Nadpis


Zpět

Ohlášky snoubenců ŘKFÚ Radkov 1853-1919

Při návštěvě Státního okresního archivu v Jihlavě, kde jsem hledala podklady je své bakalářské práci, jsem získala kopii ohlášek snoubenců pro římskokatolickou farnost Radkov z let 1853 - 1919. Je to poměrně zajímavý zdroj informací, protože se zde nacházejí nejen sňatky uskutečněné pouze v Radkově, Slaviboři nebo Strachoňovicích, ale i sňatky, které se odehrály jinde, ale kde byli ženich nebo nevěsta právě z těchto tří obcí.

Najdete zde soupis podle roků - vždy rok, jméno a příjmení ženicha a jméno a příjmení nevěsty. Může se to hodit, člověk nikdy neví.. :o) Pokud budete mít o některý zápis zájem, napište mi na mail.
Chtěla bych Vás ale požádat o jednu věc: v případě, že se bude jednat o více než 5 záznamů, zvažte navštívení archivu "na vlastní pěst". Přepisovat několik desítek celých záznamů je pro mě příliš časově náročné a vyčerpávající.

U zápisů od roku cca 1875 je uváděno i datum narození snoubenců, jejich rodiče, místo původu a další.

1853 --- 1854 --- 1855 --- 1856 --- 1857 --- 1858 --- 1859 --- 1860 --- 1861 --- 1862 --- 1863 --- 1864 --- 1865 --- 1866 --- 1867 --- 1868 --- 1869 --- 1870 --- 1871 --- 1872 --- 1873 --- 1874 --- 1875 --- 1876 --- 1877 --- 1878 --- 1879 --- 1880 --- 1881 --- 1882 --- 1883 --- 1884 --- 1885 --- 1886 --- 1887 --- 1888 --- 1889 --- 1890 --- 1891 --- 1892 --- 1893 --- 1894 --- 1895 --- 1896 --- 1897 --- 1898 --- 1899 --- 1900 --- 1902 --- 1903 --- 1904 --- 1905 --- 1906 --- 1907 --- 1908 --- 1909 --- 1910 --- 1911 --- 1912 --- 1913 --- 1914 --- 1915 --- 1916 --- 1917 --- 1918 --- 1919

1853
František Kříž a Markéta Lupačová
Pavel Liškář a Antonie Kvasničková
František Michálek a Antonie Pátková
František Dvořák a Rozálie Dvořáková
Václav Berkovec a Kateřina Hybášková (Hibášková)
Josef Mátl a Rozálie Janoušková

1854
František Dvořák a Marie Doležalová
František Prášil a Anežka Jandová
František Prášil a Mariana Komzáková
Jan Tichý a Rozálie Ličková
František Michálek a Antonie Bártů

1855
Tomáš Poledna a Kateřina Liškářová
František Michálek a Barbora Kotilová
Matěj Marek a Kateřina Lupačová
Matěj Vyhlídal a Marie Lašanová
Jan Chvátal a Mariana Lupačová

1856
Tomáš Koutný a Anna Štolbová
Václav Šána a Kateřina Šönkapaunová
Bartoloměj Mašek a Marie Janoušková
Jan Janoušek a Františka Běhanová
Matěj Mašek a Rosina Tesařová
František Kříž a Marie Lorencová
Josef Přibil a Rozálie Michalů
František Máča a Marie Michalů

1857
František Prkna a Barbora Vetišková
Tomáš Lupač a Anna Pavlíčková
Cyril Živný a Marie Běhanová
František Stejskal a Alžběta Slouhová
Baltazar Nováček a Anna Kovářová
Vavřinec Kopečný a Barbora Svobodová

1858
Antonín Štolba a Marie Škollová
Tomáš Mišař (Misař) a Mariana Havlíková
Jan Šána a Marie Machová
Josef Záha a Marie Škollová
Martin Novák a Františka Lupačová
Pavel Zeman a Františka Michalů

1859
Jan Dvořák a Anna Prokopová
Bernardin Bína a Františka Kvasničková
Josef Pernička a Františka Bartoňová

1860
František Trojan a Rosina Janoušková
Petr Pražský (Prašký) a Antonie Vetišková
František Horník a Antonie Pavlíčková
František Zamazal a Rozálie Budková
Josef Kratochvíl a Kateřina Parkanová
František Šmigmátor a Františka Kotizová
František Dvořák a Antonie Šánová
Josef Körbler a Marie Vetišková
Jan Lupač a Markéta Běhanová

1861
Jan Brázda a Marie Mikešová
Jan Picka a Františka Besedová
Bartoloměj Mátl a Terezie Křížová
Matěj Lupač a Kateřina Švecová
František Jambor a Anežka Teplá
František Lička a Marie Nováčková
Jakub Bartoň a Marie Pátková

1862
František Lička a Marie Štěrbová
Pavel Horník a Marie Šišová
Bartoloměj Pavlíček a Anna Sedláková
František Dvořák a Františka Křížková
Matyáš Havlík a Marie Dvořáková

1863
Vojtěch Bulička a Františka Vacková
Antonín Výbor a Rozálie Havlíková
Jan Horník a Marie Janoušková
Pavel Kolář a Františka Přinesdomů
Josef Kolář a Františka Zachová

1864
Jan Michálek a Františka Nováková
Martin Musil a Františka Foitová
Jan Pokorný a Anna Dvořáková
Jan Železný a Johana Pátková
Vojtěch Vondrák a Anna Horníková
Jan Novotný a Johana Horníková
Matěj Berkovec a Anežka Zamazalová
František Mára a Markéta Lupačová
Jan Gstättner a Rosina Nováčková
Baltazar Škol a Mariana Kratochvílová
Antonín Havlíček a Františka Kameníkový
Pavel Dvořák a Kateřina Kopečková
Jan Novotný a Johana Horníhová
Matěj Marej a Markéta Burianová

1865
Antonín Lupač a Františka Mašková
Jakub Přinesdomů a Anežka Kolářová
Josef Vávra a Barbora Michálková, vdova
Václav Trojan a Františka Janoušková
Josef Vávra a Petronilla Nosková
Petr Pavlíček a Barbora Michálková, vdova
František Bláha a Antonie Havlíková
Bartoloměj Bártů a Františka Doležalová
Vojtěch Macek a Markéta Vetišková
Vojtěch Novák a Františka Čížková

1866
František Zamazal a Marie Besedová
Antonín Horálek a Antonie Kotyzová
Jan Šána a Marie Dvořáková
Antonín Hošek a Terezie Teplá
Jan Novotný a Anežka Foitová

1867
Josef Tetour a Anna Janoušková
Jan Vetiška a Marie Kolářová
Matěj Beseda a Anna Fexová
Václav Burian a Petronilla Smrčková

1868
Jakub Přibil a Marie Pavlíčková
Josef Konzák a Markéta Lupačová

1869
František Bártů a Anežka Michalů
Jan Horník a Marie Anna Dvořáková
František Štěpán a Františka Březinová
Josef Kolář a Antonie Zachová
Jan Brtník a Mariana Šánová
Amandus Bláha a Kateřina Nováčková
Matěj Mašek a Kateřina Marečková
Antonín Dvořák a Marie Lupačová
Jakub Křížek a Anežka Havlíčková
Jakub Pejčoch a Kateřina Marková
Josef Hošek a Františka Lupačová
Karel Chalupa a Marie Somrová (přeškrtnuto)

1870
František Mikeš a Mariana Tichánková
Antonín Liček a Marie Moučková
Jan Lupač a Barbora Kotyzová
Jan Kamarit a Marie Janková
Jan Beseda a Kateřina Nováčková
Antonín Přibil a Marie Křížková
František Křížek a Marie Vetišková
František Lupač a Barbora Běhanová
Antonín Dvořák a Marie Lupačová
František Bártů a Cyrila Březinová

1871
Jan Bauer a Markéta Chalupová
František Punčochář a Anna Radkovská
Tomáš Vetyška a Kateřina Tomšů
Šimon Novák a Marie Chalupová
František Liček a Markéta Rodová

1872
Pavel Zamazal a Františka Lahodná
Bartoloměj Lupač a Marie Rodová
Václav Dvořák a Marie Vyhlídalová
Jakub Chalupa a Kateřina Teplá
Jan Janek a Terezie Křížová

1873
Jan Kříž a Marie Janková
Antonín Mašát a Marie Běhanová
František Málek a Marie Anna Mašková
Jakub Janek a Antonie Havlíčková
Jan Mrvka a Marie Bártů (přeškrtnuto)
Jan Šána a Antonie Janková

1874
Jan Mrvka a Marie Bartů
Václav Dvořák a Marie Nechvátalová
Ignác Procházka a Marie Hynková
František Kučera a Voršila Janoušková (přeskrtnuto)
Jan Kolář a Voršila Janoušková

1875
Leopold Vejmělek a Kateřina Kolářová
František Novák a Johana Dvořáková
František Kopal a Marie Hošková
Jan Křížek a Josefka Křížková

1876
František Janek a Petronilla Krejčí
Antonín Körbler a Marie Hynková
Josef Uhlíř a Anna Dvořáková
Václav Novák a Marie Smrčková (přeškrtnuto)
Jan Mikeš a Marie Komzáková
Jan Dvořák a Rosina Janková
František Pavlíček a Františka Augustová
Václav Novák a Marie Smrčková
Jan Wonka a Marie Hačková
Jan Dolský a Marie Liškářová

1877
František Veselý a Antonie Křížková
Jan Mašek a Marie Tomišková
Jan Chalupa a Anna Štěpánková
Václav Mašek a Marie Tupá

1878
Leopold Běhan a Josefka Skálová
František Jánek a Marie Nováčková
Matyáš Kubů a Barbora Chvátalová (přeškrtnuto)
František Šána a Petronilla Kameníková

1879
Antonín Pátek a Marie Kučerová
František Novák a Františka Svěráková
Jan Kubeš a Marie Nováková
František Janoušek a Marie Dolská
Jan Mařík a Anežka Zedníková
František Kovář a Marie Teplá
Antonín Lupač a Františka Pátková
František Pavlíček a Marie Kopalová
Jan Piza a Antonie Mašková

1880
Bartoloměj Pavlíček a Marie Havlíková
Josef Kříž a Johana Dvořáková
František Běhan a Antonie Norbertová
Václav Mikeš a Marie Tichá
Jan Tománek a Marie Kovářová
Josef Urbanec a Anežka Marková (přeškrtnuto)

1881
Josef Urbanec a Anežka Marková
Jan Licek a Markéta Ondráčková (přeškrtnuto)
Matěj Pátek a Anna Dvořáková

1882
František Škarek a Johana Nechvátalová
František Beseda a Antonie Nechvátalová
Jan Lupač a Františka Polednová

1883
Jan Licek a Kateřina Polednová
Josef Běhan a Kateřina Dvořáková
Josef Janoušek a Thelka Procházková
Jan Novák a Marie Rokosová
František Dvořák a Anna Chalupová
Jan Boček a Anna Křížková
Antonín Křížek a Marie Přibylová

1884
Vojtěch Veselý a Antonie Nosková
Vojtěch Janák a Marie Dvořáková
Matěj Burian a Františka Bártů
Matěj Pecha a Marie Mrvková
František Janek a Antonie Vaňková

1885
Petr Kopečný a Barbora Chvátalová
Josef Janoušek a Františka Machková
Antonín Novák a Rosina Zachová
Josef Pátek a Františka Štědrá
Václav Novák a Marie Pavlíčková
František Dvořák a Josefka Liškářová

1886
Jan Hartl a Antonie Chvátalová
Jana Maca a Marie Pátková
Matěj Lupač a Kateřina Kopalová
Petr Tománek a Marie Výmělková

1887
František Lupač a Markéta Lukášová
Václav Bártů a Marie Brázdová
Tomáš Neužil a Terezie Nováková
Josef Brtník a Kateřina Štěpánková
Jan Kotoun a Marie Lupačová
Antonín Novák a Marie Navrátilová
Antonín Chvátal a Františka Vávrová
Petr Tománek a Antonie Dvořáková
Jan Kučera a Antonie Lupačová
Cyril Lupač a Anna Jiříková
Josef Horálek a Marie Křížková
Josef Dvořáček a Markéta Novotná
Tomáš Novák a Victorie Picková
Antonín Liškář a Anežka Kolářová

1888
Josef Stránský a Marie Líbalová
František Kolář a Marie Pavlíčková
Jan Dvořák a Marie Weisensteinová
Petr Němec a Antonie Liškářová
Karel Vater a Marie Marková
Petr Babor a Marie Deyralová
Jan Šloefar a Anna Bulišková
Josef Nykodym a Františka Doležalová
František Herynek a Františka Horníková
František Poukar a Marie Laudatová

1889
Václav Šana a Terezie Podařilová
Vincenc Demmel a Johanka Trojanová
Jan Kovář a Marie Nováčková
Bartoloměj Janek a Františka Neužilová
František Horálek a Františka Šanová
Jan Poledna a Marie Havlíková
Karel Trávníček a Marie Nikodymová
Petr Janek a Františka Augustová
František Kopal a Marie Pavlíčková
Tomáš Chalupa a Marie Tománková
Pavel Ondráček a Marie Lupačová

1890
Václav Novák a Anežka Ježková
Cyril Bulička a Terezie Šánová
Václav Šťastný a Marie Balounová
Bartoloměj Tichý a Anežka Janková
František Ambrož a Františka Brabencová
František Lovětínský a Antonie Nikodýmová

1891
Antonín Bartík a Marie Dvořáková
Matěj Trojan a Anna Dolská
Jan Stoffl a Františka Marková
Matěj Přibyl a Františka Pavlíčková
František Pátek a Kristýna Pospíchalová
Jan Pavlíček a Marie Karpíšková
František Mrvka a Marie Procházková

1892
Petr Dvořák a Antonie Horálková
Josef Novák a Františka Lupačová
Josef Šalnada a Rozálie Vetyšková
Antonín Kovář a Marie Svěráková
Leopold Horník a Antonie Janoušková
Jan Dohnal a Marie Havlíková
Josef Lovětínský a Františka Smejkalová

1893
Petr Kopal a Františka Brázdová
Jan Mareček a Anna Přibylová
Jan Michálek a Eleonora Brtníková
Jan Kolář a Anna Nykodýmová
František Pekl a Františka Brychtová
František Šaman a Terezie Křížová

1894
Baltazar Chvátal a Františka Pátková
Jan Pelant a Františka Mašková
František Trojan a Marie Kadlecová
František Kamaryt a Anna Havlíková

1895
František Procházka a Marie Staňková
František Procházka a Kateřina Hotařová
Jan Novotný a Antonie Prokýšková

1896
František Procházka a Františka Švarcová
František Pavlíček a Antonie Berková
Josef Kuhn a Františka Bártů
Bartoloměj Chalupa a Františka Nováčková
Karel Růžička a Marie Jamborová
Jan Pospíchal a Marie Horálková
Jan Kos a Veronika Šťastná

1897
František Křížek a Marie Burianová
Jan Pátek a Kateřina Vetyšková
Jan Vonka a Antonie Štěpánová
Antonín Musil a Marie Trojanová
Josef Šimánek a Terezie Šťastná

1898
František Nedvěd a Františka Šťastná
Jindřich Vorlíček a Anna Licková
František Tichý a Klára Vejvodová
František Hošek a Antonie Polednová

1899
Jan Janek a Anežka Kubešová
Antonín Poledna a Marie Burianová
František Havlík a Marie Skoumalová
František Novotný a Terezie Fialová
Josef Poledna a Marie Doležalová
František Licek a Marie Berkovcová
Jan Jindra a Františka Havlíková

1900
Antonín Šána a Anna Vetišková
Josef Dušek a Antonie Hošková
František Havlík a Marie Kovářová
František Svěrák a Johana Plátová (Valentová)
František Fink a Anna Štěpánková
František Horálek a Antonie Matoušková

1902
Karel Ferdinand Komma a Adolfína Svojsíková
František Havlíček a Marie Machková
Matěj Marek a Marie Vonková
Karel Svět a Kristina Mrvková
Antonín Krčál a Marie Marková

1903
Jan Chalupa a Františka Tománková
Tomáš Čurda a Marie Chalupová
Matěj Hynek a Františka Šťastná
Jan Klettenhofer a Magdalena Krämmerová
Jan Musil a Marie Mašková
Josef Jambor a Marie Křížová

1904
František Lupač a Marie Pellantová
Jan Dvořák a Antonie Machková
František Burda a Marie Kovářová
Vincenc Volfschütz a Antonie Havlíková
Jan Nevrkla a Kristina Chalupová
Tomáš Zamrzal a Marie Šestáková

1905
Bartoloměj Vetiška a Marie Zejdová
František Vetyška a Karolina Urbancová
Jan Licek a Františka Ambrožová
Antonín Mašek a Antonie Pelantová
Martin Moučka a Ludmila Licková
Jan Lupač a Marie Pavlíčková
Jan Mácha a Marie Vejmělková

1906
Josef Pelant a Marie Licková
Karel Němec a Anežka Vetyšková
Petr Coufal a Kateřina Procházková
Bohumil Hofmann a Josefa Havlová

1907
František Janek a Marie Švejkovská
Bartoloměj Tomšů a Kateřina Lupačová
František Lupač a Klára Přibylová
Petr Kříž a Marie Štěpánka Kucetlová

1908
Antonín Dvořák a Petronila Nováková
Antonín Chalupa a Marie Mácová
František Martin Prokášek a Kateřina Kodysová
František Holý a Marie Dvořáková
Jan Dolský a Štěpánka Křížková
František Punčochář a Františka Burianová
Jan Gregor a Kateřina Kovářová
Antonín Křížek a Anna Novotná
Alois Šána a Ludmila Lupačová
Josef Běhan a Marie Chalupská

1909
Jan Babor a Marie Tichá (Mikešová)
Theodor Kožíšek a Marie Šánová
František Havlík a Marie Nováčková
František Svěrák a Františka Janková

1910
Jan Vokřínek a Marie Jakubcová
Leopold Lovětínšký a Emmerentie Licková
František Vokřínek a Kristina Havlíková
Alois Šána a Ludmila Lupačová

1911
Václav Marek a Františka Tvrzová
František Chalupa a Antonie Nováková
Martin Svoboda a Františka Kopalová
Václav Hošek a Rozálie Kadlecová

1912
Antonín Josef Kreuzer a Marie Licková
Vojtěch Novák a Božena Krejčí
Jan Pivoňka a Marie Chalupová

1913
Josef Karel Tůma a Anežka Chalupová
Cyril Lupač a Františka Pavlíčková
Jan Beseda a Františka Vetyšková

1914
František Mácha a Františka Janková
Antonín Lupač a Marie Havlíková
Antonín Chalupa a Josefa Liškářová

1916
Vincenc Svěrák a Rozálie Havlíčková
Petr Vrba a Marie Kopalová

1917
Václav Chalupa a Františka Licková
Tomáš Koutný a Marie Nedorostová
Jan Beseda a Marie Chvátalová

1918
Jakub Zvěřina a Marie Trojanová
Josef Liška a Barbora Doležalová
Bartoloměj Tuhý a Antonie Bartíkova
Bartoloměj Poledna a Anna Neuwirthová

1919
Josef Svoboda a Marie Filípková
Rudolf Václav Nováček a Cecilie Vláčilová
František Cech a Božena Chvátalová
František Ladislav Hronek a Marie Kučerová
Alois Mareček a Marie Kuhnova
Antonín Pavlík a Kristina Burianová
Konrád Kusták a Hedvika Vejmělková
František Svoboda a Marie Vetyšková
Leopole Toman a Marie Čechová
Matěj Pospíchal a Marie Kotounová
Antonín Kříž a Josefa Chábková
František Štolba a Marie Jalovcová