Nadpis


Zpět

ŘKFÚ Dolní Cerekev, matrika oddaných 1786-1812 (inv. č. 6326)

Dalším přírůstkem do sbírky zindexovaných matrik na mých stránkách je matrika oddaných pro Dolní Cerekev z let 1786-1812. Pro mě osobně to zatím není příliš zmapovaná oblast, takže jsem při vytváření tohoto soupisu částečně doplnila mezery ve znalostech. Zároveň je toto první matrika, u které jsem měla někdy výraznější problémy s přečtením příjmení, proto omluvte případné nepřesnosti.

Soupis matrik pro tuto farnost najdete zde.

Snažila jsem se při přepisu o co největší přiblížení originálu, tudíž běžné přepisy českých jmen a příjmení najdete až ke konci 19. století. Proto pro jistotu uvádím, jak se některá písmena rozepisovala:

cz - č
rz - ř
sch - š
ss - š nebo ž
tz - c nebo č

U prvních dvou let se mi bohužel stalo to, čemu jsem se snažila vyhnout - totiž přepsala jsem jména podle soudobých pravidel psaní. Omlouvám se za to, pokud tam najdete někoho "svého", pošlu vám přepis v původním znění jména.

1786 --- 1787 --- 1788 --- 1789 ---- 1790 ---1792 --- 1793 --- 1794 --- 1795 --- 1796 --- 1797 --- 1798 --- 1799 --- 1800 --- 1801 --- 1802 --- 1803 --- 1804 --- 1805 --- 1806 --- 1807 --- 1808 --- 1809 --- 1810 --- 1811 --- 1812

1786
Tomáš Ficenc a Veronika Kratochvílová
Josef Helt a Marie Anna Svobodová
Jan Policar a Anna Maršová
Tomáš Vincenc a Marie Anna Chudá
František Mareš a Kateřina Ficencová
Jan Brabenec a Marie Magdalena Chudá
Jan Šíma a Mariana Zemanová
Matěj Tůma a Veronika Sýkorová
Jiří Dobrovolný a Dorota Ficencová
Ignácius Matějka a Dorota Nováková
Vavřinec Büsst a Anna ...
František Sneglar a Rosina Musilová

1787
Josef Klubal a Anna Štiglová
Karel Procházka a Kateřina Kaškesová
František Musil a Kateřina Muršová
Jan Kukaň a Kateřina Kratochvílová
Matěj Štigmer a Kateřina Klubalová
Pavel Klubal a Veronica Štigmerová
Tomáš Klubal a Marie Magdaléna Kratochvílová
Jan Kratochvíle a Kateřina Procházková
František Svoboda a Marie Magdaléna Nováková

1788
Jan Kez a Anna Fuk
Frantissek Kregczj a N N
Jakub Bussta a Marzj Magdalena Zemanowa
Frantissek Maress a Kateřina Ficenc
Mateg Tuma a Weronika Sykora

1789
Pawel Kamenjk a Anna Klubalowa
Martin Kratochwyle a Teresie Kamenikowa
Jan Pulczar a Frantisska Czimerowa
Filipp Puliczar a Marzi Magdalena Prochaskowa
Jakub Nowak a Anna Ssamanowa
Kasspar Sowa a Teresia Strakowa
Mateg Musil a Marzi Magdalena Ssliglowa
Jan Kochanek a Marzi Magdalena Kratochwilowa
Karel Nowak a Anna Nowakowa
Jan Lolland(?) a Marzi Magdalena Tumowa

1790
Jan Musil a Anna Strakowa
Pawel Kamenjk a Anna Kratka
Frantissek Prochaska a Marzi Magdalena Sekawowa
Karel Kassas a Katerzina Tesař
Johann Schreiber a Barbara Gelinkin
Ignatius Macena(?) a Frantisska Mischa

1792
Matauss Ssyma a Magdalena Kuss
Jan Ssima a Teresia Prochaska
Filipp Ssligl a Magdalena Paczilowa
Girzj Kissta a Marketa Ssliglowa
Matěg Korzjnek a Veronica Jeremiassowa
Josef Prochaska a Frantisska Musilowa
Frantissek Kochanek a Teresie Neprassowa
Martin Kubart a Barbora Ssimowa
Frantissek Jonass a Mrzi Magdalena Firman
Matěg Ssyma a Anna Tuma

1793
Jan Czukal a Katerzina Nowakowa
Tomass Sstesel(?) a Marzi Magdalena Kalina
Jan Blaha a Veronica Klubal
Jan Chudeg a Katerzina Kunsstarowa
Jan Spak a Maryana Czudilowa

1794
Josef Hawliczek a Weronyka Tumowa
Jakub Hawliczek a Katerzina Gira
Waczlaw Hossek a Marta Taghanzl
Leopold Massek a Terezie Marek
Jakub Studeny a Anna Sslikla

1795
Mateg Korzinek a Jozefa Swoboda
Jakub Kregczi a Rozina Ssliklowa
Waczlaw Pachta a Rozina Chudy
Waczlaw Finczencz a Mariana Prochaska
Frantissek Zakowsky a Weronika Helt
Paul Kez a Anna Jankl
Girzik Holliger a Mariana Sykora

1796
Jan Girsa a Rozina Helt
Jakub Prochaska a Mariana Sowakowa
Frantissek Wosolsobe a Anna Stefl
Waczlaw Klubal a Rozina Maress
Frantissek Kadlecz a Katerzina Musil
Mateg Svoboda a Maria Anna Baldauf
Mateg Hika a Maria Magdalena Kamenjk

1797
Jakub Musil a Katerzina Bussta
Kaspar Prochaska a Lidmila Kamenik
Jakub Straka a Katerzina Sowa
Martin Nosek a Terezie Stromek
Jan Wrba a Katerzina Nowak
Jan Masopust a Terezie Nowak
Pavel Dworzaczek a Anna Kolarz
Mateg N a Rozina Kolarz
Karel Kankowsky a Anna Musil
Martin Gungl a Weronika Ketz
Tomass Chodil a Weronika Czudjk
Mateg Prochaska a Maria Anna Klubal
Jan Toman a Anna Zeman
Jan Kapaun a Maria Svoboda
Jan Kamenjk a Rozina Chudy

1798
Jan Ridil a Maria Fieczencz
Matauss Zelenka a Rozina Hanzalik
Tomass Maress a Rozalie N (ze Strakonic)
Wogtech Nowak a Kateřina Kratochwile

1799
Ondrzeg Tuma a Terezie Kulka
Jan Peh a Anna Tuma
Pavel Beness a Anna Chudy
Jan Prochaska a Rozina Studeny
Jan Blaha a Katerzina Svoboda
Frantissek Kratochvile a Marianna Klubal
Jan Dobrowolny a Katerzina Eremiass
Waczlaw Maczek a Maria Anna Kez

1800
Jan Chudy a Anna Musil
Waczlaw Kozich a Maria Sslikl
Frantissek Musil a Katerzina Musil
Jakob Howorka a Katerzina Chudy
Matieg Maress a Terezie Kamenjk
Jakub Maczek a Anna Klubal
Wawrzinecz Urban a Katerzina Bussta
Martin Sslikl a Rozina Urban
Josef Nowotnj a Maria Hromadka

1801
Filip Kochanek a Marzi Magdalena Polaczek
Tomass Stortnjk a Rozalie Nowak
Jozef Trapl a Anna Kamenjk
Girzi Stinger a Maria Anna Sstofl
Girzi Policzar a Maria Anna Chudy
Girzik Polaczek a Maria Anna Kokun(?)
Matauss Kamenjk a Katerzina Nowak
Jan Zeman a Anna Maczek
Filip Musil a Maria Anna Maczek
Waczlaw Policzar a Rozina Sseba
Karel Kunstar a Anna Kochanek

1802
Jakub Nowak a Weronika Hromadka
Pawel Kusstar a Anna Studeny
Jan Wegwoda a Maryana Klator

1803
Jakub Pachta a Anna Čudik
Joseph Kapaun a Kateřina Maress
Tomass Stoklasa a Kateřina Zeman
Carel Nowak a Josefka Hukal
Mateg Koch a Kateřina Prochaska
Martin Kamenik a Frantizka Eremiass
Martin Trawnyk a Weronika Tuma

1804
Johann Kohanek a Maryana Macek
Antonin Maress a Weronika Musyl
Wincens Kuliř a Mariana Čudik
Jan Zeithamel a Marjana
Tomass Stoklasa a Kateřina Pollicar
Wawřinez Dobrowolny a Kateřina Hanzalik
Mateh Kohanek a Kateřina Ssligl
Karel Kratochwile a Apollena Prohaska
Jan Kusta a Maryana Kratochwile
Jakub Zeman a Teresia Kohanek
Jozef Pollicar a Maryana Prohaska
Jan Chudey a Kateřina Studeny

1805
Waclaw Macek a Rozina Chehowa
Jan Marsch a Maryana Reitmann
Tomas Macek a Kateřina Straka
Jan Musyl a Kateřina Prochaska
Jan Tuma a Anna Kunstar
Filip Marss a Marjana Sseba
Antonin Eremiass a Kateřina Ssebek
Jan Prochaska a Anna Bartowa
Pawel Stanek a Anna Sseba
Mates Pech a Apolena Musyl

1806
Franz Kratochwille a Kateřina Pollizar
Karel Sswinkowsky a Maryana Musyl
Jan Musil a Maryana Dobrowolny
Jan Macek a Kateřina Helt
Matey Kratochwile a Maryana Kochanek
Kaspar Seban a Maryana Kratochwille
Franz Hromatka a Alzbeta Stanek
Franz Bednarz a Rozina Kučera
Tomass Hibek a Ewa Fattr(?)

1807
Jakub Zemann a Maryana Tyhy
Franz Zazik a Anna Trylen(?)
Fylip Prochaska a Rozina Zemann
Mateg Musyl a Kateřina Sseba
Franz Saudek a Maryana Pollicar
Franz Plechač a Maryana Swinkowsky
Myhal Musyl a Kateřina Hromada
Joseph Nowak a Anna Kratochwille

1808
Franz Prochaska a Frantisska Marss
Wenzl Wolf a Tekla Bussta
Jan Prochaska a Anna Macek

1809
Tomass Fycenz a Kateřina Hermann
Waclaw Kamenyk a Anna Sowa
Franz Niklas a Maryana Dussek

1810
Matess Sprinasta a Rozalie Chuda
Tomass Fycenz a Apolena Kez
Fylip Kez a Ludmilla Bussta
Mates Koniř a Weronika Musyl
Martin Hyk a Weronika Schligl
Antonin Charwat a Magdalena Mategka
Jozef Rimak a Kateřina Marsch
Jan Zigler a Magdalena Kochanek
Jan Prochaska a Kateřina Kratochwille
Jan Tuma a Kateřina Kochanek

1811
Jan Tuma a Rozina Kochanek
Martin Macek a Maryana Schima
Tomass Nowak a Teresia Dobrowolny
Karel Kuzdes a Teresie Eremiass
Mates Nocha a Anna Tuma
Mates Blaha a Magdalena Klaubal
Giřik Pollicar a Kateřina Kratochwille
Martin Kohanek a Kateřina Kuzdes
Jan Dussek a Magdalena Kamenik

1812
Mates Witek a Kateřina Rzimal
Jan Chudy a Kateřina Stunera
Martin Kratochwille a Magdalena Studeny
Mates Prochaska a Magdalena Fycenzowa
Franz KLaubal a Kateřina Macek
Mates Zemann a Magdalena Swoboda
Tomass Kochanek a Kateřina Musyl
Jan Reytmann a Anna Macek
Waclaw Nowak a Kateřina Musyl
Jozef Zemann a Rozina Swoboda