Nadpis


Zpět

Německo-český slovník výrazů, se kterými se v matrikách setkávám nejčastěji

Stejně jako v případě latinských výrazů, setkávám se v matrikách i s němčinou. Je to dáno často trojjazyčností duchovní správy - čeština z lidových vrstev, němčina jako úřední jazyk a latina jako jazyk duchovních. Němčina se v matrikách začíná objevovat na konci 18. století, kdy jsou matriky zavedeny povinně. A protože bylo jejich zavedení nařízeno státem, tedy habsburskou monarchií, stala se němčina jejich jazykem, stejně jako tomu bylo u jiných úředních dokumentů. Díky tomu se může leckterý dnešní mladý badatel cítit zpočátku ztracený - ve školách se spíš než latina nebo němčina učí angličtina. I proto vznikl tento slovník, který, stejně jako jeho latinský "bratr", bude postihovat ty výrazy, se kterými se v matrikách můžete setkat nejčastěji.

Nyní zde najdete všechny možné výrazy, ať už se týkají povolání, stavu nebo i obyčejných slov. Slovníček bude postupně doplňován podle toho, jak se budou objevovat nové výrazy, u kterých usoudím, že by sem měly být zařazeny.

německý výraz český výraz
   
Bauer (Bauers) sedlák (sedláka, 2. pád)
Braut nevěsta
Bräutigam ženich
   
Dienstmagd služebná
   
Ehegattin manželka
ehelich manželský
Eheweib manželka
   
Gärtler zahradník (ve smyslu domkář)
Gattin manželka
gebornen rozený (narozen)
Gesell učeň
getauft pokřtěný(á)
getraut oddaný
   
Halblähner půlláník
Häusler domkář
Hebamme porodní bába
   
Chalupner chalupník
   
Inmann podruh
   
Junggesell mládenec
   
Lähner láník
   
Meister mistr
Müller mlynář
   
Schmied kovář
Schneider krejčí
Schuhmacher švec
Sohn syn
   
Tochter dcera
Tuchmacher soukeník
   
verstorbenen zemřelý
Viertler čtvrláník
   
Wagner kolář
Weber tkadlec
Weib manželka
Wittwe vdova
Wittwer vdovec