Nadpis


Zpět

Šánovský grunt - přepis pozemkové knihy

Jedním ze slavibořských gruntů, které postupně zpracovávám, je Šánovský grunt. Přehled jeho držitelů s výpisy z matrik i pozemkové knihy najdete časem na samostatné stránce, ale zpracování trvá poměrně dlouho. Na této stránce najdete kompletní přepis a volný novodobý přepis pozemkové knihy - zatím se zde nachází prvních pět stran, zhruba od roku 1580 do roku 1740. Jednotlivé stránky jsou od sebe odděleny, po přepisu strany vždy následuje volný přepis do novodobé češtiny a teprve poté další stránka pozemkové knihy.


fol. 50/1

Kup gruntu Ssanowskyho

Tento grunt po smrtj Urbana kaupil Ssana roly k niemu 2,5 se wssym osenim klysnu 1, wozu půl, krawu 1, a tak s plnym hospodarzstwim za 150 kop zawdal 10 kop placzenj po 6 kopách

Syrotczy neboztika Urbana Mikudy Katerzyna matj Mikolass magy sprawedlnostj swe za sumu 150 kop poniewadz matj umrzela spadl ten dil na Mikolasse. I do letha 79 giz wyplnil 92 kop z toho z swe dobre wule propustil Mikolass Waczlawowj stregczy swemu 50 kop a sam vyzdwihl 42 kop zustawa se gesstie doplaczetj 58 kop

Letha 80 polozil Ssana .... 6 kop ---
Letha 81 polozil Ssana .... 6 kop --- ty przygal Mikulass z Daczicz
Letha 82 polozil Ssana .... 6 kop ---
Letha 83 polozil Ssana .... 6 kop --- ty przigal Mikulass z Daczicz
Letha 84 polozil Ssana .... 6 kop przigal ge Mikulass z Daczicz
Letha 85 polozil Ssana .... 6 kop przigal ge Mikulass z Daczicz
Letha 86 polozil Ssana .... 6 kop przigal ge Mikulass z Daczicz
Letha 87 polozil Ssana .... 6 kop przigal ge Mikulass z Daczicz
Letha 88 polozil Ssana temuz Mikulassowy .... 6 kop
Letha 89 polozil Ssana temuz Mikulasowi ostatnich 4 kopy

Prodaney
Letha 1597 prodal Wawra Ssana ten grunt Krziziowy za 150 kop zawdal Krziz Wawrowi Ssanowi 30 kop placzeny wsseczko temuz Ssanowy po 6 kopách


Kup gruntu Šánovského

Tento grunt koupil po smrti Urbana Šána, náleželo k němu 2,5 lánu rolí se vším osením, jedna klisna, půl vozu, jedna kráva, s celým hospodářství pak za cenu 150 kop, závdavek složen ve výši 10 kop, roční splátky po 6 kopách.

Sirotci po nebožtíku Urbanovi Mikudovi jsou Kateřina, manželka, a Mikuláš. Ti mají spravedlnosti svojí ve výši 150 kop. Protože manželka Kateřina zemřela, zůstává její podíl Mikulášovi. Do roku 1579 již Šána zaplatil 92 kop, z toho ze své dobré vůle přenechal Mikuláš 50 kop svému strýci Václavovi a sám vyzvedl 42 kop. K doplacení ještě zůstává 59 kop.

Léta 1580 položil Šána ... 6 kop ---
Léta 1581 položil Šána ... 6 kop --- ty přijal Mikuláš z Dačic
Léta 1582 položil Šána ... 6 kop ---
Léta 1583 položil Šána ... 6 kop --- ty přijal Mikuláš z Dačic
Léta 1584 položil Šána ... 6 kop přijal je Mikuláš z Dačic
Léta 1585 položil Šána ... 6 kop přijal je Mikuláš z Dačic
Léta 1586 položil Šána ... 6 kop přijal je Mikuláš z Dačic
Léta 1587 položil Šána ... 6 kop přijal je Mikuláš z Dačic
Léta 1588 položil Šána témuž Mikulášovi ... 6 kop
Léta 1589 položil Šána témuž Mikulášovi zbývající 4 kopy

Prodaný
Léta 1597 prodal Vávra Šána grunt Křížovi za 150 kop. Kříž složil závdavek Vávrovi Šánovi 30 kop, roční splátky bude platit témuž Šánovi po 6 kopách.


fol. 50/2

Pamiet
Letha 98 yakoz gesti Wawra Ssana na tom gruntie miel sprawedlnostj swe 165 kop takowe penize gesti prodal s gistjm dowolenim Krziziowi drzitelj gruntu za hotowejch 76 kop, tak ma Grunth doplaczeneg a oczisstieney

Letha 1620 prodaney od Krzizie Mikolassowy za summu 230 kop zawdanku polozill 30 kop platzenj rocznj poczna 1622 letha po 6 kopách na to gest on Mykolass zawdawku sprawyll Krzizowy 30 kop ostatek wsseczko Krzizowy nalezy

1622 nedrziano sauduow
Letha 1623 polozil Mikolass 6 kop dany Krziziowy
1624 1625 neny drziano sauduow
Letha 1626 polozil Mikolass 6 kop dany Krziziowy
1627 neny drziano sauduw
Letha 1628 polozill Mikolass 12 kop dany Krzizowy
Letha 1629 polozill Mikolass 6 kop dany Kriziowy
Letha 1630 polozill Mikolass 6 kop dany Kriziowy
Letha 1631 polozill Mikolass 6 kop dany Kriziowy
Letha 1632 polozill Mikolass 6 kop dany Kriziowy
Letha 1633, 1634 neny drziano saudow
Letha 1635 polozill Mikolass 6 kop dany Kriziowy
Letha 1636 polozill Mikolass 6 kop dany Kriziowy
Letha 1637 polozill Mikolass 6 kop dany Kriziowy
gesstie gemu nalezy 134 kop ty gest od neho skaupil wssak zapsany nedal gyz dal a tak
ma grunt zaplaczeney


Paměť
Léta 1598, jak měl Vávra Šána na tomto gruntu své spravedlnosti 165 kop, ty ale prodal s dovolením vrchnosti Křížovi, držiteli gruntu, za 76 kop v hotovosti. Tak má Kříž grunt doplacený a od všech plateb očištěný.

Léta 1620 prodal Kříž grunt Mikulášovi za sumu 230 kop, závdavku složil 30 kop, roční splátky počínaje rokem 1622 budou činit 6 kop. Mikuláš složil oněch 30 kop závdavku a zbytek náleží také křížovi.

1622 neproběhl soud, splátky se neplatily
Léta 1623 položil Mikuláš 6 kop, dány Křížovi
Léta 1624 a 1625 neproběhl soud
Léta 1626 položil Mikuláš 6 kop, dány Křížovi
Léta 1627 neproběhl soud
Léta 1628 položil Mikuláš 6 kop, dány Křížovi
Léta 1629 položil Mikuláš 6 kop, dány Křížovi
Léta 1630 položil Mikuláš 6 kop, dány Křížovi
Léta 1631 položil Mikuláš 6 kop, dány Křížovi
Léta 1632 položil Mikuláš 6 kop, dány Křížovi
Léta 1633 a 1634 neproběhl soud
Léta 1635 položil Mikuláš 6 kop, dány Křížovi
Léta 1636 položil Mikuláš 6 kop, dány Křížovi
Léta 1637 položil Mikuláš 6 kop, dány Křížovi
ještě jemu náleží 134 kop, ty od něho skoupil, ale zapsat je nenechal, takže
má grunt zaplacený.


fol. 50/3

Letha 1658 po smrti Mikolasse Ssany zustala wdowa Katerzyna, kteraž tento grunt prodala przy prytomnostj rychtarze a konsseluw Joachymowj synu swemu za 230 kop. Misto zawdawku poražj sobě dil od otcze Wykazany 50 kop wicze gemu napaddnicze ... aby ... lepssy lhut k stawenj mel gsaucze welka paustka 50 kop. Wegrunky po 4 kopách klasti przedně
Katerzyně Materzj .... 30 kop
Rzyhowj prwe wybytemu ... 10 kop
Marganě ........ 20 kop
Ewě ........ 20 kop
Orssyle ..... 20 kop
Krzyzowj stregczy ......... 10 kop
držytel ma ....... 100 kop
-------------------------------
230 kop

Letha 1659 ma položytj Katerzyně M. 4 kopy
Letha 1666 ma datj Katerzyně Mat. 2 kopy
Letha 1669 položil Katerzinie 2 kopy

Letha 1672 giz ten Jachym umrzel mage na teto ziwnosti 108 kop wyplatczenych zanechal po sobie syrotky Katerzinu, Maryanu, přzichazy na nie po 54 kopách

Letha 1675 kaupil tu žiwnost Jakub Ssana kteraž mu od rychtarze a konsselu za przedesslau sumu 230 kop ssaczowana byla, zawdawku nedal zadnyho wegrunky po 4 kopách klasti. Pamiet: bude držitel gruntu s. neb. Jachyma Ssany když k mistu prigdau po 1 jalowiczy powinen wydatj a weyprawu naležitau ucziniti, patrzj pak na teto žiwnostj gesstie:
misto weyrunku da sobe wypsatj 10 kop kterež po Katerzinie Materzy giž smrtj dochowal a naležitie pohrzbyti dal .... 10 kop
Rzihowy y po Katerzinie Materzi ... 12 kop 12 gr.
Maryanie Hrdey y po Katerzinie Materzj ... 22 kop 12 gr.
Anizcze y po Katerzinie Materzj ... 22 kop 12 gr.
Ewie y po Katerzinie Materzj .. 22 kop 12 gr.
Worssyle y po Katerzinie Materzj ... 22 kop 12 gr.
Krzižowj streyczy ... 10 kop
S.N. Jachyma Ssany Katerzinie .... 54 kop
Maryanie .... 54 kop


Léta 1658 po smrti Mikuláše Šány zůstala na gruntě vdova Kateřina, která ten grunt prodala za přítomnosti rychtáře a konšelů Jáchymu, synu svému, za 230 kop. Místo závdavku odepsal Jáchym svůj podíl na gruntě, který mu zanechal otec, ve výši 50 kop. Více jemu přenechali ostatní podílníci, aby měl lepší lhůty pro placení na statku, protože byl statek velmi zpustlý, dalších 50 kop. Roční splátky (vejruňky) má platit po 4 kopách, předně
Kateřině matce ... 30 kop
Říhovi, který byl ze statku už dříve vyplacený ... 10 kop
Marianě ... 20 kop
Evě ... 20 kop
Voršile ... 20 kop
Křížovi strýci ... 10 kop
držitel má ... 100 kop
celkem ............. 230 kop

Léta 1659 má složit Kateřině matce 4 kopy
Léta 1666 má dáti Kateřině matce 2 kopy
Léta 1669 složil Kateřině 2 kopy

Léta 1672 již je Jáchym po smrti, přičem měl na tomto gruntě vyplacených 108 kop. Zanechal po sobě sirotky Kateřinu a Marianu, na každou z nich připadá po 54 kopách.

Léta 1675 koupil tento grunt Jakub Šána, kterému byla od rychtáře a konšelů prodána za původní sumu 230 kop. Závdavek neskládal, vejruňky má platit po 4 kopách ročně. Paměť: Držitel gruntu bude povinen sirotkům po Jáchymu Šánovi v případě, že se vdají, vydat po jedné jalovici a připravit náležitou výbavu. Kromě toho patří na tomto gruntu následujícím podílníkům:
místo vejruňku dal sobě vypsati 10 kop, které po Kateřině matce, kterou opatroval až do její smrti a kterou náležitě nechal pohřbít ... 10 kop
Říhovi i po matce Kateřině ... 12 kop 12 gr.
Marianě Hrdé i po matce Kateřině ... 22 kop 12 gr.
Aničce i po matce Kateřině ... 22 kop 12 gr.
Evě i po matce Kateřině ... 22 kop 12 gr.
Voršile i po matce Kateřině ... 22 kop 12 gr.
Křížovi strýci ... 10 kop
sirotkům po nebožtíku Jáchymu Šánovi Kateřině ... 54 kop
Marianě ... 54 kop


fol. 50/4

Letha 1677 položj Maryanie y po Materzj 2 kopy
Letha 1679 položi Marianě y po Materzi 1 kopu
Letha 1682 položi Marianě y po Materzi 2 kopy
Letha 1686 položi Marianě y po Materzi 2 kopy
Letha 1688 položil Řzyhowj y po Katerzinie Materzy 2 kopy
Letha 1690 položi Rzyhowj i po Katerzinie Materzj 2 kopy
Letha 1692 položi Rzyhowi y po Katerzinie Materzj 2 kopy

Letha Panie 1696 dne 4. Novemb. Jakub Ssana postaupil grunt tento synu swemu Ssymonowj za Su. 230 kop zavdawku složil otczy 15 kop, wegrunky przi saudech až do wyplatzeni sumy po 4 kopách pokladati ma a naležj przednie:
Rzyhowj i po Katerzině Materzj a giž Barborze 6 kop 12 gr
Marianie y po Katerzině Materzj 15 kop 12 gr.
Anysscze y po Katerzině Materzi 22 kop 12 gr.
Ewě y po Katerzinie Materzi 22 kop 12 gr.
Vorssyle y po Katerzinie Materzi 22 kop 12 gr.
Krzižowj stregczy 10 kop
S. N. Joachyma Ssany Katerzinie 54 kop
Marianie 54 kop
Jakubowj Ssanowj 7 kop
Drzitely gruntu 15 kop
celkem 230 kop

Letha 1696 položj Hrdymu po Mariane 1 kopu
Item skaupil od Barbory po Rzyhowj 6 kop 12 gr.
Letha 1698 polozj Hrdymu po Marianě Materzj 1 kopu
Letha 1700 položi Hrdymu po Marianě Materzi 1 kopu

Letha 1709 dana sprawa zie po Maryanie Materzi trzi napadniczy se wynachazy, Barton, Bieta, Martin, kazdemu po 4 kopách 4 gr. 12 kop 12 gr.

tehož dne položj po Bartowj Maryanie 1 kopu
1717 po Bartowj Marianě 1 kopu
1719 po Bartowj Marianě 1 kopu

Leta Panie 1720 d. 16. Xbris. pustil dobrowolnie grunt tento Ssimon Ssana synu swemu Janowi za przedeslau sumu, totiž za 230 kop proti zawdawky 15 kop, czo przj te žiwnostj


Léta 1677 položí Marianě i po matce ... 2 kopy
Léta 1679 položí Marianě i po matce ... 1 kopu
Léta 1682 položí Marianě i po matce ... 2 kopy
Léta 1686 položí Marianě i po matce ... 2 kopy
Léta 1688 položil Říhovi i po matce Kateřině ... 2 kopy
Léta 1690 položí Říhovi i po matce Kateřině ... 2 kopy
Léta 1692 položí Říhovi i po matce Kateřině ... 2 kopy

Léta Páně 1696, dne 4. listopadu, postoupil tento grunt Jakub Šána svému synovi Šimonovi za celkovou cenu 230 kop. Závdavku složil Šimon otci 15 kop, vejruňky bude platit při soudech až do vyplacení celkové sumy po 4 kopách ročně, a to především:
Barboře po Říhovi a jeho matce Kateřině ... 6 kop 12 gr
Marianě i po matce Kateřině ... 15 kop 12 gr.
Anežce i po matce Kateřině ... 22 kop 12 gr.
Evě i po matce Kateřině ... 22 kop 12 gr.
Voršile i po matce Kateřině ... 22 kop 12 gr.
Křížovi strýci ... 10 kop
sirotkům po nebožtíkovi Jáchymovi Šánovi Kateřině ... 54 kop
Marianě ... 54 kop
Jakubovi Šánovi ... 7 kop
držiteli gruntu ... 15 kop
celkem .................. 230 kop

Léta 1696 položí Hrdýmu, vdovci po Marianě ... 1 kopu
Stejného roku skoupil od Barbory, pozůstalé po Říhovi ... 6 kop 12 gr.
Léta 1698 položí Hrdýmu, vdovci po Marianě ... 1 kopu
Léta 1700 položí Hrdýmu, vdovci po Marianě ... 1 kopu

Léta 1709 obdrželi jsme zprávu, že po smrti Mariany zůstali tři podílníci, a to Bartoň, Běta a Martin. Každému z nich náleží po 4 kopách 4 gr., celkem 12 kop 12 gr.

Téhož dne položí Marianě, pozůstalé po Bártovi ... 1 kopu
1717 Marianě, pozůstalé po Bártovi ... 1 kopu
1719 Marianě, pozůstalé po Bártovi ... 1 kopu

Léta Páně 1720, dne 16. prosince, přenechal Šimon Šána tento grunt dobrovolně svému synu Janovi za předchozí sumu, totiž za 230 kop, za závdavek 15 kop, se vším, co při té živnosti


fol. 50/5

totiž 13 kop 12 gr. wyplaczeno gest a ginssy wieczy, tež wegminky ucziněny gsau to spiss k obczy wydany wyswětluge, wegrunky po 4 kopách skladati se magj a patrzj:
po Marianě Bartowj po něm Marianě dczerzj 1 kopa 4 gr.
Bětě 4 kopy 4 gr.
Martinowi 4 kopy 4 gr.
Anisscze y po Katezině materzj 22 kop
Ewě tims spusobem 22 kop
Worssile tež 22 kop
Krzižowj stregczj 10 kop
S.N. Jachima Ssany Katerzinie 54 kop
Maryaně 54 kop
Jakubowi Ssanowi 7 kop
držitely gruntu se przipisuge 28 kop

1721 držitel gruntu sal sobě pzipsati swug podil 28 kop
tehož roku položj Marianě po Bartowj 1 kopu 4 gr.
1723 po Bietie položj Martinowj bratru 1 kopu
1725 položj zase Martinowi 1 kopu
1727 položj temu Martinowi 1 kopu
1729 položj temuž Martinowi doplaczeno 1 kopu 4 gr.
1731 položj po Bětě tehož Martina dětem 1 kopu
1734 položj po Bětě tehož Martina dětem 1 kopu
1736 položj po Bětě tehož Martina dětem 1 kopu
1737 položj po Bietj Martina dietem ost. 1 kopu 4 gr.
1740 dana lhuta


je zaplaceno, totiž 13 kop 12 gr. a jiné věci. Byly také určeny podmínky otcovského vejminku, což dokazuje spis podaný k obci. Vejruňky mají být spláceny po 4 kopách ročně, a to následujícím podílníkům:
po nebožce Marianě Bártovi a po něm pozůstalé dceři Marianě ... 1 kopa 4 gr.
Bětě ... 4 kopy 4 gr.
Martinovi 4 kopy 4 gr.
Anežce i po matce Kateřině ... 22 kop
Evě stejně ... 22 kop
Voršile také ... 22 kop
Křížovi strýci ... 10 kop
sirotkům nebožtíka Jáchyma Šány Kateřině ... 54 kop
Marianě ... 54 kop
Jakubovi Šánovi ... 7 kop
držiteli gruntu se připisuje 28 kop

1721 držitel gruntu si nechal připsat svůj podíl ... 28 kop
téhož roku složí Marianě po nebožtíku Bártovi ... 1 kopu 4 gr.
1723 po zemřelé Bětě složí jejímu bratru Martinovi ... 1 kopu
1725 položí zase Martinovi ... 1 kopu
1727 položí zase Martinovi ... 1 kopu
1729 položí témuž Martinovi a tak je jeho podíl doplacen ... 1 kopu 4 gr.
1731 položí po Bětě dětem téhož Martina ... 1 kopu
1734 položí po Bětě dětem téhož Martina ... 1 kopu
1736 položí po Bětě dětem téhož Martina ... 1 kopu
1737 položí po Bětě dětem téhož Martina zbývající ... 1 kopu 4 gr.
1740 dána lhůta a nemusí ten rok platit