Nadpis
[CNW:Counter]

Kniha rodů pro Velkou Bukovou - písmeno V

Písmeno V zahrnuje celou řadu rodin, které byly v průběhu 19. století ve Velké Bukové usazené. Není jich právě málo, proto zde nebudu vypisovat seznam všech příjmení.

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vaidl Jan pastýř, syn Jana, past. ve Skupé č. 3, a Alžběty Pospíšil z Masojed u Prahy 3 17.4.1839 2.10.1862 Újezd 11.6.1917
Františka Renner dcera Jana, pastýře z Rakovníka č. 152 a Marie Horn z Panoš. Oujezda   14.6.1843   12.6.1908
dítě:          
Anna   8 19.1.1864 31.10.1882  
Barbora   " 25.12.1865 7.2.1882  
Maria   " 26.2.1868 8.7.1893  
Františka   " 15.3.1870 9.1.1892  
František v Americe " 21.3.1872    
Julia   " 29.1.1875   21.2.1879
Josefa   " 15.1.1877   29.7.1878
Alois je v Americe " 13.8.1879    
Jan   " 14.5.1881 25.2.1905 18.8.1911

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Veselý Jiří nádeník   1741   26.11.1811
Kateřina     1724   10.8.1819
dítě:          
Jiří   13 5.4.1785    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Veselý František nádeník        
Magdalena          
dítě:          
František   14 21.2.1790    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Veselý Václav nádeník        
Veronika Hegr dcera Františka        
dítě:          
Josef   12 11.3.1803    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Veselý Josef slévač, syn Václava, tesaře ze Smečna, a Doroty Hrdlička ze Smečna   1803 28.6.1825  
Marie Patera dcera Jana, rolníka z Velké Bukové, a Anny Viktora z Velké Bukové   8.2.1807    
děti:          
Anna   10 20.10.1824    
Josef   " 4.7.1826    
           

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Veselý Anton harfeník, syn Václava, nádeníka z Pecínova, a Veroniky Kutner z Rynholce   1807 4.11.1833 2.9.1854
Josefa Pšenička dcera Jana, muzikanta z Dolního Stupna, a Marie   1809   23.5.1869
děti:          
Anna   29 16.10.1836    
Anna   16 21.9.1846    
Vavřinec     1842   1.4.1864

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Větrovec Václav nádeník   1754   14.2.1821
Kateřina Vlasák     1754   12.9.1805
Děti:          
Josef   4 25.7.1784    
Anna   4 25.7.1784 7.6.1831  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Větrovec Ludmila dcera Václava, nádeníka        
dítě:          
Marie   4 7.8.1802    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Větrovec Anna dcera Václava, nádeníka z Velké Bukové, a Kateřiny Vlasák        
děti:          
Veronika   4 8.12.1807   4.5.1808
Václav   " 29.10.1811   18.12.1813
Marie   " 5.2.1816   30.4.1817
František   5 1.8.1823   2.2.1824

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Větrovec Josef nádeník, syn Václava, nádeníka, a Kateřiny Pařízek z Otročína   1786 15.1.1811 8.1.1847
Barbora Pavlíček dcera Václava, rolníka z Kalubic č. 3, a Anny Pánek z Kalubic č. 8   14.6.1790   12.7.1844
děti:          
Josef   4 1.9.1812   6.1.1815
Marie   " 20.7.1815 12.11.1839 7.1.1845
Jan   " 3.11.1817 7.7.1846  
Anna   " 27.12.1819    
Františka   " 10.7.1822 28.11.1843 6.1.1824
František   " 15.12.1824    
Barbora   " 30.3.1828   5.12.1846
Rosalie   " 7.10.1831   11.6.1833

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Větrovec Jan nádeník, syn Josefa, nádeníka z Velké Bukové č. 4, a Barbory Pavlíček z Kalubic   3.11.1817 7.7.1846 10.11.1864
Barbora Sládek dcera Martina, rolníka z Městečka č. 34, a Marie Tvrz z Městečka   23.11.1824    
děti:          
Antonie   4 29.5.1848   7.6.1850
Anna   " 25.7.1850   2.3.1853
Marie   " 22.12.1852 24.8.1874  
Anna   " 1.7.1855   3.4.1869
+ nar. syn   " 18.5.1857   18.5.1857
František   " 11.10.1858   30.4.1859
František   " 5.11.1860    
Václav   " 30.8.1862   4.3.1863
Antonie   " 31.5.1864   20.11.1864

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vajdel Jan zedník, syn Jana, kupce, a Františky Rennerové, rozený na Velké Bukové 8 14.5.1881 25.2.1905 18.8.1911
Vránová Růžena dcera Františka, hostinského, a Marie Hornofovy, rozená z Bukové 61 18.11.1889    
Děti:          
Josefa   55 16.3.1906    
Emilie   " 13.4.1908 5.7.1930  
           

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vajdelová Josefa narozená ve V. Bukové, manželská dcera Jana, zedníka z V. Bukové č. 55, a Rlženy Várnové z V. Bukové 55 16.3.1906 13.12.1933  
děti:          
mrtvě narozená   55 11.5.1928    
Kamila   " 11.5.1928    
Josef   " 22.2.1930    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Viktora Jan vojín        
Anna Prošek          
děti:          
Jan   10 28.2.1787   16.2.1788
Kateřina   " 21.10.1791    
Ludmila   " 14.6.1799    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Viktora Marie dcera Františka, náděníka z Branova, a Anny Kohoutové z Lašovic        
dítě:          
Marie   8 13.8.1834   10.2.1835

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vimr František hutník, syn Josefa, hutníka z Roztok č. 39, a Rosalie Cmíralové z Třebáně     13.9.1880  
Josefa Chaloupková dcera Vavřince, zedníka z Amální hory č. 4, a Marie Andělové z Podmokl 4 24.12.1860   27.3.1926
děti:          
Josef   28 28.10.1887    
František     1881   25.3.1890

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vlach Josef krejčí, syn Antonína, krejčího z Broum   1792 31.1.1815 12.8.1860
Marie Mašková dcera Antonína, kováře z Velké Bukové, a Doroty Zýkové   25.4.1789    
děti:          
Josef   6 9.4.1819    
Marie   " 24.9.1823 30.1.1854  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vlachová Marie dcera Josefa, krejčího z Velké Bukové č. 6, a Marie Maškové z Velké Bukové   24.9.1823 30.1.1854  
děti:          
Marie   30 27.5.1849   6.1.1851
Josef   " 10.11.1852 25.1.1875  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vlach Josef nádeník, syn Marie, dcery Josefa, krejčího z Velké Bukové č. 30, a Marie Maškové z Velké Bukové   10.11.1852 25.1.1875  
Antonie Trousilová dcera Josefa, nádeníka z Velké Bukové č. 41, a Anny Stožár z Velké Bukové   18.12.1849    
děti:          
Marie   27 16.11.1875    
Barbora   27 27.12.1877 23.4.1918  
Veronika   53 21.4.1880    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vondráček František nádeník   1726   3.1.1788
Kateřina     1742   30.4.1792
dítě:          
Anna   18 11.4.1786   28.4.1787

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vondráček Tomáš rolník   1738   4.7.1798
Kateřina     1743   18.1.1803
dítě:          
Jan   18 23.5.1787   23.5.1787

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vondráčková Anna dcera Václava, nádeníka        
dítě:          
Martin   14 13.1.1793    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vránová Dorota dcera Františka        
dítě:          
Dorota   14 14.1.1785    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vrána František rolník, syn Františka, rolníka z Velké Bukové č. 17, a Anny Šímové z Městečka č. 18   1763   21.4.1843
Anna Polánková dcera Jakuba, rolníka z Ryšína č. 11, a Marie Satrák z Řenčova   1759   21.12.1827
děti:          
František   17 27.3.1787    
Ludmila   " 6.10.1788    
Václav   " 1.8.1791   1.8.1791
Anna   " 13.4.1793    
Kateřina   " 26.10.1795 4.5.1815  
Václav   " 7.9.1812 21.1.1845 27.9.1889
Marie   " 16.4.1815   16.4.1825
Anna   " 9.3.1817   17.4.1818
Anna   " 1.4.1819 6.2.1848 26.12.1869
Barbora   " 2.10.1821 24.9.1839  
Marie   " 11.4.1826 1.6.1847  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vránová Marie dcera Františka, nádeníka        
děti:          
František   14 5.6.1788   8.5.1810
Jan   17 28.5.1795    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vránová Kateřina dcera Františka        
dítě:          
Václav   31 28.5.1795    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vrána Václav nádeník, syn Františka, rolníka z Velké Bukové, a Anny Šímové z Městečka   1791 25.2.1816 28.2.1881
Marie Zýková dcera Jiřího, rolníka z Velké Bukové, a Kateřiny Švarc z Račic   15.4.1788   6.6.1862
děti:          
Václav   15 4.1.1816 19.10.1844 5.6.1883
Jan   17 18.7.1818   18.4.1819
Anna   " 19.6.1820 17.10.1843 6.9.1871
František   " 26.8.1822   6.4.1823
Marie   " 21.3.1824 9.2.1841 21.7.1851
František   " 19.6.1827   27.6.1827
Antonín   " 9.7.1828   21.1.1829
Antonín   26 1.12.1829 21.11.1881  

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vrána František rolník, syn Františka Vrány, rolníka z Velké Bukové, a Anny Šímové z Městečka   1780   16.1.1870
Josefa Hornová dcera Václava, rolníka z Malé Bukové, a Veroniky Konopásek z Chlumu   1796   21.10.1866
děti:          
Josef   17 20.10.1839   24.4.1842
Anna   " 31.7.1843 3.2.1864 19.10.1867

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vrána Václav domkář, syn Václava, domkáře z Velké Bukové, a Marie Zýkové z Velké Bukové č. 15   4.1.1816 19.11.1844 5.6.1883
Barbora Prošková dcera Václava, rolníka z Velké Bukové č. 16, a Anny Jirásek z Velké Bukové č. 16   21.6.1823   4.10.1855
děti:          
Marie   26 4.7.1846   21.7.1846
František   " 11.9.1847 21.5.1872  
Václav   " 5.3.1850    
Karolína   " 29.1.1852   27.3.1852
Anna   " 9.2.1853   11.4.1870
Barbora   " 4.10.1855    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vrána Václav rolník, syn Františka, rolníka z Velké Bukové č. 17, a Anny Polánek z Ryšína   7.9.1812 21.1.1845 27.9.1889
Marie Šímová dcera Františka, rolníka z Městečka č. 18, a Marie Kouřil z Velké Bukové   22.3.1828   28.6.1906
děti:          
Marie   17 7.9.1847 28.1.1868  
Barbora   " 7.4.1850   10.1.1852
Josefa   " 10.3.1852 23.11.1869  
Anna   " 13.2.1854   24.2.1854
František   " 6.12.1854   6.12.1854
Barbora   " 17.12.1855 18.7.1876  
Anna   " 7.6.1858   29.11.1860
Jan   " 5.6.1862    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vrána Václav domkář, syn Václava, domkáře z Velké Bukové č. 26, a Marie Zýkové z Velké Bukové   4.1.1816   5.6.1883
Veronika Juppová dcera Tomáše, uhlíře z Otročína, a Marie Goldamr z Hudlic        
děti:          
Emanuel   26 23.12.1856 23.6.1885  
Antonie   " 23.5.1858    
Josef   " 5.4.1860   8.8.1881
Antonie   " 5.4.1860   15.7.1882
Marie   " 26.7.1862 10.8.1885  
Karolína   26 16.6.1865 5.2.1884  
Jan   " 1.7.1867    
+ narozený syn   " 10.4.1869   10.4.1869
Josef   " 16.3.1871    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vrána František zámečník, syn Václava, domkáře z Velké Bukové č. 26, a Barbory Proškové z Velké Bukové   11.9.1847 21.5.1872  
Marie Švějkovská dcera Jana, rolníka z Kladrub č. 16, a Barbory Jedlínkové z Podmokel 54   3.11.1847   15.9.1876
děti:          
Veronika   2 3.2.1873    
Františka   61 21.6.1875   25.5.1876

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vrána František zámečník, syn Václava, domkáře z Velké Bukové č. 61, a Barbory Proškové z Velké Bukové   11.9.1847 12.2.1877 8.10.1921
Marie Hornofová dcera Františka, rolníka ze Všetat č. 23, a Julie Černohorské ze Všetat   5.4.1844   12.2.1934
děti:          
František   61 13.7.1879

11.5.1907
5.2.1918

 
Růžena   " 28.11.1880 25.2.1905  
Antonín   " 8.9.1882 23.5.1912  
Františka   " 2.11.1885    
+ narozená dcera   " 24.8.1888   24.8.1888
Jaroslav   " 20.2.1897    

Jméno Pozn. Číslo domu Narozen Oddán Zemřel
Vrána Emanuel hutník, syn Václava, domkáře z Velké Bukové č. 26, a Veroniky Juppové z Otročína   23.12.1856 23.6.1885  
Kateřina Kaftanová dcera Jana, nádeníka z Velké Bukové č. 40, a Kateřiny Kratinové z Častonic   18.8.1858    
děti:          
Františka   53 28.5.1884 15.10.1910  
Antonie   26 13.6.1886    
Marie   " 24.3.1888    
František   " 12.9.1890   9.11.1890
Růžena   " 23.9.1891    
Anna   " 7.7.1893    
Božena   " 11.8.1895    
Emanuel   " 10.12.1897 18.2.1922  
Božena   " 17.10.1901