Nadpis
[CNW:Counter]

Matriky oddaných - soupisy oddaných

Soupisy oddaných z různých farností mohou pomoci povícero lidem, proto jsem se rozhodla je zveřejňovat - zpracovávám je pro vlastní potřebu, tak proč je nezveřejnit, když je ta možnost. Níže najdete seznam farností a k nim příslušejících matriky. Vždy je u matriky alespoň základní popis farnosti a také odkazy na mé případné přímé předky (resp. na odpovídající vývody).

Zatím se jedná o matriky oddaných z Moravského zemského archivu Brno, kde se nacházejí ve fondu E67, a z Digitálního archivu v Třeboni. Čísla jednotlivých matrik jsou uvedena u názvu té které matriky - většina z nich je na mikrofilmech, pouze malá část je přístupná v původní knižní podobě.

Farnost Blatná

Farnost Bukovník

Farnost Čestice

Farnost Dobrš

Farnost Dolní Cerekev

Farnost Horní Záhoří

Farnost Chřešťovice

Farnost Kostelní Myslová

Farnost Mrákotín

Farnost Protivín

Farnost Radkov

Farnost Roubanina

Farnost Telč

Farnost Třešť

Farnost Urbanov

Farnost Velká Losenice

Farnost Velké Opatovice

  • Matrika oddaných z let 1714-1783 nové