Nadpis


Zpět

Oddací list, ves Tři Dvory, farní úřad Konárovice

Originál tohoto sňatečního listu jsem získala v podstatě náhodou, je ovšem pěknou ukázkou toho, že písmo 2. poloviny 19. století je pro nás celkem bez obtíží čitelné. Většina zápisů je v době od roku 1850 psala již novogotickým písmem, které používáme v podstatě dodnes.

Kopie

Přepis:

Země česká - Land Böhmen
Okres - Amtsbezirk Kolínský
Obydlí - Wohnort Třídvory
Nr. Cons. 72

Sňateční list
Trauungs-Schein

Sňateční knihy - Des Trauungsbuches
Nro. IV. Fol. 75
Nro. Exh. 81

Den a místo sňatku
Tag und Ort der Trauung
15. května 1884 v chrámu Páně Konárovickém

Ženich
Der Bräutigam
Bartl Josef, vdovec a hudebník č. 72 ve Třídvořích, manželský syn Jana Bartla, obecního pastýře č. 12 ve Gbele, a jeho manželky Anny, dcery Václava Novotného, domkaře č. 10 ze Gbela, vesměs z okresu Kolínského.

Náboženství - Religion - katolické
Stav - Stand - vdovec
Stáří - Alter 18 18/5 56

Nevěsta
Die Braut
Černíková Marie, manželská dcera Josefa Černíka, krejčího č. 45 ve Třídvořích a jeho manželky Marie, dcery Josefa Frančíka, chalupníka z Veltrub vesměs z okresu Kolínského.

Náboženství - Religion - katolické
Stav - Stand - svobodná
Stáří - Alter 18 23/2 54

Oddávající kněz
Der Trauuende Priester
Josef Bettlach, farář

Svědkové
Die Zeugen
Čeněk Strnad, domkař č. 118 v Konárovicích
Matěj Blecha, kostelník č. 13 v Konárovicích
Oba svědci jsou katolíci.

Místo a čas ohlášek
V Konárovicích 27. dubna, 4. a 11. května 1884

Poznamenání
Anmerkung
Politické prominutí od překážky švagrovství ze dne 20. ledna 1884. čís. 3781.
Církevní dispenz ze dne 18. února 1884. čís. 1260.

Dáno od duchovního úřadu v
Vom Kirchenamte zu
Konárovicích den 22. června 1884
podpis Bettlach farář