se mi podařilo získat, kopie z matriky, která byla do nedávné doby stále umístěna na městském úřaděv Telči, ačkoli byla vedena již od roku 1784. Díky ochotné paní matrikářce se mi tuto kopii podařilo získat.

Kopie

Přepis:

Zeit der Geburt und Taufe
hat getauft

H
a
u
s

No

Namen
des
Täuflings
Ge-
schlecht
Geburt

Eltern

Pathen
m
ä
n
l
i
ch
w
e
i
b
l
i
ch
e
h
e
l
i
ch
u
n
e
h
e
l
i
ch
Vater
k
a
t
h
p
r
o
t
Muter
k
a
t
h
p
r
o
t
Namen
und Stand
27./27. März
1876
Josef Sankot
Pfarrherr
12.
Maria
hebame
Maria Jánek
ut supra
 
/
 /
 
Franz Trojan
3/4 lähner in Strachonowitz
ehel. Sohn nach + Franz Trojan
1/2 lähner von Triesch u. dessen
Ehw. Maria geb. Hodík.
/
 
Rosina ehel Tochter
nach + Johan Janouschek
3/4 lähner von Stracho-
nowitz u. dessen Eheweib
Ursula geb. Bártu.
/
 
Anton Dwořák
häusler in Strachonowitz
* * * Maria
dessen Eheweib
Josef Sankot Namens