Nadpis


Zpět

Rod Kobelkových - Kobylkových

Rodina mého manžela mě začala zajímat poměrně nedávno. Jedna z hlavních linií nese příjmení Kobelkových - Marie Kobelková se vdala za Karla Lednického a tento pár se stal prarodiči mého manžela. Kobelkovi pocházejí z Roubaniny v okrese Blansko a mají jednu zajímavost - totiž jejich příjmení se v průběhu doby proměnilo z Kobylky (nebo Kobilky) na Kobelku a v některých větvích pak zase zpátky na Kobylku.

Obsah:


Roubanina

Obec Roubanina se nachází v okrese Blansko, asi 50 kilometrů severně od Brna. Kolem se rozkládají vsi s malebnými názvy - Korbelova Lhota, Deštná, Březinka... Roubanina byla a je farní obcí s kostelem zasvěceným svatému Ondřejovi (apoštolu a prvnímu byzantskému biskupovi), přičemž do její správy spadaly okolní obce a části obcí Bezděčí, Březinka, Chlum, Slatina a Svárov. Ves byla založena v průběhu kolonizace Moravy ve 13. století, v rámci aktivit tehdejšího olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburgu. V téže době došlo i k založení místního kostela. Název napovídá, že se obec nacházela na místě, kde se těžilo, rubalo dřevo. V písemných pramenech se Roubanina poprvé objevuje v roce 1356 - zhruba v té době zde také byla vybudována tvrz, která se ale nedochovala do současnosti.


Nejstarší předci

V lánovém rejstříku pro obec Roubanina (který je uložen v Moravském zemském archivu) se nachází zatím nejstarší mnou nalezená zmínka o rodině Kobylkových - jako jeden ze čtyř osedlých sedláků je zde zaznamenán Martin Kobylka, vlastnící 36 měřic půdy třetí, tedy žitné kategorie (jako další jsou uvedeni Tomáš Pastýřů, Urban Pejchal a Mikuláš Němec). Martin je doložen i matrikami - v roce 1664 se jemu a jeho manželce Alžbětě narodila dcera Marina. Nepovedlo se mi ale zatím propojit Martina a Jiřího Kobylku, nejstaršího doloženého předka mého manžela v této linii.


Zápis sedláka Martina Kobelky v lánovém rejstříku pro Roubaninu (MZA Brno, fond D1, kniha č. 29)

Jiří Kobylka nebo Kobelka se narodil kolem roku 1700 - matrika zemřelých uvádí, že mu v roce 1766, kdy zemřel, bylo 67 let. To je ale vzhledem ke stáří matriky značně nejistý údaj - mohlo mu být stejně dobře 77 jako 57. Jeho narození se mi zatím nepodařilo dohledat, byť jsem už matriky pro Roubaninu prohledávala (před rokem 1755 spadala pod nedalekou farnost Letovice).

Před rokem 1728, kdy se rodí syn Tomáš, se Jiří oženil s Rosinou - ta se měla podle matriky zemřelých narodit v roce 1707, jejich sňatek jsem ale zatím nenašla. V roce 1728 tedy přichází na svět Tomáš, následně v roce 1730 Jan, v roce 1733 Anna, 1736 Marina a 1738 Martin. V mezičase nebo před Tomášem se narodil ještě syn Václav, kterého znám díky jeho svatebnímu zápisu z roku 1758. Ani jeho narození jsem zatím nenašla, doufám ale, že to je jen otázka času a důslednějšího prohledání matrik. Všechny uvedené děti se dožily dospělosti (což je v té době malý zázrak) a oženily se nebo vdaly - jako první Tomáš v roce 1757, poté Václav v roce 1758, následovaní Martinem (1761), Janem a Marinou (oba 1763) a konečně Annou (1769). Od těchto sourozenců se větve Kobylkových dělí - Tomáš, Martin a Jan zůstali v Roubanině, Václav se usadil v nedalekém Bezděčí.


Rodina Tomáše Kobylky

Tomáš Kobylka se žení v červnu 1757 se sedmnáctiletou Annou Němcovou (pravděpodobně pravnučkou výše zmíněného Mikuláše Němce), dcerou Tomáše Němce a Mariny Hájkové. Usazují se v Roubanině a zde se jim rodí 9 dětí - šest synů a tři dcery. Nejstarším potomkem je syn Bartoloměj (1758), následuje Marina (1763), Martin (1765), Vít (1768), Helena (1771), Jan (1774), Ondřej (1776), Apolena (1778) a znovu Ondřej (1784). Při narození posledního dítěte Tomášova manželka Anna umírá, přičemž Tomáš se poté znovu oženil a v jeho 58 letech se narodilo poslední dítě, dcera Helena (1786). Dospělosti se dožily čtyři z těchto deseti dětí - nejstarší syn Bartoloměj, synové Vít a Ondřej a nejmladší dcera Helena, jíž se narodily dvě nemanželské děti, syn Ignác a dcera Mariana. Ignác se v roce 1880, v poměrně pokročilém věku (narodil se v roce 1819), oženil se svou vzdálenou příbuznou Františkou z Roubaniny čp. 10.

Jak ukazují novější zápisy v matrikách, rodina žila na usedlosti číslo popisné 20. Zde zůstala jak rodina nejstaršího syna Bartoloměje, tak i rodina nejmladšího syna Ondřeje.


Rodina Bartoloměje Kobelky

Bartoloměj se v lednu 1787 oženil s Kateřinou Hrazdírovou z Velký Opatovic. Už v listopadu se tomuto páru narodilo první dítě, syn Ondřej. Následovaly čtyři další děti - synové Jan (1790) a Bartoloměj (1795) a dcery Mariana (1793) a Rosina (1799). Po narození Rosiny Kateřina umírá - a Bartoloměj se v roce 1812 žení podruhé, s Marianou Novotnou z Roubaniny. S ní se mu narodilo dalších šest dětí - mrtvě narozený chlapec v roce 1813, Kateřina (1814), Františka (1816), opět Kateřina (1820), Veronika (1823) a konečně Anna (1826). Ano, v době narození Anny bylo Bartolomějovi skoro 70 let - je tedy otázkou, zda byla Anna opravdu jeho potomkem, je to ale pouhá spekulace...


Roubanina čp. 20 na parcele č. 24 (císařské otisky stabilního katastru)

Z prvního manželství se uzavřely sňatek jen dvě děti - dcera Mariana se vdala v roce 1821 za Jiřího Vašků z Roubaniny, syn Bartoloměj se oženil v roce 1817 s Annou Serdovou z Deštného. Z druhého manželství uzavřela sňatek pouze dcera Veronika - ta se v takřka 40 letech, v roce 1861, vdala za vdovce Matěje Pelíška z nedaleké Korbelovy Lhoty.

Bartoloměj mladší a Anna Serdová se usadili na podsedku u statku číslo popisné 2 a měli alespoň 6 dětí - opět chybí údaje po roce 1834. Nejstarším dítětem byl syn Jan, který zemřel v dětství (narozen 1818), následovala dcera Eleonora (1821, ta se provdala v roce 1848 za Tomáše Elbla z Roubaniny), syn Jan (1823), dcera Antonie (1826) a synové František (1832-1875) a Josef (narozen kolem roku 1838). Oženili se dva synové - Jan, který zůstal usazený v čísle popisném 2, a Josef.


Roubanina čp. 2 na parcele č. 15 (císařské otisky stabilního katastru)

Jan se v roce 1849 oženil s Františkou Eliskovou z Roubaniny - díky matrikám oddaných, které jsou k dispozici až do začátku 20. století, vím, že měli aspoň čtyři děti - Vincence (nar. 1850), Marianu (nar. 1855), Leopolda (nar. 1858) a Vincencii (nar. 1864). Mezi těmito dětmi se určitě narodily nějaké další, jejich dohledání ale musí počkat na matriky. Vincenc se oženil v roce 1876 s Marianou Kobylkovou z Roubaniny čp. 10, svou vzdálenou příbuznou. Z manželství vím o 4 dětech, rovněž z matrik oddaných a zemřelých - Františka (1874), provdaná v roce 1898 za Vincence Bártu, Alžběta (1876), provdaná v roce 1901 za Františka Říhu, Marie (1882-1890) a Leopold (1883), který se v roce 1906 oženil s Terezií Grolichovou. Mariana se provdala za Františka Havla z Kněžoviček v roce 1880, Leopold se v roce 1892 oženil s Emilií Kaderkovou z Horního Smržova a Vincencie se v roce 1910 vdala za Jana Leinwebera ze Stašova - ještě předtím se jí v roce 1887 narodila nemanželská dcera Mariana, která se v roce 1910 provdala za Františka Dvořáka až z Dobré Vody u Mrákotína.

Josef se v roce 1867 oženil v Bělé u Jevíčka s Františkou Bukvajovou, dcerou Josefa Bukvaje a Barbory Lipoldové z Bělé. Rodina se usadila v Bělé, kde se narodili synové Josef a Rudolf - další děti zatím nejsou známé, protože jsem se k matrikám z Bělé zatím nedostala. Josef se oženil před rokem 1910 s Boženou Suchánkovou z Neplachovic u Opavy, dcerou sedláka Petra Suchánka, narozenou v roce 1885. Těm se narodila dcera Marie, která se provdala za Karla Lednického z Vizovic. Rudolf se v roce 1905 oženil ve Smolně (fú Velké Opatovice) s Boženou Kubovou.


Rodina Ondřeje Kobelky

Ondřej Kobelka se v roce 1822 oženil v Roubanině se sestrou Mariany Novotné Veronikou. Narodily se jim alespoň čtyři děti, Kateřina (1823), Jan (1830-1853), Josef (1832) a Jakub (1835-1835)- zkoumání dětí narozených po roce 1834 je poněkud komplikované, protože matriky jsou k dispozici pouze do tohoto roku, novější matriky jsou stále uloženy na městském úřadě v Letovicích. Snad se ale v budoucnu ocitnou v archivu a rodina bude moci být podrobena dalšímu pátrání.

Kateřina se vdala v roce 1854 za Františka Bláhu z Pamětic, Jan se sice dožil dospělosti, ale zemřel ve 23 letech. Na čp. 20 zůstal syn Josef, který se v roce 1853 oženil s Františkou Trčkovou z Bezděčí. V roce 1856 se jim narodil syn Jan, známý opět z matriky oddaných (a zemřelých). Ten se v roce 1887 oženil s Kateřinou Procházkovou z Korbelovy Lhoty. Rodina se usadila v Roubanině v čísle popisném 5. Zde se jim narodili alespoň dva synové, bohužel známí pouze z matriky zemřelých - oba dva byli Janové, první se narodil v roce 1889 a zemřel v roce 1892, druhý se narodil a zemřel v roce 1892.


Rodina Václava Kobelky

Václav Kobelka se v listopadu 1858 oženil v Kochově s Marinou Bohatcovou a následně se tento pár usadil v Bezděčí nedaleko Roubaniny. Jednalo se o malou obec, která je dnes součástí města Velkých Opatovic, farností spadalo Bezděčí pod Roubaninu. Václavovi a jeho manželce se v Bezděčí narodilo celkem 10 dětí: Kateřina (1759), Rosina (1762), Matouš (1764), Veronika (1765), Marina (1768), Václav (1771), Helena (1773), František (1774), Vavřinec (1777) a konečně Františka (1780). Dospělosti se nedožili synové Matouš (zemřel 1765), Václav (zemřel 1772) a Vavřinec (zemřel 1778).

Dcery se provdaly za muže z Bezděčí a okolí - Kateřina v roce 1790 za Matouše Nováka z Bezděčí, Rosina v roce 1791 za Jana Trčku z Deštné, Veronika v roce 1796 za Jakuba Melku z Chlumu, Františka za Martina Schnitzara z Bělé u Jevíčka v roce 1809. Marina a Helena se provdaly za stejného muže, Jiřího Kavana z Bezděčí - Marina před rokem 1799, Helena po roce 1820.


Bezděčí na mapě z 2. vojenského mapování (čerpáno z mapy.cz)

Syn František se oženil celkem třikrát - poprvé se sestrou Jiřího Kavana Kateřinou, se kterou měl syna Bartoloměje, narozeného v roce 1799. V roce 1801 následoval sňatek s Helenou Peterkovou z Bezděčí - z tohoto svazku se narodila v roce 1802 dcera Kateřina. Třetí manželkou byla Anna Dosedlová z Korbelovy Lhoty, s níž měl František celkem devět dětí, 4 dcery a 5 synů. Nejstarší byla Františka (1803), následovaná Josefem (1806), Veronikou (1808), Františkem (1810), Janem (1813), Matějem (1816), Marianou (1818), Annou (1820) a konečně Jakubem (1824). Jsou známy sňatky pouze dvou dětí - Josef se oženil v roce 1839 s Kateřinou Přichystalovou, s níž měl alespoň dvě dcery, Františku (nar. 1840, provdala se za Františka Trčku) a Kateřinu (provdala se za Josefa Trčku, s nímž měla syna Josefa, který se oženil s Marianou Kobylkovou z Korbelovy Lhoty).


Rodina Martina Kobylky

Další syn Jiřího Kobelky, Martin, narozený v roce 1738, byl ženatý celkem dvakrát - poprvé s Barborou Přichystalovou z Roubaniny (sňatek proběhl v roce 1761) a podruhé s Marinou Jurinovou (před rokem 1789). Rodina zůstala v Roubanině, konkrétně v čísle popisném 24. Z obou svazků měl Martin dohromady 10 dětí - devět z prvního, jedno z druhého. Děti po sobě šly následovně: Václav (1761), František (1764), Josef (1767), Jiří (1769), Antonín (1771), Bartoloměj (1773), Marina (1776), Anna (1779), Kateřina (1781) a z druhého sňatku Jan (1789). Rodiny založili tři synové a jedna dcera - Kateřina se v roce 1807 vdala za Matouše Štěpána z Velkých Opatovic, ze synů se oženili Josef, Jiří a Bartoloměj.


Roubanina čp. 24 na parcele č. 19 (císařské otisky stabilního katastru)


Rodina Josefa Kobelky

Josef se oženil v listopadu 1787 s Marianou Kvítkovou ze Slatiny a ve Slatině se jeho rodina usadila - děti se narodily v čp. 6. 7 a 17. Tento pár měl pět dětí - synů, Martina (1788), Matěje (1789), Josefa (1792), Jiřího (1794) a Jana (1795). Oženili se dva z nich, Matěj a Josef.

Matěj se oženil v červnu 1809 s Kateřinou Dvořáčkovou z Korbelovy Lhoty (farnost Velké Opatovice), kde se rodina také usadila. Zde se jim narodilo deset dětí, Josef (1810), Františka (1812), Jan (1815), František (1818), Jiří (1821), Kateřina (1822), Jakub (1825), mrtvě narozený hoch (1827), Anna (1829) a Ignác (1837). Z těchto dětí se pět synů oženilo. Nejstarší Josef s Helenou Palbuchtovou z Březinky, s níž měl syna Josefa (1838), který se v roce 1895 oženil s Annou Ondříčkovou z téže vsi. Jan se v roce 1852 oženil s Annou Kovářovou z Roubaniny - známy jsou dvě jejich děti, Anežka (1852) a František (1854). Anežka se vdala v roce 1878 za Jana Kobelku z Roubaniny čp. 10 a jejich rodina se usadila v Korbelově Lhotě.

Další syn, František, se oženil v roce 1848 s Františkou Dřevovou ze Slatiny a usadil se s ní v Korbelově Lhotě. Narodilo se jim sedm dětí - Mariana (1849, vdaná za Jana Lipolda), František (1853, ženatý s Františkou Tutschovou ze Slatiny), Jan (1855), Josef (1858), Anežka (1860, vdaná za Antonína Hladila) a nakonec dvojčata Jiří a Kateřina (1862).

Syn Jiří se v roce 1846 oženil s Marianou Pehalovou z Roubaniny - jejich potomci nejsou známi, opět je zde překážka v podobě neveřejných matrik. A konečně Jakub se v únoru 1849 oženil s Annou Skácelovou z Deštné. Tento pár měl alespoň tři syny - Jana (1852), který se oženil v roce 1882 s Annou Procházkovou, Josefa (1853-1909) a Libora (1858), který se v roce 1886 oženil s Ludmilou Novotnou z Roubaniny.

Josef se v roce 1818 oženil se sestrou Matějovy ženy Kateřiny Helenou. Rodina se usadila ve Slatině a zde se narodily dvě děti - dcera Františka (1821) a syn František (1830). Františka se provdala v roce 1847 za Matěje Wölfela a František v roce 1858 s Františkou Přichystalovou ze Slatiny. Narodil se jim syn Jan (1860) a ten si vzal Bohumilu Krammlerovou z Vranové Lhoty.


Rodina Jiřího Kobelky

Jiří Kobelka se oženil v roce 1804 s Johanou Julianou Němcovou z Roubaniny. Narodilo se jim pět dětí, z toho ale dvě mrtvě narozené holčičky (1813 a 1817). Dalšími dětmi byli: Veronika (1805), Viktorie (1807) a Jan (1811-1836). Jediného potomka měla Veronika - nemanželského syna Josefa, narozeného v březnu 1826. Ten se oženil v roce 1859 s Annou Trávníčkovou z Roubaniny - a děti opět neznám, protože nejsou dostupné matriky.


Rodina Bartoloměje Kobelky

Posledním Martinovým synem, který měl potomky, byl Bartoloměj, narozený v srpnu 1773. Ten se v listopadu 1793 oženil s Helenou Kvítkovou z Korbelovy Lhoty a rodina se usadila v Roubanině na čísle popisném 24. Zde se tomuto páru narodilo 12 dětí, devět synů a tři dcery. Jejich pořadí bylo následující: Jan (1795), Josef (1796), Martin (1798), Matěj (1801), František (1803), Jiří (1806), Filip (1808), Anna (1810), Josefa (1813), Jan (1814), Antonín (1817) a Františka (1819). Potomky mělo pouze jedno jejich dítě, syn Matěj.


Roubanina čp. 24 (na parcele č. 19) (císařské otisky stabilního katastru)

Ten se oženil s Marianou Navrátilovou a v Roubanině čp. 17 se jim narodily čtyři děti - Anna (1828), František (1831), Johana (1832) a Františka (1834-1834). Nejsou mi známi potomci těchto dětí - možná nějací byli, možná nikoli.


Rodina Jana Kobelky

Jan Kobelka se v roce 1763 s Magdalenou Tomáškovou z Roubaniny. Rodina se usadila na čísle popisném 10, kde Jan působil jako sedlák. Zde se rodičům narodilo deset dětí - Marina (1764), Anna (1766), Matěj (1768), František (1769-1769), Helena (1771), Jan (1773-1773), Kateřina (1774), Marina (1777), Anna (1779) a Rosina (1782-1787). Vdaly se dvě dcery, Helena v roce 1796 za Františka Palorka z Cetkovic a Kateřina v roce 1802 za Jana Kadlece z Roubaniny.


Roubanina čp. 10 na parcele č. 51 (císařské otisky stabilního katastru)

Oženil se jediný syn - Matěj, v roce 1794 s Kateřinou Němcovou z Roubaniny. Tomuto páru se narodilo šest dětí, Mariana (1794), Josef (1796), Kateřina (1798), Helena (1801), Jan (1803-1851) a Jiří (1809). Sňatek uzavřeli jen dva synové, Josef a Jiří. Jiří se oženil v roce 1847 s Františkou Kuchařovou z Roubaniny a o dva roky později se tomuto páru narodila dcera Terezie.

Josef Kobelka se oženil s Barborou Horákovou z Horákovy Lhoty. Tento pár měl osm dětí, narozených buď v čp. 13 nebo v čp. 10, které Josef převzal po smrti svého otce. Pořadí dětí je následující: František (1817), Mariana (1819), Helena (1822), Barbora (1824), Mariana (1824), Josef (1828), Jan (1830-1830) a znovu Jan (1831-1839). Z dcer se vdala pouze Mariana, která si vzala Josefa Dokoupila z Malé Roudky. Ze synů se oženil nejstarší František - ten si v roce 1847 vzal Marianu Trčkovou z Horního Smržova, se kterou měl alespoň čtyři děti: Marianu, Františku, Františka a Jana.

Zde dochází k zajímavé situaci - Mariana se vdává za Vincence Kobylku, svého vzdáleného příbuzného, Františka si vzala Ignáce Kobylku, svého vzdáleného příbuzného, Jan se oženil s Anežkou Kobelkovou, svou vzdálenou příbuznou... Dochází zde k několikeré ztrátě předků - jak to nakonec ve třech případech vypadalo, můžete vidět v tabulce níže.


Ztráta předků v případě rodu Kobylkových/Kobelkových

Jan se se svou manželkou Anežkou usadil v Korbelově Lhotě čp. 8, odkud Anežka pocházela. Zde se jim narodily alespoň tři děti - Mariana (1878), Julie (1881-1881) a Tomáš (1881-1886). Mariana se, jak vyplývá z tabulky výše, vdala za svého příbuzného Josefa Trčku, dochází zde tedy k velmi výrazné ztrátě předků, byť až v poměrně hluboké minulosti.

František se v roce 1874 oženil ve Skočově Lhotě s Františkou Tržilovou z čísla popisného 6. Narodily se jim alespoň čtyři děti - dcera Karolina (1875-1877), František (1877, oženil se v roce 1919 se Štěpánkou Huslíkovou), Mariana (1881, vdala se v roce 1906 za Františka Dirra z Jaroměřic) a dcera Františka (1889), která se v roce 1913 vdala za Josefa Šimona z Velkých Opatovic.