Nadpis
[CNW:Counter]

Soupis poddaných panství Orlík z roku 1725 - Újezdská rychta

Jihočeské panství Orlík patří mezi ta panství, která mě velmi zajímají. Právě na tomto panství žili předkové mého manžela, a to v řadě tamních vesnic. Státní oblastní archiv v Třeboni publikoval loni soupisy poddaných pro toto panství, proto jsem se rozhodla některé části těchto soupisů zpracovat. Jako první přišel na řadu soupis poddaných z roku 1725, a to konkrétně pro Újezdskou rychtu, kam patřily ty obce, které mě zajímají nejvíce - Vlastec, Jamný, Třešně, Kašina Hora, Svatonice nebo Louka.

Fond, ve kterém je tento soupis uložen, se nazývá Velkostatek Orlík nad Vltavou, soupis má signaturu V AU 1/7. Újezdská rychta začíná na foliu 243 (snímek 247 digitálního archivu v Třeboni). Přepis (jedná se o translaci do současné češtiny) bude postupně obsahovat následující obce:

U čísla uvedeného v seznamu se nejedná o číslo popisné, ale o interní číslování domů v rámci rychty. Modře jsou označeny ty rodiny, které patří mezi předky mého manžela.


Třešně


číslo jméno věk poznámka
Hospodářové s dětmi
38 Tomáš Jarý neb Menšík 65 hospodaří
  Alžběta, žena 59  
  Matěj 13  
       
39 Tomáš Mareš neb Hašek 45 hospodaří
  Kateřina, žena 40  
  Mariana 17  
  Jan 16  
  Kateřina 10  
  Voršila 9  
  Tomáš 7  
  Anna 2  
  František    
       
42 Jan Poskočil 50 hospodaří
  Mariana, žena 34  
  Mariana, dcera 12  
  Jan 5  
  Václav 2  
       
43 Bartoloměj Hynauš 46 hospodaří
  Alžběta, žena 40  
  Mařena 15  
  Kateřina 13  
  Rosina 12  
  František 9  
       
44 Pavel Král 67  
  Dorota, žena 61  
  Jakub 27 oženil se a mezi podruhy
  Josef 19  
       
45 Jan Hrubec 35 hospodaří
  Magdalena, žena 24  
  Alžběta 14  
  Mariana 10  
  Jakub 7  
  František 2  
  Anna 1  
       
41 Jakub Hrubý 32 hospodaří
  Anna, žena 38  
  Kateřina 2  
  Vít    
       
47 Pavel Žiška 64 mezi podruhy psáti přijde
  Eva, žena 58 sem ale Šimon Žiška na to místo
  jest vdova Jestřábová mezi sirotky psána
       
46 Vilém Křenek neb Jarý 48 na chalupě hospodaří
  Anna, žena 48  
  Matouš 9  
  Kateřina 6  
  Veronika 3  
       
37 Řehoř Hrádek   hospodaří
  Dorota, žena    
  Tomáš Mareš    
       
48 jest vdova Jestřábová mezi sirotky psána, chalupnice
       
Sirotci
  Po smrti Jana Hrocha    
  Jiřík 50 1693 dal se na vojnu v Písku
       
  Po smrti Jana Hrubce    
  Eva 50 u Kotlína
  Anna, ouhonek, chromá 27 u Kotlína
  Pavel 17 u Slouhy
       
  Po smrti Vavřince podruha    
  Žofie, vdova 83  
       
  Po smrti Václava Šafáře    
  Bartoloměj 23 u Přibyla v Třešni
       
  Po smrti Pavla Štěcha neb Svatonského  
  Adam 29  
  Eva 29  
       
  Po smrti Ondřeje Křenka neb Hálka    
  Mariana 22 ve dvoře jezkovském
  Voršila 21 při otčímovi
  Pavel 19  
  Anna 14  
       
  Po smrti Vojtěcha Marše neb Slabého    
  Magdalena, chromá 35 vyplatila se
  Dorota, ouhonek 10  
  Václav, ouhonek 6  
  Václav 34 u kováře vlasteckého
  Alžběta 32 u Jestřába
  Mariana 22 u Třínohého
  Anna 19 u Žišky
       
  Po smrti Jiříka Povolného    
  Alžběta 6 u otčíma Jestřába
       
  Po smrti Jiříka Jestřába    
  Johana, vdova 46 na chalupě své
  Mariana 23 u Koniáše
  Jiřík 21 u rychtáře
  Řehoř 20 u Menšíka
  Jan 18 u Bartíka
  Pavel 16 u Poskočila
  Ludmila 11 při mateři
       
  Po smrti Václava Svatonského    
  Alžběta, vdova 40 u Říhy ve Vlastci
  Ludmila 23 u Svatonského
  Martin 21 u Marše
  Tomáš 16 u Říhy
  Jan 15 u Poskočila
  Kateřina 11 při mateři
  Voršila 6 při mateři
       
Podruzi    
  Jan Slouha 68 u Slouhy v podruží
  Kateřina, žena 55  
       
  Pavel Hrádek 58 u Hrádka na mlat
  Alžběta, žena 54  
  Mařena, dcera (provdána za Jakuba Blažka) 29 u Máry v Jamném
  Jan 21 u Koniáše
  Václav 17 nemocný
  Dorota 15 u Slabého
  Matouš 13 u Hrádka
       
  Havel Hendrich 45 u Jarého v podruží na mlat
  Kateřina, žena 35  
  Mariana 17 u Jarého
  Vít 14 u Jarého
  Voršila 10  
  Jakub 8  
  Alžběta 3  
       
  Tomáš Poskočil 43 u Poskočila na mlat
  Alžběta, žena 46  
       
49 Jan Ledinský 42 na své chalupě na mlat
  Anna, žena 42  
  Mariana 19 u Jůny
  Voršila 17 při otci
  Tomáš 16 bude se učiti tkalcem
  Matěj 9  
       
  Tomáš Hrubec 40 u Hrubce na mlat
  Ludmila, žena 37  
  Ondřej 16 u Hrubce
  Voršila 12  
  Jan 7  
       
  Matěj Štěch 46 na drhovelském panství
  Rosina, žena 41  
  Kateřina 13  
  Anna 8  
  Dorota 6  
  Alžběta 1/2  
       
  Jan Kotlín 36 u Kotlína na mlat
  Mariana, žena 34  
  Mariana, dcera 7  
  Vojtěch 5  
  Václav 3  
  Jiřík 1  
       
  Martin Sopek 34 u Máry v Jamném
  Voršila, žena 31  
  Kateřina 6  
  Matouš 4  
  Voršila 3  
       
  Pavel Neznámý 35 u Mareše na mlat
  Eva, žena 35  
  Jan 8  
  Mariana 3  
       
  Řehoř Král 45 u Svatka v Klucích
  Markéta, žena 41  
  Dorota 7  
       
  Tomáš Mareš 33 na své chalupě - hájence
  Voršila, žena 34 mezi hospodáře psát
  Ondřej 6  
  Jan 4  
  Rosina 2  
  Tomáš 1/2  
       
  Řehoř Jarý 33 u otce pacholčí
  Mařena, žena 28  
  Ludmila 7  
  Václav 4  
  Mařena 2  
       
  Václav Drštka 42 u Jestřába na mlat
  Anna, žena 45  
       
  Pavek Slouha 28 slouhou ve Svatonicích
  Kateřina, žena 26  
  Anna 2  
       
  Šimon Žiška 29 přijde psát za hospodáře
  Eva, žena 30 na chalupu
  Tomáš 5  
  Mariana 2  
       
  Vít Hrádek 28 u Hrádka
  Dorota, žena 28  
  Jan 1  
  Řehoř    
       
  Václav Poskočil 32 u bratra na mlat
  Magdalena, žena 27  
  Řehoř 3  
  Mariana 1/2  
       
  Ondřej Svatonský 39 u Štěcha na mlat
  Anna, žena 36  
  Mariana 8  
  Martin 2  
  Dorota    
       
  Vojtěch Král 24 u otce na mlat
  Barbora, žena    
  Voršila    
       
  Martin Jestřáb 31 u Jestřábky na mlat
  Dorota, žena 23  
  Martina    
       
  Jakub Mareš, z Myslína sem přiženěný 41 u Hrádka na mlat
  Veronika, žena 28  
  Bartoloměj 1/4  
       
  Jakub Král 27 u otce v podruží na mlat
  Dorota, žena 27  


Jamný


číslo jméno věk poznámka
Hospodářové s dětmi
23 Václav Souhrada 42 hospodaří
  Voršila, žena 37  
  Václav 21  
  Mariana 19  
  Alžběta 17  
  Kateřina 12  
  Jan 8  
       
25 Lukáš Mára 57 hospodaří, pohořel
  Dorota, žena 48  
  Řehoř 24  
  Jan 22  
  Voršila 17  
  Kateřina 12  
  Mariana 8  
  Bartoloměj 7  
       
26 Lukáš Jánský neb Brejcha 58 hospodaří, pohořel
  Eva, žena 49  
  Eva, dcera 42  
       
29 Adam Bláha neb Mareš 64 hospodaří, pohořel
  Anna, žena 59  
  Martin 24  
  Jiřík 21  
       
27 Martin Souhrada neb Hlavatý 47 hospodaří
  Anna, žena 45  
  Alžběta, dcera 27  
  Jan 25 tovaryš ka...
  Řehoř 20  
  Mariana 13  
  Kateřina 12  
       
34 Havel Sláma 44 hospodaří
  Dorota, žena 42  
  Matěj 13  
  Vít 12  
  Josef 7  
       
24 Jan Lechníř neb Kovář 62 hospodaří
  Eva, žena 55  
       
30 Vavřinec Janda 59 sedlák, mezi podruhy
  Alžběta, žena 59  
  Vít 7  
  Matouš 3  
   
31 Linhart Mára neb Brejcha 48 hospodaří
  Anna, žena 36  
  Tomáš 13  
  Pavel 11  
  Alžběta 7  
       
28 Ondřej Brejcha 45 hospodaří
  Veronika, žena 43  
  Mariana 17  
  Ondřej 12  
  Veronika 9  
  Vít 4  
       
32 Matouš Brejcha neb Hroch 34 hospodaří
  Mariana, žena 33  
  Mariana, dcera 9  
  Dorota 3  
       
33 Pavel Humpál 62 hospodaří
  Řehoř, syn 17  
       
35 jest obecní kovárna    
       
Sirotci
  Po smrti Urbana Brejchy    
  Anna, nevidomá 38 u Brejchy
     
  Po smrti Jiříka Máry    
  Mariana, dcera 42 u Hlavatýho v podruží
       
  Po smrti Matěje Krejčího    
  Matěj 76 neví se o něm
       
  Po smrti Ondřeje Haskýho    
  Jiřík 50 od Lukáše Haskýho před 25ti lety odešel, má býti na vojně
       
  Po smrti Petra Jandy    
  Magdalena 56 odešla, se zlou nemocí
  Vojtěch 42 1702 na vojnu vzat
       
  Po smrti Jana Hrocha    
  Pavel 32 u Hrocha
       
  Po smrti Jana Lechníře    
  Kateřina, dcera 53 u Buska v podruží
  Pavel 51 1695 na vojnu vzat
  Řehoř 39 též na vojnu vzatý
       
  Po smrti Matěje Oberta, pastýře    
  Mariana 38 u Šimana v podruží
  Jakub, ouhonek 5  
       
  Po smrti Bartoloměje Souhrady    
  Tomáš 21 u pana faráře chřešťovského
       
  Po smrti Tomáše Špory    
  Ondřej, syn 17 u Váně
       
  Po smrti Mikuláše Poskočila    
  Magdalena, dcera 53 u bratra Poskočila
       
  Po smrti Šimona Jačka    
  Václav 14 u Jačka
       
  Po smrti Matěje Šimona    
  Rosina, vdova 52 u Haskýho v podruží
  Ondřej 22 ve dvoře oslovském
  Pavel, hluchý 20 u Hlavatého v Jamném
  Jan 18 u Hlaváče v Jamném
  Mariana 10 u Kotlína v Třešni
       
  Po smrti Vojtěcha Jandy    
  Matěj 25 u Hrubce
  Kateřina 20 u Hrocha v Jamném
       
Podruzi    
  Martin Hanno 54 u Haška v podruží
  Alžběta, žena 56  
  Ondřej 22 u Bartíka
  Anna 10 při otci
  Pavel 14 u Humpála
       
  Bartoloměj Poskočil 41 na s.. ch. na Mlat
  Magdalena, žena 40  
  Jan 15 u Marše
  Alžběta 13 při otci
  Markéta 6  
  Matouš 3  
       
  Jan Humpál 60 u Humpála na mlat
  Dorota, žena 52  
  Voršila 26 vdaná za Kozelku
  Václav 19 u Hrádka
  Jan 9  
       
  Jan Brejcha 62 u Ševce v podruží
  Tomáš 28 u Lechníře
       
  Matěj Nezbeda 44 u Hrocha na mlat
  Dorota, žena 42  
  Jan 22 u Máry
  Kateřina 20 ve dvoře újezdským
  Lukáš 19 u Hrocha v Jamném
  Jiřík 17 u Jecha
  Dorota 14  
  Anna 7  
  Alžběta 5  
  Franta 2  
       
  Jakub Pastýř 42 slouhou v Třešni
  Mařena, žena 44  
  Dorota 16  
  Tomáš 15  
  Veronika 12  
  Martin 3  
       
  Tomáš Blažek 46 u Humpála na mlat
  Anna, žena 36  
  Vojtěch 14 u Štecha
  Alžběta 3  
       
  Jan Haský 36 při otci hospodaří
  Anna, žena 30 před 11 lety od muže?
       
  Jakub Procházka 41 na obecní chalupě kovářem
  Mariana, žena 39  
  Pavel 9  
  Jan 8  
  Franta 6  
       
  Lukáš Lechníř 31 při otci pacholčí
  Anna, žena 26  
  Matěj 7  
  Tomáš 6  
  Anna 3  
  Jakub 1/2  
       
  Jan Mareš 39 u Jačka na mlat
  Anna, žena 33  
  Jakub 7  
  Jiřík 6  
       
  Václav Janda 38 u Haskýho na mlat
  Voršila, žena 29  
  Matěj 2  
       
  Jakub Brejcha 35 u bratra na mlat
  Alžběta, žena 37  
  Matěj 6  
  Anna 4  
  Mariana 1  
       
  Matouš Humpál 35 při otci pacholčí
  Anna, žena 31  
  Václav 5  
  Mariana 3  
       
  Matěj Haský 31 při otci pacholčí
  Mariana, žena 31  
  Barbora 4  
  Mariana 2  
       
  Matěj Hlavatý 27 zemřel
  Dorota, žena 27 vdaná za Kol... třešeňského
  Petr, sirotek 2 u Hlavatýho
       
  Josef Kovář 28 u Jandy na mlat
  Alžběta, žena 23  
  Voršila 2  
  Jan 1/2  
       
  Martin Lhota 29 mezi hospodáři psáti se má
  Kateřina, žena 17  
  Václav 1/4  

Svatonice

číslo jméno věk poznámka
Hospodářové s dětmi
58 Jakub Zíka neb Swatonský 58 hospodářem
  Kateřina, žena 55  
  Lidmila 14  
       
61 Ondřej Vejvoda 32 hospodářem
  Kateřina, žena 29  
  Eva 3  
       
62 Jan Svatonský 46 hospodářem
  Alžběta, žena    
  Bartoloměj 20  
  Jan 15  
  Matěj 9  
  Mariana 1/2  
       
59 Adam Mareš 46 na Chl. hajným
  Zuzana, žena 45  
  Jakub 23  
  Alžběta 21  
  Bartoloměj 14  
  Jan 7  
       
60 Martin Kuba 49 hospodaří
  Mariana, žena 37  
  Jan 20  
  Jakub 6  
  Mariana 4  
       
Sirotci
  Po smrti Jakuba Alše    
  Mariana, vdova 55 u Bartíka v podruží
  Zuzana 32 vyplatila se
  Vít, ouhonek 17 u Žáka ve Vlastci
  Eva 29 odešla 1715 od krejčího ze Záhoří
       
  Po smrti Víta Božího    
  Voršila, vdova 68 u Božího
  Johanna 40 v Trhových Svinech
  Mariana 30 nemotorná
  Václav 27 nemotorný
  Anna 18 při mateři
       
Podruzi    
  Matěj Slabý 70  
  Kateřina, dcera 33 u Kuby v Záhoří
  Alžběta, hluchá 30 u Brože v Záhoří
       
  Matouš Slabý 59 u Slabého v podruží
  Mariana, dcera 25  
       
  Václav Budek 39 v Temešváru sluhou dle Consensu
  Mařena, žena 38  
  Matěj 19  
  Bartoloměj 10  
  Josef 7  
  Mařena 4  
  Václav 2  
       
  Martin Zíka 34 při otci pacholčí
  Barbora, žena 30 hospodář č. 58
  Vít 6  
  Mařena 4  
  Jan 2  
  Josef    
       
  Matěj Mareš 48 Na pana faráře chalupě
  Juliana, žena 48  
       
  Jiřík Slabý 32 u Svatýho na mlat
  Dorota, žena 25  
  Anna 2  
  Josef    

Louka

číslo jméno věk poznámka
Hospodářové s dětmi
82 Lukáš Matějka neb Šácha 40 hospodaří
  Voršila, žena 39  
  Jiřík 16  
  Pavel 15  
  Mariana 13  
  Franta, chromej 10  
  Anna 7  
  Markéta 6  
  Jakub 2  
       
80 Jest vdova Frejšová   mezi sirotky psaná
       
81 Pavel Matějka 38 hospodaří
  Kateřina, žena 49  
       
Sirotci
  Po smrti Matouše Matějky    
  Voršila, neduživá 45 na Manhátovej chalupě
       
  Po smrti Pavla Hlaváče    
  Jakub 34 dal se 1715 v Tejně dobrovolně na vojmu dle jisté zprávy
  Po smrti Ondřeje Hrubýho    
  Jiřík 22 při otčímovi
  Dorota, chromá 17
       
  Po smrti Petra Matějky neb Šáchy    
  Anna, vdova 68 při synovi
 
  Po smrti Matěje Frejše    
  Anna, vdova 51 při dceři
  Bartoloměj 14 učí se krejčovství
  Matěj 11  
       
Podruzi    
  Jiří Matějka 41 u bratra na mlatě
  Mariana, žena 27  
  Vít 12 u Soukupa
       
  Matěj Matějka 40 u Matějky P. za robotu
  Mariana, žena 37 1 kopa 15 grošů
  Kateřina 9  
  Mariana 4  
       
  Matěj Hrubec ze vsi Vlastce 22 slouhou v Louce
  žena Anna 32  


Vlastec


číslo jméno věk poznámka
Hospodářové s dětmi
2 Václav Šiman 30 hospodaří
  Mařena, žena 24  
  Mariana, dcera 2  
  Šimon 1  
       
1 jest vdova Žáková neb Váňová mezi sirotky psána
       
3 jest vdova Brožová mezi sirotky psána
       
4 Václav Sopek 59 hospodaří
  Mariana, žena 50  
  Tomáš 27  
  Mariana 22  
  Eva 17  
  Jan 15  
  Řehoř 12  
  Václav 6  
       
5 Vavřinec Hynauš 45 hospodaří
  Veronika, žena 33  
  Franta 12  
  Anna 9  
  Tomáš 8  
  Kateřina 5  
  Voršila 2  
  Martin    
       
6 Jan Němec 34 hospodaří
  Voršila, žena 35  
  Šimon 9  
  Kateřina 2  
       
7 Václav Nezbeda 44 hospodaří, rychtář
  Kateřina, žena 41  
  Bartoloměj 20  
  Tomáš 14 učí se kolářství
  Mariana 12  
  Jan 7  
       
8 Matouš Říha 27 hospodaří
  Kateřina, žena 20  
  Matěj 2  
       
9 Lukáš Kovář 50 hospodaří
  Voršila, žena 48  
       
12 Tomáš Kornoušek 31 na své chalupě, platí za robotu
  Ludmila, žena 39  
  Franta 4  
  Jakub 2  
  Josef    
       
Sirotci
  Po Alžbětě Světýlkové    
  Kateřina 65 Ze dvora Vor--linského před mnoha lety odešli
  Jan 45
       
  Po smrti Jana Podruha    
  Bartoloměj, chromej 52 1713 odešel, neví seo něm
       
  Po smrti Tomáše Tichého    
  Matouš, ouhonek Voršily 21 u Jestřába v Třešni
       
  Po smrti Ondřeje Kopřivy    
  Anna 39  
       
  Po smrti Václava Podruha    
  Jiřík 44 odešel ze dvora újezdského zoufalostí 1704. Přišel, a dal se dobrovolně na vojnu v Praze
       
  Po smrti Petra Procházky    
  Dorota, dcera 42 vyplatila se, k městu
  Kateřina 40 vyplatila se do Temešváru
  Dorota, dítě její 17 při bratru kováři
  Anna 21 nemocná, vyplatila se
       
  Po smrti Jakuba Fortelky    
  Dorota, vdova 68 při zeti, nevidomá
  Jan 31 u Božího ve Svatonicích
       
  Po smrti Jiříka Říhy    
  Alžběta 41 u Šajna? v Temešváru
       
  Po smrti Matouše Valvody    
  Anna, vdova 63 v Záhoří u Ševce
  Barbora 27 u Božího
       
  Po smrti Václava Šimana, zběhlého    
  Dorota, dcera 53 u Hynauše
       
  Po smrti Tomáše Vejvody, pastýře    
  Mařena, vdova 65 při zeti v Dobešicích
  Matěj 25 u Slouhy v Kašině Hoře
       
  Po smrti Jakuba Hůly    
  Mařena, vdova 45 u Bohatýho v podruží
  Matěj 23 u Slabýho
       
  Po smrti Linharta Háchy    
11 Veronika, vdova 42 na své chalupě
  Mařena 25  
  Tomáš 24 tovaryš krejčovský
  Matěj 18 u Souhrady
  Alžběta 14 u Souhrady v Jamném
       
  Po smrti Matěje Říhy    
  Alžběta, vdova 43  
  Dorota, dcera 17 v Jamném u Bláhy
  Anna 15 u Říhy
       
  Po smrti Petra Souhrady    
  Alžběta 19 při otčímovi
  Jan 17 učí se krejčovství
  Václav 15 učí se řeznictví
  Ludmila 11 při otčímovi
  Matěj 6  
       
  Po smrti Pavla Žáka    
  Alžběta, vdova 58 hospodaří
  Matěj 25  
       
  Po smti Václava Vejvody    
  Markéta, vdova 67 při zeti v Řejci
  Vít 16 nemůže se naleznouti
       
  Po smrti Václava Brože    
  Anna, vdova 56 na chalupě hospodaří
  Jakub 24  
  Kateřina 23  
  Bartoloměj 18  
       
  Po smrti Jana Štěpánka neb Procházky    
  Anna, vdova 48 v podruží na hospodě
  Jakub 26 tovaryš řeznický
  Dorota 20 při bratru
  Veronika 14  
  Pavel 10  
       
  Po smrti Václava Žáka    
  Voršila, vdova 40 u Žákový v podruží
  Mařena 9  
  Tomáš 8  
  Dorota 5  
       
  Po smrti Jana Němce    
  Jiřík 37 krejčovským mistrem
  Alžběta 35  
       
  Po smrti Jiříka Šimana    
  Mařena, vdova 47 u Šimana v podruží
  Anna 22 u Hýsy ve Vlastci
  Matěj 20 u Štěcha v Třešni
  Kateřina 15 u Křenka ve ...
  Jakub 13 u Šimana ve Vlastci
       
  Po smrti Matěje Háchy    
  Kateřina, vdova 53 na své chalupě
  Eva 25  
  Matěj, ouhonek 4  
  Josef 18 učí se kovářství
       
Podruzi
  Petr Havlíček 102 odešli žebrem, neví se o nich
  Kateřina, dcera 50  
       
  Jakub Hrubec 63 v Louce u Slouhy
  Petr 34 ve dvoře pošťákem
  Veronika 26 u Matějky
  Dorota, ouhonek 4  
  Anna 21 do Lošanského dvora
       
10 Ondřej Kodhera 64 na své chalupě na mlat
  Dorota, žena 62  
       
  Jan Nezbeda 43 na své chalupě na mlat
  Alžběta, žena 42  
  Dorota, dcera 19 u rychtáře
  Matouš 18 učí se krejčovství
  Mařena 13 při otci
  Martin 9
  Anežka 8
       
  Jan Kovář 68  
  Mařena, žena 61 při zeti v Tuklekách
       
  Martin Žák 48 na chalupě, platí za robotu
  Anna, žena 38 30. dubna 1725 propušteni do Kluku, panství Chřešťovice
  Kateřina 19
  Alžběta 7
  Veronika 4
  Václav 2  
       
  Jiřík Himl 55 Má dovolení na 1725. rok .. u paní vdovy Běšinový za mistra ... zase tam na 1726
  Dorota, žena 44
  Martin 9
  Mařena 6
       
  Václav Vejvoda 44 slouhou v Kašině Hoře
  Kateřina, žena 42  
  Rosina 16  
  Jakub 11  
  Kateřina 9  
  Dorota 6  
  Pavel 2  
       
  Tomáš Nezbeda 79 při synu
       
  Jakub Limport 39 mistrem v Újezdci
  Alena, žena 33  
  Mařena 12  
  Kateřina 10  
  Ludmila 7  
  Anna 4  
  Dorota 3  
  Jakub 2  
       
  Jiřík Čuřín 40 na Sopkově chalupě na mlat
  Voršila, žena 38  
  Barbora 15  
  Alžběta 13 u Humpála
       
  Vojtěch Šiman 41 u P. Kochana v Písku
  Kateřina, žena 36  
  Mařena 14 u Kothery
  Pavel 7  
  Matouš 3  
  Bartoloměj 1  
       
  Vít Matějka 43 u Lorence, žebrá
  Ludmila, žena 36  
  Josef 8  
       
  Václav Havlička 37 při mateři na mlat
  Veronika, žena 43  
  Tomáš 6  
  Jakub 1/2  
       
  Matěj Hácha 33  
  Mařena, žena 31  
  Alžběta 7  
  Mařena 5  
  Pavel 1  
       
  Tomáš Žák 36 při mateři v podruží
  Anna, žena 29  
  Jan 3  
  Alena 1/2  
       
  Josef Sopek 31 při Sopkovi na mlat
  Alžběta, žena 36  
  Mařena 5  
       
  Václav Říha 36 u Říhy na mlat
  Voršila, žena 29  
  Mařena 4  
  Kateřina 2  
       
  Tomáš Brož 29 při mateři za robotu
  Eva, žena 24  
  Jiřík 2  
  Mariana 1/4  
       
  Franc Procházka 26 šenkýřem v Újezdci
  Kateřina, žena 21  
  Mařena 2  
       
  Lukáš Tomeš 30 u Kothery na mlat
  Kateřina, žena 27  
  Alžběta 1  
  Jan    
       
  Havel Šiman 62 při synu v podruží
  Alena, žena 45  
  Jakub 8  
  Kateřina 6  
       


Kašina Hora

číslo jméno věk poznámka
Hospodářové s dětmi
13 Pavel Novák 39 hospodaří
  Rosina, žena 38  
  Dorota 17  
  Pavel 15  
  Martin 10  
  Mariana 8  
  Eva 2  
       
14 Tomáš Nezbeda 44 hospodaří
  Johana, žena 41  
  Alžběta 18  
  Magdalena 17  
  Václav 14 hospodaří
  Eva 10  
  Pavel 5  
       
22 Adam Blažek 43 hospodaří
  Dorota, žena 48  
  Jan 14  
  Jakub 12  
  Matěj 6  
  Anna 2  
  Voršila 1/4  
       
16 Pavel Jech neb Nezbeda 58 hospodaří
  Anna, dcera 27  
  Matěj 25  
  Kateřina 22  
       
17 Tomáš Juskovský 72 chalupník - mezi podruhy psát, poněvadž chalupu synu svému Václavovi odevzdal
  Anna, žena 48  
  Martin 26 u Svatonského
  Michael 22 u Luska
  Voršila 21  
  Šimon 10  
       
20 Václav Tesař 35 hospodaří a hajnej(?)
  Mariana, žena 32  
  Dorota 9  
  Franta 8  
  Bartoloměj 5  
       
19 Jiřík Mareš 56 hospodaří
  Bartoloměj, syn 22  
  Zuzana 17  
  Dorota 14  
  Alžběta 9  
       
15 Jiřík Sýkora neb Slabý 53 hospodaří
  Mariana, žena 48  
  Václav 21  
  Dorota 16  
       
18 Jan Slabý neb Sláma 45 hospodaří
  Anna, žena 45  
  Jiřík 21  
  Vít 18  
  Mariana 16  
  Josef 12  
  Kateřina 10  
  Alžběta 5  
       
21 Martin Tesař 44 hospodaří
  Mariana, žena 43  
  Kateřina 20  
  Pavel 19  
  Alžběta 7  
  Anna 4  
       
Sirotci
  Po smrti Jana Karpíška    
  Jiřík 51 odešel před 26 lety od otce, má bejti na vojně
       
  Po smrti Ondřeje Marše    
  Alžběta, dcera 21  
       
  Po smrti Jana Juliánka    
  Judita, vdova 22  
  Alžběta 30 u Jandy
       
  Po smrti Jana Jecha    
  Mařena 33 u Hynauše
  Jiřík, chromý 29 žebrotou se živí
       
  Po smrti Jakuba Dačka    
  Alžběta, vdova 47 u Humpála
  Dorota 27
  Eva 22 na dvoře oujezdském
       
  Po smrti Matěje Humpála    
  Mařena, dcera 18 u Kováře v Jamným
       
  Po smrti Jana Blažka    
  Alžběta, vdova 72 u Blažka v podruží
       
  Po smrti Jiříka Slámy    
  Mařena, dcera 27 nemocná
  Veronika 16 u Žáka
  Alžběta 13 u Šimanovského mlejna
  Anežka 10 u Dačka v Jamným
       
  Po smrti Matěje Blažka    
  Alžběta, vdova 50 u Blažka
  Ludmila 24 u Blažka, vdaná 1725 za Jakuba Kuřátky, podruha v této vsi
  Martin 21 u Blažka
       
  Po smrti Matěje Kuřátky    
  Mařena, vdova   u Nováka
  Matěj 27 učí se zednictví
  Josef 25 tovaryš krejčovský
  Jiřík 21 ve dvoře orlickém
  Dorota 20 při matce
       
Podruzi    
  Václav Kudrlík 50 u Marše v podruží
  Dorota, žena 50  
  Anna 26 u Kováře ve Vlastci
  Mařena 25 ve dvoře oujezdském
       
  Jan Kudrle 49 slouhou v Jamným
  Anna, žena 46  
  Kateřina 12  
       
  Jiřík Luňák 44 u Slámy podruží na mlat
  Mařena, žena 38  
  Voršila 14 u Jandy
  Anna 10  
  Matouš 8  
  Mariana 5  
       
  Pavel Humpál 37 u Karpíška na mlat
  Alžběta, žena 35  
  Václav 12  
  Mariana 4  
       
  Matěj Fortelka 44 u Jonchymky na mlat
  Salomena, žena 37  
  Voršila 10  
  Mariana, dcera Salomeny 10  
  Terezie, též 3  
       
  Jakub Blažek 36 u Blažka v podruží na mlat
+ Mariana, žena 29  
  Mariana, druhá žena 29  
  Eva 8  
  Mariana 5  
  Anna 2  
  Alžběta    
       
  Václav Kuřátko 35 u Ráže na mlat
  Veronika, žena 35  
  Anna 6  
  Matouš 3  
  Matěj 2  
       
  Martin Kubát 32 u Váně na mlat
  Mařena, žena 34  
  Tomáš 5  
  Jakub 1/4  
       
  Martin Jech 32 u Jecha při otci pacholčí
  Alžběta, žena 26  
  Matěj 2  
  Kateřina 1/2  
       
  Martin Ráž 69 při synu
  Eva, žena 65  
       
  Václav Váňa 56 u Váně
  Kateřina, dcera 28  
  Lukáš 23  
       
  Matěj Novák 32 na své chalupě podruží za robotu 2 kopy
  Anna, žena 27  
  Kateřina 3  
       
  Jakub Kuřátko 38 u Váně na mlat
  Alžběta, žena 28  
  Ludmila, druhá žena 24  
  Kateřina 2  
  Mariana    

Usedlosti na břehu vltavském


číslo jméno věk poznámka
Hospodářové s dětmi
93 Pavel Honsa neb Voneš   hospodaří
  Kateřina, žena 23  
  Anna 2  
  Martin 1  
       
94 Václav Jílovec neb Viktora 52 hospodaří
  Dorota, žena 35  
  Dorota, dcera 7  
  Veronika 6  
  Jan 4  
  Václav 2  
  Rozálka    
       
95 Mikuláš Křenek 35 hospodaří
  Dorota, žena 24  
  Václav 3  
  Alžběta 1  
       
96 Vít Staněk 38 hospodaří
  Mariana, žena 35  
  Dorota 9  
  Václav 2  
  Jan 1  
       
97 jest vdova Starská mezi sirotky psaná    
       
Sirotci
  Po smrti Václava Zahradníka    
  Matěj Ouhonek 53 1693 na vojnu vzak, potom přišel a zase se sám dal
       
  Po msrti Daniela Křenka    
  Adam 61 oženil se bez dovolení, zdržuje se u Svaté Trojice na Novém Městě v Praze, dle atestací žebrá
       
  Po smrti Pavla Starského    
  Eva 58 ve Vlastci?
       
  Po smrti Jana Křenka    
  Alžběta, vdova 73 u syna
  Ondřej 46 1702 na vojnu vzat
  Ludmila 46 u paní polesné
  Voršila 37 u Křenka
       
  Po smrti Řehoře Starského    
  Kateřina, vdova 55 hospodyně viz 97
  Matěj 36 na vojnu vzat
  Jan; 7. září povolen sňatek a stal se hospodářem 30 při mateři
  Pavel 19
  Josef 14
  Martin 10
       
Podruzi
  Tomáš Pešl 45 u Kopanického na mlat
  Anna, žena 49  
  Alžběta 8  
  Mařena 5  
  Martin 1  
       
  Matouš Staněk 45 u Staňka na mlat
  Alžběta, žena 37  
  Mařena 14  
  Bartoloměj 12  
  Jan 6  
  Dorota 2  
  Alžběta 1  
       
  Václav Honsa 63 při Besovi v podruží
  Alžběta, žena 53  
  Jakub 27 oženik se a jest mezi podruhy
  Eva 26 vdaná za Ropouna do Rukávče
  Anna 19 u Besy
  Matěj 13 u Slouhy v Kotejř.
  Josef 6 při otci
       
  Martin Štěch 46 ve Vlastci u Hýsy
  Jiřík 20 u Ráže
  Mařena; 27.10.1725 se vdala za Matěje Kašpara z Hrazan 18 u mladýho Maška
  Alžběta 17 při otci
  Anna 15 u Maška
  Jan 8 při otci
       
  Jan Kotníček 46 u Křenka
  Alžběta, žena 41  
       
  Vojtěch Soukup 47 u Šimka
  Kateřina, žena 32  
  Josef 8  
  Martin 6  
  Anna 2  
       
  Martin Budek 39 u Staňka na mlat
  Alžběta, žena 35  
  Kateřina 10  
  Veronika 8  
  Alžběta 1  
       
  Jiří Křenek 44 u Ráže na mlat
  Mařena, žena 37  
  Josef 5  
  Terezie 4  
  Mariana 1  
       
  Jakub Honsa 27 v Kotejřině slouhou
  Ludmila, žena    
  Terezie    
       
  Jiřík Jílovec neb Viktora 69 při synu
  Dorota, žena 73  


Usedlosti na břehu píseckém


číslo jméno věk poznámka
Hospodářové s dětmi
98 Pavel Jílovec neb Skoumal 54 na chalupě, za robotu platí 8 kop
  Anna, manželka 50  
  Lukáš 25  
  Jan 22  
  Dorota 21  
  Kateřina 10  
       
99 Lukáš Skoumal   na chalupě Kovkovský
       
Sirotci
  Po Kateřina Jílovcové    
  Lucie, dcera 50 při bratru
  Daniel 40 1705 na vojnu vzat
       
Podruzi
  Václav Skoumal 54 v Ostrovcích na chalupě
  Salomena, žena 53  
  Jan 28 tovaryšem mlynářským
  Martin 22 v Hoříně
  Mařena 21 propuštěna na Varvažinsko
  Jakub 20 při otci
  Jiřík 13
  Tomáš 11
       
  Jan Jílovec 63 na chalupě u Hesouna
  Veronika, žena 46  
  Jan 22 tovaryš mlynářský
  Rosina 19 při otci
  Ludmila 17 u Lechníře
  Petr 8