Nadpis


Zpět

ŘKFÚ Roubanina, matrika oddaných 1755-1788

Roubanina je malou farností na severu okresu Blansko - jak jsem se zatoulala do těchto končin? Sídlila zde v minulosti rodina Kobelkových (ve starších matrikách a také v lánovém rejstříku uváděni jako Kobylkovi), jedna z rodin, které patří mezi předky mého manžela. A protože netrvalo dlouho a zjistila jsem, že údajů budu z těchto matrik potřebovat celkem dost, rozhodla jsem se je začít zpracovávat.

Farnost 1755-1784 - - - Roubanina 1784-1788 - - - Bezděčí 1785-1788 - - - Slatina 1784-1788 - - - Březinka 1785-1786


1755
Josef Musil a Kateřina Topinková (Roubanina)
Jan Kaderka a Kateřina Pravcová (Bezděčí)

1756
Matěj Palbuchta a Anna Mihulková (Březinka)
Pavel Kolář a Kateřina Dvořáková (Březinka)

1757
Ondřej Peter a Rosina Dvořáčková (Březinka)
Matouš Kalousek a Kateřina Lusková (Slatina)
Tomáš Kobelka a Anna Němcová (Roubanina)
Jiří Kaderka a Marina Viktorínová (Bezděčí)

1758
Antonín Křivinka a Marina Dvořáková (Březinka)
Pavel Trčka a Rosina Kaderková (Bezděčí)
Jiří Pravec a Alžběta Trčková (Bezděčí)

1759
Martin Němec a Anna Peterová (Roubanina)
Pavel Tomášek a Barbora Topinková (Roubanina)
Josef Procházka a Marina Sedlářová (Bezděčí)

1760
Jiří Kopeček a Barbora Jurová (Slatina)
Josef Kolář a Rosina Kuchařová (Bezděčí)
Ondřej Dvořáček a Marina Mihulková (Březinka)

1761
Václav Mihulka a Rosina Jílková (Slatina)
Tomáš Peter a Marina Palbuchtová (Březinka)
Martin Kobelka a Barbora Přichystalová (Roubanina)
Jakub Václav a Rosina Němcová (Roubanina)

1762
Jan Siebenküttel a Viktorie Honcisová (Slatina)
Ondřej Ondříček a Marina Kočárová (Roubanina)
Ondřej Přichystal a Helena Štěpánová (Slatina)
Jiří Vyšinka a Helena Pravcová (Bezděčí)

1763
Jan Kadlec a Juliana Smejkalová (Roubanina)
Jiří Kolář a Marina Krudlová (Slatina)
Pavel Vyšinka a Anna Kaderková (Bezděčí)
Tomáš Vlk a Marina Kobelková (Bezděčí)
Jan Kobelka a Magdalena Tomášková (Roubanina)

1764
Pavel Kuthánek a Rosina Palbuchtová (Slatina)
Jiří Siberle a Alžběta Tutschová (Roubanina)

1765
Jakub Šumbera a Rosina Peterová (Slatina)
Jan Hošek a Kateřina Kočárová (Roubanina)

1766
Josef Elizek a Kateřina Šafářová (Roubanina)
Jakub Peterka a Magdalena Palbuchtová (Slatina)
Prokop Kuthánek a Anna Palbuchtová (Slatina)

1767
Ondřej Novotný a Kateřina Pechalová (Roubanina)
Matěj Kopeček a Marina Kolářová (Slatina)
Jakub Jolle a Magdalena Dědicová (Roubanina)
Jiří Španhiel a Marina Štěpánová (Březinka)

1768
Jan Štěpán a Anna Peterková (Slatina)
Jan Paráček a Rosina Jurová (Slatina)
Matěj Palbuchta a Rosina Nechutová (Slatina)
Josef Sedláček a Marina Frolichová (Roubanina)
Jan Grösl a Magdalena Kočárová (Roubanina)

1769
Antonín Sedláček a Rosina Čelechovská (Slatina)
Tomáš Novotný a Anna Kobelková (Roubanina)

1770
Jan Příhonský a Anna Hájková (Roubanina)
Matěj Kovář a Apolena Kočárová (Roubanina)
Jan Štěpán a Apolena Malounková (Slatina)
Vavřinec Jurů a Marina Petrů (Slatina)

1771
Josef Peigl a Marina Ochranová (Bezděčí)

1772
Leonard Keyser a Helena Vencová
Jiří Anderle a Kateřina Kobelková (Slatina)

1774
Matěj Němec a Kateřina Ondříčková (Roubanina)
Pavel Pravec a Rosina Dražilová (Bezděčí)
Josef Horák a Marina Pelíšková (Březinka)

1775
Tomáš Trávníček a Kateřina Kočárová (Roubanina)
Vít Novotný a Anna Smolková (Roubanina)
Bartoloměj Kočár a Kateřina Němcová (Roubanina)

1776
Matouš Němec a Magdalena Šerhánková (Roubanina)
Martin Kovář a Marina Novotná (Roubanina)
Matěj Dosedla a Helena Trčková (Bezděčí)
Ondřej Kadlec a Marina Pechalová (Roubanina)
Havel Randule a Marina Trávníčková (Roubanina)

1777
Jiří Dvořáček a Kateřina Španhielová (Březinka)
Pavel Trčka a Marina Dražilová (Bezděčí)
Ondřej Venc a Johana Hegerová (Slatina)

1778
Jakub Pelíšek a Magdalena Jurová (Březinka)

1779
Tobiáš Malounek a Marina Štěpánová (Slatina)
Jan Kadlec a Marina Tomášková (Roubanina)
Mikuláš Janků a Marina Dvořáčková (Březinka)

1780
František Prodil a Marina Trčková (Bezděčí)

1781
Melichar Malounek a Rosina Pelíšková (Březinka)

1782
Matouš Ješ a Kateřina Čermáková (Bezděčí)
Vavřinec Weigl a Mariana Sedlářová (Slatina)
Jan Křivinka a Rosina Pechalová (Březinka)

1783
Matěj Hera a Marina Ochranová (Bezděčí)
Josef Brabec a Anna Jurková (Slatina)
Tomáš Trčka a Barbora Palbuchtová (Březinka)
Jan Fanta a Marina Anderlová (Slatina)
Jiří Vašků a Magdalena Pollová (Roubanina)
Martin Vašíček a Helena Němcová (Roubanina)

1784
Ondřej Pelíšek a Marina Malounková (Březinka)
Pavel Peter a Barbora Vávrová (Slatina)


Roubanina

1784
Pavel Novotný a Alžběta Dědicová
Ondřej Elbel a Barbora Doleželová

1785
Tomáš Kobelka a Anna Křivinková

1786
Václav Elbel a Helena Kubáčková

1787
František Brabec a Anna Němcová

1788
Pavel Pravec a Marina Němcová


Bezděčí

1785
Jiří Ochrana a Barbora Slatinková

1786
Jiří Pechal a Helena Kaderková

1787
Martin Kuchař a Rosina Kobelková
Josef Matoušů a Kateřina Brabcová
František Varcha a Helena Čermáková


Slatina

1784
Jakub Dřevo a Anna Štěpánová
Tobiáš Malounek a Marina Sychrová

1785
Pavel Dvorský a Magdalena Dvořáčková

1786
Jiří Kopeček a Helena Petrů

1787
Josef Kobelka a Marina Kvítková

1788
Tomáš Kroupa a Anna Peterková
Joseg Eliš a Kateřina Štěpánová


Březinka

1785
František Přichystal a Helena Dvořáčková

1786
Tomáš Sychra a Marina Palbuchtová