Nadpis


Zpět

ŘKFÚ Telč, matrika oddaných 1695-1729, 1. část - roky 1695-1700 (inv. č. 6974)

Telč je v 17. století jednou z největších farností v bývalém jihlavském okrese. Zahrnuje poměrně velký počet vesnic a městských částí - Telč jako takovou, Staré předměstí, předměstí Štěpnici, Dolní Dvorce, Doupě, Dyjici, Dyjičky, Hostětice, Krahulčí, Mysliboř, Rozsíčky, Řídelov (psaný ještě jako Ritlau), Studnici, Vanov, Vanůvek, Volevčice a Zvolenovice. Najdete zde ale i později vyfařenou pobočku Kostelní Myslovou a "její" vesnice - Černíč, Horní Myslovou, Mysletice, Myslůvku, Olší, Zadní Vydří. Pak se zde vyskytuje ještě Třeštice, pozdější součást fary Růžená, a ojediněle i zápisy z dalších vesnic, např. z farnosti Urbanov.

Každý rok se ve farnosti odehrál poměrně velký počet sňatků, někdy jich bylo až padesát, ne-li více. Proto jsem se rozhodla rozdělit zápisy na menší části a postupně je uveřejňovat, protože - přiznávám - vytvářet soupis sňatků z takto obsáhlé matriky je poměrně těžká práce. Bohužel zde nejsou uvedeny vesnice, ve kterých se sňatek odehrál - byl by celkem problém "vytáhnout" jednotlivé obce, protože matrika je pro tyto roky psána v podobě "toho a toho dne odevzdán ten a ten odtud a odtud s tou a tou odtamtud, svědci ...".

V případě, že se jedná o sňatek mých přímých předků, přidala jsem do soupisu odkaz na vývod, ve kterém jsou zahrnuti. To je novinka, kterou postupně uplatním u všech zpracovaných matrik.

Soupis matrik pro tuto farnost najdete zde.

Při přepisu jednotlivých jmen jsem se snažila o co největší přesnost, tudíž zde nenajdete současné znění toho kterého jména, ale přepisy tak, jak se jména i příjmení vyskytovala v matriční knize. Pro zjednodušení uvádím zápisy některých písmen.

c – cz, tz
č – cz
g – g nebo j
j – j nebo í
ř – rz
š – ss, sch
ž – ss


1695
Stanyslaw Brabenecz a Worssyla Steyskal
Jan Zelezny a Maryana Knapss
Wit Buryan a Salomyna Polaczek
Matauss Ssana a Worsyla Pazdera
Matey Straka a Katerzina Martyn
Wyt Nowak a Dorota Augustowa
Jan Mateyka a Barbora Buryan
Joannes Fuczikowsky a Eleonora Kossyna
Adam Edr a Anna Kossyna
Gregor Frank a Anyžka Nowotny
Pawel Nemecz a Dorota Suchy
Girzik Czrczlu a Maryana Machowa
Girzik Nemecz a Alžbeta Buskowa
Jan Lehegczek a Anyžka Chasa
Girzik Neužil a Dorota Brychtowa
Jakub Dolny a Mandalena Horny
Tomass Kozelauch a Dorota Polaczek
Girzik Pospichal a Justina Besalowa
Karel Bistrziczkj a Julyanka Basta
Girzik Vybyl a Anyžka Karlowsky
Pawel Hanausek a Worssyla Chmelarz
Jakub Czalta a Anna Kolarz
Ondrzey Pospichal a Dorota Klyma
Jan Buczek a Dorota Martyn
Matey Zahaurek a Justina Hudecz
Martyn Jansky a Maryana Hossek
Matauss Dubensky a Anyžka Miller
Girzik Nowak a Alžbeta Loyda
Jakub Hornj a Anna Chalupa
Martyn Sskarek a ----- Kotyza
Matauss Mazacz a Worssyla Meyslik
Matey Duchon a Barbora dcera Martina ze Studené
Ssymon Kolarz a Worssyla Spryczl
Pawel Suska a Palmana Beranek
Ondrzey Matras a Katerzina Knapss
Ssebesta Krzyžek a Alžběta Rod
Simon Krzyz a Maryana Kreyczi
Martyn Lupacz a Dorota Holemek

1696
Hawel syn Štěpána z Horní Myslové a Katerzina Zahaurek
Sklenka Sprosty a Katerzina Fak
Gregor Wogner a Rosina? Pryssyk
Michal Tesarz a Dorota Sangot
Matey Ebr a Dorota Lywchorsky
Frantz Kubetius a Markyta Trnka
Buryan ze Šachu a Maryana Chalupsky
Kasspar Hawa a Juliana Zednyk
Waczlaw Zelywsky a Mandalena Kalyna
Martyn Zednik a Maryana Brichtowa
Sstepan z Borovné a vdova ze Staryho Hobzj
Pawel Teymal a Dorota Prokess
Jan Bartussek a Joanna vdova po mlynáři z Černíče
Pawel Pospichal a Maryana vdova po Michalovi z Černíče
Ondrzey Kowarz a Mandalena Kreyczi
Gregor Prochaska a Katerzina Zelywski
Rzehorz Klobaucznik a Worssyla Prowaznik
Jan Behan a Apolena Kyganek
Waczlaw Warzeczka a Maryana Bednarz
Jan Stracka a Markyta Mysliwczowa
Ssymon Hanausek a Zofie Pelykan
Martyn Trypak a Katerzina Wiwadyl
Jan Jirzj Stebauczj a Lydmilla Wytmen
Jan Korlauch a Marzena Ssweyna
Bartholomey Dubensky a Julyana z Želetavy
Wawrzynecz Knapss a Anna Kessnar
Jakub Burda a Lydmilla Klyka
Constantin Gothard Kleczar a Rozynka Rudoleczky
Ondrzey Czihal a Weronyka Ružyczka

1697
Dobyass Mychle a Lydmilla Hamrnyk
Ssymon Loyda a Maryana Czalta
Blazey Dworzak a Maryana Busta
Lorenz Zahradnyk a ----- Kurfürstowa
Pawel Hanausek a Lucye Dobral
Girzik Ssafarz a Mandalena Swoboda
Ssymon Kaukal a Maryana dcera Adámka ze Studené
Matauss Prochaska a Markyta Prassyl
Ondrzey Nowak a Alžbeta Sankop
Wyt Kowarz a Dorota Klat
Wit Laudal a Mandalena Ssymek
Jakub Kubyczek a Mandalena Lysskarz
Jan Petrak a Salomena Urbanek
Prokop Hrza a Justina Sskarek
Tomass Sstepan a Rozyna Pipa
Girzik Swoboda a Katerzina Prassyl
Bernard Rudolf Ignatius Trabeneck a Zuzana Weronika Kossyna
----- Traplik a Mandalena Kaunyczky
Pawel Lamacz a Katerzina Prochaska
Girzik Swoboda a Maryana Holemek
Matauss Knapss a Dorota Ssysskowsky
Pawel Rakussan a Markyta Urbanek
Kasspar Wrtilek a Katerzina Klat
Girzik Nowotny a Dorota Stehlyk
Wit Kolarz a Worssyla dcera Víta šafáře na panském telčském dvoře
Pawel Doczkal a Apolena Kotyl
Matauss Straka a Mandalena Mrwka
Kasspar Molczar a Zuzana dcera Matěje, mlynáře Drdáckého
Wawrzynecz Barta a Rozyna Myczka

1698
Blazey Hamrnyk a Anyžka dcera Ladislava, telčského měšťana
Pawel Chalupa a Worssyla Waczek
Jakub Ross a Katerzina Sskarek
Melychar Hamrnyk a Katerzina Mrzik
Wylym Korbel a Worssyla Slauha
Tomass Matucha a Salomyna Kužel
Tomass Macha a Worssyla Lytchorsky
Krystpan Ssticzka a Anna Korzensky
Waczlaw Jira a Rozyna Perzyna
Pawel Prat a Margareta Reznyczek
Matauss Sedlaczek a Alžbeta Kratochwil
Andres Dankowsky a Salomena Walenta
Tomass Perzyna a Justina Sseda
Frantz Ignatius Dworzak a Anna Marie Towar
Jan Burssyk a Apolena Krzikawa
Danyel Wesely a Alžbeta Brychta
Matey Jakl a Markyta Rokos
Matauss Straka a Dorota Blaha
Waczlaw Skupa? a Anyžka Jyra
Jakub Swerak a Mandalena Mrwa
Waczlaw Burda a Anna Lech
Martyn Slauha a Salomena Burda
Prokop Mazacz a Katerzina Beseda
----- Karkulik a Anyžka Kysskarz
Pawel Nowak a Maryana Buryan
Jakub Zahaurek a Markyta Karasek
Ferdinad Czurda a Lydmilla Alman
Girzik Kantor a Maryana Tkalecz
Martyn Marek a Maryana Hron
Franz Prochaska a Dorota Ssot
Matey Suchan a Apolena Lysskarz
Girzik Kotyl a Worssyla dcera Adama ze Zvolenovic
Ssymon Ehrt a Marzenka Nedorost
Ssymon Nechwatal a Alžbeta Holecz

1699
Wawrzynecz Andrysek a Alžbeta Karasek
Martyn Beseda a Maryana Plssek
Wawrzynecz Kaukal a Katerzina Hossek
Pawel Zeman a Alžbeta Foyt
Girzik Krzyz a Mandalena Kuldan
Jakub Ignatius Swoboda a Salomena Karmazen
Adam Klyma a Markyta Sseyha
Ludwyk de Gregorjo a Justyna Podkarsky
Rzehorz Wospgel a Maryana Pospychal
Josef Hudeczek a Dorota Nykodym
Jan Hudeczek a Dorota Jandausek
Kasspar Skaumal a Worssyla Molczar
Girzik Ssana a Katerzina Frable
Marek Kotaun a Worssyla Skala
Hawel Nowak a Maryana Dub
Jan Walena a Dorota Burda
Jan Wesely a Maryana Brazda
Girzik Laudat a Maryana Urbanek
Jan Mazal a Markyta Klat
Jan Karlecz a Salomena Spryczl
Lukass Busta a Justyna Jansky
Matey Sstambera a Alžbeta Steyskal
Jakub Skala a Dorota Peyczoch
Tomass Foltanek a Katerzina Nowak
Pawel Mach a Justyna Wanyss
Pawel Wospel a Anyžka Suchy
Matey Jansky a Worssyla Nowak

1700
Christianus Glotz a Anna Eder
Jan Behaunek a Maryana Hlawnyczka
Rzehorz Przibil a Anyžka Nowak
Matauss Waczek a Maryana Czuczla
Wawrzynecz Hodr a Rozyna Dworzak
Tomass Tkalecz a Rozyna vdova po myslivci z Velké Obory
Matey Dworzaczek a Worssyla Pelech
Matey Mrwka a Anna Terezie ----
Ambrož Gelinek a Ewa Lynhart
Matey Kowarz a Rozyna Holub
Matey Ssassek a Rozyna Gelynek
Rzehorz Busta a Worssyla Brychta
Tomass Nowotny a Anna Kowarz
Girzik Bulyczka a Markyta Dobess
Pawel Marzik a Maryana Machal
Wawrzynecz Fidler a Marie Horky
Girzik Kratochwil a Worssyla Pelykan
Martyn Figner a Mandalena Swoboda
Jan Kukla? a Marie Tomass
Hawel Fak a Maryana Mateyka
Martin Ssebrle a Mandalena Ssebrle
Jan Bohaczek a Worssyla Piwonka
Bartolomey Neužil a Justyna Ssalanda
Tomass Tripal a Maryana Kopeczky
Matauss Zywny a Maryana Mrwka
Oldrzich Fohler a Worssyla Laburda
Ondrzey Nowak a Anyžka Czech
Jan Hynak a Frantysska Hala
Martyn Rod a Barbora Zlem?
Kasspar Zelezny a Justyna Miczka
Matey Saukup a Lydmilla Blaha
Josef Marek a Alžbeta Kauba
Pawel Charwat a Rozyna Nykl
Mtey Ssafarz a Alžbeta Mrwka
Petr Peller a Ewa Soldan
Ondrzey Hoch a Rosina Buzek
Blazey Kantor a Alžbeta Marek