Nadpis


Zpět

Radenice

Po válce 30 leté byly v Radenicích 2 pusté chalupy: Jiránkova 30 korců, Řezáčova 20 korců.

V r. 1726 byly tu 3 usedlosti, jež měly výměry po 3 kopách rolí, a platilo se z každé roč. úroku 2 zl.

V usedlostech hospodařili:

Č. 1. 1712 ujal Martin Zelenka chalupu od Václ. Dvořáka za 76 kop. Ouroku roč. 2 zl. Roboty pěšé 2 dni týdně. 1737 přikoupil od vrchnosti 9 kop rolí ze zrušeného dvora čachovického za 90 kop gr. míš. Úrok mu pak byl zvýšen na 7 zl. 15 kr.; roboty měl jako celý sedlák 2 dni jízdní, 2 dni pěší v týdnu po celý rok. Po roce odprodal Zelenka 6 kop záhonů, takže při statku zůstalo 6 kop záhonů. 1743 ujal živnost syn Jakub Martin za 210 kop. 1762 Jakubův zeť Jiří Heřmanský. Od něho koupil živnost 1774 Jan Jiřínek, jemuž spolu svěřena byla živnost po neb. Kračmanovi na 20 let do vzrůstu sirotkův. 1809 ujal živnost sy Mat. Jiránek za 1000 zl. 1823 vyměnili si vzájemně živnosti s Václ. Kovářem ze Struh. Po 4 letech koupil živnost Jakub Fiala za 952 zl.

Č. 2. 1721 Jiří Misík ujal výměnou 3 kop. chalupu od bratra Jana. 1738 přikoupil 3 kopy záh. od Mart. Zelenky. Zvětšenou živnost odevzdal 1740 zeti Václ. Zelenkoi. Od něho kopil ji 1752 Pavel Kračman za 250 kop grošů a 1761 postoupil ji synu svému Karlovi. Mimo ourok byl povinen týdně 2 dni pěší robotou. 1772 po smrti Karla Kračmana a manželky ujal 6 kopovou živnost Jan Jiránek do vzrůstu dědicův. 1776 maje svou živnost po Heřmanském, postoupil onu Kračmanovskou na 15 roku Janu Svárovskému za 260 kop. 1792 připsána byla chalupa Jiřímu Kračmanovi.

Č. 3. 1733 přiženil se ku vdově po Václ. Ritterovi Jakub Chalupa a ujal chal. za 100 kop. 1752 ujal ji pastorní syn Adam Ritter. Po 2 letech postoupil ji švagru Janu Horálkovi. Tento 1762 Frant. Zuzákovi, od něhož přijal za ni 100 kop grošů a chaloupku na obecním místě postavenou.