Nadpis


Zpět

Rod Netoličků

Příjmení Netolička se vztahuje k městečku Mrákotín – jedná se o dva rody, které jsou v místních končinách usazeny již po několik staletí. A sídlí zde dodnes. V jednom případě dokonce stále ve stejném čísle domu, v jakém se jedna z rodin s tímto příjmením vyskytovala před víc než dvěma sty lety.


Mapa Mrákotína z 2. vojenského mapování
(klikněte pro zvětšení)

Okolo roku 1740 se v Mrákotíně vyskytovaly dvě rodiny s tímto příjmením, a to na gruntech č. 39 a č. 41 - čísla jsou samozřejmě pozdějšího data, ale začínám je pro jistotu používat už teď, aby se tyto dvě rodiny nepletly. Grunt č. 41 byl zván gruntem Hamerníkovským - proč to tak bylo, později vysvětlím.


Grunt čp. 39

Nejprve se ale budu věnovat rodině z čp. 39, odkud pocházejí i moji přímí předkové z gruntu čp. 41. Zatím nejstarším matrikami doloženým předkem je Pavel Netolička, který grunt drží i v době, kdy probíhala revize lánového rejstříku. Před ním držela grunt Dorota Netoličková, pravděpodobně tedy vdova po předchozím majiteli a Pavlova matka. To ale zatím nemám doloženo. Pavel se oženil někdy před rokem 1678 se Salomenou a tomuto páru se narodily alespoň čtyři děti - Jiří, pokřtěný 11. dubna 1678, Tomáš, pokřtěný 17.12.1680, Kateřina, pokřtěná 14. dubna 1682 a konečně Kašpar, pokřtěný 30. prosince 1683.


Záznam o narození Kašpara z matriky narozených ŘKFÚ Mrákotín 6688, fond E67, MZA Brno

Kašpar se 25. října 1707 oženil s Dorotou, dcerou Ondřeje Vávry z Bolíkova. A aby si Kašpar svatbu pořádně užil, musel mít něco speciálního - v matrice oddaných totiž můžeme najít krásnou poznámku týkající se požáru, který v Mrákotíně vznikl v den Kašparovy svatby:

tito kdyz do Bolikowa pro newestu gely sspatny w nocj weselostj uzily neb okolo pulnoci ohen se znikl a geden dum, totyz kolarzu shorzel trwage weljky witr ostatek wesnice P. Buh chranil


Záznam o sňatku Kašpara a Doroty z matriky narozených, oddaných a zemřelých, ŘKFÚ Mrákotín č. 6689, fond E67, MZA Brno

Dorota se dle matriky zemřelých narodila někdy kolem roku 1689. Manželé měli alespoň pět dětí - Václava a Šimona, u kterých zatím nemám dohledané datum narození/pokřtění, a dále Uršulu (pokřtěna 4.10.1716), Pavla (pokřtěn 25. ledna 1719) a Františka (pokřtěn 14. listopadu 1722).


Záznam o narození Františka z matriky narozených, oddaných a zemřelých ŘKFÚ Mrákotín 6689, fond E67, MZA Brno

Šimon se oženil 20. listopadu 1753 s Ludmilou Ambrožovou a páru se narodila alespoň jedna dcera, Marie Anna. Ta se 24. listopadu 1776 provdala za Martina Nekováře z Mrákotína. František se v roce 1747 oženil s Annou Hamerníkovou - více viz. statek čp. 41.

29. října 1734 zemřel držitel gruntu Kašpar Netolička - k jeho úmrtí je váže zajímavý údaj, protože zemřel mimo svůj domov. Matrika zemřelých říká následující:

29.10.1734 z Mrakotina; Kasspar Netolyczka Saused, kterizto gsa na svadbie Razoweg nenadale postrzelen byl, a do trzetiho dne žiw byl, gsa wssemj swatostmj zaopatrzen, wieku okolo 55 let


Záznam o úmrtí Kašpara z matriky narozených, oddaných a zemřelých, ŘKFÚ Mrákotín č. 6689, fond E67, MZA Brno

Po Kašparovi se gruntu ujala jeho vdova Dorota. Ta ho držela a spravovala pro své děti až do roku 1742, kdy 18. prosince umírá. Vzápětí se statku ujal nejstarší syn tohoto páru, Václav. Ten držel grunt po poměrně dlouhou dobu - až do r. 1778, kdy také on zemřel (jakmile budu mít, napíšu podrobnosti k přebírání gruntu, jeho rozlohu, vybavení apod.). V tomto roce po něm přebírá grunt opět nejstarší syn jménem Jan. Jeho manželkou byla Marie Anna (nebo Mariana, v matrikách jsou uváděna obě jména), se kterou se oženil zřejmě někdy v době přebírání gruntu - nejstarší syn Pavel se jim totiž narodil roku 1780. Další děti se jim narodily v letech 1784 (13.6. syn Antonín) a 1786 (7.11. dcera Kateřina - měla tedy narozeniny ve stejný den jako já.. :o)))

Pavel byl také pokračovatelem rodu. Díky tomu také převzal v roce 1803 rodinnou usedlost - jeho otec odešel na vejminek, tedy v podstatě do důchodu. Pavel se 19.11.1805 oženil s Elenorou, dcerou Vojtěcha Haslovského, která byla o dva roky mladší než on. Zatím mám doložené pouze dvě jejich děti, syny Františka a Jakuba. František byl starší, narodil se pravděpodobně dva až tři roky po svatbě. Jakub byl mladší a narodil se roku 1814. Eleonora ovšem po roce 1815 zemřela a Pavel se znovu oženil - tentokráte s Markétou, dcerou Jana Přibila. S ní měl minimálně tři další děti, syna Vavřince (Lorenze) a dcery Anežku a Terezii.

František, syn z prvního manželství, se oženil v roce 1847 s Terezií, dcerou Ondřeje Šestáka. Ti spolu měli pět dětí - Františku (nar. 26.11.1848), Františka (22.10.1850), Marianu (27.10.1852), Josefu (12.3.1856) a Ludvíka (12.8.1859). O jejich dalších rodinách zatím nevím - ale vzhledem k tomu, že jsem na jejich jména zatím v mladších matrikách pro Mrákotín vůbec nenarazila, tak nevím, co si mám myslet. Asi se budu muset podívat ještě jednou a pořádně.

U Jakuba o jeho dalším osudu rovněž nemám zmínku.

Dalším mně známým synem je Vavřinec (Lorenz) z druhého manželství. Chvíli mi trvalo, než jsem si spojila jména Lorenz a Vavřinec, ale nakonec se mi to povedlo. :o)) Vavřinec byl dvakrát ženatý, poprvé s Kristýnou, dcerou Jana Jambora a Antonie Pelikánové. 4.12.1859 se jim narodil syn (museli se tedy vzít před tímto datem), prozatím je to jejich jediné doložené dítě. Druhý sňatek uzavřel Vavřinec před rokem 1868, Kristýna tedy musela zemřít někdy mezi lety 1859 a 1868 (všechno bude, všechno dohledám, ale bude to chvíli trvat). Podruhé se tedy oženil s Terezií Vítovou (8.10.1833 - 27.3.1899), s níž měl opět minimálně dvě děti, a to dcery Antonii (1868) a Terezii (28.9.1879). Antonie se vdala za Jana Šimka ze Lhotky a Terezie za Leopolda Kroupa z Mrákotína.

Dcera Pavla a Markéty Anežka byla nezvedené dítko - pořídila si jednoho nemanželského potomka. Buď to její otec těžko nesl a donutil ji k přiznání, kdo je otcem a toho pak donutil ke sňatku, nebo se její milý dobrovolně přihlásil sám - jak to bylo doopravdy, asi nezjistím. Každopádně byl Anežčin syn František, narozený 24.11.1856, později "legalizován", protože se k otcovství přihlásil František Irra z Horního Bolíkova, který se také s Anežkou oženil. 31. ledna 1859 se jim pak narodilo další dítě, syn Ignác.

Tím bych prozatím ukončila vyprávění, protože k této větvi nemám další informace. Až budou, tak budou - a sem přibudou. :o)


Chalupa čp. 40

Jak je uvedeno níže, u statku čp. 41, existovala na pozemcích k tomuto statku náležejících chalupa čp. 40. V této chalupě se usadil Josef Netolička, syn Františka Netoličky a Anežky Kučerové z čp. 41, který kvůli svému chatrnému zdraví odmítl převzít starost o velký rodinný statek. 20. listopadu 1803 se oženil s Barborou Vejvodovou.

Tomuto páru se narodily alespoň tři potomci - synové Jan a Pavel a dcera Františka. Pavel mi udělal v rodokmenu trochu nepořádek, protože jsem dlouho nebyla schopná určit, ke které větvi vlastně patří.

Pavel se oženil 2. března 1840 s Františkou Křížovou ze Šachu, nemanželskou dcerou Marie Křížové. Narodilo se jim pět dětí - synové Václav (11.9.1843), Jan (12.5.1847), Tomáš (23.12.1849) a Antonín (21.5.1853) a dcera Kateřina (30.4.1856).

Nejstarší Václav se oženil s Kateřinou Vltavskou z Mrákotína a narodila se jim alespoň jedna dcera, Marie (4.7.1874). Ta se provdala za Františka Řeháka z Mrákotína. Druhý syn Jan se 4. listopadu 1875 oženil s Magdalenou Kmentovou rovněž z Mrákotína. A dcera Kateřina, nejmladší potomek páru, se 29.8.1882 vdala za Jana Netoličku, svého prastrýce.


Grunt čp. 41

Tak.. Toto je jedno z míst, kde prožívali své denní radosti i starosti mí předkové. Těším se, až se podívám do Mrákotína, abych mohla (nejen) tento grunt vyfotit a udělat nějakou tu dokumentaci míst, kde moji praprapradědové a prapraprababičky trávili svůj život. Samozřejmě, že Mrákotín už je jiný, ale to rozhodně nevadí.

Tato usedlost patří mezi nejstarší v Mrákotíně. V pozemkové knize je, pokud se nemýlím, uvedena jako pátá. Byla nazývána Hamerníkovská, podle rodu, který na tomto gruntě dříve seděl. Jméno Hamerník se vyskytuje již ve výpisu nejstarších příjmení ve Vlastivědě moravské, zatímco příjmení Netolička tam chybí. Důvod je zřejmý - už samo příjmení napovídá, že se může jednat o člověka, který se do Mrákotína přistěhoval z Netolic (což je sice ves až na Prachaticku, ale vzhledem k různému stěhování poddaných po Třicetileté válce to není zase až tak nepravděpodobná hypotéza).

Na tomto gruntu se Netoličkové objevují v roce 1747, kdy se 19. listopadu František Netolička, syn výše zmíněného Kašpara Netoličky, žení s Annou, vdovou po Václavu Hamerníkovi, posledním držiteli gruntu z rodu Hamerníků, který zemřel několik měsíců předtím. Společně s vdovou vyženil i grunt, který převzal pod svou starost. František drží grunt dlouho - necelých 40 let, až do r. 1791, kdy umírá a grunt přebírá jeho syn František společně se svou sestrou Kateřinou. František ml. Kateřinu vyplatil (jednalo se zřejmě o 39 hř.) a držel poté grunt sám.


Záznam o sňatku Františka a Anny z matriky narozených, oddaných a zemřelých ŘKFÚ Mrákotín č. 6689, fond E67, MZA Brno

František ml. byl v době převzetí gruntu již ženatý - s Anežkou (Agnes) Kučerovou, se kterou se oženil 18.11.1777. S ní měl alespoň pět dětí - Josefa (nar. 1778), Marii Annu (1780), Františka (23.10.1784 - 8.7.1786), opět Františka (26.10.1786) a Tomáše.


Záznam o sňatku Františka a Anežky, matrika narozených, oddaných a zemřelých ŘKFÚ Mrákotín č. 6690, fond E67, MZA Brno

Nejstarší Josef se oženil v roce 1803 s Barborou Vejvodovou, Marie Anna se vdala v r. 1807 za Matěje Vejvodu - Barbora a Matěj byli sourozenci, děti Karla Vejvody. Jejich potomky jsem zatím nedohledala, ačkoli Josef prokazatelně v Mrákotíně sídlil - týká se ho totiž i jeden zápis v mrákotínských pozemkových knihách, který je z genealogického hlediska poměrně zajímavý - setkala jsem se v něm prvně s tím, že by nejstarší syn nepřebíral grunt - v tomto zápise je rovněž uveden důvod:

Nota: Poniewadz negstarssi syn Jozef, Franze Netoličky hospodařstwy po swym otcy pržigmuti nechce, že k tomu skrze swy zdrawy nedužiwy neschopney gest, a swy prawo bratrowy gednomu, podle libosti otce, odstupuge, tak on otec gemu Jozefowy chalupu na Gruntie pod Nm 40 s tim doloženim k geho buducymu bytu odkazuge; že on gy geho manželka takowou do obouch smrti bez platu užiwati magi; pak ale zase k domu připadne. Dokud otec Franz žiw bude, on Jozefowy pote 2 miry pole od domu k hego užiwani nechati, a tess sprawu na chalupie wezti chce a ma.

Z tohoto zápisu tedy vyplývá, že pod číslo 41 spadala ještě chalupa čp. 40 - tyto dva domy stolí dnes přímo vedle sebe u hlavní silnice, která prochází Mrákotínem. Poněvadž Josef v Mrákotíně sídlil, je pravděpodobné, že se jemu a jeho ženě nenarodily žádné děti, protože jinak bych je našla v matrice. Budu po nich ještě pátrat, třeba na nějakého potomka narazím.

Každopádně u tohoto zápisu byla ještě jedna věc, která mě velmi potěšila - totiž podpisy Josefa Netoličky a jeho otce Františka, tedy i mého přímého předka. A tady je:

V roce 1816 potkala rodinu smutná událost - otec František byl stižen mrtvicí a nebyl se schopen dále starat o grunt. Předal ho proto 23. srpna 1816 svému nejmladšímu synovi Tomášovi, kterému nyní ležela na bedrech starost o zajištění pokračování rodu. Tomáš ještě nebyl ženatý, proto ho v dohledné době jistě čekala svatba. A abych vám trochu přiblížila situaci, zde je (přepsaná) kopie z pozemkové knihy (MZA Brno, fond C17, kniha 8105 - Pozemková kniha pro ves Mrákotín 1577-1882, fol. 45:

"Poniewadž Franz Netoličzka Sslakem trefeney tehdy doczela churawey wicze hospodařziti nemuže, postupuge on tehdy ten w Miesticz Mrakotinie pod Nr. Con. 41 ležiczi gemu posawad patřzici 1/4laní Grunt ke kteremu 39 2/8 Mier Poly, 9 2/8 Mier luk, 9 5/8 pastwisstiat přzinaležy svimu Synu Tomassowy."

Jak už jsem napsala, Tomáš musel zajistit pokračování rodu. Proto 23.11.1819 proběhla v rodině svatba - a hned dvojitá. Ženili se František i Tomáš. František si bral Kateřinu (nar. 1791), dceru Františka Vejvody (zřejmě bratr výše zmíněného Karla), a Tomáš se ženil s Marianou, dcerou Šimona Jambora (nar. 1797).

Ze svazku Františka a Kateřiny vzešli čtyři synové. Více informací k této rodině najdete už ale na gruntu čp. 78, kde se František a Kateřina po svém sňatku usadili.

21.3.2005 Našla jsem dalšího potomka Františka a Kateřiny. Jedná se o syna Antonína, narozeného zřejmě v roce 1827 v Mrákotíně 41. Ten se oženil 4.10.1859 s Terezií Líbalovou (narozena asi 1821 v Mrákotíně), dcerou Františka Líbala a Anny Bláhové. Aneb takhle to dopadá, když nemám čas a projíždím matriky naprosto nesystematicky.. :o((( Už aby bylo zase zkouškové, to bude volna víc.

Tomáš a Mariana měli přece jen potomků více (nebo alespoň o více jejich potomcích mám zprávy). Pět dcer (Marii, Františku, Rosinu, Kateřinu a Annu) a jednoho syna (Jana). Nejstarší ze všech byla Marie, narozená 10.9.1820, moje praprapraprababička. Ta se vdala za Josefa Pěničku z Mrákotína. Nejmladší pak byl syn Jan, narozený v červnu roku 1836.

Ale k dalším dětem. Dcera Františka se (nar. asi 1826) před rokem 1851 vdala za Antonína Nekováře, potomka Antonína Nekováře a Rosalie Vejvodové. Měli spolu alespoň čtyři děti, Františka (26.11.1851), Josefa (25.2.1854), Marii (27.6.1855) a Rudolfa (9.4.1859).
Rosina se vdala před rokem 1856 za Tomáše Bláhu z Mrákotína. Měli spolu alespoň 4 dcery - dvojčata Antonii a Petronillu (21.5.1859), Anastasii (21.4.1857) a Františku (6.2.1859).
Kateřina se před rokem 1855 provdala za Františka Buriana z Volevčic. Splodili minimálně tři potomky, dcery Marii (1.2.1855) a syny Antonína (5.6.1857) a Ferdinanda (31.12.1858).

21.3.2005 jsem objevila dalšího potomka Tomáše a Mariany, o kterém jsem zatím nevěděla - dceru Anežku. Narodila se zřejmě v roce 1828, 18. dubna 1858 se vdala za Františka Štěpánka, syna Pavla Štěpánka z Borovné a Rosalie Vláčilové. Je jasné, proč jsem na ni zatím nenarazila - její potomci jsou narození v Borovné, nikoli v Mrákotíně. Však já se na ně jednou podívám.

Tomáš Netolička předává svůj grunt v roce 1855 svému nejstaršímu synovi Janovi. Ten se před rokem 1859 oženil s Antonií Kučerovou, se kterou měl min. dvě děti - dceru Kateřinu, narozenou 26.10.1859, a syna Pavla, narozeného 22.6.1870. Tomu také později předal grunt. Pavel se oženil 23.11.1897 s Františkou Jamborovou, dcerou Františka Jambora a Antonie Burianové, nar. 29.10.1878 v Mrákotíně.
Podruhé se Jan oženil s Kateřinou, dcerou Pavla a Františky Netoličkových z čp. 40.

Prozatím tuto linii uzavírám. Jakmile zjistím nové informace (a doufám, že to bude brzy), doplním je sem.


Grunt čp. 78

Informace k této větvi jsem získala především díky panu Jiřímu Antonů - velmi mu děkuji za informace a materiály, kterými mě zásobuje.

V roce 1820 se rodina Netoličkových poprvé objevuje na gruntě čp. 78. Jedná se o rodinu Františka Netoličky a Kateřiny Vejvodové, páru, který uzavřel sňatek rok předtím, tedy v roce 1819.

Tento pár měl čtyři syny - Františka, Jakuba, Václava a Antonína. Rozsáhlejší Informace mám zatím pouze ke dvěma z nich, k Jakubovi a Antonínovi. Data narození zatím přesně neznám - podle údajů v soupisech duší se František narodil v roce 1817, byl tedy nemanželský, Jakub se narodil v roce 1821, Václav v roce 1824 a Antonín 8. června 1827. V roce 1832 se narodila dcera Terezie, ale zřejmě záhy zemřela - v soupisu duší pro roku 1833 je její jméno přeškrtnuté a v soupise z roku 1834 se již nevyskytuje. Podle údajů soupisu duší z roku 1843 František a Kateřina přijali pod svou střechu Barboru, asi sirotka - v knize je uváděna jako schovanka.

František se zřejmě mezi lety 1834 a 1836 oženil, nebo zemřel - nevím, která varianta je pravděpodobnější, bylo mu teprve 17/19 let... Každopádně v soupisu duší se po roce 1834 nevyskytuje.

Jakub se 15.10.1848 oženil s Terezií, dcerou Jana Železného a Voršily Platové, nar. asi v roce 1822. Zatím vím o třech jejich dětech - dcerách. Nejstarší, Kateřina, se narodila 22.4.1849 (byla tedy již v době sňatku na cestě.. A pak že naši předci čekali až po svatbě.. :o))), prostřední, Antonia, 31.12.1852, a nejmladší Marie přišla na svět 6.12.1855. K nim zatím nemám pokračování.

Václav Netolička se v roce 1855 oženil s Rozárií, vdovou po Karlu Katinovi ze Studené - tam je tedy zapotřebí hledat jeho sňatek a případné jeho potomky. Informace o sňatku mám zatím pouze z knihy ohlášek mrákotínské farnosti.

Antonín se 4. října 1859 oženil s Terezií Líbalovou, o šest let starší dcerou Františka Líbala a Anny Bláhové. Zatím nemám informace o jejich dětech, teprve čekají na další probádání.