Nadpis
[CNW:Counter]

Kniha rodů pro Velkou Bukovou

Kniha rodů pro obec Velká Buková je jedním z toho nejzajímavějšího, co jsem z hlediska genealogie zatím v archivech potkala (dalšími takovými materiály jsou např. lístky z pozůstalosti Karla Brázdy, které zachycují snad kompletní rodokmeny rodin z Třeště a okolí). Jedná se o knihu, ve které jsou v abecedním pořádku zaznamenány jednotlivé rodiny žijící ve Velké Bukové, a to s údaji o narození, sňatku a úmrtí - pokud je ovšem autor knihy, farář z blízkého Městečka, kam Velká Buková spadala, znal. Kniha byla sepsána zřejmě v 70. letech 19. století, poté byla dále doplňována. Farář při jejím sepisování vycházel jak z matrik, tak především ze znalosti místního obyvatelstva.

Dlouho jsem přemýšlela, jakým způsobem bude knihu nejlepší uveřejňovat. Vzhledem k tomu, že mají všechny stránky jednotnou strukturu, nebylo příliš těžké se nakonec rozhodnout pro použití téže struktury i zde na stránkách. Vzhledem k faktu, že má kniha skoro 400 stran, není možné uveřejnit všechny záznamy na jedné stránce (respektive možné to je, ale taková stránka by se načítala zbytečně dlouho). Proto jsem se rozhodla postupovat po jednotlivých písmenech abecedy.

Příjmení začínající písmenem: