Nadpis


Zpět

Soupis příjmeních vyskytujících se v matrice narozených pro obec Strachoňovice 1773 - 1784

V letech 1773 až 1784 byla pro budoucí římskokatolickou farnost vedena v rámci farnosti Urbanov samostatná matrika. Je uchována v Moravském zemském archivu ve fondu E67 na mikrofilmu pod evidenčním číslem 6826. Protože v mé oblasti zájmu je především obec Strachoňovice, dovolím si zde uveřejnit krátký soupis příjmení, která se v obci Strachoňovice v této matrice vyskytují. Nejedná se pochopitelně o všechna strachoňovická příjmení v dané době, ale pouze o krátký výsek, který se možné získat v matrice pro časový úsek 11 let.

Bartů, Beseda, Bláha
Dubský, Dvořák
Foit
Chalupa
Janek, Janoušek
Kolář, Kříž, Kubeš
Mikeš
Neužil, Nováček
Pokorný, Přibil
Svoboda
Teplý
Vetiška
Živný