Nadpis


Zpět

ŘKFÚ Dobrš, matrika oddaných 1698-1784

Matriky farního úřadu Dobrš jsou, stejně jako matriky čestické fary, zveřejněny na stránkách SOA Třeboň. A protože index sice existuje, ale je značně nedokonalý (se zaměřením na narození, sňatky a úmrtí až v druhé řadě), rozhodla jsem se i pro tuto matriku vytvořit index oddaných.

Najdete zde přepis jmen do dnešní podoby společně s tím, kde se který sňatek odehrál, potažmo odkud pocházeli ženich a/nebo nevěsta. Pokusila jsem se doladit i místa tak, aby zde byla uvedena v dnešní podobě - ne vždy se mi to zdařilo, ale snad jsem byla aspoň částečně úspěšná.
Tučně jsou označeni moji předci.

Matrika se nachází v třeboňském digitálním archivu, přímý odkaz na matriku: http://digi.ceskearchivy.cz/3215/1


Úvod matriky
Kniha manželů v tomto farním kostele Dobešským od léta Páně 1698 19. Januarii //kdežto se první stala copulati skrz J.M.P. pátera Jana Karla Funka, prvního dobešského faráře// a všech jiných copulirovaných a dle pořádné posloupnost let, měsícův, dní, kdykterá se stala copulati poznamenaných, tímto titulem a listem prvním zaopatřena ode mě pátera Ondřeje de Waldta, na ten čas nehodného faráže dobešského Anno 1710 die 14. Januarii.

1698
Jiří a Mariana Židlová (Soběšice, Maleč)
Šimon Herolt a Alžběta Majerová (Praha, Dobrš)
Vít Klika a Anna Bernášová (Víska)
Vít Mach a Anna Machová
Štěpán Kouba a Dorota Maříková (Hutě, Drážov)
Matěj Fencl a Dorota Mikešová (Nová Ves)

1699
Řehoř Bečvář a Alžběta Šimková
Řehoř Koners a Žofie Jandová (Víska, Nuzín)
Martin Gran a Markéta Kastlšpiková
Matouš Zeidl a Anna Janečková (Maleč)

1700
Kryštof Fiegler a Alžběta Kochová
Bartoloměj Blahovec a Anna Vachlová (Žďár)
Pavel Nový a Kateřina Hanusová (Čímice, Nová Ves)
Václav Ráček a Kateřina Šarnerová (Kraselov, Plánice)

1701
Vavřinec Svatek a Anna Čtveráková (Maleč, Kváskovice)
Václav Janeček a Mariana Ševcová (Maleč)
Matěj Brunclík a Kateřina Petrášová (Dobrš, Rovná)
Václav Rybák a Magdalena Šoborová (Mladotice, Hoslovice)
Ondřej Hanus a Mariana Kejnická (Nová Ves)
Blažej Jirka a Anna Roučková (Víska, Zálesí)
Martin Roučka a Anna Slečenská (Zálesí)

1702
Jiří Pěnka a Mariana Roučková (Horosedy, Žár)
Martin Menčík a Kateřina Vondrová (Drážov)
Jan Babáček aka Šafář a Kateřina Babáčková (Dřešínek)
Pavel Česánek a Mařena Šejnová (Kváskovice, Žár)
Vít Filánek a Anna Krejčí (Nová Ves)
Adam Filánek a Mariana Máchová (Velký Dřešín, Kváskovice)
Bartoloměj Nový a Mariana Šišková (Nová Ves)
Matěj Kašper a Mariana Hubáčková (Drážov, Velký Dřešín)
Jakub Janda a Ludmila Hanusová (Nová Ves)

1703
Tomáš Němčovský a Dorota Roučková (Lhota nad Rohanovem, Zálesí)
Martin Čtverák a Alžběta Brabcová (Kváskovice)
Martin Zíta a Kateřina Menčíková (Drážov)
Pavel Smíšek a Dorota Brabcová (Dobrš, Kváskovice)

1704
Matouš Honsa a Mariana Havlanová (Velký Dřešín, Vacovice)
Jan Houf a Anna Vadlejchová (Dobrš, Drážov)
Ondřej Honsa a Žofie Dolíšková (Velký Dřešín, Drážov)
Petr Matoušek a Kristýna ?Doserová (Dobrš, Pulych)
Šimon Želízko a Kateřina Roučková (Žár)
Jan Korkus a Kateřina Kovářová (Nespice)
Petr Šejna a Kateřina Česánková (Žár, Kváskovice)
Adam Král a Ludmila Ševcová (Strašice, Maleč)
Jan Švec a Anna Zieglerová (Maleč)

1705
Vojtěch Lhoták a Kateřina (Maleč)
Matěj Toman a Kateřina Motlová (Hoslovice, Hořejšice)
Kryštof Šimek a Alžběta Zábranská (Lhota, Zálesí)
Bartoloměj Sautor a Dorota Petrášová (Dřešínek, Hořejšice)
Tomáš Filip a Voršila Samková (Dřešínek)
Bartoloměj Novák a Anna Fafalová (Zálesí)
Lukáš Havlan a Mariana Čtveráková (Kváskovice)
Tomáš Blahovec a Mariana Kovářová (Žár, Nespice)
Vít Cinsánek a Dorota .....
Martin a Ludmila Hadravová (Žár)
Ferdinand Číman a Alžběta Maříková (Chvalšovice, Zálesí)

1706
Pavel Martínek a Dorota Kovářová (Nespice)
Ondřej Ptáček a Mariana Machová (Hodějov, Hoslovice)
Václav Vašek a Alžběta Rejšková (Víska)
Jan Klika a Mariana Kyselá (Hořejší Víska)
Vít Štěpán a Alžběta Kotejlová (Drážov, Zálesí)
Matěj Slavíček a Magdalena Syklová (Zálesí)
Josef Čtverák a Rosina Havlanová (Kváskovice, Vacovice)
Adam Šoul a Dorota Houšková (Drážov, Dobrš)
Mikuláš Havlík a Dorota Máchová (Přečín, Kváskovice)
Martin Žíla a Eva Polátková (Libětice, Nespice)
Matěj Hájek a Ludmila Dušková (Nová Ves)
Vavřinec a Mariana Štětinová (Kváskovice)
Šimon Kotil a Ludmila Pelichová (Zálesí)
Matěj Král a Voršila Koušlanová (Vacovice)

1707
Jiří Ortl a Alžběta Bláhová (Dřešínek)
Jan Nový a Voršila Kovaříková (Nová Ves)
Vít Kovařík a Mariana Helková (Nová Ves, Nespice)
Adam Hájek a Ludmila Stasová (Dobrš, Doubravice)
Martin Dolíšek a Mariana Černá (Drážov, Zálesí)
Jakub Štěpánek a Kateřina Šoborová (Hoslovice)
Tomáš Kovář a Kateřina Zipková (Dobrš)
Jakub Petlička a Dorota Nová (Maleč)
Václav Sládek a (Čestice)

1708
Pavel Kokejl a Kateřina Ševčíková (Zálesí, Přečín)
Martin Svatek a Markéta, dcera pastýře (Maleč)
Martin Jílek a Ludmila Vadlejchová (Drážov)
Václav Havlan a Anna Albrechtová (Vacovice, Horosedy)
Pavel Hašek a Voršila Poustková (Čestice, Vacovice)
Jan Pajtl a Ludmila Šoulová (Stachy, Žár)
Matěj Švec a Mariana Jírovcová (Maleč)
Václav Žíla a Ludmila Králová (Nosedy, Maleč)
Josef Matějček a Anna Šoulová (Dobrš, Drážov)

1709
Jan Štěpánek a Anna Nováková (Hoslovice)
Tomáš Pilný a Dorota Petrášová (Hořejšice)
Jakub Aubrecht a Kateřina Matějčková (Chvalšovice, Dobrš)
Tomáš Matějček a Anna Veselá (Dobrš)
Tomáš Staněk a Dorota Blahovcová (Žár)
Jan Vrabec a Alžběta Máchová (Kváskovice)
Vít Mácha a Anna Česánková (Kváskovice)
Jan Poul a Rosina Honsová (Dobrš)
Václav Šobor a Kateřina Šafářová (Hoslovice)
Matěj Kovařík a Marie Mrázová (Nová Ves)
Matouš Václavík a Žofie Dolíšková (Hora, Drážov)

1710
Pavel Kokejl a Anna, dcera Štěpána (Zálesí, Drážov)
Jiří Šimek a Anna Roučková (Zálesí)
Vít Halášek a Dorota Motlová (Zvotoky, Hořejšice)
Jan Filip a Alžběta Vondrová (Dřešínek, Drážov)
Jiří Krýcha a Alžběta Marašová (Žár)
Matěj Řáha a Anna Filipová (Nová Ves, Dřešínek)
Jiří Jaha a Ludmila Šišková (Nová Ves)
Šimon Kokeš a Eva Venochová (Zvotoky, Hořejšice)
Matěj Kašpar a Mariana Svobodová (Drážov)
Jakub Novák a Anna Vetílková (Zálesí)

1711
Tomáš Kovář a Marie Hájková (Dobrš)
Josef Jáchym Holub a Joanna de Walda (Písek)
Jakub Vosobule a Kateřina Kubáňová (Dobrš)
Jakub Hanzl a Mariana Kovářová (Žár)
Tomáš Honsa a Kateřina Trčková (Chvalšovice)
Šimon Žílák a Dorota Rajšková (Nová Ves)

1712
Vít Hanuš a Kateřina Kusová (Nová Ves)
Šimon Kojzar a Rosina Ševcová (Maleč)
Kryštof Dušek a Kateřina Melicharová (Nová Ves)
Matěj Kokejl a Mariana Maříková (Zálesí)
Vojtěch Čáp a Alžběta Dlesková (Dolní Víska)
Šimon Pitra a Magdalena Šoborová (Hoslovice)
Vojtěch Janda a Anna Čápová (Dolní Víska)
Pavel Šobor a Barbora Vachotová (Hoslovice)

1713
Jiří Novák a Alžběta Pilná (Dřešínek)
Bartoloměj Randák a Anna Machová (Dobrš)
Jan Potočný a Kateřina Svobodová (z Dobrše do Přečína)
Kryštof Lolek a Magdalena z Dobrše (Dobrš)
Pavel Švehla a Anna Janoutová (Nová Ves)

1714
Matouš Kovář a Kateřina Aubrechtová (Dobrš)
Jiří Zloch a Alžběta Kovářová (Nespice)
Matouš Vopraška a Kateřina Petrášová (Hořejšice)
Tomáš Kovář a Dorota Menčíková (Dobrš)

1715
Jiří Šoul a Mariana ze Žáru (Žár)
Václav Zíka a Apolena Borovecká (Dřešínek)
Bohuslav Koc z Dobrše, pán na Těšově a Konstancie Dlouhovská (Dřešínek)
Matěj Matějíček a Mariana Menčíková (Dobrš)
Jakub Bernát a Markéta Kusová (Hořejšice)
Vavřinec Mrázek a Mariana Bečvářová (Drážov)
Petr Trmata a Alžběta Petrová (Hoslovice)
Vojtěch Havlan a Mariana Švehlová (Víska)
František Kůrka a Dorota Machová (Kváskovice)
Martin Honsa a Marie Němečková (Dobrš)
Matěj Rod a Marie Kovářová (Nespice)
Tomáš Vít a Marie Petličková (Maleč)
Tomáš Benda a Dorota Zamrzlová (Dobrš)

1716
Jakub Mach a Alžběta Šoulová (Drážov)
Vojtěch Čáp a Kateřina Švehlová (Dolní Víska)
Martin Jejka a Mariana Jejková (Hořejšice)
Matěj Vondra a Alžběta Panošová (Drážov)
Jiří Kordík a Dorota Kovářová (Nespice)
Matěj Kuneš a Magdalena Rejšková (z Rejškovic mlýna)
Vavřinec Dubec a Alžběta Rozumová (Hořejšice)

1717
Petr Škabra a Eva Motlíková (Dřešínek)
Jan Petráš a Kateřina Životová (Hořejšice)
Matěj Švehla a Dorota Jankovcová (Nová Ves)
Josef Mráz a Kateřina Bártová (Kváskovice)
Matouš Bedlivý a Kateřina Maříková (Zálesí)
Matěj Marhánek a Alžběta Nováková (Hořejšice)

1718
Václav Heršt a Eva Blahovcová (Žár)
Matěj Rejšek a Markéta Švehlová (Hořejšice)
Tomáš Kučera a Ludmila Havlanová (Vacovice)
František Medulanský a Magdalena Babáčková (Dřešínek)
Pavel Záhorský a Kateřina Havlanová (Vacovice)
Tomáš Kordík a Alžběta Hadová (Drážov)
Ondřej Bárta a Anna Nováková (Kváskovice)
Jakub Matoušek a Kateřina Zábranská (Dobrš)
Vojtěch Jílek a Dorota Šoulová (Dobrš)

1719
Matouš Mráz a Anna Máchová (Nová Ves)
Vít Vrabec a Dorota Ševcová (Maleč)
Vít Pilný a Alžběta Jirková (Dřešínek)
Jakub Pilát a Helena Šmídová (Přečín)
Jakub Janout a Anna Dušková (Nová Ves)
Jakub Čáp a Rosina Čtveráková (Kváskovice)
Bartoloměj Paterka a Barbora Nová (Zálesí)
Jakub Berkovec a Magdalena Zátková (Žár)

1720
Jan Jílek a Kateřina Nováková (Zálesí)
Jan Kouba a Mariana Machová (Drážov)
Jan Hanus a Mariana Kovaříková (Nová Ves)

1721
Jakub Roučka a Mariana Maříková (Zálesí)
Václav Petráš a Dorota Petrášová (Hořejšice)
Jakub Kubeš a Alžběta Vavřínová (Nespice)
Václav Zábranský a Ludmila Zedníková (Zálesí)
Matouš Němec a Kateřina Mašková (Lhota, Drážov)
Vít Chalupný a Kateřina Kalcová (Kváskovice)
Vít Hladký a Rosina Těšková (Dobrš)
Jakub Jírový a Anna Králová (Vacovice)
Jakub Linhart a Rosina Jírovcová (Vacovice)
Martin Rácocha a Dorota Pastejřová (Dřešínek)

1722
Tomáš Mrázek a Dorota Mžiková (Drážov)
Jiří Soutor a Anna Polátová (Nespice)
Jakub Zvonec a Kateřina Štětinová (Kváskovice)
Vít Mácha a Eva Rundová (Kváskovice)
Vojtěch Hromádka a Alžběta Einschmidtová (Dřešínek)
Bartoloměj Mašek a Alžběta Šoulová (Drážov)
Ondřej Hlinka a Kateřina Štěpánková (Kváskovice)
Jan Matějka a Marie Zamrzlová (Dobrš)
Josef Král a Dorota Motlíková (Dřešínek)
Martin Hanzl a Marie Roučková (Žár)
Jan Matějček a Mariana Štěpánová (Drážov)
Jan Růžička a Rosina Svatková (Maleč)
Jakub Lhotek a Mariana Vachlová (Žár)

1723
Pavel Babáček a Alžběta Urbanová (Dřešínek)
Martin Chum a Alžběta Kovářová (Nespice)
Jan Jerolím a Anna Vrnochová (Hořejšice)
Martin Bouda a Anna Vaňátová (Dobrš)
Matěj Štětina a Kateřina Dobrášová (Zálesí)
Sebastián Kus a Markéta Mrázová (Nová Ves)
Pavel Král a Magdalena Švehlová (Dřešínek)
Jiří Bouda a Alžběta Mžiková (Drážov)
Matěj Zábranský a Marie Slečenská (Zálesí)
Matěj Kus a Alžběta Dudáčková (Víska)

1724
Pavel Kolář a Juliana Vlčková (Dřešínek)
Matěj Studnička a Mariana Blahovcová (Žár)
Karel Benedka a Rosina Kordíková (Dřešínek)
Ondřej Bárta a Kateřina Jankovcová (Nová Ves)
Jan Mařík a Anna Kaškounová (Dobrš)

1725
Matěj Bělík a Alena Poláková (Dřešínek)
Řehoř Novák a Anna Bláhová (Dřešínek)
Jakub Plašil a Marie Menčíková (Drážov)
Jan Vodráška a Dorota Menčíková (Dobrš)
Kryštof Roučka a Mariana Mašková (Drážov)
Jakub Mařík a Ludmila Kotounová (Zálesí)
Matouš Fafal a Mariana Zejdlová (Maleč)

1726
Jiří Studnička a Mariana Kašáková (Maleč)
Vavřinec Rybák a ... Roučková (Žár)
Jan Halenus? a Magdalena Petrášová (Hořejšice)
Tomáš Houf a Mariana Kovaříková (Nová Ves)
Tomáš Kovařík a Mariana Jandová (Nová Ves)
Jan Švehla a Zuzana Kalcová (Nová Ves)
Václav Zabranský a Marie Varlejšová (Zálesí)

1727
Matěj Mach a Marie Kašperová (Vacovice)
Šimon Janda a Dorota Petličková (Maleč)
Václav Racek a Mariana Kovářová (Dobrš)
Tomáš Hruška a Ludmila Hadová (Drážov)
Jan Rozam a Mariana Petrová (Kváskovice)
Matěj Švehla a Mariana Šoulová (Drážov)
František Černý a Dorota Machová (Drážov)
Pavel Michálek a Voršila Řáhová (Nová Ves)
Josef Petr a Anna Šafáčková (Víska)
Vavřinec Staněk a Mariana Hanusová (Nová Ves)
Jakub Mráz a Mariana Hanzlová (Žár)
Jakub Kojar a Mariana Ševcová (Maleč)
Jiří Mácha a Kateřina Ševčíková (Nový Dvůr)

1728
Petr Toman a Veronika Pupková (Hoslovice)
Jakub Němeček a Anna Malá (Dobrš)
Pavel Vondra a Alžběta Česánková (Kváskovice)
Jiří Milota a Eva Blahovcová (Žár)
Bartoloměj Kejnický a Dorota Filánková (Nová Ves)
Vít Petr a Marie Bártová (Kváskovice)
Josef Král a Kateřina Vaslejšková (Dobrš)

1729
Tomáš Honsa a Mariana Menčíková (Drážov)
Jakub Mráz a Dorota Kalcová (Nová Ves)
Tomáš Macka a Dorota Štěpánková (Kváskovice)
Vojtěch Petr a Dorota Štěpánová (Kváskovice)
Matěj Hájek a Mariana Kolínová (Nová Ves)
Vojtech Brantim a Anna Mužíková (Hořejšice)
Pavel Pilný a Kateřina Rácochová (Dřešínek)
Vojtěch Švec a Magdalena Linhartová (Vacovice)
Antonín Friš a Marie Šoulová (Dobrš)
Jakub Runda a Dorota Tomšová (Kváskovice)
Tomáš Štěpán a Justýna Rundová (Kváskovice)
Josef Pošvic a Dorota Jejková (Hoslovice)
Vojtěch Klika a Benigna Matoušková (Dobrš)

1730
Pavel Kočí a Rosina Rácochová (Dřešínek)
Vojtěch Sladký a Anna Randáková (Dobrš)
Josef Chochol a Dorota Kalousová (Vacovice)
Vojtěch Bartoušek a Alžběta Havlanová (Vacovice)
Tomáš Havlan a Marie Bartoušková (Vacovice)
Vojtěch Nový a Mariana Svatková (Maleč)
Jan Hadrava a Alžběta Roučková (Žár)
Martin Janout a Dorota Hanusová (Nová Ves)
Antonín Mašek a Mariana Maříková (Drážov)
Matěj Kochnovec a Mariana Pilná (Dřešínek)
Matěj Voráček a Barbora Dušková (Nová Ves)
Jan Koblasa a Kateřina Černá (Zálesí)
Šimon Tomeš a Kateřina Martinová (Maleč)
Jan Klika a Dorota Jirková (Víska)
Matěj Polák a Marie Filipová (Dřešínek)
Jiří Roučka a Ludmila Racková (Dřešínek)

1731
Martin Žíla a Mariana Ševcová (Maleč)
Pavel Petráš a Mariana Kašperová (Vacovice)
Vavřinec Kašper a Dorota Maříková (Drážov)
Bartoloměj Kobliha a Anna Kohoutová (Dřešínek)
Blažej Cenker a Marie Kraslová (Nový Dvůr)
Vít Kovařík a Marie Jankovcová (Nová Ves)
Jakub Hlavnička a Kateřina Petrášová (Hořejšice)
Jiří Ševčík a Kateřina Fafalová (Zálesí)
Šimon Hladký a Markéta Šimková (Dobrš)
Jan Jejka a Marie Branlímová (Hořejšice)
Josef Klika a Anna Bečvářová (Drážov)

1732
Matěj Kolman a Kateřina Rácochová (Dřešínek)
Jan Jakub Mužík a Magdalena Pilná (Dřešínek)
Jiří Král a Dorota Šoulová (Dobrš)
Martin Martínek a Dorota Blahovcová (Žár)
Jakub Lahvička a Alžběta Soukupová (Vacovice)
Šimon Zíta a Kateřina Plašilová (Drážov)
Ondřej Paterka a Anna Randáková (Dobrš)
Jan Nový a Mariana Dolíšková (Nová Ves)
Řehoř Bartoušek a Marie Králová (Vacovice)

1733
Pavel Rozpek a Dorota Vojtová (Drážov)
Jakub Řežábek a Anna Matoušková (Dobrš)
Josef Samek a Marie Havlanová (Vacovice)
Antonín Běšín de Běšín, pán na Krchlebích a Anna Josefa Kotzová (Dřešínek)
Šimon Matoušek a Kateřina Staňková (Dobrš)
Šimon Štětina a Rosina Matoušková (Kváskovice)
Josef Klika a Mariana Nováková (Zálesí)
Matěj Bárta a Rosina Petrová (Kváskovice)
Jan Bernáš a Eva Matějková (Vacovice)
Josef Bečvář a Marie Zejdlová (Maleč)

1734
Jan Paroubek a Kateřina Štěpánková (Hořejšice)
Kašpar Zaich a Anna Sovová (Drážov)
Václav Blahovec a Magdalena Tomšová (Kváskovice)
Martin Staněk a Alžběta Kovářová (Nespice)
Josef Kučera a Marie Šteflová (Drážov)
Florián Černý a Johana Menčíková (Dobrš)
Pavel Chum a Marie Kovářová (Nespice)
Pavel Doliška a Dorota Šoulová (Drážov)
Vojtěch Honsa a Marie Šimková (Dobrš)
Jiří Ležák a Anna Smolová (Dobrš)
Jiří Had a Marie Rybáková (Drážov)

1735
Josef Zejdl a Marie Vítová (Maleč)
Matěj Švec a Anna Zejdlová (Maleč)
Antonín Kučera a Ludmila Ševcová (Maleč)
Vít Kokejl a Eva Zedníková (Zálesí)
Václav Vojta a Mariana Mašková (Drážov)
Matěj Filip a Marie Kuthanová (Dřešínek)
Matouš Šimek a Kateřina Honsová (Dobrš)
Jan Chochol a Mariana Bernášová (Víska)
Šimon Malý a Alžběta Staňková (Dobrš)
Martin Kobliha a Anna Soutorová (Dřešínek)
Martin Řáha a Mariana Filánková (Nová Ves)
Tomáš Šimek a Kateřina Blahovcová (Žár)
Vít Mařík a Ludmila Dobiášová (Zálesí)
Ondřej Suk a Marie Budáčková (Hoslovice)
Šimon Smil a Kateřina Hanzlová (Žár)
Bartoloměj Pěnička a Dorota Plašilová (Drážov)
Jan Kordík a Mariana Zátková (Žár)
Matěj Vít a Kateřina Svatková (Maleč)
František Bečvář a Kateřina Štěchová (Zálesí)

1736
Jakub Štětina a Marie Herbertová (Kváskovice)
Pavel Toman a Ludmila Seníková (Dobrš)
Jiří Šoul a Alžběta Černá (Drážov)
Pavel Kolman a Alžběta Kliková (Víska)
Šimon Lhoták a Rosina Nová (Maleč)
Jiří Lhoták a Mariana Jandová (Maleč)
Jan Klika a Marie Všetečková (Víska, Hoslovice)
Vít Řáha a Kateřina Kovaříková (Nová Ves)
Matouš Petr a Anna Menčíková (Drážov)
Matěj Filánek a Marie Švehlová (Nová Ves)
Josef Klika a Kateřina Vrnochová (Víska)
Matěj Babáček a Eva Černá (Zálesí)
Tomáš Mrázek a Mariana Štětinová (Kváskovice)
Šimon Mácha a Rosina Kubšová (Vacovice)
Václav Kiznar a Mariana Ševcová (Maleč)
Václav Kuneš a Marie Pitrová (Hoslovice)

1737
František Švehla a Mariana Motlová (Víska)
Tomáš Příchovský a Kateřina Kliková (Víska)
Matěj Janeček a Kateřina Lhotáková (Maleč)
Jakub Trita/Češíř a Marie Tomanová (Dobrš)
Vít Kokejl a Dorota Maříková (Zálesí)
Vít Janda a Anna Plašilová (Drážov)
Ondřej Kovárna a Kateřina Mikšová (Nová Ves)
Tomáš Mezulán a Anna Blahovcová (Žár)

1738
Pavel Česánek a Mariana Štětinová (Kváskovice)
Josef Zeman a Ludmila Frišová (Dobrš)
Jan Štěpánek a Marie Šoborová (Hoslovice)
Tomáš Plašil a Rosina Štěpánová (Drážov)
Matěj Kravař a Anna Hanusová (Nová Ves)
Vít Smíšek a Apolena (Drážov)
Martin Studnička a Marie Kovářová (Nespice)

1739
Havel Varlejch a Kateřina Mašková (Drážov)
Vít Bárta a Mariana Šoborová (Hoslovice)
Pavel Milota a Kateřina Machová (Kváskovice)
Jan Filánek a Dorota Nová (Nová Ves)
Havel Filánek a Marie Kovaříková (Nová Ves)
Vavřinec Menšík a Anna Kovářová (Dobrš)
Jiří Bouda a Regina Šulcová (Zálesí)
Pavel Kašper a Anna Plašilová (Drážov)
Matěj Varlejch a Alžběta Menšíková (Drážov)
Jakub Jonáš a Kateřina Štětinová (Kváskovice)

1740
Tomáš Kašák a Rosina Vítová (Maleč)
Petr Babáček a Eva Vaňková (Dřešínek)
Bartoloměj Holub a Mariana Tomšová (Maleč)
Jan Tomášovic a Marie Kovářová (Dobrš)
Jan Škopek a Marie Krečmerová (Dřešínek)
Jakub Pupek a Marie Machová (Hoslovice)
Jan Hadrava a Dorota Polátová (Žár)
Matěj Novák a Kateřina Holubová (Dobrš)
Pavel Bláha a Mariana Rácochová (Dřešínek)
Tomáš Kadlec a Zuzana Jirková (Víska)
Jan Blahovec a Ludmila Vavřínková (Nespice)
Tomáš Bublík a Anna Jírovcová (Maleč)

1741
Martin Svat a Mariana Jandová (Nová Ves)
Matěj Král a Mariana Pupková (Hoslovice)
Vojtěch Svatek a Mariana Nová (Maleč)
Josef Maštovský a Anna Kvastová (Přečín)
Havel Seník a Ludmila Mrázková (Drážov)
Jakub Kouba a Marie Švehlová (Víska)
Josef Adámek a Kateřina Bejčková (Dobrš)
Vojtěch Havlík a Magdalena Štěpánková (Drážov)
Pavel Vondra a Markéta Honsová (Dobrš)
Jakub Jirkal a Kateřina Fenclová (Nespice)

1742
Pavel Kučera a Anna Honsová (Dobrš)
Václav Šoul a Marie Čtveráková (Kváskovice)
Tomáš Martínek a Ludmila Vachlová (Žár)
Matouš Menšík a Rosina Matějčková (Dobrš)
Jan Šejna a Marie Herštová (Žár)
Vít Václavík a Alžběta Ševcová (Maleč)
Tomáš Braulím a Alžběta Nováková (Hořejšice)
Jan Švehla a Alžběta Hájková (Nová Ves)
Jan Pouza a Mariana Bouknerová (Vacovice)
Jakub Rybák a Anna Blahovcová (Hoslovice)
Ondřej Suk a Dorota Filipová (Dřešínek)

1743
Vojtěch Žílák a Dorota Šišková (Nová Ves)
Matěj Mácha a Anna Šimková (Dobrš a Kváskovice)
Matěj Plešar a Magdalena Maříková (Dřešínek)
Václav Havlan a Mariana Poustková (Vacovice)
Pavel Král a Mariana Kubšová (Vacovice)
Šimon Hadrava a Dorota Jírovcová (Vacovice)
Matěj Seník a Eva Vojtová (Drážov)
Vojtěch Honsa a Anna Vojáková (Zálesí)
Matěj Matějček a Magdalena Frišová (Dobrš)
Pavel Bartoš a Ludmila Polátová (Nespice)
Tomáš Pešek a Dorota Boudová (Radkovice)
Václav Mžik a Mariana Tomanová (Přečín)
Jakub Honsa a Dorota Staňková (Dobrš)

1744
Tomáš Novák a Alžběta Kučerová (Zálesí)
Matěj Motl a Dorota Dlasková (Víska)
Jakub Maraš a Marie Studničková (Žár)
Vilém Čapek a Marie Schulzová (Dobrš)
Jakub Kovařík a Rosina Švehlová (Nová Ves)
Josef Rozánek a Kateřina Čápová (Víska)
Jaof Voják a Anna Dolíšková (Drážov)
František Jankovec a Kateřina Nová (Nová Ves)
Vojtěch Bašta a Johana Černá (Dobrš)

1745
Tomáš Bárta a Marie Machová (Kváskovice)
Jakub Rosenfelder a Kateřina Volková (Zálesí)
Tomáš Kozák a Dorota Zátková (Žár)
Matěj Švehla a Dorota Frišová (Nová Ves, Víska)
Matěj Holub a Markéta Motlová (Víska)
Vít Čtverák a Alena Brabcová (Kváskovice)

1746
Martin Kopáček a Mariana Čápová (Víska)
Jakub Fencl a Dorota Roučková (Žár)
Vít Mašek a Anna Zábranská (Drážov)
Martin Kolář a Anna Nečinová (Žár)
Tomáš Potužník a Rosina Jírovcová (Maleč)
Štěpán Benada a Kateřina Petličková (Maleč)
Tomáš Janout a Mariana Kovaříková (Nová Ves)
Jan Šiška a Rosina Janoutová (Nová Ves)
Jan Toman a Kateřina Bártová (Kváskovice)
Matěj Filánek a Mariana Sladkovská (Dobrš)
Havel Kovárna a Rosina Rejšková (z Rejškovic mlýna)
Matěj Zipek a Rosina Jirková (Víska)
Jakub Vinklbauer a Marie Kobcová (Přečín)

1747
Vít Charvát a Alžběta Motlová (Hořejšice)
Martin Štětina a Marie Pučálková (Kváskovice)
Jan Bělík a Alžběta Petličková (Maleč)
Josef Dolíška a Dorota Frišová (Dobrš)
Pavel Chalupný a Marie Menčíková (Zálesí)
Václav Král a Alžběta Čtveráková (Kváskovice)
Matouš Mráz a Rosina Kovaříková (Nová Ves)
Martin Kašper a Anna Staňková (Dobrš)
Jan Novák a Anna Jednovcová (Dřešín)
Martin Kenický a Kateřina Jankovcová (Nová Ves)
Vojtěch Jáchim a Anna Králová (Dřešínek)
Vavřinec Toman a ... Roučková (Zálesí)
Vít Nový a Kateřina Vítová (Maleč)
Matěj Drachta a Kateřina Šafářová (Víska)
František Rataj a Barbora Tvrzická (Dřešínek)
Jan Havlík a Kateřina Machová (Drážov)

1748
Pavel Šoul a Ludmila Sladká (Dobrš)
Matouš Zeman a Terezie Honsová (Dobrš)
Václav Matějček a Eva Fuxová (Dobrš)
Pavel Fouček a Kateřina Nová (Maleč)
Matěj Staňek a Rosina Marašová (Žár)

1749
Havel Voják a Rosina Randáková (Dobrš)
Šimon Vrtílek a Kateřina Bečvářová (Zálesí)
Matěj Chochol a Kateřina Racková (Dobrš)
Jakub Hrabě a Marie Maříková (Zálesí)
Václav Kubeš a Marie Částková (Hořejšice)

1750
Jan Škanta a Mariana Lhotáková (Maleč)
Petr Capart a Marie Benedová (Víska)
Matěj Tůma a Marie Petrášová (Hořejšice)
Matouš Mls a Kateřina Šoborová (Hoslovice)
Jiří Liška a Alena Čtveráková (Kváskovice)
Jiří Blahovec a Anna Vachlová (Žár)
František Bublík a Mariana Tomšová (Maleč)
Jakub Blahovec a Marie Kubšová (Žár)
Tomáš Beneda a Kateřina Trmatová (Víska)

1751
Vojtěch Bedlivý a Kateřina Menčíková (Dobrš)
Matěj Janeček a Kateřina Zejdlová (Maleč)
Tomáš Rychtář a Anna Bernášová (Víska)
Martin Brabec a Anna Rejšková (Kváskovice, Rejškovic mlýn)
Matěj Bárta a Dorota Machová (Kváskovice)
Pavel Bouda a Dorota Bártová (Kváskovice)
Petr Rejšek a Marie Životová (Hoslovice)
Josef Dolíška a Anna Jírovcová (Maleč)
Josef Žák a Anna Marašková (Žár)
Martin Čáp a Kateřina Motlová (Nová Ves)
Matěj Loučka a Ludmila Čápová (Víska)
Vojtěch Šoul a Kateřina Hrtková (Žár)
Matěj Mráz a Mariana Řáhová (Nová Ves)
Jakub Voják a Kateřina Sládková (Dobrš)

1752
Vavřinec Mácha a Kateřina Jirková (Víska)
Matěj Michálek a Ludmila Štepánková (Kváskovice)
Ondřej Kokejl a Magdalena Fafalová (Zálesí)
Matěj Roučka a Anna Králová (Dobrš)
Martin Král a Magdalena Vachlová (Vacovice)
Jiří Zátka a Mariana Hanzlová (Žár)
Jiří Had a Magdalena Zátková (Žár)
Vojtěch Janout a Mariana Žíláková (Nová Ves)
Martin Král a Anna Šafářová (Dřešínek)
Václav Chochol a Mariana Králová (Dřešínek)
Jiří Menšík a Alžběta Maříková (Zálesí)
Pavel Staněk a Magdalena Studničková (Struhy)

1753
Vít Jeřáb a Ludmila Kliková (Zálesí)
Tomáš Šišpele a Magdalena Janoutová (Nová Ves)
Jan Bouda a Magdalena Bártová (Kváskovice)
Mikuláš Němec a Dorota Mrázková (Drážov)
Antonín Částek a Anna Jejková (Hořejšice)
Václav Jírovec a Rosina Janoutová (Maleč)

1754
Jan Svatek a Barbora Švehlová (Víska)
Jakub Roučka a Alžběta Zátková (Žár)
Vojtěch Žílák a Alžběta Mrázová (Nová Ves)
Jan Kubeš a Anna Polátová (Nespice)
Jan Janout a Dorota Maříková (Drážov)

1755
Jan Paterka a Magdalena Vrtílková (Zálesí)
Jiří Zeman a Anna Hladká (Dobrš)
Matouš Mráz a Magdalena Kovaříková (Nová Ves)
Pavel Vondráček a Alžběta Zítová (Drážov)
Vojtěch Kochránek a Dorota Kusová (Víska)
Tomáš Havlíček a Anna Jejková (Hořejšice)

1756
Matouš Probst a Kateřina Maříková (Zálesí)
Josef Hodíček a Dorota Pilná (Dřešínek)
Matěj Pošvic a Marie Anna Kusová (Víska)
Prokop Král a Anna Nová (Dřešínek)
Jiří Bouda a Kateřina Honsová (Dobrš)
Tomáš Kus a Alžběta Švehlová (Nová Ves)
Vít Řáha a Kateřina Filánková (Nová Ves)
Pavel Dlesk a Anna Nováková (Hořejšice)
Václav Harvalík a Eva Šoulová (Žár)
František Sitr a Terezie Chodojová (Dobrš)

1757
Josef Kaškoun a Alžběta Roučková (Zálesí)
Pavel Kokejl a Ludmila Roučková (Zálesí)
Matěj Jirka a Kateřina Rozumová (Víska)
Josef Chochol a Dorota Cuhrová (Hoslovice)
Jan Chuma a Rosina Bártová (Kváskovice)
Martin Rouče a Alžběta Bedlivá (Zálesí)
Jan Kolář a Anna Bečvářová (Drážov)
Vojtěch Bečvář a Rosina Petrová (Kváskovice)
Václav Cuhra a Kateřina Chocholová (Hoslovice)
Josef Šimek a Anna Randáková (Dobrš)
Jan Wichter a Anna Švejgrová (Hoslovice)
Matouš Rácocha a Anna Mašková (Drážov)
Vavřinec Mikeš a Anna Dlesková (Víska)
Matěj Chrstoš a Rosina Bartůšková (Vacovice)
Vojtěch Janda a Rosina Šišková (Nová Ves)
Vojtěch Dušek a Alžběta Jandová (Nová Ves)
Václav Rod a Magdalena Vachlová (Žár)
Tomáš Všetička a Marie Anna Máchová (Hoslovice)
Pavel Králíček a Magdalena Štěpánková (Hoslovice)
Vojtěch Švehla a Magdalena Janečková (Maleč)

1758
Vojtěch Jáchim a Alžběta Matějčková (Hoslovice)
Tomáš Pitra a Apolena Rejšková (Víska)
Jakub Král a Marie Anna Vondrová (Drážov)
Jakub Fencl a Magdalena Hodičková (Volenice)
Josef Maraš/Krýcha a Anna Bártová
Vojtěch Jankovec a Dorota Kovaříková (Nová Ves)
Josef Škanta a Rosina Jírovcová (Maleč)
Václav Nový a Rosina Zejdlová (Maleč)
Jakub Špalek a Ludmila Blahovcová (Žár)
Martin Petr a Kateřina Bečvářová (Kváskovice)
Martin Nedbal a Terezie Boudová (Vacovice)

1759
Josef Štěpánek a Anna Machovcová (Kváskovice)
Pavel Vavřinka a Marie Anna Marašová (Žár)
Martin Špalek a Dorota Marašová (Žár)
Vojtěch Hejček a Anna Jirková (Víska)
Tomáš Jirka a Kateřina Kliková (Víska)
Vít Jejka a Kateřina Částková (Hořejšice)
Pavel Kovařík a Magdalena Dlesková (Víska)
Jan Dlesk a Alžběta Kravařová (Nová Ves)
Matěj Hájek a Rosina Smolová (Nová Ves)
Tomáš Vachulka a Ludmila Menšíková (Drážov)
Jiří Štěpán a Anna Štěpánová (Drážov)

1760
Matěj Voják a Marie Anna Feiferová (Zálesí)
Matěj Kalvoda a Kateřina Schusterová (Štětkovský mlýn)
Tomáš Volek a Magdalena Rácochová (Dřešínek)
Petr Svatek a Kateřína Jandová (Maleč)
Bartoloměj Dušek a Alžběta Kadlecová (Nová Ves)
Josef Linhart a Ludmila Vachlová (Vacovice)
Martin Svatek a Anna Mrázová (Nová Ves)
Pavel Chum a Anna Studničková (Žár)
Ondřej Valchář a Dorota Poustková (Vacovice)

1761
Josef Roučka a Alžběta Varlejchová (Zálesí)
Josef Kraus a Dorota Davidová (Skočice)
Jan Krejza a Kateřina Polátová (Nespice)
Matěj Varlejch a Marie Anna Paterková (Zálesí)
Pavel Novák a Anna Sládková (Dřešínek)
Jan Štěpánek a Alžběta Štětinová (Kváskovice)
Adalbert Cuhra a Kateřina Jejková (Hoslovice)
Petr Vachoutka a Anna Zejdlová (Maleč)
Josef Nový a Magdalena Vrnochová (Víska)
Josef Trbata a Rosina Bártová (Kváskovice)
Jan Švehla a Rosina Dušková (Nová Ves)
Matouš Jirkal a Rosina Maříková (Zálesí)
Tomáš Voldřich a Anna Koblihová (Dřešínek)

1762
Vavřinec Černý a Ludmila Nováková (Zálesí)
Antonín Mráz a Kateřina Filánková (Nová Ves)

1763
Vavřinec Hajný a Kateřina Bartůšková (Vacovice)
Vavřinec Zedník a Marie Anna Matějčková (Dobrš)
Bartoloměj Petráš a Magdalena Adámková (Hoslovice)
Tomáš Novák a Anna Kubešová (Hořejšice)
Václav Dolíška a Dorota Martínková (Drážov)
Pavel Polák a Dorota Kovaříková (Nová Ves)
Matěj Mašek a Magdalena Kameníková (Drážov)
Josef Zedník a Marie Anna Kluková (Záhorčice)
Vavřinec Havelka a Anna Linhartová (Vacovice)
František Kratěk? a Mariana Kopáčová (Víska)

1764
Martin Klika a Magdalena Frišová (Dobrš)
Antonín Junk a Marie Anna Šafářová (Víska)
Šimon Kusák a Anna Mikešová (Pohorsko)
Vojtěch Bečvář a Kateřina Filánková (Nová Ves)
Bartoloměj Honsa a Rosina Vondrová (Drážov)
Jakub Škanty? a Magdalena Lhotáková (Maleč)
Bartoloměj Cuhra a Marie Anna Štěpánková (Kváskovice)
Pavel Buráček a Magdalena Bártová (Kváskovice)
Matěj Škopek a Marie Anna Dolíšková (Drážov)

1765
Matěj Kondr a Terezie Sitterová (Dobrš)
Pavel Šejna a Magdalena Roučková (Žár)
Tomáš Poustka a Dorota Votrubová (Vacovice)
Matěj Dražný a Dorota Zemanová (Dobrš)
Vít Jankovec a Dorota Jankovcová (Nová Ves)
Tomáš Novák a Kateřina Polákotá (Dřešínek)
Jan Zíta a Marie Anna Šoulová (Drážov)
Václav Toman a Anna Šoulová (Kváskovice)
František Bílek a Kateřina Boudová (Vrbice)
Martin Řáha a Marie Anna Hanusová (Nová Ves)
Vavřinec Klika a Kateřina Řáhová (Nová Ves)
Antonín Novotný a Marie Anna Štěpánková (Hoslovice)
Bartoloměj Bouda a Alžběta Kovářová (Dobrš)

1766
Vojtěch Linhart a Marie Anna Králová (Vacovice)
Jan Kalivoda a Johana Pelichová (Pelichovský mlýn)
Lukáš Hanuš a Alžběta Hrbková (Nová Ves)
Jakub Jirka a Alžběta Motlová (Víska)
Matěj Homolka a Magdalena Šrámková (Žár)
Josef Vítovec a Kateřina Švecová (Maleč)

1767
Jan Krejza a Kateřina Zátková (Žár)
Kašpar Petr a Kateřina Koblihová (Dřešínek)
Martin Plašil a Marie Anna Vojáková (Zálesí)
Matěj Vlček a Rosina Bečvářová (Zálesí)
Jakub Jílek a Kateřina Černá (Dobrš)
Jakub Král a Dorota Vachlová (Vacovice)
Pavel Papoušek a Dorota Švecová (Radešov)
Václav Pilný a Kateřina Matoušková (Dobrš)

1768
Matěj Zátka a Magdalena Staňková (Žár)
Vít Vondra a Marie Anna Nováková (Drážov)
Vojtěch Matějka a Alžběta Štěpánková (Kváskovice)
Vít Červenka a Alžběta Machová (Kváskovice)
Jiří Hladký a Ludmila Staňková (Dobrš)
Matouš Babačka a Magdalena Nová (Dřešínek)
Tomáš Dušek a Alžběta Záblatská (Nová Ves)
Jan Jankovec a Magdalena Švehlová (Nová Ves)
František Kovařík a Kateřina Dolíšková (Drážov)
Jiří Roučka a Kateřina Martínková (Žár)
Vít Novák a Magdalena Jejková (Hořejšice)

1769
Matěj Vdovín a Rosina Nováková (Dřešín)
Jakub Grim a Kateřina Sitterová (Dobrš)
Václav Jiřík a Rosina Vlčková (Zálesí)
Bartoloměj Petr a Dorota Černá (Zálesí)
Martin Rouče a Kateřina Kašparová (Drážov)
Antonín Rouček a Anna Nováková (Zálesí)
Karel Hruška a Anna Kočí (Dřešínek)
Martin Urban a Kateřina Kordéková (Nespice)
František Kratěk a Dorota Štětinová (Kváskovice)
Josef Albrecht a Marie Anna Jírovcová (Vacovice)
Jakub Kantor a Kateřina Štětinová (Kváskovice)
Jan Kohnovej? a Eva Jejková (Hořejšice)

1770
Antonín Zach a Magdalena Kučerová (Drážov)
Vojtěch Novák a Kateřina Zábranská (Zálesí)
Ondřej Hladký a Alžběta Dušková (Nová Ves)
Jan Vlček a Dorota Hladká (Dobrš)
Jiří Blahovec a Alžběta Janová (Žár)
Václav Kudlata a Anna Vachlová (Vacovice)
Jan Novák a Kateřina Staňková (Žár)
Jan Mařík a Anna Svobodová (Zálesí)
Jan Částek a Magdalena Rácochová (Dřešínek)
Václav Čtverák a Marie Anna Štětinová (Kváskovice)
Pavel Martínek a Magdalena Blahovcová (Žár)
Jan Staněk a Anna Martínková (Žár)
Jan Ernest Šiška ze Zamolic a Kajetána de Unvert (Dřešínek)

1771
Jakub Kaftan a Dorota Kravařová (Nová Ves)
Václav Voják a Kateřina Vadlejchová (Zálesí)
Jakub Nový a Dorota Kučerová (Vacovice)

1772
Vavřinec Nedbal a Magdalena Adámková (Vacovice)
Tomáš Bárta a Rosina Hanusová (Nová Ves)
Matěj Švehla a Magdalena Žíláková (Nová Ves)
Vojtěch Trachta a Magdalena Dlesková (Víska)
Václav Jiřík/Bečvář a Marie Seníková (Zálesí)
Jan Kačer a Rosina Mrázková (Drážov)
Matouš Jindra a Marie Čtveráková (Kváskovice)
Václav Rašple a Kateřina Částková (Hořejšice)
Bartoloměj Kovář a Kateřina Kašparová (Dřešínek)
Josef Staněk a Rosina Šťastná (Dobrš)
Václav Chochol a Magdalena Cuhrová (Hoslovice)
Jakub Vachoušek a Anna Ševcová (Maleč)
Josef Švec a Kateřina Hanusová (Nová Ves)
Tomáš Seník/Zeman a Dorota Janoutová (Nová Ves)
Tomáš Hudman a Alžběta Zátková (Žár)
Jan Hajný a Kateřina Nová (Maleč)
Josef Lagron a Magdalena Čermáková (Dřešínek)

1773
Jan Soutor a Anna Rácochová (Dřešínek)
Vavřinec Vadlejch a Magdalena Babáčková (Dřešínek)
Martin Voják a Kateřina Maříková (Zálesí)
Bartoloměj Dušek a Magdalena Svatová (Nová Ves)
Vavřinec Vondráček a Anna Pelichová (Bezděkovský mlýn)
Jan Jankovec a Marie Anna Žílková (Nová Ves)
Vojtěch Jankovec a Kateřina Šišková (Nová Ves)
Pavel Jankovec a Dorota Hrbková (Nová Ves)
Jakub Nový a Kateřina Janašová (Kváskovice)
Václav Kočarle a Dorota Vavřinková (Nespice)
Vít Hvinec? a Magdalena Nováková (Zálesí)

1774
Jan Černý a Anna Maříková (Zálesí)
Jan Žípek a Rosina Kačerová (Drážov)
Vojtěch Mrázek a Marie Anna Matějčková (Dobrš)
Jakub Rychtář a Anna Pitrová (Víska)
Dominik Matoušek a Alžběta Hadová (Drážov)
Josef Matoušek a Magdalena Mašková (Dobrš)
Matěj Mráz a Kateřina Janoutová (Nová Ves)
Bartoloměj Vondra a Anna Kokejlová (Zálesí)
Vít Švehla a Anna Kubešová (Vacovice)
Josef Švehla a Eva Lhotáková (Maleč)
Jiří Švec a Rosina Dolíšková (Maleč)

1775
Josef Staněk a Magdalena Čermáková (Dobrš)
Vojtěch Svatek a Kateřina Nová (Maleč)
Václav Benda a Magdalena Maříková (Zálesí)
Josef Dudák a Kateřina Blahovcová (Žár)
Václav Zeman a Magdalena Baštová (Dobrš)
Josef Staněk a Marie Anna Vadlejchová (Dobrš)

1776
Matouš Bašta a Kateřina Myslíkovská (Dobrš)
Martin Mařík a Alžběta Vojáková (Zálesí)
Vojtěch Černý a Magdalena Marie Anna Fafalová (Zálesí)
Ondřej Voldřich a Magdalena Frišová (Dobrš)
Josef Dolíška a Anna Motlová (Víska)
Josef Menšík a Kateřina Frišová (Dobrš)
Václav Menšík a Kateřina Čermáková (Dobrš)
Martin Benda a Anna Matějčková (Dobrš)
Tomáš Zejdl a Magdalena Králová (Maleč)
Jan Lhoták a Kateřina Králová (Zálesí)
Václav Kubeš a Anna Bartůšková (Vacovice)
Jan Filánek a Anna Dušková (Nová Ves)
Jan Králíček a Magdalena Hradecká (Víska)

1777
Martin Voják a Kateřina Nováková (Drážov)
Adam Kojzar a Josefa Kluková (Kváskovice)
Tomáš Nováček a Anna Humová (Nespice)
Ondřej Zedník a Dorota Paterková (Zálesí)
Josef Maroušek a Eva Svatková (Maleč)
Jakub Staněk a Magdalena Dolíšková (Drážov)
Tomáš Svatek a Magdalena Studničková (Maleč)
Jakub Lokaj a Marie Anna Kenická (Nová Ves)
Antonín Teml a Magdalena Jandová (Vacovice)
Pavel Zvonec a Marie Pošvicová (Víska)
Václav Pošvic a Magdalena Máchová (Kváskovice)

1778
Vojtěch Boigen? a Anna Kovaříková (Nová Ves)
Jakub Zátka a Dorota Staňková (Žár)
Pavel Havelka a Dorota Štěpánková (Drážov)
Jan Kočár a Magdalena Bečvářová (Zálesí)
Vavřinec Česánek a Kateřina Štětinová (Kváskovice)
Vojtěch Svatek a Kateřina Studničková (Maleč)
Vít Mach a Marie Anna Petrášová (Drážov)
František Matějka a Dorota Zemanová (Dobrš)
Jan Koubek a Anna Černá (Zálesí)
Josef Matoušek a Marie Jirsová (Dobrš)

1779
Antonín Jíra a Alžběta Dlesková (Víska)
Vít Filánek a Dorota Šoulová (Drážov)
Václav Matějček a Dorota Voldřichová (Dobrš)
Josef Novotný a Marie Anna Matějčková (Dobrš)
Matěj Čejka a Anna Frišová (Dobrš)
Tomáš Volf a Františka Hothová (Dřešínek)
Tomáš Čížek a Marie Anna Kravařová (Nová Ves)
Jan Švec a Kateřina Králová (Zálesí)
Jan Svoboda a Ludmila Kokejlová (Zálesí)
Josef Bouda a Kateřina Šimková (Dobrš)

1780
Vít Bouda a Rosina Kokejlová (Zálesí)
Ondřej Řehoř a Anna Vítovcová (Maleč)
Vojtěch Mařík a Rosina Králová (Zálesí)
Vojtěch Novák a Magdalena Bedlivá (Zálesí)
Josef Novák a Kateřina Zábranská (Zálesí)
Vavřinec Masopust a Kateřina Bernášová (Víska)
Jan Poustka a Magdalena Staňková (Dobrš)
Josef Šoul a Dorota Pelichová (Drážov)
Matěj Němeček a Ludmila Frišová (Dobrš)
Matěj Šejna a Anna Staňková (Žár)
Vavřinec Pilný a Magdalena Králová (Vacovice)
Martin Roučka a Magdalena Paterková (Zálesí)
Vojtěch Bečvář a Josefa Machová (Drážov)
Pavel Hadrava a Magdalena Zátková (Žár)
Vít Špalek a Magdalena Zátková (Žár)
Pavel Nedbal a Alžběta Jírovcová (Vacovice)
Jan Havlíček a Marie Anna Mužíková (Dřešínek)
Ondřej Novák a Magdalena Menšíková (Dobrš)
Josef Matoušek a Anna Janečková (Maleč)

1781
Jan Bárta a Kateřina Mžiková (Drážov)
Jan Kus a Anna Krejchová (Žár)
Pavel Jankovec a Magdalena Švehlová (Nová Ves)
Jan Štětina a Kateřina Králová (Kváskovice)
Jan Hadrava a Ludmila Muranová (Žár)
Matěj Král a Anna Nedbalová (Vacovice)
Tomáš Jírovec a Anna Kubešová (Vacovice)
Tomáš Kašpar a Anna Kubešová (Vacovice)
Matěj Mrázek a Anna Pelichová (Drážov)
Josef Pelich a Anna Jandová (Vacovice)
Jakub Fafal a Ludmila Zábranská (Zálesí)
Matěj Matějček a Magdalena Jankovcová (Nová Ves)
František Šoul a Magdalena Štětinová (Kváskovice)
Pavel Švec a Magdalena Filipová (Dřešínek)
Štěpán Šobor a Anna Pupková (Hoslovice)
Martin Časný a Magdalena Kučerová (Vacovice)
Jan Pošvic a Marie Anna Šoborová (Hoslovice)
Tomáš Blažek a Dorota Štětinová (Kváskovice)
Vít Nový a Magdalena Dušková (Maleč)

1782
Jiří Vrtilka a Marie Anna Šoulová (Dobrš)
Václav Zeman a Marie Anna Frišová (Dobrš)
Josef Paletář a Kateřina Matějčková (Dobrš)
Matěj Bublík a Kateřina Štěpánová (Dobrš)
Jan Špalek a Ludmila Blahovcová (Žár)
Jiří Tomeš a Alžběta Škantová (Maleč)
Josef Mařík a Kateřina Bečvářová (Zálesí)

1783
Pavel Vohradský a Anna Žíláková (Nová Ves)
Tomáš Štěpán a Kateřina Králová (Drážov)
Martin Šoul a Magdalena Jirková (Kváskovice)
Matěj Král a Marie Anna Machová (Drážov)
Josef Studnička a Anna Králová (Biskupovice)
Matěj Šišpele a Marie Anna Mžiková (Drážov)
František Vokurka a Marie Anna Kočárová (Zálesí)
Vavřinec Kříž a Kateřina Maříková (Dobrš)
Vojtěch Hruška a Marie Anna Vachlová (Vacovice)
Vojtěch Vítovec a Kateřina Svatková (Maleč)
Martin Řehoř a Marie Anna Lhotáková (Maleč)
Matěj Bedlivý a Magdalena Poustková (Dobrš)
Josef Kyznar a Barbora Kusová (Víska)
Václav Potužník a Magdalena Šišková (Nová Ves)
Matěj Mráz a Anna Švehlová (Nová Ves)
Martin Švehla a Marie Anna Jandová (Nová Ves)
Matěj Had a Rosina Tomanová (Zálesí)
Matěh Krtouch a Marie Anna Bečvářová (Drážov)
Matěj Zloch a Marie Anna Vítovcová (Maleč)
František Petlička a Anna Švehlová (Maleč)
Václav Vozka a Marie Anna Janečková (Maleč)
Jakub Šejna a Eva Staňková (Žár)

1784
František Pešek a Anna Zábranská (Zálesí)
František Seník a Dorota Hadová (Drážov)
Matěj Vlček a Alžběta Filánková (Nová Ves)
Václav Chum a Alžběta Vavřinková (Žár)