Nadpis


Zpět

ŘKFÚ Čestice, matrika oddaných 1674-1698

Matriky farního úřadu Čestice byly nedávno zveřejněny na internetových stránkách Státního oblastního archivu. Protože farnost Čestice, přesněji ves Radešov, spadá do mého okruhu zájmu, zaměřila jsem se i na tuto farnost. Zjistila jsem, že pro nejstarší matriky oddaných neexistují indexy, proto jsem se rozhodla je vytvořit, mimo jiné i proto, abych sama sobě usnadnila práci v budoucnu, až budu dohledávat jednotlivé sňatky mých předků a jejich sourozenců.

Najdete zde přepis jmen do dnešní podoby. Jedná se o nejstarší matriku, proto je třeba brát v úvahu fakt, že ještě neexistovala ustálená příjmení, ale pouze příjmí, která se dost často měnila. Některé z let, která by měla být matrikou pokryta, navíc chybějí, je možné, že se nacházejí na jiném místě matriky než ostatní záznamy. Pokud tomu tak je a v budoucnu na chybějící záznamy narazím, budou sem doplněny.

Matrika se nachází v třeboňském digitálním archivu, přímý odkaz na matriku: http://digi.ceskearchivy.cz/cs/2945/1


1674
Matěj Soukup a Kateřina Kubatová
Mikuláš Mikšovic a Alžběta Váchovic
Jan Vacek neb Samek a Mariana Novotná
Jindřich Chmel a Mariana Matoušova
Jiří Strádal a Dorota Kubinová
Martin Řehořův a Markéta Kubatová
Václav Vosmík a Ludmila Černíkovic
Matěj Ševcovic a Eva Matoušova
Dobiáš Švec a Mariana Trojanová
Ondřej Pelech a Kateřina Pokorná
Adam Zekuna a Anna Pupková
Tomáš pastýřův a Mariana Kolomanová
Matěj Štělráb a Magdalena Ševcová
Matěj Císařův a Dorota
Jakub Šíma a Juliana Pilná

1675
Bárta Zedníček a Eva Koubová
Václav Vojta a Anna Ševcová
Jiří Sýkora a Dorota Matoušová
Jiří Švec a Ludmila Štěpánová
Lukáš Kunš a Dorota Hudová
Ondřej Holec a Žofie Podlipská
Václav Vozobul a Markéta Svátková

1676
Bartoloměj Pilný a Kateřina Bělíková
Kašpar Sušický a Kateřina Linhartová
Martin Vozka a Mariana Harantová

1677
Mikuláš Staňkovic a Kateřina Vondrovic
Kryštof Zvonec a Mariana Buračková
Matouš Štěpán a Markéta
Adam Pšenička a Alžběta Kochnovcová
Ondřej Rejnic Mariana Kovaříková
Pavel Dupač a Voršila krejčího
Jan Štěpánka a Lucie ...
Václav Panaš a Anna Nováková
Václav Prokopovic a Eva Matoušová
Mikuláš Urbanovic a Zuzana
Jan Dobiášovic a Mariana Míková
Bartoloměj Kovařík a Anna Švehlová
Jan Ouředník a Anna Kašpírková
Řehoř Vyhlídka a Kateřina Filipovic
Martin Bašta a Marie Hubačková
Matěj Randák a Ludmila Šimkovic
Kryštof Vackovic a Mariana Trousilovic
Šimon Jednovec a Anna Šimková
Vít Honzum a Magdalena Chrstošová
Matěj Šafář a Magdalena Jonášová
Lukáš Mikeš a Eva Machová
Martin Zipka a Magdalena Pošvicová
Jíra Smetánek a Kateřina Jejkovic
Řehoř Českovic a Dorota Houfová

1678
Jiří Houf a Apolena Hájková
Řehoř Novák a Eva Houfová
Ondřej Kovář a Dorota Zipková
Jiří Šobor a Kateřina Tomanová
Kryštof Hašek a Mariana Kánová
Tomáš Čejka a Anna Obroučková
Jan Čuhra a Anna Hanzlíková
Jan Soutor a Kateřina Tůmová
Petr Štěpánek a Dorota Krejčí
Marek Kovář a Rosina Krejčí
Pavel Kašpírek a Dorota Boudová
Václav ...lonka a Dorota Měchurová
Vít Hruška a Dorota Pošvicová

1679
Vít Filínek a Žofie Kovářová
Jan Hlavnička a Anna Hůlová
Matouš Benda a Magdalena Michálková
Jiří Pejzek a Dorota Kubatová
Pavel Kobeš a Mariana Votrubová
Martin Fous a Kateřina Hubačková
Jiří Kochta a Anna Baštová
Pavel Kyselý a Mariana Slepičková
Matěj Liška a Mariana ...
Vít ... a Mariana ...
Martin Barták a Alžběta Trojanová
Mikuláš Šimonův a Magdalena Dlesková
Ondřej Novotný a Alžběta Hudová
Václav ... a Anna Votrubová
Jiří Říha a Kateřina ...
Adam Vácha a Dorota Zvoncová
Jakub Novotný a Eva Hlavničková
Pavel Adamův a Johana Nedbalová

1680
Vít Janda a Zuzana Vyhlídková
Jakub Hejlovic a Mariana Krejčí
Adam Král a Eva Kochnovcová
Šimon Černík a Mariana Cuchrová
Jiří Král a Dorota Lahvičková
Vít Čep a Rosina Tůmová
Vít Kochnovec a Mariana Linhartová
Řehoř Jarolím a Kateřina Havelková
Jiří Vávrovic a Anna Harantová
Petr Klebera a Kateřina Jandová
Pavel Endlmon a Dorota Koubová
Jakub Kouba a Kateřina Šímová
Kryštof Havelka a Mariana Lahvičková

1681
Jakub Petr a Žofie Koubová
Martin Mareš a Mariana Kroupová
Tomáš Pilný a Eva Hlaváčková
Vít Toman a Dorota Hanzalová
Matěj Kužvart a Mariana Kolomanová
Bárta Zedníček a Eva Koubová
Matěj Král a Kateřina Soutorová
Vít Rejšek a Kateřina Bečvářová
Jiří Kubeš a Dorota Rabovic
Jakub Podbydský a Marie Šímová
Daniel Pitra a Kateřina Kárníková

1682
Martin Jejka a Kateřina Boudová
Vít Říhovic a Mariana Blažková
Vavřinec Chochol a Mariana Slouhová
Jiří Kolář a Kateřina Matasová
Šimon Chrstoš a Dorota Králová
Matěj Nedbal a Ludmila Jejková
Matouš Novák a Kateřina Koubová
Jan Masopust a Dorota Hládková
Ondřej Krejčí a Eva Záhorská

1683
Matěj Votík a Mariana Chocholová
Pavel Slouhovic a Marie Baštová
Vít Král a Kateřina ...
Řehoř Jejka a Rosina Vosmíková
Václav Chramosta a Marie Braulímová
Jakub Bělohlav a Alžběta Vávrovic
Jiří Kruml a Alžběta Kryštofova
Bartoloměj Pilný a Dorota Míková
Tomáš Vešata a Dorota ...
Řehoř Zonc a Anežka Boudová
Jiří Šípek a Anna Jirkovic
Matouš Kubát a Kateřina Papoušková
Vít Kubina a Markéta Kunšová
Matouš Hynek a Mariana Krejčí
Pavel Štěpán a Anna Lešáková
Ondřej Herbot a Mariana Kašpírková
Petr Švec a Kateřina Slouhová
... Mls a Magdalena Záhorská

1684
Tomáš Trmata a Marie Králová
Václav Zipka a Kateřina Kusová
Adam Jíňa? a Magdalena Jarolímová

1685
Bartoloměj Bernáš a Dorota Martínková
Ondřej Mach a Dorota Blažková
Jan Jejka a Anna Havlánovic
Kašpar Pešek a Marie Anna Chocholová
Jiří Hakl a Magdalena Vyšatová
Ondřej Zvonec a Magdalena Řáhová
Jiří Zimandl a Magdalena Kubová
Tomáš Kuneš a Dorota
Jakub Vopraška a Magdalena
Šimon Kordík a Marie ...

1690
Tomáš Masopust a Kateřina Hudová
Jakub Runda a Barbora Mlhovic
Ondřej Řípek a Polexina
Matěj Krejčí a Ludmila Neklatová
Pavel Jon a Kateřina
Matěj Kouba a Ludmila
Josef Kucmort a Dorota
Šimon Sládek a Kateřina Koubová
Václav Doubek a Magdalena Votíkovic
Mikuláš a Veronika
Pavel Novák a Magdalena Svátková
Pavel Hynek a Kateřina Horoutová
Josef Janda a Magdalena Jejková

1691
Josef Adamate a Marie Šimková
Jiří Hrad a Alžběta Pechalová
Jakub Chrstoš a Voršila Bohaslavová
Jan Jelínek a Mariana
Matěj Procházka a Voršila Koubová
Ondřej Jiříkovic a Magdalena

1692
Matouš Adámek a Mariana Koubová
Matěj Pekař a Ludmila Kolomanová
Vavřinec Pošvic a Rosina Drachkovic
Václav Němec a Alžběta Masopustová
Jiří Štětina a Žofie Hulmanová
Matouš Michálek a Magdalena Životovic
Jakub Hejlek a Magdalena Velíšková
Martin Hynek a Kateřina Kubinová
Petr Šín a Ludmila Slouhová
Josef Jiříček a Kateřina Svěráková
Pavel Šímů a Alžběta Horákovic

1693
Matěj Veselý a Anna Maria Hofmanová
Bartoloměj Matoušek a Kateřina Filánková

1694
Lukáš Jejka a Kateřina Životová
Řehoř Urbáč a Dorota Halansová
Jiří Čapek a Anna ...

1695
Jiří Halama a Voršila Medicová
Jan Wasrman a Ludmila Bachrová
Václav Rybák a Anežka Boubovic
Tomáš Svěrák a Marie Maršálkovic
Václav Novák a Marie Voprašková
Matěj Čadič a Rosina Bělohlavová
Ondřej Kotyza a Alžběta Bradová
Štěpán Kocánek a Anna Bohaslavová

1696
Jiří Purkrabě a Alžběta Masopustová
Jakub Hynek a Žofie Pekstovic
Matěj Bláha a Kateřina Náhlíková
Vojtěch Šenkýřův a Kateřina Vacíkovic
Jan Nedvěd a Ludmila Řáhová
Šimon Bělohubý a Mariana Jarolímová

1697
Pavel Hoředník a Mariana Maršálková
Pavel Kašparovic a Kateřina Pelíšková
Tomáš Machovic a Mariana Hynková
Matouš Zábranský a Alžběta Tkalcová
Jiří Kočár a Mariana Jejková
Kašpar Soukup a Mariana Nováková
Jiří Vácha a Eva Záhorská
Václav Pilař a Magdalena Koželuhová
Melichar Šejda a Kateřina Kořánovic
Martin Kyselo a Magdalena Kleberová

1698
Jiří Humpolec a Kateřina Míková