Nadpis


Zpět

Soupisy duší obce Mrákotín - rod Netolička

Díky ochotě a laskavosti pana Jiřího Antonů jsem získala fotografie z jihlavského okresního archivu - konkrétně z farního fondu obce Mrákotín. Jedná se o kopie záznamů ze soupisů duší, které se týkají rodin Netoličkových, které v Mrákotíně žily.

Soupisy zahrnují časové období od roku 1795 do roku 1843. Vyskytují se zde celkem čtyři usedlosti, kde se rodiny tohoto jména vyskytovaly - usedlost čp. 39, čp. 40, čp. 41 a čp. 78. Jako první jsem zpracovala kopie z nejstaršího soupisu duší, postupně sem budu přidávat další a další soupisy podle časové posloupnosti.

V soupisu se dají najít následující informace: jméno a příjmení (příjmí) členů rodiny, to, zda byli způsobilí či nezpůsobilí k přijímání církevních svátostí, případně ke zpovědi (cappaces - incappaces; děkuji Valsidalovi a Sazymovi za objasnění), zda byli biřmovaní (confirmatio) a konečně občas (později pravidelně) jejich věk (aetes).Poznamenánj wssech dussj k mrákotinský farnj spráwě swěřených 1795

Náhled celé stránky se zápisy týkajícími se rodin Netoličkových (350 kB)

V tomto svazku soupisu duší se nacházejí zatím pouze dvě rodiny, a to v číslech popisných 39 a 41.

Čp. 39

V čísle 39 žila rodina Jana Netoličky, souseda. Rodina sestávala z devíti členů - rodičů Jana a Marie roz. Vyhlídalové, čtyř synů (Pavel, František, Antonín, Matouš), dcery Marie, matky Jana Kateřiny rozené Pokorné a děvečky Voršily Vyhlídalové.

čp. příjmení jméno pozn.
1.
2.
3.
4.
39 Netolička Ján saused
/
/
  ------------ Marya m. r. Wyhljdal
/
/
  ------------ Pawell syn
/
  ------------ Frantissek ----
/
  ------------ Antonjn ----
/
  ------------ Mataus ----
/
  ------------ Marya dcera
/
1
  ------------ Kateřina matka r. Pokorný
/
/
  Wyhljdal Worssila děwečka
/
/

1. - cappaces; 2. incappaces; 3. confirmatio; 4. aetes


Čp. 41

V čísle 41 je rodina Netoličkova uvedena stále pod původním jménem gruntu, tj. jako Hamerník. Za tímto je ale uvedeno skutečné příjmení držitele statku, tj. Netolička. Otcem rodiny je František Netolička, rodina má celkem 8 členů - mimo otce Františka je to matka Anežka rozená Kučerová, synové Josef, František, Vavřinec a Tomáš a dvě dcery Marie a Terezie.

čp. příjmení jméno pozn.
1.
2.
3.
4.
41 Hamerník Netolička Frantissek saused
/
/
  ------------ Anýsska m. r. Kučera
/
/
  ------------ Jozef syn
/
  ------------ Frantissek ----
/
8
  ------------ Wawřinec ----
/
6
  ------------ Tomáss ----
/
1
  ------------ Marya dcera
/
  ------------ Terézye --------
/

1. cappaces; 2. incappaces; 3. confirmatio; 4. aetes


Poznamenánj wssech k mrákotinský farnj spráwě swěřených duššj
Městis Mrakotin dne 25ho března měsýce w 1796tem roce

Náhled celé stránky se zápisem ke statku čp. 39 a k části statku čp. 41

Rovněž i v soupisu duší z roku 1796 jsou zatím dvě rodiny Netoličkových, opět v čp. 39 a 41. Ani v jedné rodině zatím nepřibyl nový člen, zůstávají tedy na původním počtu 9 a 8 lidí.

Čp. 39

čp. příjmení jméno pozn.
1.
2.
3.
4.
39 Netolička Ján saused textor
/
/
  ------------ Marya m. r. Wyhljdal
/
/
  ------------ Pawel syn
/
  ------------ Frantissek ----
/
  ------------ Antonjn ----
/
  ------------ Mataus ----
/
5
  ------------ Marya dcera
/
2
  ------------ Kateřina bába r. Pokorný
/
/
  Wyhljdal Worssila děwečka
/
/


Čp. 41

čp. příjmení jméno pozn.
1.
2.
3.
4.
41 Hamerník Netolička Frantissek saused textor
/
/
  ------------ Anýsska m. r. Kučera
/
/
  ------------ Jozef syn
/
  ------------ Frantissek ----
/
  ------------ Wawřinec ----
/
7
  ------------ Tomáss ----
/
3
  ------------ Marya dcera
/
  ------------ Terézye --------
/

Zajímavé je, že v předchozím poznamenání je syn Tomáš uváděn jako jednoletý, zatímco v tomto jako tříletý. Tomáš se narodil v prosinci 1793, nebyl proto důvod, aby v předchozím soupisu byl uváděn jako jednoletý, správně by měl být uveden jako dvouletý. Ale chyby se dějí... :o)


Poznamenánj wssech k mrákotinský farnj spráwě swěřených duššj
Anno 1820

Od doby, kdy jsem zveřejnila poslední soupis, uplynul už nějaký čas, takže je na čase doplnit další - tentokráte z roku 1820. V tomto roce jsou již v Mrákotíně čtyři grunty, na kterých sedí rodina Netoličkova - 39, 40, 41 a 78.

Čp. 39

Zde žije rodina Pavla Netoličky, mrákotínského souseda. Zápisy mají trochu jinou podobu než předchozí - na jednom řádku může být uvedeno i více osob, např. hospodář a jeho manželka, všichni synové atp.

čp. jméno a příjmení    
1.
2.
3.
4.
39 Netolička Pawel saused, Markyta m. r. Přibil
//
//
  ------------- Frantissek, Jakub synowe
/
/
4
  ------------- Marya dcera
/
  ------------- Ján otec, Marya dcera
//
//


Čp. 40

Na tomto gruntě sedí rodina tkalce Josefa Netoličky, který se odmítl ujmout statku čp. 41 kvůli svému zdraví. Usadil se proto v chalupě, kterou mu jeho otec odkázal. Teprve díky tomuto zápisu jsem byla schopná rozluštit záhadu Pavla Netoličky...

čp. jméno a příjmení    
1.
2.
3.
4.
40 Netolička Jozef tkadlec, Barbora m. r. Weywoda
//
//
  ------------- Jan, Pawel synowe
/
/
8
  ------------- Frantisska dcera
/
/


Čp. 41

Zde je již tradičně rodina Tomáše Netoličky a jeho manželky Marie roz. Jamborové. Ještě jsou zde na výminku jeho rodiče, kteří již v roce 1843 nejsou mezi živými.

čp. příjmení jméno pozn.
1.
2.
3.
4.
41 Hamernik Netolička Tomáss Saused
/
/
  ------------ Marya m r. Jambor  
/
/
  ------------ Marya dcera  
/
  ------------ Frantissek otec  
/
/
  ------------ Anýsska m. r. Kučžera  
/
/
  ------------ Barbora dcera  
/
/
  Weywoda Marya wdowa
/
/
  ------------ Marya dcera
/
/


Čp. 78

Na tomto gruntu se teprve nedávno usadila rodina Františka Netoličky, bratra Tomáše a Josefa Netoličkových.

čp. jméno a příjmení    
1.
2.
3.
4.
40 Netolička Frant. chalup. Kateřina Weywod.
//
//
  ------------- František, synek
/
2


 

Seelen Anzahl bei den Mrakotiner Pfarrkirche Sct. Aegidi pro Anno 1843
Soupis duší mrákotínského farního kostela sv. Jiljí z roku 1843

Přeskočíme dalších 23 let - dalším přidaným soupisem je soupis z roku 1843. Vyskytují se zde 4 rodiny Netoličkových, na gruntech čp. 39, 40, 41 a 78. Na statku čp. 39 se ovšem jedná o jakýsi "přívěšek" k hlavní rodině - žije tam totiž rodina Stárkových, kterou zatím nikde zaznamenanou nemám, proto se budu muset po tomto rodu zapátrat...

Čp. 39

Vyskytuje se zde rodina Pavla Netoličky - jeho rodina je ovšem dopsána až na konci knihy jako dodatek k č. 39.

čp. příjmení jméno pozn.
1.
2.
39 Netolička Paul Inwohn
/
  ------------ W. Margareth  
/
  ------------ K. Agnes  
/


Čp. 40

I zde se vyskytuje rodina Pavla Netoličky - toho Pavla, který mi tak zamotal hlavu...

čp. příjmení jméno pozn.
1.
2.
40 Netolička Paul Inwohn.
/
  ------------ W. Franziska  
/
  ------------ K. Adalbert Wenzl 11. Sept. 1843
/
  Sedlačzek Paul Gesell
/


Čp. 41

Toto číslo je mi dobře známé - a rodina, která na něm v roce 1843 žila, je mi velmi dobře známa rovněž. Žila zde v té době rodina Tomáše Netoličky a jeho ženy, Marie roz. Jamborové. V té době měli 6 dětí, přičemž o jednom z nich, dceří Antonii, jsem neměla ponětí.

čp. příjmení jméno pozn.
1.
2.
41 Netolička Thomas 1/4tler
/
  ------------ W. Marie  
/
  ------------ K. Katharina  
/
  ------------ Franziska  
/
  ------------ Agnes  
/
  ------------ Rosina  
/
  ------------ Johann  
/
  ------------ Antonie  
/
  Wltawsky Jakob  
/


Čp. 78

Grunt čp. 78 se v soupisech zde zveřejněných objevuje poprvé. Žila zde rodina Františka Netoličky, bratra Tomáše z gruntu čp. 41. I zde jsem si měla možnost doplnit své znalosti o rodině, dříve jsem věděla pouze o dvou dětech, dnes již vím o čtyřech a jedné schovance.

čp. příjmení jméno pozn.
1.
2.
78 Netolička Franz Hsler
/
  ------------ W. Katharina  
/
  ------------ K. Jakob  
/
  ------------ Wenzl  
/
  ------------ Anton  
/
  ------------ Barbora Ziehkind
/
  Stibla Wenzl Gesell
/