Nadpis


Zpět

Vlkava

V r. 1736 byl tu zámek znovu postaven a blíže něho pivovar. Nedaleko byla po 8 korců vinice, z níž tlačilo se vína kolem 80 věder, pak chmelnice asi za 2 korce. Z těch dob zachovala se jména lesů: Trnovatka, Bakalářka, Podhoří, "u lánské louky", Spálenej, Polámanej, V prodaji, "nad cihelnou", "nad kopy". Rybníky byly: Vlkavský, Trapič, Stružský, Stracký, Patřínský a Lutovnička.

Panský mlýn pod rybníkem Vlkavským dal postaviti 2. polovici 16. století Kašpar Granovský. Pozdější majitel Vlkavy Adam Linhart z Najenperka soudil se 1610 s hejtmanem na Benátkách o to, jak dalece smí rybník napouštěti, aby vody na mlýn měl dosti, avšak císařským lukám aby neškodila. (Zám. arch. loučeň.)

Po válce 30leté bylo na Vlkavě 8 usedlých a 4 grunty pusté, jichž role zabrala vrchnost ku dvoru. Byli to:

 
měl
  kor. polí potahů krav jalovic sviň
Matěj Valenta 50 2 3 1 2
Jan Vanihal 40 2 2 1 --
Tob. Majstner 10 -- 1 -- --
Jak. Štoček 10 -- 2 1 1
Jan Voblízal 10 -- 2 1 --
Mat. Šlapák 10 -- 1 1 1
Jiří Hrubý 8 -- 1 1 1
Jan Hanzl 10 -- 1 -- --
Krahovský 45 grunt pustý a rozbořený
Marašovský 35
Svobodovský 40
Vnicelovský 40

Jména pozdějších hospodářů zachovala se až asi od r. 1730. Tehdy tu bylo 12 chalupníků, již měli vesměs po 4 kopách rolí. Mimo ty byla zde panská krčma, kovárna, mlýn a domek po bývalém myslivci.

Bývalí hospodáři:

Č. 3. 1759 koupil panskou kovárnu Mat. Matyásko za 128 kop gr. 1817 ujal kovárnu syn František za 300 zl. Po smrti jeho zdědila ji dcera Kateřina, provdaná za Václ. Jakubce.

Č. 10. 1762 koupil panskou hospodu kamennou za 1000 zl. Jiří Houžvička. Mimo to platiti měl po všechna léta činže 45 zl.; z masného krámu každoročně po 7 zl., musikálného ročně 4 zl. 1785 koupil tutéž hospodu Jan Hruša za 1200 zl. 1786 prodal ji s 15 korci polí Ondřeji Hejnovi za 1400 zl. Hejno 1801 prodal hospodu Janu Antonínovi. Od něho ujal ji po roce Václav Novák za 2780 zl. 1805 koupil hospodu Václav Burš za 8000 zl. R. 1828 Josef Dragoun.

Č. 13. 1758 ujal Jan Unčovský chal. po neb. otci Janovi za 120 kop. 1787 přiženil se k dceři Anně Jan Mejzr. Týž 1803 vyměnil chalupu za grunt Jana Kadavého. 1818 ujal chal. syn Jan za 250 zl.

Č. 14. 1746 přiženil se ku vdově po Jak. Adlafovi Jan Otta a ujal chal. za 60 kop. 1784 postoupil ji synu Janu Ottovi. 1816 dostala se Václ. Ottovi.

Č. 15. 1736 tu hospodařil Václ. Babrlík a po něm Jan Šamf. Od něho dostal chalupu 1746 Jan Malík za 100 kop. 1779 ujala ji dcera Kateřina, provdaná za Jana Matyásko. 1788 jeho švagr Jan Malík. Týž vyměnil ji 1802 za chal. Matěje Zahrádky z Boru. Po roce vyměnil ji Zahrádka za chal. Václ. Vernera z Loučeně. 1806 koupil chal. Jiří Zeman za 4000 zl. 1814 prodal ji Josefu Manželovi za 1575 zl. Ten po 2 letech Fr. Machovi z Mal. Újezda.

Č. 16. 1727 ujal Jiří Svatej chalupu se 23 korci polí od Jana Zvonečka za 125 kop míš. 1764 postoupil ji synu Matějovi. Po roce přiženil se ku vdově Jan Franda. 1788 ujal od něho chal. syn Jan Svatný za 138 kop. 1830 připsána jest Mat. Svatnému za 486 zl.

Č. 18. 1757 Jos. Efner přiženil se ku vdově po neb. Václ. Husičkovi a ujal chal. 30 korcovou za 80 kop. 1768 dal chalupu synu Josefu Husičkovi. Od něho ujal ji 1791 zeť Pavel Krejčík. Týž 1821 postoupil chal. synu Pavlovi za 248 zl. a sobě vystavěl barák č. 45.

Č. 20. 1746 ujal chal. Václ. Nebeský po otci Šimonovi za 113 kop. 1777 syn jeho Jan, který po 7 letech postoupil ji mlad. bratru Václavovi. Později koupil chalupu Frant. Němec za 1000 zl. a prodal ji 1828 Frant. Hradeckému.

Č. 21. 1748 Jan Paiger ujal chal. od otce Mikoláše za 70 kop. 1776 jeho zeť Václ. Ciglheim. Po smrti jeho 1811 syn Josef.

Č. 22. 1746 ujal Václ. Hanuš chalupu 4 1/2 kopovou po otčímovi Mat. Sklepníkovi za 60 kop. 1762 přiženil se ku vdově Jan Babrlík. 1781 postoupil chal. synu Janu Hanušovi za 100 k. míš. 1819 ujal chal. po neb. otci syn Jan.

Č. 23. 1736 seděl v chal. Jiří Horáček. 1757 ujal ji Jan Horáček po smrti otčíma Jana Čapka za 90 kop míš. 1788 postoupil ji zeti Václ. Ottovi. 1813 ujal chalupu příbuzný Václ. Briksa za 148 zl.

Č. 25. R. 1733 Václ. Adlaf odkázal chalupu kšaftem synu Josefovi za 59 kop. Tento r. 1778 synu Václavovi za 100 kop. Po něm ujal ji syn Jos. Adlaf. Po smrti jeho 1824 dostala se dceři, provdané za Jana Hanuše.

Č. 26. 1736 náležela chalupa Jírovi Mikoláši mladšímu. později tu byl Šlapák. 1743 ujal chalupu (14 k. 3 věrtele) po neb. otci Václav Šlapák za 80 kop. 1764 zeť jeho Jan Matějka za 100 kop. Po smrti jeho 1770 Václav Urban. Týž postoupil ji 1782 Václ. Šlapákovi. Po něm ujal ji 1819 syn jeho Matěj.

Č. 28. 1785 Frant. Šafařík koupil si panský "kvartýr" bývalého "hofjägra" za 180 zl. Mimo to každoročně nájmu do pan. důchodu 2 zl. 1807 ujal domek ten syn Josef.

Č. 29. R. 1736 hospodařil v chalupě Jíra Mikoláš. Od r. 1747 Jan Stínil. 1758 ujal chalupu Vojtěch Kadavý za 100 kop. 1785 přiženil se ku vdově po něm Jan Otta. Při chalupě 15 korců 3 věrtele. Lučního 3/4 fůry. Povinnosti: daně cís. 10 zl. 12 3/4 kr. Vrchnosti stálého ouroku 2 zl. 14 kr. Pěší roboty týdně po celý rok 2 1/2 dne. 1782 ujal chal. pravý dědic Jan Kadavý za 143 zl. 1803 vyměnil chalupu Janu Mejzrovi za doplatek 400 zl.

Č. 36. 1751 ujal mlýn s 9 strychy polí dom. a loukou od vrch. na dědično připsaných Frant. Prixa po neb. otci Janovi za 300 zl. 1780 připadl nejst. dceři jeho, provdané za Frant. Jiráka. 1810 koupil mlýn Václ. Marek za 28 000 zl. Po roce prodal jej Frant. Macháčkovi a manželce jeho Ludmile rodem Rajmanové z Jičína za 35 604 zl. v bankocetlích čili 7120 zl. 48 kr. R. 1815 koupil mlýn Vojt. Prášek za 21 950 zl.