Nadpis


Zpět

Buková (okr. Jihlava)

Nevelká ves, dnes součást města Třešti, se nachází ve výšce 600 metrů nad mořem asi jeden a půl kilometru severozápadně od Třeště. Pramení zde Bukovský potok, napájející několik rybníků a vlévající se nad Jezdovicemi do Třešťského potoka.

Historie obce se datuje již od 14. století, poprvé je zmiňován její název v roce 1359. Patřila ke třešťskému panství, se kterým sdílela svůj osud až do zrušení panství v roce 1848. Svůj název získala podle bukových lesů, uprostřed nichž ležela. To dnes již není pravdou, protože se jedná převážně o zemědělskou obec obklopenou hlavně poli. Lesy se zachovaly jen z malé části, hlavně v lokalitě Kaz (638 m.n.m.), Na Vrchu a pod Hanzalkou.

Obyvatelstvo obce nikdy nebylo příliš početné, i tak je ale možné konstatovat, že v posledních desetiletích se obec spíše vylidňuje. V současné době zde žije asi 70 obyvatel - tak malý počet lidí zde žil naposledy po 30leté válce, kdy je v lánovém rejstříku zaznamenáno pouze 14 hospodářů (celkové obyvatelstvo obce se tedy mohlo pohybovat mezi 60 a 90 osobami). Na konci 19. století měla obec kolem 200 obyvatel, od konce 1. světové války ale počty obyvatel klesají.

Buková je zaznamenána i v Jabůrkově kronice města Třešti, kde je zmiňována v kapitole o ohních vesnic. Zde je zapsáno, že v roce 1819 v obci shořely 4 domy po ohni, který začal v domě u Topinků (čp. 11).

Mezi nejstarší příjmení v obci patří příjmení Lysý, Sova, Topinka nebo Roháček - tato příjmení se vyskytují už v lánovém rejstříku. Některá z těchto příjmení se zde vyskytují i v současnosti.