Nadpis
[CNW:Counter]

Kniha rodů pro Velkou Bukovou - písmeno E

Písmeno E obsahuje následující příjmení: Ederer, Elsnic, Elznic, Englthaler,
Zpočátku jsou příjmení řazena dle abecedy, pozdější doplnění už podle abecedy nejsou.

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Ederer Maria dcera Antonína, expeditora, a Karoliny Vydra        
dítě:          
Jindřich   28 14.6.1880   27.6.1880

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Elsnic Josef invalida, syn Prokopa, výměnkáře z Kalubic, a Anny Karas z Kalubic 1   19.6.1791 16.10.1815 24.8.1874
Františka Kopecká dcera Františka, výměnkáře z Velké Bukové č. 1, a Rosalie Mašek z Velké Bukové č. 6   10.11.1790   17.6.1841
děti:          
František   1 21.3.1816    
Marie   1 12.6.1818 17.1.1837 12.5.1869
Barbora   1 21.12.1820 3.11.1840 21.2.1869
Václav   1 22.10.1823 6.6.1854  
Anna   24 14.12.1825    
Josefa   24 29.8.1828    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Elsnic František nádeník, syn Josefa, nádeníka z Velké Bukové č. 1, a Františky Kopecké z Velké Bukové č. 1   21.3.1816    
Ludmila Hegrová dcera Františka, tesaře z Lužné č. 21, a Marie Čebišové z Lužné        
děti:          
Barbora   30 14.6.1840   20.12.1840
Marie   30 8.9.1842 1.2.1875  
Josef   30 25.3.1845    
Václav   30 8.9.1847    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Elsnic Josef domkář, syn Prokopa, rolníka z Kalubic č. 1, a Anny Karasové z Kalubic   19.6.1791 8.2.1853 24.3.1874
Terezie Benešová dcera Josefa, domkáře ze Žďárů č. 3, a Marie Melčové z Chlumu č. 6   19.6.1820   7.2.1884
děti:          
Antonín   47 26.11.1850 3.2.1874  
Antonie   34 22.9.1853 23.9.1872 28.3.1937

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Elsnic Václav nádeník, syn Josefa, domkáře z Velké Bukové č. 1, a Františky Kopecké z Velké Bukové č. 1   22.10.1823 6.6.1854 24.12.1888
Anna Veselá dcera Josefa, truhláře ze Smečna, a Marie Paterové z Velké Bukové č. 10        
děti:          
Josefa   40 18.3.1855 11.2.1873  
Josef   40 26.3.1858 10.5.1880  
Antonie   40 21.5.1864 29.7.1884  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Elsnic Antonín čeledín, syn Josefa, domkáře z Velké Bukové č. 47, a Terezie Benešové ze Skupé   26.11.1850 3.2.1874  
Barbora Trousilová dcera Jana, nádeníka z Velké Bukové č. 14, a Anny Jungmanové ze Svaté   21.5.1856    
děti:          
František   41 21.10.1873    
Anton   41 27.3.1875    
Bohumil   41 1.1.1877    
Julie   41 2.1.1879    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Elsnic Josef hutník, syn Václava, nádeníka z Velké Bukové č. 40, a Anny Veselé z Bukové č. 10   26.3.1858 10.5.1880  
Anna Kodelová dcera Františka, rolníka, a Anny Šulc ze Sykořice   1.3.1855    
děti:          
Emilie   35 2.3.1881 22.2.1908  
Anna   35 30.1.1883    
Antonie   35 18.7.1884    
Berta   35 30.10.1886   18.11.1887
+ nar. dcera   35 12.12.1887   12.12.1887
Václav   35 21.12.1888    
Berta   35 28.4.1891   14.4.1892
Adalberta   35 30.10.1893    
Marie   35 21.1.1896    
Josef   35 1.7.1900   1.7.1900

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Englthaler Josef nádeník, syn Václava, obuvníka z Červeného Zámku, a Magdalena Kounovské z Nových Dvorů   15.1.1810 30.8.1845  
Marie Ondráčková dcera Jana, domkáře z Velké Bukové č. 11, a Anny Matějovské z Roztok   31.1.1822    
děti:          
Anna   35 13.1.1846    
Josefa   35 14.3.1848    
Marie   35 8.2.1850    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Elznic Antonín nádeník ze Slatiny č. 10   13.1.1879 12.8.1902  
Kohoutová Františka z Kublova č. 75   19.12.1881    
děti:          
František   53 18.7.1909   14.10.1909
Antonie   53 21.4.1912 11.10.1931  
Bohumila   53 13.12.1914 11.10.1936  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Elsnic Antonín strojní zámečník, syn Antonína, domkáře, a Františky Kohoutové z Kublova 53 24.6.1904    
Matylda Neužilová dcera Karla, chalupníka z Kalné, a Marie Hatařové z Kladrub č. 6   20.9.1903    
děti:          
Bohumil   53 12.3.1930    
Antonín   53 25.12.1932