Nadpis
[CNW:Counter]

Kniha rodů pro Velkou Bukovou - písmeno K

Písmeno K obsahuje následující příjmení: Kaftan, Kinský, Kalivoda, Kepler, Kestner, Kočí, Kočka, Kohout, Kolb, Konopásek, Kopecký, Korf, Koudelka, Kounovský, Kouřil, Kraus, Kratina
Zpočátku jsou příjmení řazena dle abecedy, pozdější doplnění už podle abecedy nejsou.


Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kaftan Josef nádeník z Velké Bukové   1775   18.3.1843
Ludmila Svatoňová dcera Petra, nádeníka z Brejlí   1780   15.9.1842
děti:          
Barbora   1 1803 2.10.1827  
Josef   1 24.10.1807 10.5.1836  
František   1 3.9.1811 19.1.1836  
Tomáš   1 4.12.1817   24.1.1818
Jan   12 24.6.1819 18.10.1842  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kaftanová Johana dcera Václava Kaftana        
dítě:          
František   18 13.6.1808    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kaftan František nádení, syn Josefa, nádeníka z Velké Bukové č. 1, a Ludmily Svatoňové z Vašínova   3.9.1811 19.1.1836 13.1.1892
Kateřina Čechová dcera Matěje, domkáře z Velkého Oujezda, a Marie Černé z Velkého Oujezda č. 12   1814   22.11.1880
děti:          
Jan   1 2.2.1837   13.2.1837
Marie   3 24.12.1837   21.2.1838
Josef   3 24.2.1839    
Václav   11 21.11.1840 22.10.1867  
Marie   37 1.10.1842   10.4.1843
Anna nemanželské dítě 1 7.5.1844 14.2.1870  
František   1 3.10.1846   28.10.1846
František   1 12.9.1847   3.10.1847

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kaftan Jan nádeník, syn Josefa, nádeníka z Velké Bukové, a Ludmily Svatoňové z Breil   24.6.1819 18.10.1842 15.5.1875
Kateřina Kratinová dcera Václava, nádeníka z Častonic, a Ludmily Fišerové z Roztok   6.4.1816   22.5.1900
děti:          
Antonie   1 19.9.1843 14.10.1867  
Marie   25 26.9.1845 7.10.1879 11.2.1910
Anna   13 29.1.1848    
Václav   11 14.9.1850 13.10.1873  
Josef   11 1.3.1853    
Jan   40 13.5.1855 25.11.1878  
Kateřina   40 18.8.1858 23.6.1885  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kaftanová Anna dcera Františka, nádeníka z Velké Bukové č. 1, a Kateřiny Čechové   7.5.1844    
dítě:          
Josef   12 5.6.1865   2.7.1865

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kaftan Josef nádeník, syn Františka, nádeníka z Velké Bukové č. 12, a Kateřiny Čechové z Velkého Oujezda   24.2.1839    
Marie Šlemendová dcera Marie, dcery Václava, nádeníka z Tejřovic č. 16, a Kateřiny Kodetové z Městečka        
dítě:          
Anna   37 25.10.1866    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kaftan Václav nádeník, syn Františka, nádeníka z Velké Bukové č. 11, a Kateřiny Čechové z Velkého Oujezda   21.11.1840 22.10.1867  
Anna Kohoutová dcera Josefa, nádeníka z Velké Bukové č. 19, a Barbory Tuchové z Velké Bukové   23.12.1845   20.12.1881
děti:          
František   19 3.7.1872    
Anna   19 15.4.1879   15.4.1879

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kaftan Václav nádeník, syn Jana, nádeníka z Velké Bukové č. 11, a Kateřiny Kratinové z Častonic   14.9.1850 13.10.1873  
Josefa Hůlová dcera Antonína, nádeníka z Kalubic č. 16, a Antonie Pavlíčkové z Kalubic   10.1.1852    
děti:          
+ nar. syn   59 25.2.1875   25.2.1875
Josefa   59 28.4.1876    
Marie   49 16.5.1878   26.3.1881
Veronika   4 5.1.1880   4.4.1880

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kaftan Jan nádeník, syn Jana, nádeníka z Velké Bukové č. 40, a Kateřiny Kratinové z Častonic   13.5.1855 25.11.1878 26.3.1918
Anna Sadílková dcera Františka, strážníka z Velké Bukové č. 16, a Anny Krauzové z Bran č. 4   9.2.1856   16.10.1921
děti:          
Alois   28 16.10.1878 5.10.1901  
Václav   3 26.6.1880 6.2.1904  
Anežka   3 25.4.1882   18.1.1886
František   28 31.7.1884 6.6.1911  
Johana   28 17.5.1886 11.10.1909  
Bohumil   28 8.11.1888   16.3.1890
Antonín   3 20.4.1891 16.7.1916  
Josef   3 24.1.1894    
Jan   3 24.1.1894   13.3.1894
Aloisie   3 20.6.1896    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kaftan Alois zedník z Velké Bukové, syn Jana, nádeníka z Velké Bukové č. 28, a Anny Sadílkové z Velké Bukové č. 16 51 16.10.1878 5.10.1901  
Barbora Svobodová dcera Václava, domkáře z Velké Bukové č. 51, a Františky Jiráskové z Velké Bukové č. 9   17.12.1878    
děti:          
František   29 9.6.1901 3.8.1924  
Josef   54 22.2.1903   23.2.1903
Františka   39 20.6.1904    
Anna   39 10.7.1906 1.10.1932  
Blažena   39 20.12.1908    
Jan   39 14.2.1911    
Marie   39 7.4.1913    
Alois   39 14.4.1915   7.6.1915
Václav   39 22.8.1917   30.12.1917
    39 1.5.1920    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kaftan Václav zedník, narozený na Velké Bukové, padl v 1. světové válce   26.6.1880 6.2.1904 31.8.1915
Mladá Leontina z Lubné č. 34   11.1.1880    
děti:          
Aloisie   53 9.9.1900    
Anna   43 19.6.1904   11.7.1904
Václav   43 30.12.1905    
František   46 8.4.1909    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kaftan Antonín zedník, syn Jana a Anny Sadílkové, roz. na Bukové č. 3 3 20.4.1891 16.7.1916  
Mašková Františka dcera Václava a Marie Vajdrlové, roz. na Bukové č. 6 6 13.8.1891    
děti:          
František   6 3.8.1916    
Květuše   7 17.5.1922   18.6.1922
Anna   7 17.5.1922   17.5.1922

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kinský Rudolf hajný v Čepinách, syn Františka a Anny Pekovy 44 9.12.1886 14.2.1920  
Františka Stehlíková dcera Dominia z Městečka č. 2 a Marie Šímové z Městečka š. 18 2 13.8.1890    
děti:          
Norbert     3.1.1921    
Jaroslava Marie   44 23.1.1924    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kalivoda Josef invalida        
Anna Kopáčová dcera Josefa        
dítě:          
Františka   8 19.10.1803    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kepler Josef lesní        
Josefa          
děti:          
Dominik   12 28.2.1785    
Josef   12 26.1.1787    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kestner Jan pekař, syn Karla, hostinského z Lánů č. 44, a Marie Eserové ze Srb č. 12   29.1.1848 1.7.1872  
Marie Hamouzová dcera Václava, nádeníka z Amalie, a Marie Závora z Amalie   20.1.1849    
děti:          
Františka   35 2.5.1873    
Josefa   35 13.7.1875    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kočí Josef hutník, syn Josefa, hutníka z Roztok, a Františky Růžičkové z Olešné   9.8.1832 27.11.1855  
Antonie Ondříčková dcera Jana, koláře z Velké Bukové č. 29, a Antonie Hoškové z Velké Bukové   22.7.1831    
děti:          
Marie   29 21.5.1856    
Barbora   29 4.1.1858    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kočka Václav domkář, syn Matěje, domkáře ze Smolnice č. 60, a Františky Markové z Vrbna   18.9.1838 25.7.1865  
Františka Vlachová dcera Hosefa, krejčího ze Zbečna č. 33, a Marie Maškové z Velké Bukové č. 21   9.3.1829    
dítě:          
Anna   30 18.12.1865    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kohout Václav nádeník        
Kateřina Šlemendová dcera Kristofa   1776   12.2.1850
dítě:          
Kateřina       22.5.1827  
Josef   20 15.2.1803    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kohout Josef nádeník, syn Františka, tkadlce z Nových dvorů č. 5, a Marie Elsnic z Chlumu č. 16   6.4.1827   5.11.1864
Barbora Tuchová dcera Václava, nádeníka z Velké Bukové, a Marie Jiráskové z Pustovět   1806   24.12.1886
děti:          
Anna   19 23.12.1845 22.10.1867  
Josef   19 1.10.1848   1.10.1848
Josef   19 7.1.1850   7.1.1850
+ nar. syn   19 24.11.1851   24.11.1851

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kohout Václav krejčí, syn Františka, tkadlce z Nov. Dvora č. 5, a Marie Elsnic z Chlumu č. 6   6.4.1827 30.6.1857 16.3.1868
Barbora Ondráčková dcera Jana, krejčího z Velké Bukové č. 20, a Barbory Šímové z Velké Bukové č. 20   1.12.1831   3.12.1893
děti:          
Karel   35 29.11.1856 31.10.1882 30.4.1915
František   35 16.12.1858 5.2.1884 1919
Josef   35 15.11.1861    
Anna   35 1.3.1864   17.9.1888
+ nar. dcera   35 14.5.1867   14.5.1867

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kohout Karel hutník, syn Václava, krejčího z Velké Bukové č. 35, a Barbory Ondráčkové z Velké Bukové   29.11.1856 31.10.1882 30.2.1915
Anna Vaidlová dcera Jana, pastýře z Velké Bukové č. 8, a Františky Rennerové z Hvozda   19.1.1864    
děti:          
Antonín   8 5.5.1883 10.10.1910  
Anna   64 3.1.1886 1.6.1909  
Josefa   64 17.3.1888   14.8.1888
František   64 31.8.1890 7.2.1921  
Františka   64 29.4.1892    
Alois   64 23.1.1895    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kohout František obuvník, syn Václava, krejčího z Velké Bukové č. 25, a Barbory Ondráčkové z Velké Bukové   16.12.1858 5.2.1884 1.10.1919
Josefa Šváchová dcera Františka, nádeníka z Lušvic č. 120, a Any Řečař z Elhovic č. 4   28.3.1859    
děti:          
Malina   59 8.10.1884    
Alois   59 1.9.1887   9.7.1888
Rudolf   64 18.4.1889 2.1.1915  
Marie   64 2.7.1891    
Anežka   61 25.1.1894   23.2.1894
Antonín   61 28.2.1895    
Božena   61 15.11.1897   22.7.1914
Josefa   35 22.1.1901    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kohoutová Anna dcera Karla a Anny Vaidlovy 64 3.1.1886    
dítě:          
František   64 7.4.1909    
Legitimován sňatkem matky s Karlem Lipertem z Rakovníka 1.6.1909        

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kohout Antonín košíkář, roz. na Velké Bukové 8 5.5.1883 10.10.1910  
Tišerová Emilie roz. na Velké Bukové č. 4 4 29.10.1889    
děti:          
Anna   64 29.5.1911   29.9.1919
Václav   64 12.10.1914   29.10.1919
Karel Josef   64 4.12.1916    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kohout Eduard nádeník, rozený v Hracholuscích   17.11.1846 18.1.1870 14.10.1913
Dlouhá Kateřina rozená v Broumech   29.1.1848   24.12.1919
děti:          
Františka druhý sňatek s Ferdinandem Kuszurakem   9.12.1881    
Emil     5.8.1879    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kohoutová Marie dcera Frantička a Josefy Šváchové 64 2.7.1891    
děti:          
Aloisie   35 21.9.1914    
Legitimována sňatkem matky dne 28.8.1917 zde uzavřeným s Aloisem Bretschneiderem        

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kohoutová Františka dcera Karla Kohouta, hutníka, a Anny Vajdlové 64 29.4.1892    
děti:          
Emilie Anna   64 28.4.1920    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kotoutová Františka dcera Eduarda Kohouta, dělníkav Bublavě č. 75, a Kateřiny Dlouhé z Broum 53 9.12.1881    
děti:          
Marie   53 4.9.1920   8.9.1920
Květoslava   53 28.7.1922    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kohout Emil dělník na dráze z Velké Bukové č. 35, syn Eduarda Kohouta a Kateřiny roz. Dlouhé   5.8.1879 4.11.1919  
Františka Ondříčková z Velké Bukové č. 28, dcera Františka a Františky   1.10.1882    
děti:          
Emilian     14.9.1920    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kohout Alois manželský syn Karla, hutníka z Velké Bukové č. 64, a Anny Vajdlové z Velké Bukové 8 64 23.1.1895    
Zýková Anastasie manželská dcera Václava, zedníka z Velké Bukové č. 36, a Veroniky Proškové z Kalubic č. 11 36 6.8.1900    
děti:          
Růžena Julie   64 25.11.1924    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kolb Josef lesní        
Anna          
dítě:          
Jan   13 16.11.1786    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Konopásek Václav hutník, syn Josefa, hutníka z Branova č. 7, a Marie Černé z Pustovět č. 1   28.9.1869 14.1.1894  
Anna Tišerová dcera Josefa, horníka z Velké Bukové č. 41, a Barbory Gešnerové z Velké Bukové č. 30   21.7.1871    
děti:          
Marie   61 28.11.1893    
Josef   37 8.11.1906    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kopecká Anna dcera Františka, rolníka z Velké Bukové č. 1   1779   18.6.1830
dítě:          
František   1 5.3.1790   6.5.1792

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kopecký František rolník z Velké Bukové   1764 10.11.1788 22.3.1839
Rosalie Mašková dcera Jiřího   1768   26.1.1837
děti:          
Františka   1 10.11.1790 16.10.1815 17.6.1841
Ludmila   1 20.5.1793 1.4.1818  
František   1 1.10.1795   9.2.1796

Josef

  1 25.2.1796    
František   1 18.3.1799   20.12.1820
Barbora   1 24.11.1801   16.12.1803
Barbora   1 21.6.1804   22.12.1808
Anna   1 26.10.1806   27.11.1813
Josefa   1 12.5.1809 8.9.1829  
Václav   1 8.9.1813   12.2.1815

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kopecký Josef rolník, syn Františka, rolníka z Velké Bukové, a Ludmily Semenec ze Zbečna (chybný zápis, jedná se o syna výše uvedeného Františka, nar. 1796)   1796 18.2.1822 29.12.1863
Marie Vydrová dcera Tomáše, rolníka z Velké Bukové č. 3, a Veroniky Kouřilové z Velké Bukové č. 14   18.12.1800    
děti:          
Marie   1 15.4.1821 22.11.1842 28.10.1872
Anna   1 22.6.1823 14.11.1848  
Barbora provdaná za Antonína Hroníka 1 10.7.1825 18.11.1850  
František   1 6.1.1828    
Jan   1 29.3.1830 7.2.1860  
Františka   1 7.7.1832   27.10.1832
Josef   1 23.3.1834 1.2.1864  
Veronika   1 1.4.1836   25.2.1839
Josefa   1 27.3.1839 26.1.1863  
Václav   1 16.8.1841   8.8.1861
Rosalie   1 8.3.1844   29.12.1846

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kopecká Marie dcera Josefa, rolníka z Velké Bukové č. 1, a Marie Vydra z Velké Bukové č. 3   15.4.1821   28.3.1872
dítě:          
Antonie   1 15.9.1842   3.12.1842

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kopecká Barbora dcera Josefa, rolníka z Velké Bukové č. 1, a Marie Vydra z Velké Bukové č. 3   10.7.1825    
dítě:          
Josef   1 19.3.1843   8.2.1845

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kopecká Anna dcera Josefa, rolníka z Velké Bukové č. 1, a Marie Vydra z Velké Bukové č. 3   22.6.1823    
dítě:          
Václav   1 26.9.1847   17.2.1848

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kopecký František rolník, syn Josefa, rolníka z Velké Bukové č. 1, a Marie Vydra z Velké Bukové č. 3.   6.1.1828   31.12.1894
I. Barbora Elsnicová dcera Antonína, rolníka ze Všetat č. 15, a Teresie Rybka z Kouřímce č. 15   1825   1.4.1858
II. Anna Lebrová dcera Františka, rolníka z Otročína č. 21, a Anny Spiritus z Přílep   1839   18.4.1867
III. Anna Staňková dcera Josefa, rolníka z Tejřovic, a Marie Mikovec   1838   12.4.1897
děti:          
I. Jan   1 31.7.1849   13.8.1849
I. František   1 14.11.1850   21.2.1851
I. Marie   1 2.4.1852 21.11.1876  
I. Antonín   1 11.7.1854 6.2.1877  
I. Barbora   1 29.6.1856   1.9.1856
I. Terezie   1 20.7.1857   13.9.1857
II. Barbora   1 12.11.1859 8.2.1881 18.6.1910
II. Anna   1 10.7.1861   17.12.1861
II. Karel   1 3.11.1862    
II. Jan   1 27.12.1864   23.9.1865
II. Anna   1 12.7.1866   20.12.1866
III. Anna   1 16.11.1868   14.6.1884
III. František   1 5.11.1870 30.4.1899  
III. Jan   1 12.7.1872   29.1.1878
III. Antonie   1 3.6.1874 14.11.1893 17.7.1896
III. Václav   1 10.6.1876   20.1.1878
III. Václav   1 1.7.1879 4.6.1907  
III. Theodor   1 30.6.1881 12.4.1910  
III. Bohumila   1 16.9.1883 27.4.1904  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kopecká Josefa dcera Josefa, rolníka z Velké Bukové č. 1, a Marie Vydra z Velké Bukové č. 3   27.3.1839    
dítě:          
Marie   1 25.7.1860   2.8.1860

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kopecký Jan nádeník, syn Josefa z Velké Bukové č. 1, a Marie Vydra z Velké Bukové č. 3   29.3.1830 7.2.1860 16.3.1898
Anna Rybáčková dcera Václava, nádeníka z Velké Bukové č. 44, a Barbory Ondráček z Velké Bukové č. 18   21.8.1840    
dítě:          
Vincecie   44 10.11.1861 5.7.1894  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kopecký Josef nádeník, syn Josefa, rolníka z Velké Bukové č. 1, a Marie Vydra z Velké Bukové č. 3   23.3.1834 1.2.1864  
Barbora Trousilová dcera Jana, rolníka z Velké Bukové č. 2, a Anny Kratina z Velké Bukové č. 2   22.6.1844    
děti:          
Jan   2 24.6.1864    
Antonín   47 6.8.1866    
Marie   47 12.3.1870   6.12.1870
Marie   47 8.9.1871    
Anna   47 31.7.1873    
Josefa   47 13.11.1876    
Václav   47 13.9.1879 20.11.1909  
Božena   47 3.9.1882    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kopecký Antonín rolník, syn Františka, rolníka z Velké Bukové č. 1, a Barbory Elsnic ze Všetat č. 15   11.7.1854 6.2.1877  
Antonia Jirásek dcera Václava, rolníka z Velké Bukové č. 9, a Marie Hornof z Častonic č. 4   13.6.1856    
dítě:          
Barbora   9 27.11.1875    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kopecký František rolník, syn Františka, rolníka z Velké Bukové č. 1, a Anny Staněk z Tejřovic č. d. n.   5.11.1870 30.4.1899  
Božena Fürst dcera Ferdinanda, rolníka ze Skupé č. 9, a Marie roz. Vávra ze Svinařova č. n.   7.6.1875    
děti:          
Jarmila   1 5.5.1900   25.4.1901
Miroslav Fr. Ferd.   1 14.6.1902    
Slavomíra Marie   1 24.5.1904 12.12.1925  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kopecký Václav rolník 1 1.7.1879 4.6.1907  
Anna roz. Zímova z Kublova č. 46, vdova po + Václ. Kouřilovi   19.7.1872    
děti:          
Václav   15 16.7.1909    
Slavomil Fr. Josef   15 22.2.1913    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kopecký Theodor řezník, roz. na Velké Bukové č. 1 1 30.6.1881 12.4.1910  
Roztočilová Aloisie roz. v Křižatkách č. 7, hejtm. Hořovice   21.6.1880    
děti:          
Jaroslav   29 5.8.1910    
Anna   29 3.10.1911    
Theodor   29 14.10.1912    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Korf Jan krejčí, syn Josefa, krejčího z Novosedel č. 25, a Rosalie Štěpánek z Hradiště   23.5.1856 29.1.1884  
Barbora Horn dcera Antonína, rolníka z Velké Bukové č. 30, a Vincencie Zýkové z Velké Bukové č. 15   26.11.1857    
děti:          
Bohumil   30 6.9.1884 11.8.1912  
Karolína   30 3.5.1887   15.4.1890

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Korf Mikuláš čeledín, syn Marie, dcery Františka, nádeníka z Hřebečník č. 53, a Anny Chytré z Mal. Oujezda   5.12.1870 1.2.1897  
Anna Zýka dcera Marie, dcery Antonína, zedníka z Velké Bukové č. 45, a Antonie Berka z Křivoklátu   18.9.1872   16.5.1901
děti:          
Marie   36 11.6.1896   26.8.1905
Jan   53 15.5.1898    
mrtvě nar. dcera     22.12.1900    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kounovský Antonín řezník, syn Jana, horníka ze Šíp č. 9, a Kateřiny Loun z Lánů        
Kateřina Liška dcera Františka, tesaře z Borku, a Anny Vaněk z Borku        
dítě:          
Celestin   61 6.4.1875    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Koudelka Jan lesní, syn Vojtěcha, hostinského ze semináře z Prahy, a Josefy Kraus z Prahy        
Barbora Jirsa dcera Václava, lesního z Hracholusk, a Gertrudy Vestrmaier z Kuldersdorfu        
děti:          
Jan   46 12.3.1854    
Josefa   46 19.4.1856    
Marie   46 1.1.1858   20.5.1858

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kouřil Martin rolník   1732   28.7.1823
Veronika     1752   18.2.1820
dítě:          
Martin   14 11.11.1786   2.7.1797

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kouřil Václav rolník   1769   16.4.1834
Dorotea Pošta dcera Matěje, rolníka   1767   21.2.1843
děti:          
Johana   14 1802   25.5.1802
Martin   14 28.7.1803 8.2.1824  
Marie   14 14.3.1805 8.2.1824 29.10.1869
Jan   14 19.5.1808 10.10.1825 28.3.1859
František   14 5.10.1810    
Anna   14 27.2.1813 30.10.1827 9.4.1863
Václav   14 24.3.1816 25.2.1840 12.9.1850

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kouřil Martin rolník, syn Václava, rolníka z Velké Bukové č. 14, a Doroty Pošta ze Zbečna   28.7.1803 8.2.1824 12.4.1874
Marie Šíma dcera Martina, rolníka z Městečka, a Barbory Štěpánek z Městečka   1.4.1802   16.5.1882
děti:          
František   14 1.1.1825 3.3.1851  
Josef   14 18.8.1828 2.2.1863  
Anna   14 5.7.1830 25.1.1853  
Jan   14 22.5.1833 18.7.1865 23.5.1915
Václav   14 8.4.1835    
Antonín   14 21.5.1840 16.6.1868  
Marie   14 8.4.1843 1.10.1867  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kouřil František rolník, syn Martina, rolníka z Velké Bukové č. 14, a Marie Šíma z Městečka č. 18   1.1.1825 3.3.1851 28.10.1895
Anna Zýka dcera Františka, rolníka z Velké Bukové č. 15, a Marie Jirásek z Velké Bukové č. 9   3.11.1830   25.4.1905
děti:          
Anna   15 10.11.1852   2.3.1854
Barbora   15 30.12.1854 10.6.1873 6.7.1887
Václav   15 3.9.1857 4.2.1893 25.4.1906
František   15 12.1.1862    
Anna   15 18.7.1865 6.7.1886  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kouřil Jan domkář, syn Martina, rolníka z Velké Bukové č. 14, a Marie Šíma z Městečka č. 18   22.5.1833 18.7.1865 23.5.1915
Josefa Lebrová dcera Jana, rolníka z Hudlic č. 7, a Veroniky Froněk z Trubské   24.10.1844   9.10.1915
děti:          
Jan   14 14.5.1866   16.5.1873
Marie   48 27.11.1867 15.10.1888  
František   48 15.4.1872    
Anna   48 5.2.1876 18.1.1896  
Jan   48 1.5.1877 2.6.1903  
Jindřich   48 30.1.1891    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kouřil Antonín rolník, syn Martina, rolníka z Velké Bukové č. 14, a Marie Šíma z Městečka č. 18   21.5.1840 16.6.1868 27.6.1916
Antonie Marek dcera Ignáce, rolníka z Otročína č. 2, a Josefy Albrecht z Otročína   13.6.1849   10.12.1929
děti:          
Marie   14 1.6.1870 30.6.1891  
Josef   14 17.7.1872    
Josefa   14 31.10.1874 24.2.1906  
František   14 28.1.1876 15.2.1908  
Růžena   14 7.11.1879   9.4.1883
Růžena   14 16.9.1884 27.4.1909  
Jindřiška   14 15.4.1890 30.6.1914  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kouřil Václav rolník, syn Františka, rolníka z Velké Bukové č. 15, a Anny Zýka z Velké Bukové č. 15   3.9.1857 4.2.1893 25.4.1906
Anna Zíma dcera Josefa, rolníka z Kublova č. 46, a Anežky Zítek z Drozdova   19.7.1872    
děti:          
Josef   15 22.9.1894   1.10.1894
Miroslav   15 8.2.1896 12.6.1922  
Anna   15 8.8.1900 9.6.1923  
Vdova podruhé provdána za Václava Kopeckého 4.6.1907        

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kouřil František rolník 14 28.1.1876 15.2.1908  
Macákova Marie z Tyter   29.4.1887    
děti:          
Ladislav   14      
Marie   14 13.5.1909    
Růžena   14 11.7.1910 30.1.1932  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kouřil Jan zedník, syn Jana a Josefy Lebrovy z Bukové č. 48 48 1.5.1877 2.6.1903  
Švarcova Marie z Broum, dcera Josefa a Marie Hájkovy   8.12.1878    
děti:          
Josefa   48 11.3.1904   24.5.1904
Anna   48 18.3.1905 16.7.1927  
Josefa   48 16.3.1908   18.2.1909

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Krausová Anna dcera Petra, krejčího z Velké Bukové č. 16, a Barbory Metličkové ze Skřivaně        
děti:          
Josefa   16 23.2.1845   29.6.1865
František   17 31.7.1849   17.9.1849
Marie   16 3.10.1852   25.1.1853

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kratina Pavel rolník   1759   8.1.1841
Ludmila Sládek dcera Josefa   1761   14.4.1841
děti:          
Marie   2 5.7.1784    
Veronika   2 19.1.1787    
Kateřina   2 15.3.1789   1.10.1789
Josef   2 20.7.1790   15.6.1793
Petr   2 17.1.1793    
Pavel   2 17.1.1793   23.2.1817
Josef   2 2.2.1795   19.2.1795
Jan   2 4.8.1796    
Kateřina   2 21.4.1799   1.6.1799
Kateřina   2 19.4.1800    
Anna   2 17.10.1801    
Anna   2 17.4.1804 19.7.1819 21.3.1878

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kratina František nádeník   1751   15.4.1799
Marie Dolejší dcera Václava        
děti:          
Marie   2 1784   18.6.1802
Marie Anna   2 11.7.1785   14.1.1791
Josef   2 14.2.1788   13.12.1788
Anna   2 7.8.1790    
František   2 29.6.1792    
Josef   2 29.1.1795   1.10.1795
Josef   2 17.4.1798   1.3.1798

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kratina Jiří nádeník        
Veronika          
dítě:          
Jan   17 21.8.1786   23.11.1788

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kratina Ludmila     1745   17.4.1837
děti:          
Veronika   18 20.3.1788    
Václav   17 23.5.1794   27.6.1794
Kateřina   5 12.7.1799   27.1.1800

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kratina František nádeník        
Anna Sklenička dcera Václava        
dítě:          
Barbora   2 1.9.1796   17.10.1796

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kratina Marie          
dítě:          
Jan   2 2.4.1799 15.5.1827  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kratina Jan nádeník, syn Marie, nádenice z Velké Bukové   2.4.1799 15.5.1827  
Ludmila Ryska dcera Jana, tkadlce ze Skřivaně č. 46, a Kateřiny Hekl z Pavlíkova   1803    
děti:          
Jan   13 13.6.1828    
Marie   13 1.10.1830   21.1.1831
Barbora   13 16.12.1832    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kratina Josef nádeník, syn Václava, nádeníka z Častonic, a Ludmily Fišer ze Skřivaně   17.7.1821 30.1.1854  
Marie Vlach dcdera Josefa, krejčího z Velké Bukové č. 48, a Marie Mašek z Velké Bukové č. 33   24.9.1823    
děti:          
Jan   49 16.6.1854    
František   28 23.5.1856    
Anna   45 8.4.1862   16.7.1863
Prokop   37 6.7.1864   7.3.1867

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Král Josef hudebník, syn Jana, domkáře, a Jany Jouzlovy, roz. z Lubné č. 23   30.3.1873 30.1.1905  
Trousilova Růžena dcera Václava, obchodníka, a Josefy ..., roz. na Velké Bukové 42   13.1.1884    
děti:          
Václav   42 27.9.1905   15.8.1908
Anna   42 19.4.1907    
Amálie   42 3.7.1908   25.7.1908
Josef   42 29.6.1909    
Žofie   42 25.4.1911 11.2.1936  
Josefa   42 1.5.1914    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Krůta Jindřich syn Josefa, rolníka v Hradišti č. 12, a Anny Malec z Kublova č. 1 12 24.6.1887 12.11.1921  
Růžena Benešová dcera Josefa, rolníka v Šlovicích, a Barbory Hůla z Pustovět 3 22.3.1893    
dítě:          
Jindřich   3 26.12.1922    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Král František řidič automobilu, syn Jana, dělníka z Lubné, a Josefy Kuncové 82 24.5.1887 25.12.1920  
Ondráčková Božena dcera Antonína, hutníka z Velké Bukové č. 36, a Veroniky Vaškové 36 20.7.1895    
děti:          
Jaroslav Petr   44 29.6.1923   9.8.1923
Bohumil Pavel   44 29.6.1923   7.8.1923

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Krčmička Ludmila          
dítě:          
Jan   13 1.1.1788   16.3.1788

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Krupička Pavel šafář, syn Františka, šafáře z Lišan č. 34, a Veroniky Kostka z Bělče č. 24        
Barbora Herink dcera Františka, domkáře z Velkého Oujezda č. 10, a Anny Herink ze Všetat        
dítě:          
Josef   48 17.1.1859    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kuhlöffel Jakub nádeník, syn Jana, nádeníka ze Šanova, a Veroniky Herink z Rakovníka   1781 8.1.1811 18.2.1837
Anna Trousil dcera Františka, nádeníka z Velké Bukové č. 5, a Kateřiny Šlemenda z Velké Bukové   1791   19.12.1861
děti:          
Anna     1812   16.8.1812
Anna   13 23.10.1818    
Jan   13 20.4.1821   21.4.1821
František   11 26.8.1823 5.11.1872  
Barbora   11 10.7.1826 20.2.1868 6.2.1885

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kuhlöffl Marie dcera Jakuba, nádeníka z Velké Bukové, a Anny Trousil z Velké Bukové       18.5.1867
děti:          
Jan   11 28.1.1843   29.1.1843
František   11 28.1.1843   29.1.1843

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kuhlöffl Anna dcera Jakuba, nádeníka z Velké Bukové č. 13, a Anny Trousil z Velké Bukové č. 5   23.10.1818    
dítě:          
Josef   11 9.3.1843 20.6.1870  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kuhlöffl František nádeník, syn Jakuba, nádeníka z Velké Bukové č. 11, a Anny Trousil z Velké Bukové č. 5   26.8.1823 1847  
I. Josefa Hornof dcera Václava, nádeníka ze Všetat č. 27, a Kateřiny Krob z Nezabudic       10.4.1867
II. Marie Kapoun dcera Barbory, dcery Františka, rolníka z Pavlíkova č. 50, a Barbory Ryšlink z Nového domu   12.2.1835 5.11.1872  
děti:          
I. František     1846   17.5.1870
I. Marie   25 10.8.1849 14.9.1875 19.9.1913
I. Karel   25 6.2.1852    
I. Karolina   25 14.9.1854    
I. Jan   49 6.12.1857 19.11.1888  
I. Kateřina   49 13.1.1865 19.11.1888  
II. Antonín   37 24.8.1873   6.10.1873
II. František   37 11.1.1876   12.12.1884

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kuhlöffl Barbora dcera Jakuba, nádeníka z Velké Bukové č. 11, a Anny Trousil z Velké Bukové   10.7.1826    
děti:          
Antonie   49 22.4.1858 21.7.1884  
Marie   48 26.1.1863   11.8.1864
Josef   48 10.1.1867   21.4.1867

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kuhlöffl Jan horník, syn Františka, nádeníka z Velké Bukové č. 49, a Josefy Hornof ze Všetat   6.12.1857 19.11.1888  
Anna Mařík dcera Josefa, koláře z Malých Lohovic č. 39, a Marie Karas z Městečka č. 99   22.8.1866    
děti:          
Josefa   53 21.1.1889    
Karolina   53 8.11.1890    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kuszurak Ferdinand dělník, syn Vasila, rolníka v Gorajci v Haliči v Polsku, a Anny N.   24.12.1892 11.10.1925  
Kohoutová Františka dcera Edmunda, nádeníka ve Velké Bukové č. 53, a Kateřiny Dlouhé z Broum   19.12.1881    
dítě:          
Květoslava   53 28.7.1922    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kučera František truhlář, syn Jana, dělníka v Jeníkovicích, a Anny roz. Staré   12.8.1904 15.10.1928  
Marie Vránová dcera Antonína, dělníka z Velké Bukové, a Anny roz. Perylové   28.4.1905    
děti:          
František     30.8.1931    
Miloslav František     1.8.1930    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Křen Josef dělník, syn Josefa, dělníky a Nových Domů č. 3, a Marie Křenové   31.1.1910 28.1.1934  
Kozariková Anna dcera Ondřeje a Marie Mojžíšové   26.6.1914    
dítě:          
Miroslav   22 6.5.1936    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kulhánek Josef obuvník, syn Josefa, mlynářského z Berouna, a Kateřiny Konvalínské z Berouna        
Josefa Spousta dcera Tomáše, rolníka z Kamenného Oujezda č. 28, a Marie Vainer z Kam. Oujezda        
dítě:          
Františka   62 16.4.1883    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Kohel Václav hajný, syn Josefa, hajného, a Marie Plecité   31.12.1902 12.12.1933  
Josefa Vajdelová dcera Jana, zedníka z Velké Bukové, a Růženy roz. Vránové z Velké Bukové   16.9.1906    
děti:          
mrtvě nar. dcera   55 11.5.1928    
Kamila   55 11.5.1928    
Josef   55 22.3.1930