Nadpis


Zpět

ŘKFÚ Telč, matrika oddaných 1695-1729, 2. část - roky 1701-1710 (inv. č. 6974)

Telč je v 17. století jednou z největších farností v bývalém jihlavském okrese. Zahrnuje poměrně velký počet vesnic a městských částí - Telč jako takovou, Staré předměstí, předměstí Štěpnici, Dolní Dvorce, Doupě, Dyjici, Dyjičky, Hostětice, Krahulčí, Mysliboř, Rozsíčky, Řídelov (psaný ještě jako Ritlau), Studnici, Vanov, Vanůvek, Volevčice a Zvolenovice. Najdete zde ale i později vyfařenou pobočku Kostelní Myslovou a "její" vesnice - Černíč, Horní Myslovou, Mysletice, Myslůvku, Olší, Zadní Vydří. Pak se zde vyskytuje ještě Třeštice, pozdější součást fary Růžená, a ojediněle i zápisy z dalších vesnic, např. z farnosti Urbanov.

Každý rok se ve farnosti odehrál poměrně velký počet sňatků, někdy jich bylo až padesát, ne-li více. Proto jsem se rozhodla rozdělit zápisy na menší části a postupně je uveřejňovat, protože - přiznávám - vytvářet soupis sňatků z takto obsáhlé matriky je poměrně těžká práce. Bohužel zde nejsou uvedeny vesnice, ve kterých se sňatek odehrál - byl by celkem problém "vytáhnout" jednotlivé obce, protože matrika je pro tyto roky psána v podobě "toho a toho dne odevzdán ten a ten odtud a odtud s tou a tou odtamtud, svědci ...".

V případě, že se jedná o sňatek mých přímých předků, přidala jsem do soupisu odkaz na vývod, ve kterém jsou zahrnuti. To je novinka, kterou postupně uplatním u všech zpracovaných matrik.

Soupis matrik pro tuto farnost najdete zde.

Při přepisu jednotlivých jmen jsem se snažila o co největší přesnost, tudíž zde nenajdete současné znění toho kterého jména, ale přepisy tak, jak se jména i příjmení vyskytovala v matriční knize. Pro zjednodušení uvádím zápisy některých písmen.

c – cz, tz
č – cz
g – g nebo j
j – j nebo í
ř – rz
š – ss, sch
ž – ss


1701
Antonyn Ssyl a Katerzina Quartbauf
Girzik Wittmon a Marzenka Kabriel
Martyn Wodiczka a Lydmilla Michl
Anton Sykora a Justyna Hlawaczek
Matey Brazda a Salomena Kopeytko
Pawel Hawelka a Lydmilla Kowarz
Matauss Matl a Dorota Kossnar
Matey Kaunyczky a Rozyna Krzyzek
Jakub Ssulik a Alžbeta Heyl
Girzik Prassek a Markyta Sspilman
Josef Gratzman a Klara Eusebia Straka
Nikodim Nowotny a Markyta Rambausek
Joannes Ssassek a Dorota Wlk
Wawrzynecz Kolarz a Anna Haczek
Pawel Hanausek a Maryana Brzobohaty
Pawel Zeman a Maryana Maczka
Jan Klybyr a Maryana Fak
Girzik Hawa a Judita Urbanek
Augustyn Pargameny a Katerzina Formanek
Ssimon Semrad a Dorota Janass
Wit Kreyczi a Katerzina Rod
Tomass Tomssa a Marie Nowak
Jakub Kowarz a Anyžka Burda
Ondrzey Burigan a Maryana Weybor
Bartolomey Nowak a Anna Miczka
Jan Brzezina a Dorota Waczek
Jakub Zerzuba a Markyta Benessek
Ssimon Koza a Barbora Frank
Jan Kremliczka a Justina Brandlinsky
Melichar Fuczik a Dorota Kubisch
Matey Nowaczek a Katerzina Kopeczek
Pawel Wlaczil a Judita Chalupa

1702
Waczlaw Garbian a Lydmilla Habakuk
Bartolomey Wesely a Worssyla Tetaur
Jan Rudolf Klybr a Maryana Fak
Pawel Ostner a Alžbeta Gelinek
Rzehorz Walycz a Apolena Suchan
Matey Holaubek a Mandalena Slauha
Ondrzey Krzyz a Maryana Dworzak
Matey Sangott a Maryana Krzyzek
Matey Lysskarz a Anna Nowotny
Wilim Sauczek a Marie Orel
Ondrzey Kregczi a Apolena Klima
Matey Urbanek a Anyžka Nowaczek
Tomass Makownyk a Ewa Slauha
Bernardt mlynář Šiškovský a Dorota Kessnar
Matauss Zednyk a Apolena Kessnar
Wyt Marssat a Marie Lupacz
Josef z Malé Obory a Rosina Sstastny
Waczlaw Gira a Dorota Mlegnek
Martyn Nowak a Maryana Herza
Mikulass Rokos a Katerzina Augusta
Ssymon Nechwatal a Worssyla Nowak
Antonyn Krasny a Apolena Weywoda
Waczlaw Zelyzko a Mandalena Mrkwa
Ssymon Knapss a Worssyla Marek
Jan Gelinek a Katerzina Hamrnyk
Petr Peller a Alžbeta Przesliczarz
Matey Michl a Anna Wogner
Josef Sykora a Zofie Brozowsky
Josef Rzerzicha a Justina Komarek
Jakub Pazdera a Alžbeta Kolarz
Ssymon Urbanek a Salomena Fuczik
Girzik Wyt a Anna Wipletal
Jan syn Matěje ze Šachu a Justina Urbanek
Rzehorz Hledyk a Katerzina Swoboda
Wawrzynecz Weybor a ----- Mateyka
Ondrzey Ambroz a Dorota Rod
Pawel Telczer a Salomena Kuczera
Hawel z Růžené a Mandalena Ssweyna
Waczlaw Laudat a Salomena Karkulik
Girzik Nowak a Worssyla Hayni
Matey Wihlidal a Justina Ssalanda
Lukass Peyczoch a Justina Wanyss
Wit syn Kašpara z Řásné a Katerzina Morawa
Matey Mulin a Johanna Sladek
Lukass Bartussek a Worssyla Holub

1703
Tomass Miller a Sybila Kuzel
Matey Swoboda a Dorota Oliwa
Girzik syn šiškovského mlynáře a Marzenka Beseda
Waczlaw Elyass a Maryana Kolarz
Matey Koza a Worssyla Walenta
Waczlaw Straka a Worssyla Hawlyk
Pawel Krzikawa a Marzenka Honzyrek
Jan Dworzak a Katerzina Plssek
Jakub Foyt a Mandalena Sskarek
Wit Prokop a Maryana Kreyczi
Jan Prochaska a Lucye Witoss
Pawel Sswecz a Dorota Hayek
Wit Hlawsa a Lydmilla Sstambera
Matey Kubyczek a Judita Tkalecz
Matey Petru a Markyta Zelezny
Jakub Prczka a Alžbeta Saukup
Pawel Blaha a Maryana Przesliczarz
Tomass ----- a Rozyna Hubeny
Fridrich Pollner a Dorota Pexa
Martyn Przesliczarz a Maryana Weywoda
Jan Czaha a Zuzana Dworzak
Jan Slawyk a Worssyla Ebr
Kasspar Czuczla a Dorota Nowak
Jan Filipek a Justina Wokrzinek
Waczlaw Pospichal a Dorota Urban
Samuel Ille a Juliana Hubr
Matey Kotil a Alžbeta Bartussek
Matey Pazdera a Maryana Liczka
Matey Hamrnyk a Dorota Chodera
Pawel Fak a Worssyla Chalupsky
Ondrzey Weyslik a Rozina Dolezal
Girzj Rychtr a Katerzina Swoboda
Wit Sstepanek a Maryana Nowaczek
Martyn Krzeczni a Markyta Augusta
Rzehorz Krzikawa a Alžbeta Spasle?
Mikulass Pospichal a Dorota Hlawaczek
Girzj z Olší a Juliana Loyka
Rzehorz Jili a Katerzina Kowarz
Josef Przibil a Maryana Mauczka
Pawel Pazdera a Katerzina Hawlik
Matey Daupnyk a Katerzina Komarek
Matey Hudeczek a Mandalena Ssimek

1704
Martyn Marzik a Zuzana Zelezny
Sstepan Heyl a Katerzina Doczkal
Wyt Duchek a Anyžka Hornyk
Wilym Pokorny a Barbora Prochaska
Matey Czwrczek a Worssyla Trzeczka
Mikulass Mara a Maryana dcera Štěpána
Jan Hawa a Zuzana Wyhlidal
Matauss Klat a Rozyna Boczek
Kasspar Slawyk a Salomena Kolarz
Joachim Ruziczka a Markyta Ruziczka
Franz Josef Felix a Katerzina Felbabl
Jakub Musyl a Marzena Fiala
Jakub Ssnowlak a Alžbeta Krziz
Matey Ssalanda a Katerzina Logda
Petr Daupnyk a Lydmilla Nawratyl
Jakub Hudeczek a Dorota Hanausek
Martyn Boczek a Rozyna Buryan
Jan Czuczla a Dorota Hruza
Matey Jansky a Apolena Kuzel
Matey Kalecz a Worssyla Kreczi
Matey Ssassek a Magdalena Rod
Waczlaw Frantissek Brozek a Polexina Nezyba
Hawel Buczek a Salomena Hudecz
Jan Brzezyna a Worssyla Kowarz
Matauss Buryan a Maryana Jansky
Wawrzynecz Walenta a Justina Bartak
Ignatius Frantyssek Foyt a Weronyka Hamrnyk
Wit Urbanek a Anna Molczar
Jakub Kowarz a Justina Waczek
Girzj Sstambera a Maryana Rokos
Ssymon Beseda alias Slauha a Apolena Zamazal
Jan Patek a Worssyla Klat

1705
Jan Wokrzinek a Maryana Ssymek
Ondrzey Mrwka a Maryana Wlaczil
Martyn Rod a Worssila Hrdy
Wawrzinecz Teply a Anna Sseyha
Mychal Lahodny a Maryana Holema
Girzj Pospichal a Rozina Betysska
Blazey Chalupsky a Barbora Saukup
Ondrzey Rod a Markyta Czyrtek
Jan Korbel a Worssila Kauba
Pawel Marek a Worssila Holy
Rzehorz Wagner a Apolena Petru
Jan Kyganek a Anyžka Hamrnyk
Francz Neywirt a Dorota Ssassek
Rzehorz Kowarz a Worssila Paumon
Matauss Sklenarz a Maryana Miczka
Waczlaw Hamrnyk a Alžbeta Weywoda
Pawel Nowak a Eleonora Beness
Pawel Kowarz a Justina Mauczka
Matauss Oliwa a Salomena Tychy
Martyn Sskarek a Maryana Kyganek
Matauss Plsska a Sybila Miller
Girzj Koprziwa a Juliana Sladek
Michal Lintner a Barbora Swoboda
Jan Kowarz a Marie Hofpaur
Jan Wosolsobe a Anyžka Ssassek
Jan Lynhartek a ----- Suttner
Antonyn Czeyka a Rozina Reinssteyn
Jakub Prokop a Salomena Przibil
Waczlaw Hrubess a Juliana Bergman
Marek Plat a Maryana Sstynczl
Matey Laczina a Dorota Walena
Pawel Ssalanda a Markyta Bustowa
Matauss Mataussek a Zofie Kolarz
Girzj Pessta a Katerzina Lukass
Jan Czuczla a Salomena Urban
Tomass Hauczek a Alžbeta Hruza
Ignatius Wittmon a Dorota Berlik
Martyn Hlawaczek a Alžbeta Dolny
Martyn Zahaurek a Salomena Urbanek
Prokop Tkalecz a Worssila Kowarz
Pawel Kremliczka a Dorota Rod
Matauss Wistrczil a Katerzina Sskarek
Jarolim Winohrad a Zofie Hamrle
Matey Maress a Katerzina Hornyk
Ssebestian Wanyss a Markita Mach
Jakub Wanek a Dorota Buliczka
Lukass Weywoda a Katerzina Stanek

1706
Girzj Hawlik a Katerzina Pessek
Wit Kramarz a Markita Pelech
Pawel Hodr a Maryana Chalupnik
Martyn Augusta a Alžbeta dcera mlynáře ze Dvorců
Pawel Jakaubek a Apolena Dworzak
Hawel Knapss a Markita ----
Ondrzey Korunka a Markita Tetaur
Martyn Krzikawa a Worssila Hruza
Jakub Holema a Anyžka Sseda
Wawrzinecz Frank a Katerzina Chalupnik
Waczlaw Dub a Maryana Jakl
Ssymon Prochaska a Zofie Michl
Martyn Ssalanda a Maryana Brabenecz
Pawel Teply a Justina Pazdera
Mykulass Hamrle a Katerzina Pruner
Rzehorz Babka a Justina Polaczek
Martyn Nowotny a Katerzina Waczek
Jyrzik Zeliwsky a Anna Pergr
Tomass Wondraczek a Mariana Wyhlidal
Jachim Prochaska a Lydmilla Lysskarz
Ssebestian Wanyss a Worssila Koza
Jan Brancz a Katerzina Wosolsobe
Pawel Krziz a Maryana Blaha
Franciscus Izrael a Ewa Kreyczy
Girzj Kyrssner a Frantysska Ruprecht
Waczlaw Kantor a Rozina dcera doupského mlynáře
Matey Hagek a Rozina Pruner
Rzehorz Pazdera a Alžbeta Tkalecz
----- Hanzalyk a Dorota Behaunek
Caspar Hoch a Markyta Czernik
Hawel Bulyczka a Katerzina Pasteyrz

1707
Matieg Kalena a Julyana Witmona
Girzyk Dworzak a Margana Nowaczek
Michal Zelezny a Margana Sedlaka
Victorin Swoboda a Markita Zisska
Ssymon Krzyz a Margana Marzyk
Martin Herza a Mandalena Jakubecz
Girzyk Hrauk a Anisska Zelezny
Jakub Ssafarz a Margana Pechan
Girzik Ebr a Lidmilla ----
Jakub Spetauz a Katerzina Kyganek
Pawel Burda a Justina Rakussan
Prokop Zerzek a Alžbeta z Nové Vsi
Kasspar Zelywsky a Judita Sswecz
Mateg Hron a Alžbeta Maress
Victorin Los a Margana Chodera
Tomass Mazacz a Alžbeta Jakaubek

1708
----- Zaubek a Salomena Kadlecz
Lukass Mlegnek a Margana Nowak
Waczlaw Pastegrz a Dorota Pastegrzka
Toman Foltanek a Katerzina Hlawniczka
Waczlaw Nowak a Klara Sstipl
Girzyk Prochaska a Marketa Sstefl
Ssymon Gakess a Orssyla Czech
Francz Sweiczar a Joanna Sebalda
Waczlaw Kochler a Worssila Fiektznera
Krystof Hangle a Anna Wrigent
Wit Wogak a Rozyna Wosel
Jan Michal Kostelnik a Rozyna Laidel
Norbert Josef Kabriel a Katerzina Ssyla
Waczlaw Naprawnik a Apolena Hlawniczka
Jakub Dub a Markyta Nowak
Martin Matl a Margana Pokorny
Martin Musyl a Justina Slauha
Jakub Soporowsky a Alžbeta Kragina
Waczlaw Prochaska a Ewa Rosalie Straka
Wit Rosstensky a Anisska Victorin
Wogtech Kolarz a Lydmilla Molczar
Ssymon Tkalecz a Katerzina Berka
Waczlaw Tkalecz a Alžbeta Sklenarz
Pawel Wlaczil a Justina Dolsky
Jan Nowotny a Margana Martin
Matauss Wesely a Justina Chalupa
Josef Mlegnek a Worssila Patek
Matauss Ssyndelarz a Margana Wihlidal
Pawel Skaumal a Dorota Sseda
Girzyk Ssalanda a Anisska Kauba
Martin Brzezyna a Rozyna Macek
Antonin Gottlieb a Dorota Brychta
Wit Tkalecz a Markyta Sskarek
Girzyk Nowak a Justina Holecz
Martin Myslywecz a Alžbeta dcera šiškovského mlynáře
Jan Holecz a Alžbeta Chalupsky
Gilgj Logda a Katerzina Prochaska

1709
Adalbertus Krzikava a Salomena Brichta
Jacobus Pavliczek a Mariana Karasek
Jacobus Slamienka a Dorothea Dvorzak
Jacobus Novak a Salomena Holubek
Joannes Felix a Veronica Ssaschek
Horius Jacubek a Rosina Morava
Mathias Chalupa a Anna dcera Pavla krejčího
Jacobus Michal a Justina Vodicka
Christianus Kurfirst a Agnete Hudecz
Mathias Beneschka a Dorothea Hornik
Paulus Zavodsky a Margaretha Kopeczek
Mathias Logda a Catharina Prochaska
Martinus Hamernik a Lucia Sebalda
Thomas Sskarek a Ursula Zenikl
Ludovicus Scheberlle a Maria Justina Stelhofer
Franciscus Kameli a Eva Sokolniczky
Simon Rzezniczek a Constantia Sokolniczky
Petrus Kuczera a Anna Mraczno
Mathias ...... a Magdalena Burian
Joannes Buczek a Ursula Henisch
Schtepan Prokopp a Justina Klima
Jacobus Svoboda a Margaretha Koczoch
Paulus Schvegna a Agnete Rzihak
Andreas Kregczi a Catharina Schimon
Jacobus Kuzell a Susanna Zeliska
Horius Laudatt a Mariana Schebesta
Lucas Pelikan a Susanna ----
Andreas Matka a ----- Maress
Joannes Letvinka a Magdalena Blom
Martinus Zelesnj a Ursula Krziz
Wenceslaus ...... a Ursula Cozeluh
Georius ...... a Elisabetha Symek
Mathias Slauha a Dorothea Brabenecz
Jacobus Jakubetz a Anna Machan
Joannes Konwiczka a Barbara Rambausek
Martinus Prochaska a Elisabetha Hidra
Urbanus Kasspar a Magdalena Okrzinek
Mathias ----- a Mariana Mlinek
Andreas Smolik a Mariana Kolarz
Thomas Schimek a Maria Zika
Jacobus Neiwirt a Margaretha Brudimsky
Andreas Krziss a Anna Benesska

1710
Vitus Kraginj a Magdalena Nowotny
Josephus Fiala a Dorothea Pospichal
Andreas Nowak a Dorothea Marek
Georgius Kyca a Magdalena Przesliczarz
Casparus ...... a Ludmilla Hucza
Adamus Brsibohaty a Juliana Frantz
Mathias Towar a Lucia Brzesina
Franciscus Wolf a Maria Janasta
Augustinus Pokornj a Elisabetha Hamernik
Georgius Nedorost a Salomena Rzezniczek
Vitus Waniss a Rosina Tomass
Josephus Michalek a Dorothea Pospichal
Adamus Krautil a Juliana Frantz
Simon Czermak a Francisca Ludmilla Hoschek
Martinus Busek a Dorothea Wodak
Franciscus Dolsky a Mariana Svoboda
Mathes Rziha a Barbara Burian
Laurentius Mach a Anna ----
Joachim Prochaska a Dorothea Czermak
Petrus Miller a Dorothea Sikora?
Joannes Waniss a Mariana Nowotny
Mathias Straczka a Anna Bina
Laurentius Horsky a Juliana Hrubesowa
Simon Hanausek a Elisabetha Wokaun
Adalbertus Pelikan a Rosina Nikodim
Joannes Hrassek a Magdalena Saffarzowa
Georgius Sticha a Salomena Nechwatal
Simon Duchon a Mariana Sstepanek
Laurentius Kalffacz a Ursula Salteda
Georgius Kropaczek a Anna Maria Zubrowsky
Martinus Mrkwa a Juliana Negedli
Urbanus Slauha a Dorothea Slauha
Marcus Christlau? a Anna Poysl
Josephus Praschil a Ursula Buczka
Thomas Schimek a Anna Kaukal
Andreas Klat a Mariana Gira
Simon Chalupsky a Dorothea seu Elisabetha Jakl
Joannes Biehan a Dorothea Ssaffarz
Martinus Rzepa a Elisabetha Dubal
Wenceslaus Jansky a Anna Wlaczil
Vitus Krzisek a Rosina Walena
Jacobus Pecha a Mariana Komarek
Laurentius Holema a Elisabetha Plat
Martinus Klyma a Mariana Hawlik
Paulus Skaumal a Mariana Maress
Carolus Farnik a Mariana K...
Paulus Basta a Mariana Ruka
Joannes Fogt a Mariana Straczka
Gregorius Staniek a Margaretha Nowak
Jacobus Pecha a Mariana Komarek
Mathias Gakoss a Rosina Tkadlecz
Joannes Hosek a Justina .romek
Josephus Nowak a Justina Twrz
Georgius Kalina a Margaretha Prochaska
Mathias Bastl a Ursula dcera Ondřeje z telčského mlýna
Joannes Nowotnj a Regina Eisin?
Ignatius Czerwenka a Elisabetha Kayser
Mathaus Martin a Mariana Augusta
Lucas Ssmeikal a Rosina Sednik