Nadpis


Zpět

Doubrava

Osada tato má snad jmeno od tůně "Doubravy", která se nedaleko Kostomlátek v 16. století připomíná. (Archiv místodrž.)

Založena byla od Františka Antonína hraběte Šporka (+ 1738), který močály zdejší vysušil, domky postavil a obyvatelstvu tyrolský dobytek opatřil. Po zakladateli slula osada také "Francisci", kteréžto jméno ještě na počátku 19. století se vyskýtá, ale neudrželo se.

Chalupy zdejší vlastních či rustikálních polí neměly. Bylo při každé toliko 7 korců polí dominikálních. Robotou byli chalupníci poviini po 3 dni v týdnu. Připadl-li v prvních třech dnech v týdnu zasvěcený svátek neb více svátků, srážel se jim za každý svátek jeden den na robotě.

Pozemková kniha zachovala se toliko z konce 18. století.
Dle ní byli tu:

Č. 3. 1789 Jan Rašín koupil chalupu po Václavu Černém za 230 zl. 1820 připsána jest synu Janovi.

Č. 4. 1791 připsána byla dominik. chalupa Josefu Coufalovi, synu Jana Coufala, vnuka Jiřího Coufala za 114 zl. 1797 ujal chalupu Václav Hrázký a prodal ji 1803 Václ. Novákovi. Po něm tu hospodařil Mat. Sušenský. Od něho ujal chal. 1813 zeť Ant. Čáp.

Č. 5. 1799 ujal chalupu po neb. otci svém Janovi Glanzovi syn Jan. Po něm 1838 syn Jiří Klanc za 447 zl.

Č. 6. 1797 ujal chalupu po neb. otci Josefovi Horákovi syn Josef za 145 zl. Vdova po něm znovu provdána za Kříže, postoupila chal. 1830 synu Josefovi.

Č. 7. 1768 ujal chalupu po neb. Bartol. Voběrkovi zeť jeho Jiří Hlavička za 100 zl. Později tu hospodařil Fr. Piller. Od r. 1833 Jos. Piller.

Č. 8. 1797 po Matěji Hlavičkovi, otci svém, ujal chalupu syn Matěj. Od něho dostal ji 1835 syn též Matěj.

Č. 9. 1799 ujal chalupu po neb. otci Jiříkovi Jan Vorlíček za 80 zl. 1837 připsána jest chalupa Janu Vorlíčkovi.

Č. 10. 1793 ujal Martin Černý chalupu po nebož. matce Kateřině za 140 zl. Po 5 letech prodal ji Janu Herčíkovi z Kostomlat. On 1822 Ant. Peckovi.

Č. 11. 1797 Jan Glanz ujal chalupu po svém otci Matějovi. 1834 připsána jest synu Janovu Matějovi za 224 zl.

Č. 13. 1793 koupil Václav Novák od Mat. Rychetského chalupu za 210 zl. 1801 postupil ji synu Josefovi. Vdova po něm dala ji 1830 připsati synu Josefovi za 60 zl. 55 kr.

Č. 14. 1797 postoupil Václav Relich chalupu synu Josefovi za 115 zl. On 1832 synu svému Josefovi za 120 zl.

Č. 15. 1804 Matěj Sušenský ujal chalupu po neb. otci Matějovi za 100 zl. Téhož roku dal ji dceři Marii, provdané za Mat. Klicperu. 1832 připsána jest chalupa synu jeho Josefovi.

Č. 16. 1795 ujal Jos. Lubský chalupu po neb. otci Václavovi za 90 zl. 1832 připsána jest synu jeho Václavovi.

Č. 17. 1780 chalupu od Jos. Voběrky ujal Václ. Hlavatý za 110 zl. Později dal ji synu Václavovi.

Č. 18. 1791 prodal chalupu Jan Pomohač Václavu Nežerkovi za 80 zl. On ji 1807 dal synu Václavovi. Od něho koupil ji Václav Štok.

Č. 19. 1797 postoupila Rosina Kuchařová chalupu synu Antonínovi za 136 zl. Po něm dědil 1834 syn Josef Kuchař.

Č. 20. 1798 ujal chalupu po neb. otci Matějovi Jos. Němeček. Po roce vyměnil ji za domek Jiřího Fidlera v Kostomlatech. Fidler dal chalupu 1818 synu Jiřímu.

Č. 21. 1781 po smrti Jana Brynycha ujal chalupu Ant. Mézr za 96 zl. 1818 dal ji synu Josefovi.

Č. 22. 1797 koupil Ondřej Rellich chalupu od Veroniky Girtlerové za 210 zl. a prodal ji 1812 strýci svému Janu Dytrychovi.

Č. 23. 1807 ujal domin. chalupu Martin Kříž, později rychtář a hajný. 1818 dal ji synu Matějovi za 100 zl. 1833 koupil chalupu Jan Klanc.

Č. 24. 1792 dostal chalupu Martin Kail do zletilosti sirotka Ludmily po Janu Čápovi. 1797 ujala chal. Ludmila provdaná za Jakuba Bureše. Ti prodali ji 1803 Václ. Glanzovi.

Č. 25. 1805 ujal chalupu Václ. Rillich jako zeť po neb. Matěji Duškovi. 1835 připsána jest dceři jeho Alžbětě, provdané za Václ. Henyše ze Semic.

Č. 26. 1812 ujala chalupu po bratru Jos. Voběrkovi Marie Rašínová a prodala ji ihned Janu Kurkovi za 280 zl. Kurka 1831 Janu Klancovi.

Č. 27. 1794 Matěj Hlavička ujal chalupu po neb. tchánovi Matěji Hrázkém. 1818 syn jeho rovněž Matěj.

Č. 28. 1779 ujal Jan Pošík po pastor. otci Janu Mazurovi chalupu za 80 zl. Později tu hospodařil Josef Hrázký. 1830 koupil ji ve dražbě Václ. Heller.

Č. 29. 1781 Jos. Krupička ujal chalupu od tchýně Vorlíčkové za 88 zl. Později přiženil se ku vdově Josef Kříž.