Nadpis
[CNW:Counter]

Kniha rodů pro Velkou Bukovou - písmena C a Č

Písmena C a Č obsahují následující příjmení: Čadek, Čech, Čermák, Černý, Červený, Číhař, Chaloupka, Chytrý
Zpočátku jsou příjmení řazena dle abecedy, pozdější doplnění už podle abecedy nejsou.

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Čadek František nádeník, syn Františka, nádeníka z Roztok č. 26 a Anny Černé z Kalubic   15.10.1818 11.1.1852 26.7.1881
Veronika Ondráček dcera Václava, rolníka z Velké Bukové a Marie Karas z Městečka č. 23   9.2.1813   16.9.1882
děti:          
Maria   18 20.9.1851 16.6.1873  
František   34 17.10.1853   28.8.1855

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Čech Josef syn Josefa, domkáře ze Všehrd č. 9 a Anny Šmaus z Holofaus č. 18   29.10.1827    
I. Anna Svoboda dcera Martina, domkáře z Velké Bukové č. 25 a Františky Mašek z Velké Bukové   14.2.1828 6.2.1849 7.6.1850
II. Františka Svoboda dcera Martina, domkáře z Velké Bukové č. 25 a Františky Mašek z Velké Bukové   26.3.1830 27.4,1852  
děti:          
I. Anna   27 17.12.1849    
II. Barbora   27 19.4.1958   21.4.1858
II. Jan   27 25.6.1859    
II. Marie   27 1.6.1862    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Čermák Anton lesní, syn Jana, lesního na Krkavčích horách, a Kateřiny Vašínovské z Nového Strašecího        
Marie Šnobl dcera Jakuba, krejčího z Tejřovic, a Marie Stárek z Rousínova        
dítě:          
Alois   46 3.2.1847    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Čermák Šimon nádeník, syn Martina, domkáře z Roztok č. 8, a Marie Švarc z Roztok   28.10.1846 8.11.1869  
Marie Černá dcera Marie, dcery Antonína, obuvníka z Velké Bukové, a Barbory Kos z Hracholusk   8.10.1845    
děti:          
František   28 17.9.1869   9.2.1871
Václav   28 25.6.1872    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Čermák František diurnista, syn Josefa, skladníka z Bubenče č. 36 a Josefy Elsnic z Velké Bukové č. 15   25.10.1852 8.2.1881 20.4.1913
Barbora Kopecká dcera Františka, rolníka z Velké Bukové č. 1, a Anny Lebr z Otročína č. 21   12.11.1859   18.6.1910
děti:          
Marie   54 24.5.1882 25.9.1901  
Josefa   54 2.1.1884 9.1.1904  
Eduard   54 4.12.1885 30.8.1909  
Anna   54 10.9.1887 6.5.1911  
Jaroslav   54 5.8.1889    
Jindřiška   54 25.1.1892   12.5.1892
Jarmila   54 5.4.1893   21.5.1894
Božena   54 29.7.1895   14.4.1896
Marta   54 12.10.1898    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Čermáková Marie dcera předešlého, vdova po Karlu Proškovi, krejčím ze Všetat 54 24.5.1882    
dítě:          
Anna legitimována sňatkem matky s Františkem Zíkou, zedníkem z Velké Bukové dne 6. února 1909 54 12.5.1908    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Černý Josef syn Františka, nádeníka z Pustovět č., a Anny Šíma ze Skřivaně   1799 14.1.1823 8.5.1862
Kateřina Šíma dcera Josefa, domkáře z Velké Bukové č., a Veroniky Boháček   6.12.1793   4.2.1860
děti:          
František   20 14.2.1819    
Anna   20 29.10.1823 27.4.1858 16.6.1867
Josef   20 27.3.1826    
Jan   20 10.12.1828    
Marie   20 8.8.1831   10.3.1837
Františka   20 30.5.1834   2.10.1836

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Černý Antonín obuvník, syn Jana, vrátného z Křivoklátu, a Marie Hrdina z Bělče   15.9.1801   25.4.1862
I. Barbora Kos dcera Tomáše, rolníka z Hracholusk, a Veroniky Kohout z Hracholusk   1809   6.3.1849
děti:          
Jan   17 27.3.1827   17.4.1828
Jan   17 17.1.1829 5.8.1860  
Anna   7 1.2.1831   24.4.1831

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Černý Matěj pastýř, syn Anny z Kalubic, dcery Františka, pastýře z Kalubic č. 6, a Veroniky Ondříček z Kalubic č. 7   15.2.1805 3.6.1832  
Anna Svoboda dcera Martina, domkáře ze Skřivaně, a Kateřiny z Hracholusk   1802    
dítě:          
Jan   8 30.6.1833 13.2.1860  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Černá Marie dcera Antonína, obuvníka z Městečka a Barbory Kosík z Hracholusk        
dítě:          
Marie   17 8.10.1845 8.11.1869  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Černý Antonín obuvník, syn Jana, šafáře z Broum č. 35, a Marie Hrdina z Bělče   15.9.1801 31.7.1849 25.4.1862
Josefa Hula dcera Františka, nádeníka z Kalubic, a Veroniky Pošmurné   15.1:1812   9.12.1855
děti:          
Anna   17 23.7.1850 20.2.1871  
Václav   16 9.1.1852    
Barbora   16 20.7.1854   25.2.1855

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Černý Václav obuvník, syn Karla, domkáře z Bud č., a Barbory Berka z Pácova     9.2.1857  
Marie Vydra dcera Josefa Vydry, nádeníka z Velké Bukové č. 3, a Anny Ondráček z Velké Bukové č. 18   5.1.1830    
dítě:          
František   3 30.3.1857    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Černý Jan nádeník, syn Josefa, tesaře z Velké Bukové č. 20, a Kateřiny Šíma z Velké Bukové   10.12.1828    
Veronika Sklenička dcera Jana, nádeníka z Amalína a Veroniky Pleticha z Písku   1834   10.5.1880
děti:          
Petronilla   20 28.6.1858    
Marie   20 22.8.1861    
Karolína   20 21.1.1864    
Františka   20 15.9.1867 22.5.1888  
Julie   20 6.5.1870 25.11.1893  
Veronika   20 29.9.1873   17.5.1875

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Černý Václav nádeník, syn Jana, obuvníka z Městečka č. 71, a Marie Karas z Městečka č. 23   5.8.1861 11.8.1890 10.8.1921
Barbora Hamouz dcera Václava, nádeníka z Velké Bukové č. 32, a Marie Závora z Amalie   4.6.1863   12.1.1933
děti:          
Václav   58 15.7.1891    
Anton   35 8.4.1893   3.12.1893

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Černá Julie dcera Jana, nádeníka z Velké Bukové č. 20, a Veroniky Sklenička   6.5.1870    
dítě:          
Emil   20 17.11.1892   8.2.1893

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Černý Augustin strojní zámečník z Velké Bukové č. 12, manželský syn katolických rodičů Karla, strojního zámečníka v Slaném, Pražská ul. 36, a + Anny Pelcové z Jičína 347 17.11.1903 2.4.1927  
Macáková Bedřiška manželská dcera katolických rodičů Oldřicha, malorolníka ve Velké Bukové č. 12, a Františky Milfaitové z Pavlíkova 12 8.5.1907    
dítě:          
Radomír František   12 11.9.1927    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Červený Václav dělník, manželský syn Václava, nádeníka z Ryšína, a Pavliny Fidichové z Ryšína 1   3.2.1897 11.9.1925  
Svobodová Marie manželská dcera Františka, zedníka z Velké Bukové 47, a Anny Pavlíčkové z Velké Bukové 47 9.7.1902    
dítě:     3.10.1925    
Vladimír   47      

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Chaloupka Robert zedník, syn Václava, zedníka z Amalína č. 4, a Marie Anderle z Podmokel 4 23.1.1851 23.11.1885 28.2.1925
Kateřina Sýba dcera Jana, nádeníka z Lašovic č. 27, a Marie Zýka z Lašovic 27 13.2.1853    
děti:          
Františka   14 19.11.1886 8.5.1909  
Marie   14 2.8.1889 19.6.1916  
Josefa   4 17.11.1892 10.6.1915  
Anna   4 29.7.1896   6.11.1913

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Číhař Jan pastýř        
Marie Řeháček dcera Jana        
dítě:          
Anna   8 5.4.1801    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Číhař Josef zedník, syn Josefa, domkáře z Městečka č. 56, a Marie Matějovské z Městečka   3.2.1832 18.11.1856  
Marie Patera dcera Jana, rolníka z Velké Bukové č. 10, a Anny Kouřil z Velké Bukové č. 14   19.1.1835    
děti:          
František   10 2.8.1857    
Anna Anna Číhařova vystoupila z církve a zůstala bez vyznání dle oznámení c.k. hejtmanství na Smíchově ddto 17.8.1902, uzavřela civilní sňatek 11.8.1902 s israelitou Pollákem, a dle oznámení c.k.hejtmanství na Smíchově ddto 30.11.1909 přistoupila k náboženskému vyznání židovskému 10 14.7.1859    
Marie   10 29.5.1861    
Štěpán   49 26.12.1863    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Chaloupková Marie manželská dcera Roberta Chaloupky, zedníka na Velké Bukové č. 35, a Kateřiny roz. Sýbovy z Lašovic č. 27 14 2.8.1889 19.6.1916  
dítě:          
Božena legitimována sňatkem matky s otcem Adolfem Losem 35 9.7.1909    
           

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Chytrý František nádeník, rozený v Městečku č. 85   28.6.1884 31.1.1910  
Šnoblova Marie z Velké Bukové č. 62   7.9.1884   13.9.1917
děti:          
Marie   62 23.3.1910   19.3.1910
Václav   62 11.9.1911    
František   62 19.4.1915    
Anna   62 1.7.1913