Nadpis


Zpět

Kovansko

Osada založena byla v letech 1785 - 90 na ostrově Bobnického rybníka. Obyvatelé byli slezští přistěhovalci, Němci. Vrchnost jim postavila stavení. Polovici nákladu dala jim darem, druhou polovici spláceli v ročních lhůtách po 6 zl. 40 kr. Z počátku (od r. 1785 - 1788) ani z pozemků neplatili. Mimo to hospodáři po 120 zl., nehospodáři po 50 zl. na různé potřeby obdrželi. (Sommer)

Níže na místě prvém jmenováni hospodáři až na č. 5 a 8 jsou prvotní přistěhovalci.

Č. 1. Jiří Grospitsch (měl 42 míry polí), 1808 ujal chalupu Josef Grospitch a 1840 Fr. Grospitch.

Č. 2. Jan Schaar (43 míry), 1809 Ignác Schaar, 1831 Albin Schaar.

Č. 3. Ant. Exner (41 m.), 1809 Ant. Beschorn, 1822 Jan Beschorner.

Č. 4. Frant. Christen, 1798 Fr. Schüsler.

Č. 5. R. 1805 ujal chalupu Fr. Adelt (42 m.), 1823 Václav Riesner, 1832 Jos. Christen.

Č. 6. Josef Exner (40 m.), 1808 Václav Poupa, 1835 Josef Exner.

Č. 7. Ant. Wenzl (42 m.), 1809 Kar. Bartsch, 1835 Fr. Bartsch.

Č. 8. Fr. Tautz ujal chalupu 1805 (41 m.), 1832 Klement Tautz.

Č. 9. Ondřej Löve (41 m.), 1810 Jos. Löve.

Č. 10. Jos. Kramer (41 m.), 1818 Jos. Kramer.

Č. 11. Gottfried Bischof (19 m.), 1828 V. Riesner.

Č. 12. Jos. Tautz (20 m.), 1810 Kryštof Christen.

Č. 13. Ignác Klügel (20 m.), 1825 Matyáš Cibulka.

Č. 14. Frid. Drauschke (42 m.), 1822 Fr. Drauschke.

Č. 15. Ant. Beschorner (41 m.), 1809 Kar. Feer, 1832 Václav Feer.

Č. 16. Václav Hrubý (44 m.), 1793 Jan Novotný, 1803 Mat. Hampl, 1820 Josef Hampl.

Č. 17. Ondřej Hetver (41 m.), 1822 Ant. Hetver.

Č. 18. Jos. Maier (40 m.), 1820 Ignác Bitner.

Č. 19. Mich. Elsner (42 m.), 1822 Mich. Elsner, 1835 Fr. Elsner.

Č. 20. Fr. Gottschlich (47 m.), 1819 Jenovefa Gottsch., 1837 Jos. Christen.

Č. 21. Jos. Klinge (41 m.), 1817 Ant. Klinge, 1830 syn Vincenc.

Č. 22. Jos. Christen (41 m.), 1819 Jos. Christen.

Č. 23. Ant. Herman (41 m.), 1808 Jiří Hasler, a téhož roku ještě ujal chalupu Jos. Ludvík.

Č. 24. Škola.

Č. 25. Jos. Fasser (42 m.), 1810 Jos. Klar.

Č. 26. Jos. Schwatner (21 m.), 1809 Kar. Feer, 1809 Ant. Beschorner výměnou. Téhož roku ještě měl chalupu Antonín Exner, po něm Ludvík a Jakubec.

Č. 27. Ignác Schmied (20 m.), 1808 Ant. Pacelt, 1824 Ant. Pacelt.

Č. 28. Fr. Rotler (41 m.), 1808 Lud. Bittner, 1818 Kar. Bittner.

Č. 29. Ignác Rösner (41 m.), 1797 Jan Poupa, 1808 Jan Poupa, 1828 Jos. Christen.

Č. 30. Jiří Ludvík (41 m.), 1828 Ignác Ludvík.

Č. 31. Fr. Schisler (42 m.), 1798 Frant. Christen, 1809 Jos. Christen.