Nadpis


Zpět

Rod Trojanů


Ačkoli rodina Trojanových pro mě zůstávala poměrně dost dlouho nezmapovaná, v poslední době jsem se "rozjela" a povedlo se mi tuto větev poměrně dost zmapovat. Nečekala jsem, že se mi povede větve rozvětvit takovým způsobem, jak se mi to povedlo. Proto jsem se rozhodla rozdělit jednotlivé větve podle obcí a rodin.

Historie rodu Trojanových pro mě zatím začíná u Martina Trojana z Panenské Rozsíčky, narozeného kolem poloviny 17. století. Neznám zatím jméno jeho manželky a ani nevím, jestli někdy budu znát. Každopádně mu porodila alespoň tři děti - syny Mikuláše, Pavla a Martina. Mikuláš se 26. ledna 1700 oženil s Annou Sovovou z Bukové (dnes součást Třešti), Pavel 23. listopadu téhož roku s Dorotou Sovovou z Jezdovic (jednalo se o jinou rodinu Sovových než u Anny) a Martin pak 27. ledna 1705 s Dorotinou sestrou Justýnou Sovovou. Rodiny Pavla ani Martina zatím zmapované nemám, proto se rovnou pustím do mého předka, Mikuláše Trojana.

Buková

Mikuláš se dle data sňatku narodil nejspíše někdy v letech 1670-1680, bližší datum zatím neznám. Oženil se, jak již jsem zmínila, v roce 1700 s Annou, dcerou Pavla Sovy z Bukové. Narodilo se jim alespoň 8 dětí, z toho čtyři zřejmě ještě v Rozsíčce - ale páté dítě už se narodilo v Bukové, kam zřejmě rodina přesídlila na usedlost Mikulášova tchána (tato teorie čeká ještě na ověření podle pozemkových knih). Děti byly následující:
Marie (neznámé datum narození), Kateřina (neznámé datum narození), Jiří (neznámé datum narození; viz Hodice), Pavel (neznámé datum narození), Jakub (1.7.1706), Jan (9.6.1711; viz Hodice), Václav (24.9.1713) a poslední Rosina (15.12.1716).


Záznam o sňatku Mikuláše Trojana z roku 1700 (matrika NOZ č. 7011)

Marie se 1. listopadu 1740 provdala za Martina Roháčka z Bukové (vím zatím jen o jedné jejich dceři, Marii, narozené v roce 1741), Kateřina pak o skoro 20 let dříve za Jana Vilímka z Lovětína (3.11.1722). Pavel se oženil 21.10.1732 se Salomenou Vrátilovou z Jezdovic (viz. Jezdovice).

Jakub se oženil 3.11.1733 s Kateřinou Lysou z Bukové a v Bukové se narodily i jejich první dvě děti, synové Martin (nar. 7.10.1735) a Pavel (nar. 24.1.1738). V roce 1739 rodina přesídlila do Třeště.


Záznam o narození Václava Trojana z roku 1713 (matrika NOZ č. 7011)

Mým předkem byl Václav Trojan (nar. 1713). Ten se 9. února 1740 oženil v Hodicích s Barborou, dcerou Tomáše Hýbla. Narozdíl od svých bratrů zůstal usazen v Bukové, kde se také narodily všechny jeho děti. Bylo jich celkem šest a první dcera, Kateřina, se narodila přesně devět měsíců po svatbě - 24. listopadu 1740. O necelé tři roky později následovala dcera Anna (nar. 8.7.1743), po ní synové Tomáš (20.12.1745; viz Třešť), Matěj (9.2.1748; viz Třešť) a Jan (2.5.1750) a konečně poslední dcera Marie (15.7.1752), která se v roce 1777 vdala za Jana Kodyse.

Jezdovice

V Jezdovicích se usadil Pavel Trojan (syn Mikuláše) poté, co se oženil s tamější rodačkou Salomenou Vrátilovou. Za více než dvacet let se Pavlovi a Salomeně narodilo 11 dětí:
synové Martin (7.9.1736) a Jiří (27.3.1747) a dcery Marie (13.12.1733), Kateřina (7.9.1736), Rosina (11.11.1740, zemřela o 9 dní později), Anna (12.5.1742, zemřela o 6 dní později), opět Rosina (13.12.1744, zemřela zatím neznámo kdy), opět Anna (26.7.1747), třetí Rosina (20.3.1750, datum úmrtí rovněž zatím neznámé), Alžběta (19.8.1752) a konečně poslední Rosina (21.12.1754). Jak je vidět, tato rodina si nedělala moc hlavu se známým "pravidlem" o tom, že novorozeně nemá dostávat jméno po žádném ze svých zemřelých sourozenců, jinak dopadne stejně - v případě Rosin se toto "pravidlo" více než potvrdilo.

Zajímavý je fakt, že jsem zatím nenašla sňatek ani jediného z potomků tohoto páru. Rodina se přestěhovala v průběhu času (po narození Jiřího) do Hodic, ale nikde žádný sňatek některého z děti. Snad přinese nějaké další výsledky pátrání v matrikách.

Hodice

V Hodicích se usadili dva ze tří bratrů - Jiří a Jan.

Rodina Jiřího Trojana

Jiří Trojan se oženil 4.5.1728 s Rosinou, dcerou Martina Jandy z Hodic, kam se také přestěhoval. V Hodicích se narodily jeho děti, nejstarší Václav, narozený 24.9.1729, Marie (narozená 5.10.1732), Jan (nar. 22.5.1736, zemřel 5.5.1737) a konečně Anna (narozená 5.5.1741). Další děti se už nenarodily - jejich otec Jiří zemřel 14. března 1744 (jeho žena ho přežila o víc jak dvacet let, zemřela až v roce 1766). Zprávy mám jen o dvou ze čtyř dětí: Marie se provdala 22.5.1758 za Václava Hodka z Panenské Rozsíčky, kterému porodila pět dětí - Pavla (5.1.1762), Jana (25.6.1764), Josefa (13.1.1768), Alžbětu (19.11.1770) a Kateřinu (28.4.1775).

Její bratr Václav se oženil celkem dvakrát, poprvé někdy před rokem 1759 s Kateřinou (zatím bez příjmení, narozena asi 1740, zemřela 18.12.1778 v Hodicích), poté v květnu 1779 s Marií Vejvodovou. S první ženou splodil alespoň pět dětí - syny Jakuby (narozeni 18.7.1759 a 10.6.1769) a dcery Voršilu (nar. 29.9.1772), Rosinu (3.3.1775) a Marii (12.9.1777). Ani o jednom z dětí zatím nemám žádné zprávy. Ze sňatku s druhou ženou už nevzešli žádní potomci - přece jen bylo Václavovi již 50 let, když se podruhé ženil.

Rodina Jana Trojana

Jiřího bratr Jan se oženil 12. listopadu 1743 s Musilovou z Hodic - křestní jméno nevěsty není v matrice zaznamenáno, ale předpokládám, že se jednalo o Annu Musilovou, protože pod tímto jménem vystupuje v matrikách narozených. Janovi a Anně se narodilo šest dětí, synové Jiří (19.4.1745), Jan (20.5.1751) a Jakub (19.4.1758) a dcery Marie (16.1.1747, datum úmrtí zatím neznámé), Marie (19.6.1749), Dorota (2.1.1755).

Syn Jiří se v listopadu 1780 oženil s Uršulou, dcerou Tomáše Kodyse z Hodic (její bratr Jan se oženil s Marií Trojanovou zmíněnou výše). Jeho bratr Jan se o čtyři roky později oženil s Rosinou Tomandlovou z Pavlova. Potomky ani jednoho z nich zatím nemám zmapované - ale to přijde. :o)

Třešť

Rodina Jakuba Trojana

První událost, která následovala po přestěhování rodiny Jakuba a Kateřiny do Třeště, nebyla šťastná - v lednu 1740 umírá jejich druhý syn Pavel. Rok poté se narodila první dcera Marie (24.1.1741), pak František (nar. 10.10.1743, zemřel 16.7.1748), dcery Rosina (nar. 19.12.1746) a Veronika (narozena 23.1.1750) a nakonec další syn nesoucí jméno František (4.10.1754-30.1.1758). Jediný sňatek, o kterém zatím vím, uzavřel syn Martin, a to 20. února 1759 s Marií Sovovou z Jezdovic. Z tohoto sňatku vzešel syn Ondřej, narozený 17.11.1761 v Třešti. Zda měla rodina i další potomky, zatím nevím.

Rodina Tomáše Trojana

Tomáš Trojan, syn Václava, se oženil ve svých 23 letech (24. ledna 1769) v Čenkově s Justýnou Průšovou. Jejich děti se většinou narodily v Třešti - obě dcery, Kateřina (1769) i Terezie (1775, vdala ze v roce 1800 za Václava Těsnohlídka) a syn Jan (1778). Pouze syn Matěj (1771) se narodil v Bukové, pravděpodobně u Tomášových rodičů. Další potomky rodiny zatím nemám zmapované.


Záznam o druhém sňatku Matěje Trojana z roku 1777 (matrika NOZ č. 7013)

Rodina Matěje Trojana

Matěj Trojan, Tomášův bratr, se oženil dvakrát - poprvé 5. září 1776 s Kateřinou roz. Knaislovou, vdovou po Jakubu Marešovi. Ta ale již měsíc po svatbě zemřela, a tak se Matěj za tři měsíce, 21.1.1777, žení podruhé, tentokráte s Marií, dcerou Josefa Hinka z Třeště. Narodily se jim alespoň dvě děti - syn Matěj (13. února 1779) a dcera Terezie (10. října 1781).

Matěj mladší se 11. listopadu 1800 oženil s Annou, dcerou Jiřího Lysého a Doroty Roháčkové z Hodic. Zatím vím o jednom jejich potomkovi - mém prapraprapradědečkovi Františkovi. Ten se narodil 28.1.1803 v Třešti čp. 76 a 27. listopadu 1827 se oženil s Marií Hodkovou, dcerou Pavla Hodka z Hodic. Připadá vám jméno Hodek povědomé? Ano, je - viz výše, u rodiny Jiřího Trojana. Marie Hodková byla totiž praprasestřenicí svého manžela. Více informací najdete zde.
Páru se narodily alespoň tři děti - Alžběta (3.7.1830), Pavel (3.1.1833) a František (5.8.1835; viz Strachoňovice). O dalších dětech zatím nemám zprávy - pokud ale byly, tak je časem určitě najdu.

Strachoňovice

František se oženil 14.2.1860 s Rosinou Janouškovou ze Strachoňovic. Byla nejmladší přeživší dcerou svého otce, proto vyvdala grunt, protože neměla žádné bratry ("pouze" 9 sester). Rosina a František měli alespoň pět dětí - nejstarší a nejmladší se jmenovaly Marie, ta první se narodila 29.1.1861 a zemřela 17. května téhož roku. Druhým dítětem byla dcera Johana (nar. 20.5.1862), která se 19. února 1889 provdala za Vincence Demmela z Hostkovic. Následoval syn Matěj (narozen 23. února 1865, viz níže), František (narozen 3.9.1869, viz níže) a konečně již zmíněná druhá Marie (nar. 27.3.1876), moje praprababička, která se 18. ledna 1898 provdala za Antonína Musila.

Rodina Matěje Trojana

Matěj Trojan, narozený v roce 1865, se 9. února 1891 oženil s Annou Dolskou z Mysletic. Narodilo se jim sedm dětí - František (8.10.1891), Václav (13.9.1893), Bohumír (30.9.1895), Marie (22.8.1897), Anna (23.6.1899), Františka (3.9.1901) a poslední Matěj (31.1.1907).

Nejstarší František se oženil 10. února 1920 s Marií Strakovou. Tomuto páru se narodilo pět dětí, a to Bohumír, Marie, Zdeňka, František a Julie. S potomky této větve jsem nedávno navázala kontakt a doufám, že budeme kontakty udržovat i v budoucnu.

Marie se vdala v roce 1918 za Jakuba Zvěřinu ze Staré Říše - toho si o dva a půl roku později, 5.4.1921, vzala i její sestra Anna. Poslední syn Matěj se 21.6.1832 oženil s Marií Soukupovou z Markvartic.

Rodina Františka Trojana

Matějův bratr František, narozený v roce 1869, se oženil takřka přesně tři roky po svém bratrovi - 5.2.1894 s Marií Kadlecovou z Velkého Pěčína. Narodilo se jim sedm dětí, ale pouze u pěti z nich znám datum narození. Jedná se o Marii (6.5.1896), Františka (6.2.1899), Antonína (25.4.1901), Františku (1.8.1904) a Boženu (16.7.1907). Následovaly ještě dvě další děti, Jan a Antonie, protože je ale matrika vedena pouze do roku 1907, nemám další informace.

Marie se vdala 30.5.1922 - jejím manželem se stal Antonín Zahrádecký. František si vzal v roce 1928 Františku Nikšanovou a měl s ní alespoň dvě děti, Zdeňka a Marii. Antonín se oženil dvakrát, poprvé v roce 1929 s Julií Kolářovou, podruhé v roce 1932 s Anežkou Nikšanovou, pravděpodobně sestrou výše zmíněné Františky.
Františčiným manželem se stal František s krásným příjmením Přívětivý. Stalo se tak v březnu 1930. A konečně Božena Trojanová se vdala v roce 1933 za Josefa Musila, svého bratrance.


To je prozatím o rodině Trojanových vše - doufám, že se mi časem povede některé údaje doplnit, dopsat historii jednotlivých rodin a poskytnout více informací.