Nadpis


Zpět

Buková v lánovém rejstříku

Ves Buková, známá v dřívějších dobách i jako Bukov (název získala podle bukových lesů, které ji obklopovaly), patří mezi středně velké obce třešťského panství. V lánovém rejstříku najdeme Bukovou na foliích 14a až 15a. Je zde zaznamenáno celkem 18 usedlostí, z toho tři pusté. Nejvíce se ve vsi nacházelo pololáníků - těch bylo celkem deset. Vyskytují se zde i jména, která najdeme v matrikách pro tuto obec ještě o 300 let později.

Co se týče kvality půdy, spadala pod katastr Bukové, jehož výměra byla celkem asi 135 hektarů země, půda druhé i třetí kategorie.

Pololáníci

Halb Lähner Acker Sec. Classe Terc. Classe
Držitel Předchozí držitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Girzykh Lyssy stejný 5 22 -- 44 --
Pawel Sowa Andres Sowa 3 20 -- 40 --
Christoff Woyaczek stejný 4 17 -- 34 --
Waczlaw Schmidt stejný 4 19 2 2/3 38 5 1/3
Gira Topinka Jan Topinka 5 17 5 1/3 35 2 2/3
Wentzl Marschu Gierg Krump 4 18 5 1/3 37 2 2/3
Girzykh Krzikawa Thomas Krzikawa 3 16 5 1/3 33 2 2/3
Mathauss Holey Thomass Holey 12 25 2 2/3 50 5 1/3
Matieg Kneysser Wentzl Kneysser 3 21 2 2/3 42 5 1/3
Gira Rohaczekh Jakub Rohaczekh 15 24 -- 48 --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtláníci

Viertl Lähner Acker Sec. Classe Terc. Classe
Držitel Předchozí držitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Matieg Diwiss Duchek Wyhnalek 6 11 2 2/3 22 5 1/3
Matieg Musyl Jakub Musyl 1 11 2 2/3 22 5 1/3
Matieg Musyl Diwyss 1 9 2 2/3 18 5 1/3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domkář bez půdy

Heusler ohne Acker
Majitel Předchozí majitel
Hans Berka stejný

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nově opuštěný grunt po roce 1657, čtvrtlán

Viertl Lähner Acker Sec. Classe Terc. Classe
Držitel   Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Hierg Jokel ist 1666 abgebrandt -- 11 2 2/3 22 5 1/3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staré opuštěné grunty bez půdy

Alt oedung ohne Acker
Majitel
Peter Pospichal
Veith Siemon