Nadpis


Zpět

ŘKFÚ Třešť, matrika oddaných 1689-1733 (inv. č. 7011), 1. část - roky 1689-1711

Tímto soupisem oddaných jsem se vrátila zpět k tradiční podobě - tedy jména v přepisu, nikoli "překladu". Tato matrika obsahuje přes 860 sňatků, proto je tedy znovu rozdělena na dvě části. Byla vedena ve dvou jazycích, česky a latinsky, což se odrazilo i na podobě jmen v tom kterém roce - jednou se vyskytuje Jiřík, podruhé Georgius a podobně.

Farnost Třešť byla v této době poměrně rozsáhlá, spadaly sem obce Třešť, Bezděkov, Buková, Čenkov, Hodice, Jezdovice, Rozsíčka, Salavice, objevují se zde zápisy ze vsi Doupě, Třeštice, Růžená, Lovětín, Loučky, ale i Stajiště nebo Brtnice, zároveň zde ale najdete i zápisy sňatků osob, které pocházely ze vzdálenějších obcí - z Dačice, Jihlavy, Batelova, Počátek, Lovětína, Kutné Hory... Ale i z Rakous, Švábska a dalších míst.

Soupis matrik pro tuto farnost najdete zde.

Při přepisu jednotlivých jmen jsem se snažila o co největší přesnost, tudíž zde nenajdete současné znění toho kterého jména, ale přepisy tak, jak se jména i příjmení vyskytovala v matriční knize. Pro zjednodušení uvádím zápisy některých písmen.

c – cz, tz
č – cz
g – g nebo j
j – j nebo í
ř – rz
š – ss, sch
ž – ss


1689
Pawel Regnar a Zuzana Hodek
Jirzik Zahradnik a Dorota Kowarz
Martin Niemczyczky a Judyta Weczerze
Jirzik Nagwirt a Mandalena Macza
Matauss Brabenecz a Katerzyna Dolezalu
Jirzik Nosek a Alžbieta Truhlarz
Ssymon Bielna a Anna Wrabczowa
Lukass Naysar a Katerzina Lessansky
Jakub Beranek a Katerzina Swierak
Jakub Sswegnoha a Marygana Brabenczowa
Francz Tichy a Marza Korzinek
Jirzik Herknar a Rozyna Gon
Jan Stedry? a Maryge Kukrecht
Jirzik Kubeczyn a Julyana Galle
Jakub Dworzak a Maryge Pintr
Daniel Netuzneg a Maryge Bolt
Matieg Sowa a Mandalena Neužil
Tobiass Prunar a Maryge Plumssagn

1690
Pawel Pitaur a Katerzina Plumssagn
Matieg Ssegnoha a Worssyla Diwiss
Jirzik Lukdle a Markyta Weczerze
Martin Widerlechner a Maryge Zadny
Matieg Skala a Marya Sstagner
Jakub Pastegrz a Markyta Kopeczky
Jan Michka a Eleonora Pittaur
Řehoř Chalupa a Katerzina Niemczyczky
Pawel Naysar a Lydmila Zalass
Jan Swoboda a Helena Broger
Jan Korzinek a Alžbieta Ledwina
Jirzik Sowa a Maryana Frýdl
Andres Ssworcz a Judyta Finkl
Matieg Swierak a Dorota Prochazka
Waczlaw Nagsar a Maryge Lysska
Jirzik Pieniczka a Maryge, dcera nového sedláka
Jirzik Zahradnik a Barbora Holy

1691
Martin Czyhaczek a Judyta Fragberk
Jirzik Dussek a Marygana Kreyczy
Matieg Pruknar a Anna Tomandl
Pawel Kodys a Barbora Musyl
Jirzik Sstregbar a Maryge Kowarz
Augustyn Sautor a Maryge Vrssola
Matieg Krechlar a Anna Korzinek
Lukass Kurffirst a Maria Slaby
Martin Nemluwny a Gudyta Tomasskowa
Martin Hora a Julyana Naypaur
Matieg Korzinek a Mandalena Ruzyczka
Pawel Sstregbar a Judyta Sedleczky
Matauss Michka a Judyta Widerlechner
Matauss Kowarz a Maryge Sowa

1692
Joannes Schumpeter a Dorota Niemecz
Pawel Ssyssa a Katerzina Boczek
Jakub Wratil a Maryge Doskoczyl
Krystof Diwiss a Alžbieta Klyka
Jan Knaysl a Maryana Pastegrz
Blažeg Tomassek a Dorota Blaha
Jirzik Smegkal a Maryge Mlazecz
Francz Galle a Alžbieta Ssyman
Jirzik Kowarz a Justyna Czermak
Waczlaw Tesarz a Alžbieta Fisser
Urban Ssenkyrz a Katerzina Sstiastny
Tomass Naprawnik a Anna Pekarek
Martin Burda a Maryge Kuczynsowa
Pawel Naysar a Maryge Lanyczer
Matieg Wogaczek a Katerzina Holy
Pawel Truhlarz a Zuzana Kautny
Tomass Paral a Judyta Hodek
Jan Tytra a Maryge Hawla
Jirzik Lassan a Anna Wywadil
Martin Urssol a Judyta Niemecz
Waczlaw Sowa a Anna Lysska

1693
Michal Wesely a Barbora Fronaur
Matieg, syn nového sedláka a Maryana Wogaczek
Tobiass Ledwina a Dorota Korzinek
Matieg Wyletiel a Johanna Kestner
Tomass Ganda a Katerzina Sstregbar
Jakub Korbel a Barbora Zahradnik
Ssymon Tkadlecz a Katerzyna Hawa
Jan Smeykal a Katerzina Pokorny
Stanislaw Boltr a Anna Galle
Jan Nahonek a Lydmila Korzinek
Jakub Pruknar a Katerzina Lysy
Waczlaw Gon a Mandalena Keprt
Andres Sedleczky a Alžbieta Mychka
Jan Pess a Dorota Korzinek
Pawel Slauha a Zuzana Slauha
Jakub Woswaczyl a Anna Ambrož
Jakub Barta a Margana Doležal

1694
Waczlaw Wyletiel a Katerzina Pieniczka
Jirzik Ssenkapaul a Katerzina Wesely
Jirzik Dworzak a Worssyla Wanowsky
Jan Kodys a Anna Boczek
Jan Prochazka a Maryge Michka
Jakub Sstagner a Lydmila Kukrecht
Karel Czermak a Lydmila Ssysskowsky
Matieg Sucheg a Marygy Poltrubsky
Tomass Girsa a Katerzina Pokorny
Andres Arnosst a Maryge Michka

1695
Jirzik Kral a Dorota Fronaur
Jirzik Ganak a Katerzina Kopeczky
Jirzik Prudkey a Dorota Skala
Martin Musyl a Maryana Pokorny
Waczlaw Boczek a Maryana Pieniczka
Waczlaw Fogtl a Marye Fayt
Pawel Kith? a Maryge Hawla
Matauss Nechwatal a Salomyna Doležal

1696
Matieg Czudle a Katerzina Lowitsser
Melychar Smeykal a Maryana Hlodek
Pawel Poltrubsky a Mandalena Smegkal
Krysstof Fagt a Maryge Krechlar
Jan Studeney a Katerzina Skala
Andres Prunar a Johanna Korzinek
Andres Waczlawek a Dorota Ynderwicz
Pawel Ssworcz a Lydmila Bukowska
Pawel Kubassta a Katerzina Krzikawa
Wit Zelezney a Anna Bambula
Jakub Bambula a Dorota Prussa

1697
Jan Finkle a Anna Zvina
Pawel Wegwoda a Alzbieta Zahradnik
Jan Sstumar a Maryge Angel
Ondrzeg Beranek a Marza Miller
Wawrzinecz Sowa a Dorota Swierak
Tomass Girsa a Judyta Topynka
Jan Frycz a Barbora Tkalecz
Urban Tupey a Lidmila Slauha
Matieg Sstraz a Maryge Dworzak
Ssebestyan Widerlechner a Julyana Sshumpetter
Martin Swoboda a Eleonora Pruknar
Waczlaw Pieniczka a Maryana Wesely
Jozef Nosek a Maryge Sautor
Jan Zadny a Weruna Czeplychal
Ondrzeg Paral a Dorota Knaysl
Jirzik Ssyman a Anna Lysska
Jozef Kautny a Dorota Hlodek
Wit Topynka a Anna Dohnal
Martin Slauha a Wrossyla Swierak

1698
Jirzyk Fogtl a Mandalena Poltrubska
Matauss Diwiss a Maryge Macza
Jan Partlyczek a Maryge Skala
Jirzik Mach a Ewa Partlyczek
Wawrzinecz Macza a Dorota Ssgndelarz
Jan Peter Sshnagder a Maryge Nysskaur
Matieg Ssyman a Žoffige Michl
Waczlaw Tkalecz a Katerzina Kodys
Jakub Lysska a Dorota Lysy
Jirzik Swoboda a Rozyna Girsa
Jan Krupiczka a Maryge Naysar
Waczlaw Sowa a Julyana Korzinek
Jan Boczek a Dorota Michka
Matauss Sstregbar a Katerzina Hodek
Jan Pitaur a Marza Zydek
Andres Tagble a Anna Hawla
Filyp Fryauf a Maryge Rychter
Filyp Niemecz a Dorota Nyssbaur
Matauss Sowa a Alžbieta Ssenkapaul
Matauss Krsska a Alžbieta Prussa

1699
Martin Sstraus a Ester Sstucz
Matieg Sautor a Anna Gon
Waczlaw Par a Maryge Penizek
Waczlaw Nechwatal a Katerzina Kreyczy
Pawel Sstrabl a Alžbieta Krautsshnayder
Lukass Hawa a Rozyna Doležal
Mikilass Kossnar a Maryge Hulla
Pawel Diwiss a Maryana Kalyk
Martin Nerad a Katerzina Poledna

1700
Mikolass Brychta a Dorota Swierak
Mikolass Trogan a Anna Sowa
Blažeg Pospichal a Mandalena Diwiss
Jakub Fexa a Maryge Sstregbar
Jirzik Prudky a Weruna Paral
Gregor Tegnek a Katerzina Korzinek
Matieg Bartoss a Maryge Knaysl
Nykodym Prochazka a Alžbieta Prochazka
Pawel Trogan a Dorota Sowa
Wit Woswaczyl a Margana Nowotny

1701
Jan Gon a Anna Musyl
Tobiass Galle a Katerzina Ssedni
Stanislaw Boltr a Anna Paral
Augustyn Flagssmon a Judyta Funka
Lorencz Paral a Alžbieta Rut
Hawel Sswecz a Maryana Nowotny
Ssymon Kubin a Katerzina Fronaur
Tomass Dworzak a Alžbieta Skala
Francz Ssymanow a Dorota Wywadil
Matieg Kubassta a Alžbieta Naprawnik
Jan Klyka a Rozyna Barta
Hendrych Gotwald a Maryge Smrczka
Filyp Baczal a Anna Krautsshnagder
Jakub Wywadil a Margana Rohaczek
Jan Hulla a Judyta Bayzl
Jakub Wegwoda a Rozyna Lysy

1702
Matieg Hodek a Mandalena Kubin
Mikolass Kossnar a Dorota Lanyczer
Matieg Ssyman a Katerzina Poltr
Francz Michka a Maryge Czeplychal
Jan Hybl a Katerzina Sowa
Ludwik Gon a Maryge Korzinek
Jakub Ganak a Rozyna Dussek
Jan Diwiss a Katerzina Lowitsser
Martin Antonin Dlauhy a Maryge Plumssaina
Martin Gotwald a Maryge Musyl
Matieg Prochazka a Anna Kurffirst
Waczlaw Angel a Dorota Krzikawa
Tomass Sstregbar a Anna Dworzak
Rzehorz Sapak a Margana Barta
Blažeg Gyrsa a Katerzina Pospichal
Ondrzeg Rohaczek a Barbora Ssenkapaul
Wit Handl a Maryge Fryauf
Franz Hegda a Maryge Gaukl
Filyp Fryauf a Judyta Nayduka
Pawel Sobotka a Margana Drobny
Martin Sstregbar a Margana Boczek
Jakub Macza a Justyna Musyl
Jan Ssenkyrz a Maryge Ssymek
Jan Nopils a Katerzina Lang
Wawrzinecz Zadrazyl a Markyta Hawa
Waczlaw Lysy a Maryge Ssprynar

1703
Andres Miller a Worssyla Pirner
Jan Marss a Maryge Sstreybar
Pawel, syn nového sedláka a Katerzina Paral
Jakub Gawurek a Mandalena Gotwald
Tobiass Kotkowsky a Maryge Krupiczka
Ondrzeg Minychner a Maryge Wanowsky
Ondrzeg Czuba a Alžbieta Fogtl
Mates Perner a Anna Lassan
Waczlaw Nosek a Julyana Ssyssa
Jan Lanyczer a Marza Ssworcz
Jan Zadny a Maryge Bayzl
Jan Diwiss a Rozyna Gon
Matieg, nový sedlák a Margana Sswegnoha
Tomass Polesney a Katerzina Wyletiel
Wawrzinecz Brod a Julyana Prochazka
Pawel Wegwoda a Worssyla Sswegnoha
Martin Feksa a Margana Marss
Tobiass Waczlawek a Alžbieta Sedleczky
Mikolass Musyl a Katerzina Nowotny

1704
Ondrzeg Wegwoda a Apolena Musyl
Franz Wanowsky a Maryge Hagduks
Tomass Knaysl a Maryge Ways
Jan Ssumpetter a Maryge Widerlechner
Jirzik Engl a Anna Sslapal
Ludwik Sstayner a Dorota Heler
Waczlaw Stary Boczek a Mandalena Czermak
Waczlaw Lysy a Alžbieta Michka
Pawel Baczak a Maryge Sstastny
Waczlaw Prochazka a Maryge Ledwina
Tomass Holy a Maryge Partlyk
Matieg Hrdliczka a Lydmila Salakwarda
Jan Berka a Julyana Wywadil
Waczlaw Gon a Katerzyna Pelykan
Pawel Swoboda a Alžbieta Frayberk
Jan Jirzyk Pitrmon a Zuzana Sowa

1705
Jirzyk Woczelka a Zuzana Czermak
Tomass Naysar a Maryge Fryauff
Pawel Nowak a Maryana Kosska
Martin Trogan a Justyna Sowa
Ondrzeg Hauser a Alžbieta Gaukl
Pawel Fronaur a Anna Lanyczer
Jan Kralyk a Markyta z Ruczky
Wawrzinecz Kuczera a Ewa Boltr
Jozef Perniczka a Barbora Fogtl
Jan Boczek a Maryana Niemecz
Jirzyk Ssworcz a Maryge Gon
Matieg Gedlyczka a Margana Blaha
Jirzyk Ganak a Julyana Nowotny
Martin Maczek a Justyna Kubassta
Francz Doležal a Margana Nowak
Martin Wilss a Worssyla Kubassta

1706
Jan Korzinek a Dorota Ssumpetr
Jan Holy a Dorota Kalyk
Jirzyk Knaysl a Alžbieta Kalyk
Jirzyk Hula a Alžbieta Korzinek
Matauss Hruba a Maryge Fogtl
Waczlaw Wratil a Katerzina Ssprynar
Tomass Kalassek a Katerzina Kopeczky
Andres Sedleczky a Judyta Nedwied
Jakub Ssworcz a Maryge Prunar
Kasspar Ssyndelarz a Maryge Musyl
Ssymon Tkadlecz a Salomyna Frycz
Jan Studeney a Judyta Sstreybar
Jirzyk Czech a Anna Hora
Waczlaw Krechlar a Katerzina Skala
Andres Hora a Maryge Sswecz
Jan Nosek a Judyta Sslapal
Ondrzeg Babaczek a Worssyla Prussa
Kasspar Bazek a Katerzina Gelynek

1707
Jirzyk Ssewczyczek a Rozyna Kurffirsst
Martin Hawla a Katerzyna Frydl
Karel Par a Maryge Vrssol
Gan Karasek a Maryge Gawurek
Joannes Mates Pirner a Margana Sslosynger
Lukass Anton a Dorota Wegwoda
Hons Krautsschneider a Katerzina Fryauff
Matieg Waczek a Worssyla Hodek
Waczlaw Portlyk a Luczyge Domaczy
Jakub Par a Anna Sstumar
Jakub Minichner a Julyana Michka
Jirzyk Kregczy a Mandalena Doležal
Jirzyk Herknar a Alžbieta Korzinek
Matauss Wratil a Maryge Ssumpetr
Jan Czermak a Maryge Hodek
Pawel Berka a Margana Kubassta
Jakub Lanyczer a Alžbieta Zydek
Matieg Ssworcz a Katerzina Prunar
Jan Lysska a Dorota Gaukl
Karel Plumssegn a Maryge Prunar
Jan Boczek a Weruna Rohaczek

1708
Jirzyk Minychner a Anna Gon
Rzehorz Lysska a Judyta Czermak
Karel Hula a Katerzyna Krechlar
Michal Lysy a Maryge Ssprynar
Martin Gotwald a Rozyna Kotkowsky
Jakub Czermak a Zuzana Parzyzek
Matauss Sstregbar a Worssyla Mynarz
Matauss Diwiss a Worssyla Wegwoda
Girzyk Weczerza a Maryge Paral
Matieg Knaysl a Margana Rohaczek
Jan Prunar a Johanna Terezyge Rosa
Martin Czumags a Dorota Lassan
Matieg Huffmon a Anna Sspiczar
Jan Krzizek a Katerzyna Krsska
Jan Sswegnoha a Maryana Huda
Ondrzeg Nowotny a Katerzyna Blaha

1709
Matieg Bartoss a Maryge Ssyman
Andres Kurffusst a Weruna, dcera nového sedláka
Jakub Kowarz a Alžbieta Musyl
Waczlaw Suchy a Maryge Prochazka
Waczlaw Boczek a Katerzyna Ambrož
Matauss Marss a Anna Sowa
Matieg Kuczera a Alžbieta Prochazka
Matauss Fogtl a Lydmila Musyl
Mikolass Nowak a Lydmila Piskaty
Matieg Ganda a Maryge Sstager
Jirzik Ssenkyrz a Katerzyna Fogtl
Mikolass Kalena a Alžbieta Gotwald
Jan Sedlaczek a Ewa Macza
Jan Czeplychal a Katerzyna Fryauff
Jakub Korzynek a Anna Gaukl
Andres Prochazka a Dorota Widerlechner
Jan Czayczer a Katerzyna Hury
Jan Nyd a Rozyna Hawla
Waczlaw Sstregbar a Maryge Lysy
Matieg Sswegnoha a Anna Doležal
Waczlaw Czyhaczek a Barbora Partlyk
Jan Lowitssera a Alžbieta Smrczka
Ondrzeg Maczek a Alžbieta Pospichal
Francz Musyl a Katerzyna Hawa
Jakub Ssenkapaul a Marygana Hruba

1710
Jozef Suchy a Marza Kestner
Bartolomieg Bambula a Anna Kral
Jirzyk Gon a Katerzyna Kotkowsky
Matauss Ambrožowy a Alžbieta Berka
Ferdinand Ganka a Katerzyna Michka
Waczlaw Bielny a Lydmila Wywadil
Martin Fogtl a Katerzyna Knaysl
Jan Prunar a Zuzana Pirner
Ferdynand Prunar a Maryge Judyta Ssumpetr
Jakub Pospichal a Margana Kowarz
Lukass Lysy a Markyta Musyl
Waczlaw Smrczka a Marza Galle
Pawel Wesely a Marygana Kral
Pawel Trogan a Maryge Marss
Jirzyk Nowak a Katerzyna Nowak
Gozef Minychner a Dorota Sstumar
Jirzyk Telczer a Maryge Krautssnagder
Jakub Ssworcz a Anna Sstumar
Jan Swietlyk a Mandalena Swierak
Jirzyk Lukrle a Margana Doskoczyl
Waczlaw Wesely a Dorota Paral

1711
Waczlaw Ssedni a Alžbieta Figalka
Jan Hybl a Anna Pokorny
Jakub Diwiss a Worssyla Drobny
Karel Galle a Lydmila Hluchy
Matauss Kral a Maryge Parar
Matieg Pitaur a Anna Bagzl
Jan Kodys a Markyta Wywadil
Mikolass Suchy a Therezyge Woczelka
Gan Marss a Anna Hury
Jan Lassan a Dorota Ganda
Matieg Klyma a Alžbieta Prunar
Jozef Rohaczek a Maryge Fogtl
Martin Sstregbar a Barbora Kalyk
Martin Sswegnoha a Mandalena Kolarz
Jirzyk Woczelka a Regyna Patr
Martin Kepel a Anna Bem
Pawel Gon a Weruna Galle
Jirzyk Prochazka a Ewa Lysska
Matieg Lysska a Worssyla Nahonek
Andres Angel a Marza Knagsl
Danyel Paral a Worssyla Ambrozowyho
Francz Pruknar a Dorota Massek
Jirzyk Naysar a Weruna Galle
Jirzyk Kreyczy a Justyna Zuda
Jakub Naprawnik a Justyna Blaha