Nadpis
[CNW:Counter]

Mlýny na Telčsku

Při genealogickém bádání se člověk dříve nebo později dostane do stádia, kdy začíná pátrat nejen po své vlastní rodině, ale začne se zajímat i o další rodiny, které mohou s tou jeho nějakým způsobem souviset. Může se jednat o příbuzenstvo, o spřízněnost přes sňatek, o původ ze stejné vsi - a nebo o stejné řemeslo. Já sama jsem se do podobné situace dostala před několika měsíci, kdy jsem začala pátrat po mlynářských rodech na Telčsku. Za všechno můžou Procházkovi - mlynáři z Černíče. Příjmení Procházka se totiž vyskytuje takřka na každém mlýně na Telčsku. I proto jsem se rozhodla po těchto rodinách začít pátrat a vytvořit jakousi mapu mlynářských rodin v těchto oblastech.

Příjmí Procházka je u mlynářů poměrně obvyklé - získali ho poté, co se vrátili ze světa, ze zkušené. Nezáleželo na tom, zda již předtím nesli rodinné příjmí nebo příjmí po mlýně, kde se usadili (např. kam se přiženili), často toto příjmí získali jako druhé - a nakonec převážilo. Tak "moji" Procházkové jsou původně rodinou Jonášových nebo Vosolsobě.

Obsah:

První částí celého projektu je zmapování mlýnů