Nadpis


Zpět

Měsíce v roce a jejich názvy

V matrikách, pozemkových knihách, knihách ohlášek a dalších je možné se setkat s různými podobami zápisu jednotlivých měsíců - najdeme v nich české, latinské nebo německé názvy, různé zkratky a podobně. Protože začátečník si není vždy jistý, co ten který název znamená, připravila jsem na podnět Petra Křena následující tabulku obsahující varianty názvů měsíců, s nimiž je možné se v matrikách setkat (respektive se kterými jsem se v matrikách již setkala).

Český název Německý název Latinský název Zkratka Další varianty
Leden Januar / Jänner Januarius -- Eismond
Únor Februar Februarius -- Hörnung
Březen März Martius --
Duben April Aprilis --
Květen Mai / May Maius --
Červen Juni Junius --
Červenec Juli Julius --
Srpen August Augustus --
Září September September 7ber
Říjen Oktober October 8ber
Listopad November November 9ber Windmond
Prosinec Dezember December 10ber Christmonat

Pěkný přehled latinsko-německých názvů měsíců nabízí kaplická matrika oddaných z let 1784-1854 (SOA Třeboň, fú Kaplice, kniha 18, snímek 3):