Nadpis


Zpět

ŘKFÚ Horní Záhoří, matrika oddaných 1657-1703

Farnost Horní Záhoří se do mého obzoru dostala teprve před nedávnem - pochází odsud totiž část předků mého manžela. A protože jsem se pomalu, ale jistě vrhla také na jeho rodokmen, začala jsem zpracovávat i matriky z této oblasti. Matriky jsou volně přístupné na adrese http://digi.ceskearchivy.cz/ - tento index jsem vytvořila pro vlastní potřebu a když už jsem ho vytvořila, tak jsem si řekla, že není od věci ho přidat mezi ty, které už mám na svých stránkách zveřejněné.

Jména zde najdete v dnešní podobě - mohlo proto někdy dojít ke zmatení, když dnešní podoba je jiná, protože jsem vycházela ze starého zápisu jmen. Tučně jsou označny sňatky předků mého manžela (pokud v matrice nějaký je, případně pokud se jedná o potvrzený sňatek).

Farnost Horní Záhoří zahrnuje v letech 1657 až 1703 nejen samotnou farnost Horní Záhoří, ale také vedlejší farnost Chřešťovice. Najdete zde tedy i sňatky právě z této farnosti.

Přímý odkaz na matriku v třeboňském digitálním archivu: http://digi.ceskearchivy.cz/cs/3761/1


V matrice se nachází několik zajímavých poznámek, které objasňují např. to, proč zápisy mezi lety 1660 a 1671 chybějí, proto tyto poznámky uvádím i zde:

1665: Ostatní, kteří v této knize zapsáni nejsou, ucházeli se na křtiny a oddavky a jiné svátosti na Písek do farního kostal, tam poznamenáni budou.

1665: Páteři dominikáni kláštera Sv. Kříže v městě Písku tuto faru Záhorskou pod správou svou duchovní měli od léta 1639. Po nich dostal se na ni, když jiz plně spustěná bula, dvojctihodný kněz pan Jan Jakub Bramburský, prve děkan vodňanský, a dostavše od J.M.D.Kn.M. z Eggenberku, kterýžto 1663 roku od J.M. pana hraběte z Kufsteina panství toto oujezdské koupiti jest ráčil, na faru Záhorskou prae sentobi, a následovně i od veleb. konsistoře pražské confirmati, od Sv. Havla za dvě léta následující, na ní skutečně přebýval, byvši od veleb. a dvojctihodného pana Jana Fridricha Bechyně z Lažan, toho času děkana v královském městě Písku, a vicaria Foranea kraje Prácheňskýho dosazený. Za něho po ty dvě léta zápisy křestův tyto se vynacházejí, ale oddavky žádný zapsaný nejsou.

po roce 1670: Až potud zápisové křtův, které za dvojctihodného pana Jakuba Jana Bramberga, toho času faráře Záhorského, byly. Ten odtud se dostal do Starého Sedla při Sv. Havle, tohoto roku 1667, a tam v Starým Sedle Léta 1674 na den sv. Jiří život svůj šťastně dokonal.

Po něm faru Záhorskou drželi páni děkanové písečtí totiž: od léta 1667 sv. Havla až do 1668 velebný a dvojctihodný pan Jan Fridrich Bechyně z Lažan, děkan písecký a vicarii foraneg.

Od léta 1668 až do 1673 velebný a dvojctihodný a vysoceučený pan František Ferdinand Čedík? z Eisenberku, děkan král. města Písku a též vicatii foranei
Po ty léta za jejich správy duchovní, kteříkoli z této osady jsou křtěni neb oddáváni, v registrech kostelních farního kostela píseckého zapisováni jsou, tam kdyby toho potřeba byla jednohokaždého zápis vynalezený bude.

Léta 1675 při S. Havle dostal se na faru záhorskou dvojctihodný kněž pan Jan Václav Celestýn, AA LL ecclesia magister a za faráře té fary záhorské a křešťovské filiální jest dosazený od Velebnýho a Dvojctihodného pana Jana Šebestiána Šindtlera, toho času děkana král. města Písku a vicaria foranea kraje prácheňského, za něho zápisy křtů, oddavek a funusů následující jsou.


1657
Matouš Kopkaně a Marta Zahrádková
Tomáš Žiška a Markéta Pechová
Jan Gregor a Kateřina Zahrádková
Adam a Barbora Jandová
Jiří Lukáš a Eva Tkalcová

1658
Jakub Štědroň a Zuzana Králíková

1659
---

1660
Havel Brejcha a Anna
Matěj Kalousek a Anna Němkyně
Matěj Váca? a Kateřina Poustková
Jan a Anna

1671
Martin Charvát a Alžběta Brožová
Jan Hlaváč a Anna Lechnířová

1672
Pavel Dačka a Kateřina Nováková
Pavel Vavrnej a Alžběta Matějíčková
Řehoř Velek a Magdalena Matějíčková
Matouš Špora a Anna Márová
Bartoloměj Havlovic a Alžběta Helenková
Tomáš Klíma a Dorota Skopcová
Martin Zborník a Anna Kolářová
Matěj Švec a Anna Hejlová
Pavel Velek a Anna Dorota Lesáková
Jiří Skřivánek a Zuzana
Jan Bouška a Justýna Králíková
Jan Prušák a Zuzana Sýkorová

1673
Tomáš Vítů a Dorota Souhradová
Jiří Velek a Kateřina Matějková
Jiří Kavka a Magdalena Šimanová
Petr Prušák a Zuzana Hejlová
Jiří Brada a Kateřina Bečková
Václav Kurfirst a Kateřina Košťálová
Jan Sláma a Markéta Hýsová
Jakub Hanský a Anna Hlavatková
Martin Kotrč a Kateřina Rysová
Pavel Dolský a Ludmila Košťálová
Vít Jakoubek a Kateřina, vdova po Řehoři pastýři
Jiří Špína a Markéta Vospendová
Jan Teska a Anna Vítů
Vavřinec Mošovský a Kateřina Švestková
Kryštof Ourvek a Dorota Paťková
Adam Čapek a Barbora
Matouš Janda a Anna Černá
Jan Kofroň a Magdalena Buzková
Vít Polák a Žofie Švihlíková
Vít Jizerský a Alena
Jan Blažek a Alžběta Rožnová

1674
Václav Karpíšek a Ludmila Kůrková
Mikuláš Pudil a Dorota Vančatová
Ondřej Poskočil a Alžběta Hrádková
Tomáš Matuška a Anna Rýhová
Vavřinec Mašek a Anna Čandová
Jiří Kovář a Voršila Žáková
Jan Kodr a Alžběta Starská
Vít Stránský a Eva Vašková
Václav Fousek a Kateřina Kornousová
Jiří Hašek a Magdalena Fousková
Martin Kotrba a Mariana Souhradová
Jan Tesárek a vdova Mošovská
Řehoř Král a Zuzana Samková
Martin Lidinský a Kateřina Kubová
Pavel Blažek a Ludmila Tomšová
Václav Rošt a Ludmila Pastýřová
Vít Vondráček a Kateiřna Myslivcová
Matěj Matuška a Veronika Vodičková
Matěj Kubovic a Voršila Váňová
Matěj Říha a Alžběta Janková
Jan Brejcha a Markéta Němcová

1675
Jan Šafář a Salomena Myslivcová
Martin Toman a Marie Slivková
Václav Pokorný a Anna Procházková
Jiří Hýsa a Markéta Hrubý
Jakub Staněk a Voršila Jírová
Bartoloměj Jáchym a Mariana Jestřábová
Martin Janský a Anna Kubšová
Jan Procházka a Alžběta Vejvodová
Pavel Šimek a Dorota Pucková
Jan Hrach a Anna Petržilková
Jakub Barous a Alžběta Pečková
Václav Holý a Markéta Doušová
Jan Hašek a Dorota Ševcová
Bartoloměj a Kateřina
Matěj Vohrňhuba a Mariana Beranová

1676
Jakub Kozelka a Ludmila Maňahlová
Ondřej Živnůstka a Dorota Jonáková
Václav Rybák a Anna Koktánková
Řehoř Rošt a Voršila Kornousová
Matěj Kubeš a Kateřina Marynová
Jan Vachuta a Eva Houfová
Václav Hrachovec a Voršila Vodáková
Martin Krupička a Dorota Lidinská
Jarolím Křenek a Anna Matušková
Urban Brejcha a Eva Kubová
Mikuláš Douša a Alžběta Vlčková

1677
Tomáš Slouha a Alžběta Branšovská
Matěj Mendlík a Marie Tomšová
Jan Krekunda a Mariana
Vavřinec Pavka a Alžběta Máchová
Petr Šusták a Marie Charvátová
Václav Kubeš a Dorota Náhorská
Jiří Tomeš a Anna Brejchová
Jiří Kokorovský a Alžběta
Matěj Benda a Anna Ilovcová
Lukáš Klínek a Alžběta Starská
Tomáš Branšovský a Dorota Plechatá
Ondřej Kuchař a Kateřina Štědronská
Jan Moravec a Magdalena Švihlíková
Matěj Makásek a Anna Zázvorová
Jiří Komas a Barbora Humpálová
Jiří Menšík a Voršila Brožová
Matěj Švec a Ludmila Zíková
Petr Boží a Alžběta Menšíková
Martin Maryna a Kateřina Domínová

1678
Jiří Kotalík a Dorota Polívková
Vavřinec Novák a Markéta Šabatová
Pavel Blažek a Barbora Koterová
Matěj Petráň a Alžběta Šimanová
Martin Frejš a Dorota Říhová
Petr Jiroušek a Mariana Haská
Jan Vlk a Ludmila Hejlová
Jan Vítů a Ludmila Kovářová
Jan Lidinský a Anna Kolářová
Matěj Novák a Dorota Souhradová
Jiří Toman a Alžběta Buzková
Matěj Hejda a Magdalena Vlková
Matouš Matějka a Kateřina Božová
Jiří Moravec a vdova Tkalcová
Řehoř Ondrovic a Anna Trnková
Ondřej Bečka a Kateřina Kurfirstová
Matouš Lahvička a Anna Řežábková
Matěj Jirák a Marie Krčmářová
Jan Křenek a Alžběta Peroutková
Vít Vlach a Anna Máchová
Jiří Žiška a Magdalena Šporová
Matěj Lažánek a Marie Klatovská
Stanislav Sláma a Dorota Komasová

1679
Lukáš Adamec a Ludmila Jiráková
Pavel Zář a Marie Křenková
Jan Petřík a Marie Veselá
Václav Koza a Alžběta Celestýnová
Jiří Slabý a Dorota Humpálová
Jan Hesoun a Ludmila Mezerová
Tomáš Hrbek a Anna Myslivcová
Jakub Slabý a Anna Smolařová
Havel Hácha a Dorota Kotrbová
Mikuláš Červenka a Alžběta Kratochvílová

1680
Matěj Dvořák a Veronika Hejlová
Řehoř Souhrada a Anna Kučeravá
Václav Hatášek a Marie Chudá
Matěj Hadaček a Alžběta Moravcová
Jiří Jindra a Dorota Myslivcová
Mikuláš Kovařík a Marie Hesounová
Jan Konvalinka a Dorota Krajanová
Matěj Mezera a Ludmila Jůhová
Jiří Daneš a Marie Poustková
Matěj Vítek a Veronika Prušáková
Matěj Syrový a Anna Danšová
Jiří Kopkaň a Magdalena Hochmitalová

1681
Pavel Šanda a Anna Vítková
Valentin pastýřův a Alžběta Tkalcová
Pavel Maryn a Kateřina Christlová
Jakub Kolář a Magdalena Šupáčková
Vít Moucha a Ludmila Blažková
Václav Poustka a Eva Lusková
Kryštof Ranek a Anna Ševčinková
Matouš Neckář a Dorota Křivanová
Lukáš Soukup a Alžběta Hurychová
Jan Vachuta a Anna Janovcová
Urban Marek a Kateřina Číhalová
Adam Klíma a Markéta Metelová
Martin Maryn a Alžběta Ševcová
Matěj Čuka a Eva Skopcová
Jakub Hejl a Dorota Novotná
Jan Rataj a Dorota Mezerová
Václav Dvořák a Alžběta Řežábková
Václav Procházka a Marie Adámková
Jáchym Dědic a Magdalena Hošková
Matěj Hošek a Anna Rybová
Pavel Bohatý a Kateřina Pekařová

1682
Havel Polák a Mariana Budská
Tomáš Kolář a Alžběta Vávrova
Jakub Slabý a Mariana Šimanová
Martin Kolář a Eva Jechová
Tomáš Kůrka a Kateřina Pastýřská
Jiří Vlízek a Mariana Kovářová
Adam Matuška a Voršila Vonšová
Matěj Sopek a Alžběta Brožová
Vít Mikulášův a Zuzana Mezerová
Václav Hašek a Dorota Rážová
Jiří Sopek a Marie Humpálová
Šimon Benda a Barbora Černohorská
Jiří Husa a Anna Mečířová
Jiří Řežábek a Alžběta Kotrbová
Matěj Rataj a Dorota Jambůrská
Matěj Košťál a Anna Čuková
Tomáš Žák a Alžběta Svatková
Jakub Váňa a Alžběta Hlavatá
Matouš Mareš a Anna Malá

1683
Jan Jiří Kalina a Ludmila Čihanová
Václav Ráž a Veronika Zíková
Vít Kovář a Marie Nováková
Martin Chasa a Alžběta Kovářová
Jiří Štěpánovský a Dorota Bilínová
Ondřej Švec a Dorota Buzková
Matěj Slabý a Anna Hrádková
Matěj Košťál a Kateřina Živnůstková
Václav přívozník a Ludmila Ševcová
Matouš Novotný a Dorota Bezková
Pavel Král a Dorota Haská
Matěj Ondřejův a Kateřina Kovářová
Vít pastýřův a Dorota Novotná

1684
Matěj Sopek a Alžběta Hrubá
Martin Petráň a Mariana Kubečstová
Jan Novák a Kateřina Váňová
Pavel Křenek a Mariana Hrubá
Petr Haský a Anna Nováková
Vít Menšík a Marie Povolná
Václav Živnůstek a Ludmila Košťálová
Matouš Peroutka a Ludmila Markéta Zelenková
Václav Humpa a Dorota Kalábová
Jiří Žiška a Ludmila Dlouhá
Václav Velek a Marie Hubená
Jakub Vazač a Dorota Kormelová
Jan Herán a Dorota Ratajová
Václav Laurenc a Alžběta Smítková
Jan Cepín a Ludmila Dubská
Havel Šindelář a Dorota Papšová
Václav Jech a Dorota Šimanová
Pavel Hrubý a Mariana Jechová
Václav Kozelka a Alžběta Sopková
Jan Kovář a Mariana Hlavatá

1685
Jan Hejpejt a Barbora Vaňková
Jiří Jestřáb a Alžběta Maršová
Tomáš Menšík a Alžběta Jará
Adam Mareš a Anna Bláhová
Řehoř František Markovic a Kateřina Prošková
Jan Matásek a Dorota Poustecká
Mikuláš Šípek a Kateřina Humpálová
Václav Kvěch a Marie Kurfirstová
Jan Hojfmandla a Dorota Šťastná
Vít Mára a Voršila Kovářová
Pavel Žiška a Eva Maršová
Šimon Vaňátko a Anna Volfová
Matěj Kvěch a Eva Cuková
Jiří Komas a Alžběta Božová
Martin Šašek a Johana Kotalíková
Jakub Pašek a Ludmila Železná
Matěj Markovic a Anna Slavatová
Jiří Havlátka a Marie Dědicová
Vít Myslivec a Markéta pastýřova
Jan Klíma a Alžběta Samková
Jakub Kovář a Marie pastýřova
Jiří Kofroň a Alžběta Beranová
Jan Markovic a Dorota Jedličková
Lukáš Benda a Dorota Skoumalová
Václav Povolný a Zuzana Kubová
Pavel Papš a Markéta Koubová
Jan Jech a Voršila Dačková

1686
Jakub Ryba a Marie Ševcová
Jiří Havlíček a Dorota Brožová
Václav šafářův a Alžběta Maršová
Matouš Slabý a Anna Adamova
Jiří slepcův? a Voršila Němcová
Matouš Novotný a Dorota Vojtěchová
Václav Kovář a Dorota Bláhová
Matěj Řežábek a Alžběta Tomanová
Jan Souhrada a Eva Brožová
Matěj Mareš a Dorota Hrochová
Jiří Kolář a Magdalena Kopkáňová
Matěj Kučera a Kateřina Dědicová
Adam Piskač a Voršila Horová
Řehoř Krejčí a Ludmila Třínohého
Martin Kotalík a Alžběta Vlková
Matěj Jungwirt a Alžběta Šandová
Martin Toman a Kateřina Tesařová
Jiří Povolný a Mariana Jará
Pavel Maňhal a Rosina Kozelková

1687
Matěj Hošek a Kolářová
Jan Jílovec a Mariana Ševcová
Jan Cuka a Dorota Maxiánová
Jan Němec a Dorota Zíková
Václav Živnůstka a Alžběta Chamradová
Karel Štrebl a Marie Bezková
František Králík a Anna Kotrbová
Ondřej Malý a Salomena Kolářová
Matěj Bíza a Marie Křížová
Jakub Kříž a Magdalena Novotná
Matěj Prošek a Alžběta Šarková
Jakub Bedák a Alžběta Kotmelová
Řehoř Linhart a Anna Křížová
Ondřej Kejpritz a Marie Rybová
Jakub Hrubec a Anna Kozelková
Václav Kozelka a Ludmila Myslivcová
Jan Čuřín a Magdalena Zíková

1688
Václav Kolář a Anna Klímová
Matouš Pastýř a Anna Hrádková
Lukáš Haský a Anna Kubová
Jan Kloboučník a Kateřina Zíková
Ondřej Holý a Voršila Hradská
Jan Kříž a Kateřina Vlková
Václav Bohatý a Anna Michalová
Matěj Skoumal a Kateřina Vidličková
Jindřich Cikánek a Anna Maňhalová
Martin Žáro a Dorota Malá
Tomáš Novotný a Kateřina Husová
Václav Vodák a Mariana Janovcová
Jiřík Křenek a Alžběta Hrádková
Jakub Svatonský a Kateřina Hlavatá
Pavel Váně a Alžběta Žáková
Václav Brož a Anna Starská
Jiřík Cibulka a Kateřina Vejšková

1689
Jiřík Ryba a Magdalena Tetourová
Ondřej Kotera a Dorota Urychová
Říha Starský a Kateřina Skoumalová
Havel Šiman a Alžběta pastýřovic
Ondřej Mareš a Voršila Maronová
Honza Ptáčník a Alžběta Štreblová?
Řehoř Hadač a Dorota Kotánková
Martin Vlach a Eva Hrubá
Martin Dubský a Markéta Běchulková
Jan Babor a Veronika Šedivá
Matouš Štědronský a Dorota Šedivá
Pavel Humpál a Magdalena Ruková
Adam Váňa a Mariana Svatonská
Tomáš Ryba a Veronika Vrátná

1690
Petr Chamrada a Dorota Kothausová
Pavel Čermák a Voršila Veselá
Václav Karpíšek a Judita Laurencová
Jakub Kozelka a Anna Hrubá
Jakub Částký a Dorota Chalupecká
Jakub Laurenc a Barbora Obrová
Jakub Hesoun a Zuzana Punčochářová
Jan pastýř a Alžběta Křepelková
Vavřinec Makásek a Alžběta Soukupová
Václav Jíra a Anna Šebková
Martin Laurenc a Eva Hlaváčová
Jakub Barous a Anna Makásková

1691
Jiřík Sláma a Alžběta Malá
Jan Růžička a Dorota Pekařová
Jan Jáchym a Anna Řezáčová
Martin Hesoun a Alžběta Biskupová
Tomáš Charvát a Kateřina Sopková
Vít a Dorota Laurencová
Václav Poledne a Ludmila Vávrová
Jakub Soukup a Dorota Hamerská
Řehoř Žák a Anna Jačková
Jan Poustka a Mariana Peroutková
Jan Poledne a Veronika Prošková
Jak Kloboučník a Ludmila Svatonská
Pavel Jačka a Kateřina Poustková
Václav Sopek a Dorota Králová

1692
Bartoloměj Kovář a Anna Márová
Pavel Hrádek a Alžběta Sopková
Jan Pekař a Magdalena Bláhová
Jan Chmelař a Anna Suchánková
Václav Bártovic a Eva
František Radnický a Dorota Vaněčková
Lukáš Bártových a Mariana Mašková
Václav Poledne a Ludmila Buzková
Matěj Králík a Anna Vachutová
Jiřík Hlavatý a Veronika Bílovcová
Pavel Hřebejk a Magdalena Jančarová
Václav Kudrlík a Dorota Jechová

1693
Jan Kuba a Alžběta Váňová
Martin Hlavatý a Anna Váňová
Kryštof Menšík a Anna Štěpánková
Martin Tesek a Anna Zíková
Pavel Nezbeda a Anna Jechová
Matěj Zelenka a Ludmila Kotrbová
Martin Viták a Barbora Jačková
Řehoř Hrádek a Dorota Sopková
Jan Němec a Anna Marunová
Ondřej Jestřáb a Mariana Pekařová
Jan Jedlička a Anna Vošahlíková
Lukáš Jedlička a Kateřina Ševcová
Jan Hlavatý a Alžběta Křenková
Matěj Hvozdánecký a Anna Mašková

1694
Jiřík Maruna a Anna Maršová
Jan Procházka a Ludmila Šmatičková
Vojta Janda a Alžběta Humpálová
Václav Tomka a Anna Králíčková
Václav Honsa a Alžběta Tichá
vdovec a Dorota Slivková
Jakub Daček a Alžběta Humpálová
Václav Váňa a Marie Tesařová
Jan Rataj a Anna Maňhalová
Jiřík Kovář a Mariana Sýkorová
Mikuláš Šilhavý a Anna Hrubcová
Martin Bohatý a Voršila Matásková
Honza Babor a Kateřina Matějková

1695
Ondřej Křenek a Kateřina Kolářová
Václav Maštalíř a Alžběta Petrželková
Jakub Hála a Mariana Hrádková
Mikuláš Vlk a Alžběta Pekařová
Václav Sopek a Mariana Kavková
Vavřinec Kůrka a Voršila Neckářová
Jan Brož a Markéta Starská
Jiřík Marš a Alžběta pastýřovic
Václav Jůn a Dorota Němcová

1696
Jan Staněk a Kateřina Kubová
Pavel Kuba a Kateřina Jírová
Jarolím Neužil a Zuzana Vávrová
Pavel Skoumal a Anna Lýkovcová
Jan Laurenc a Eva Brejchová
Jakub pastýřův a Alžběta Koršová
Václav Řežábek a Eva Kotrbová
Jan Jelínek a Kateřina Poláková
Vít Vacek a Kateřina Peroutková
Lukáš Hesoun a Dorota Supová
Jan Hřebíček a Anna Tkalcová
Jiřík Jedlička a Zuzana Chalupská
Mikuláš Jačka a Anna Ratajová
Linhart Hácha a Veronika Brožová
Jan Ryant a Judita Maršová
Jiřík Lahvička a Alžběta Vaněčková
Jiřík Buzek a Anna Cibulková
Vít Ličík a Alžběta Řezáčová

1697
Václav Kofroň a Ludmila Libortová
Lukáš Mára a Dorota Jůnová
Ondřej Hrubý a Kateřina Tichá
Ondřej Menšík a Alžběta Králová
Jakub Pucek a Voršila Slouhová
Vít Králíček a Mariana Božová
Jiřík Jůha a Eva Poustková
Jiřík Hejl a Eva Jačková
Matěj Jůn a Judita Skoumalová
Martin Roušar a Polexina Skoumalová
Jiřík Kotlín a Alžběta Rážová
Adam Kolář a Anna Hudcová
Martin Souhrada a Alžběta Kubová
Václav Čuňát a Eva Jírová
Václav Štědronský a Veronika Supová
Václav Maruna a Markéta Poskočilová

1698
Šimon Šnajdr a Alžběta Tesařová
Jakub Sýkora a Dorota
Martin Kolář a Alžběta Jandová
Pavel Tlucka a Anna Ratajová
Mikuláš Uhlíř a Dorota Slouhová
Martin Štěch a Anna Staňková
Jan Kozelka a Kateřina Průšová
Jan Hrubý a Alžběta Nezbedová
Matěj Křenek a Dorota Hrádková
Tomáš Váňa a Anna Lechnířová
Jan Kloboučník a Dorota Sýkorovic
Václav Šanda a Alžběta Řežábková
Jakub Fortelka a Dorota Havlíčková
Tomáš Novotný a Kateřina Buzková
Jiřík Veselý a Alena Smederová
Matěj Lidinský a Dorota Komasová
Matěj Šiman a Rosina Haská

1699
Pavel Hejný a Mariana Šebková
Pavel Švec a Ludmila Peroutková
Pavel Pekař a Dorota Kotová
Jiřík Tříska a Dorota Vaněčková
Havel Slámovic a Dorota Blažková
Mikuláš Petráň a Mariana Krejčí
Jakub Štěpán a Dorota Bradová
Jan Poustka a Alžběta Hesounová
Ondřej Hána a Mariana Kotlínová
Matěj Nezbeda a Dorota Hrochovic
Adam a Anna Pepřilová

1700
Jiřík Sýkora a Mariana Matášková
Jan Sopek a Dorota Karpíšková
Lukáš Mlachuba a Ludmila Suchánková
Jiřík Menšík a Anna Bohatá
Ondřej Křenek a Anna Hrubcová
Václav Sopek a Dorota Lorencová
Matěj Hána a Dorota Matějková
Martin Tesařík a Mariana Hánová
Bartoloměj Brož a Mariana Vítovic
Vít Boží a Voršila Kolářová
Adam Mareš a Zuzana Jůnová

1701
Vít Králíček a Anežka Pekařovic
Jiřík Jestřáb a Johana Poskočilovic
Jiřík Drnec a Anna Charvátová
Jakub Jůn a Kateřina Biskupová
Matěj Maňhal a Anna Mašíková
Lukáš Kovář a Voršila Žákovic
Matěj Slouha a Ludmila Průšová
Tomáš Hašek a Kateřina Lidinská
Lukáš Haský a Eva Jestřábová
Jakub Kozelka a Rosina Slouhová
Jiřík Jedlička a Eva Křížová

1702
Ondřej Kadlec a Mariana Hrochová
Matěj Peroutka a Eva Šmatichová
Bárta Souhrada a Juliana Soukupová
Vít Šmaticha a Zuzana Hesounová
Pavel Biskup a Rosina Šmatichová
Matěj Polívka a Anna Slivková
František a Ludmila Petržílková
Jan Hlídek a Salomena Kolářová
Adam Koryto a Kateřina Pátková
Tomáš Hrubec a Ludmila Lidinská
Jan Lidinský a Alena Jůnová
Jan Hejný a Dorota Šebková
Jan Čuřín a Judita Kolářová
Tomáš Nezbeda a Kateřina Myslivcová
Tomáš Humpál a Magdalena Hrádková
Václav Valvoda a Kateřina Jandová

1703
Václav Hanzlík a Ludmila Vaněčková
Václav Souhrada a Mariana Jáchymová
Jan Fíla a Ludmila
Jan Janda a Dorota Souhradová
Martin Pekař a Ludmila Myslová
Matěj Kuchta a Anna Pekařová
Jan Kuba a Dorota Skoumalová
Bartoloměj Hejný a Mariana Janková
Jan Svatonský a Anna Vaněčková
Matys Myslivec a Mariana Kavkovic
Matěj Velek a Alžběta Moravcová
Jiřík Soukup a Mariana Kavková
Nikodým Černý a Magdalena Křížová
Martin Pinc a Mariana Limportová
Jan Tomeš a Anna Kofroňová
Havel Kadlec a Kateřina Jará
Matěj Hlaváč a Anežka Pekařovic