Nadpis
[CNW:Counter]

Najdete zde:


Index příjmení

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - Ch - I - J - K - L - M - N - O - P - R - Ř - S - Š - T - U - V - W - Z - Ž


Význam a vznik příjmení, která se vyskytují v mé rodině

Podle knihy D. Moldanové Naše příjmení

Adamec - odvozenina z křestního jména Adam, tj. člověk stvořený ze země
Barták - z Bartoloměj, aramejského osobního jména = Tolmanův syn, oráč
Bartl - německá zdrobnělina osobního jména Bartholomäus (Bartoloměj); v naší rodině se toto jméno vyskytuje v novější době také jako Bártl - je to ovšem nová podoba tohoto jména, která se vyskytuje od počátku 20. století. Kdykoli předtím je jméno psáno jako Bartl.
Bartů - z osobního jména Bartoloměj
Bezděkovský - z místního jména Bezděkov nebo Bezděkovec
Bláha - z osobního jména Blažej, Blahoslav nebo Blahomil
Celer - z německého místního jména Zell, někdy z německého podstatného jména Seiler - provazník; zřídka z latinského přídavného jména celer = rychlý
Černík - z přídavného jména černý; též pták černohlávek nebo cikán
Čížek - z podstatného jména čížek - druh ptáka.
Frančík - z osobního jména Franc, podoby jména František
Fuchs - z německého podstatného jména Fuchs = liška; přeneseně člověk lstivý, mazaný, rezavý
Háva - z osobního jména Havel, ze staročeského podstatného jména Háva = ohava, nebo ze slovesa havati = planě mluviti
Havlíček - zdrobnělina osobního jména Havel (z Gallus = obyvatel Galie)
Herold - německé osobn jméno: heri = vojsko, walten = vládnout
Hněvkovský - z místního jména Hněvkov u Zábřeha, u Blatn= a Hněvkovice (4x v Čechách)
Hodík - zkrácenina a zdrobnělina staročeského osobního jména Hodislav
Horáček - zdrobnělina názvu obyvatele hornaté části země
Hubač (nebo Hubáč) - člověk s velikými rty
Jambor - z podstatného jména jambor = svobodný cikán
Janoušek - zdrobnělina osobního jména Jan - z hebrejského Jochánán = Bůh je mocný
Jirásek - z osobního jména Jiří (z řeckého geórgos = rolník)
Krýzl - zdrobnělina z osobního jména Kristián (= křesťan, Kristu zaslíbený)
Kužel - z podstatného jména kužel = hlav přeslice
Kyrous - snad z osobního jména Kilián
Lysý - z přídavného jména Lysý = holý, plešatý
Mácha - z osobních jmen Mařík, Matěj, Martin nebo Mauricius
Mašín - z osobních jmen začínajících na Ma-: Matěj, Mauritius
Míka - z osobního jména Mikuláš (z řeckého Nicolaos = vítězný mezi lidem)
Moták - ze slova motat; též moták = název dravého ptáka
Netolička - z místního jména Netolice nebo z osobního jména Netol
Novák, Novotný, Nový - z přídavných jmen nový nebo novotný = nový usedlík, soused
Pavlíček - zdrobnělina osobního jména Pavel, které vzniklo z latinského Paulus = malý
Pekař - podle povolání
Petřík - zdrobnělina osobního jména Petr, z řeckého petros = skála
Potůček - z místního jména Potok, možné i mlynář na potoce
Procházka - z podstatného jména procházka = přeneseně řezník; vandrovní tovaryš, zahaleč
Průša - od osobního jména Prokop (= Prokópios, průkopník, prospívající)
Rejthar - počeštěné německé podstatné jméno Reiter = jezdec
Řehák - česká podoba osobního jména řeckého původu Grégorios = bdělý
Schützner - z německého podstatného jména der Schütz = střelec
Sládek - zkrácenina z podstatného jména sladovník = výrobce sladu a piva
Svoboda - z podstatného jména svoboda = nevázanost, útočiště, výsada; svobodná selská živnost
Šalanský - z místního jména Žalany u Teplic, německy Schallan
Štambach - z místního jména Steinbach
Štambera - z místního jména Štamberk u Nového Města na Moravě, v obci Klánovice u Brandýsa nad Labem, v obci Pravětice u Vlašimi; z místního jména Steiberg
Trojan - prastaré slovanské osobní jméno, poprvé písemně zaznamenáno roku 1184; též z podstatného jména trojan = trojče
Tvrz - buď podstatné jméno = název zemanského obydlí; nebo z osobního jména Tvrdoslav
Vařečka - z podstatného jména vařečka
Větrovec - z místního jména Větrov; též z podstatného jména větrovec = větrný mlýn
Vojtěchovský - z místního jména Vojtěchov u Dubé, Hlinska a Litovle
Vorlíček - zdrobnělina z Vorel - z místního jména; podle domovního znamení
Zajíček - zdrobnělina od slova zajíc
Záruba - z podstatn=ho jména záruba = ohrada ze dřeva, zásek; nebo ze slovesa zarubat