Nadpis
[CNW:Counter]


Fotografie z událostí v rodině

K historii rodiny patří i různé události v rodině se odehrávající. Může se jednat o křtiny (nebo také vítání občánků), svatby, pohřby, ale i jiné události s rodinou spojené, ať už se jedná o nejrůznější setkání pořádaná právě za účelem vzájemného setkávání. V rodinném archivu se zachovala řada fotografií, přičemž u některých si nejsem zcela jistá, k jaké události jsou navázány. Snažím se ale o to, abych tyto informace zjistila - dokud je od koho...

Většina fotografií se otevírá v novém okně jako samostatné obrázky, ale některé vybrané fotografie se otevřou jako webová stránka - na těchto fotografiích pak najdete případně i popis toho, kdo na fotografii je, případně povídání k dané události.

Křtiny, vítání občánků

Svatby

Pohřby


Křtiny Ester Lednické, 26.9.2010

Křtiny se konaly v kostele ve Skuhrově na Havlíčkobrodsku.


Svatba Vlasty Čudlíkové a Zdenka Bartla, 16.5.1948

Svatba se odehrála v Nebušicích, kde tehdy babička bydlela. Děda a babička se poznali v Horoměřicích, kde děda působil jako četník na tamní stanici a babička jako učitelka ve škole.


Svatba Blanky Větrovcové a Jendy Lednického, Písek, 7.6.2008

Svatba se odehrála v děkanském kostele Narození Panny Marie v Písku, následná oslava pak v restauraci na městském ostrově.


Pohřeb Marie Musilové, rozené Trojanové, 1944


Pohřeb Ladislava Jíry, 1946

Vždy, když zemře člověk, je to událost smutná - o to smutnější, pokud daný člověk byl mladý. To je i případ bratrance mojí babičky, Ladislava, narozeného v roce 1924 v Mrákotíně. Byl četníkem a byl zastřelen (nešťastnou náhodou) ve službě. Pohřbu se zúčastnila i moje babička - ostatně, jak je na fotografiích vidět, účastnili se všichni mladí z městečka...