Nadpis


Zpět

Soupis příjmení v matrice narozených pro farnost Urbanov 1724-1742

Publikováno v Rodorevue č. 1/2007.

Obec Urbanov se nachází asi 6 kilometrů severozápadně od města Telče v kraji Vysočina. Její farní obvod, římskokatolická farnost Urbanov, zahrnovala do roku 1784 celkem 10 obcí - Nevcehle, Ořechovou, Radkov, Rosičku (dnešní Panenská Rozsíčka), Sedlejov, Slejboř (dnešní Slaviboř) Strachoňovice, Stranná Urbanov a Žatče (dnešní Žatec). Pokud se podíváte na mapu, zjistíte, že se jednalo o dva celky obcí od sebe značně vzdálených - jedním centrem je Urbanov, druhým pak jeho lokalie Radkov, nacházející se jižně od Telče.
Občasně se vyskytují i zápisy z jiných vsí, např. z Černíče, která leží nedaleko Radkova, nebo z Bezděkova, ležícího u Panenské Rozsíčky.

Matrika, z níž jsem čerpala (celkově zahrnuje roky 1724 až 1784), se nachází v Moravském zemském archivu ve fondu E67 na mikrofilmu č. 7050. Jedná se o nejstarší samostatnou urbanovskou matrikou - starší záznamy se nacházejí v telčských matrikách, pokud vůbec existují. V knize se nacházejí jak zápisy o pokřtěných, tak i o oddaných a zemřelých. Vybrala jsem narozené, protože jména v této části zastoupená nejlépe reprezentují příjmení v obcích se vyskytující.
Matrika je psána latinsky ve formě jednoduchých záznamů, zpočátku je zde z rodinných údajů uvedeno pouze jméno a příjmení otce a jméno matky, později se u otce objevuje také povolání.

Při sestavování soupisu jsem použila pouze příjmení otců pokřtěných, nikoli jména kmotrů - zde je často složitější identifikace místa bydliště, kterým se řídím při třídění jednotlivých příjmení. Najdete zde tedy 12 abecedních soupisů seřazených podle obce, odkud křtěné dítě pocházelo.

Nevcehle
Bláha, Brichta, Buček, Burda, Háva, Holoubek, Holub, Hrubeš, Jelínek, Ježek, Kamarit, Klat, Komárek, Křen, Nechvátal, Nerad, Novotný, Pavlík, Petrů, Podstránský, Pospíchal, Poukar, Prnoha, Procházka, Přibil, Sedlák, Schönikl, Schuta, Skála, Skupa, Staněk, Šafránek, Štěpánek, Švejna, Vaněk, Valena/Velena, Vejmělek, Vospěl, Vyvadil, Zazimal

Ořechová
Benda, Beseda, Čížek, Freylach, Chalupa, Kolář, Nechvátal, Novák, Petrák, Pospíchal, Schönikl, Šnoflák, Toman, Trpičovský, Vospěl, Wiland

Radkov
Bártů, Berkovec, Brázda, Dvořák, Hošek, Janek, Kadlec, Komárek, Křížek, Lička, Lukšů, Lupač, Malík, Matoušek, Matras, Michal, Michka, Moučka, Neužil, Nikodým, Pavlíček, Pavlík, Pazdera, Pazderský, Přibil, Rod, Šentl (Schöntl), Schuta, Sklenář, Slouha, Smolín, Svoboda, Tesař, Tomáš, Valenta, Veselý, Vospěl, Zamazal

Rosička (Panenská Rozsíčka)
Bednář, Burda, Hejda, Hodek, Hons, Hruba, Hynek, Chabek, Jersa, Karásek, Kolář, Korbel, Kratochvíl, Mareš, Nechvátal, Pára, Pospíchal, Růžička, Slouha, Smékal, Smrčka, Svoboda, Šenkýř, Tkadlec, Trojan, Vodák, Zadražil, Zídek

Sedlejov
Beneš, Doležal, Drška, Háva, Hošek, Holoubek, Chalupa, Janský, Jarolím, Klat, Klika, Klíma, Kubík, Lazárek, Martin, Nechvátal, Nováček, Novák, Novotný, Ondráček, Pavlů, Pelíšek, Petrů, Popelín, Procházka, Růžička, Svoboda, Šafránek, Šnoflák, Šimeček, Toman, Tomášek, Uhlíř, Vacík, Vaváček, Vejslík, Vilím, Vospěl, Zazimal

Slejboř (Slaviboř)
Chaloupek/Chalupský, Kovář, Lička, Mašek, Pazdera, Skála, Vacík, Veselý

Strachoňovice
Bartů, Bednář, Bláha, Beseda, Chalupa, Janoušek, Kolář, Koukal, Kovář, Kříž, Lička, Matras, Mikeš, Neužil, Nováček, Pastor, Přibil, Slouha, Svoboda, Teplý, Vetiška, Živný

Stranná
Bednář, Hrůza, Motl, Petrák, Slouha

Urbanov
Bambula, Bednář, Brázda, Brichta, Coufal, Čihovský, Dvořák, Hilde, Holoubek, Chalupa, Klíma, Kotrba, Kučera, Kyselý, Mareček, Mikeš, Milíč, Nosek, Novotný, Panoš, Pešta, Pospíchal, Prášil, Procházka, Rakušan, Schuta, Šána, Šafránek, Šulista, Valenta, Zamazal, Zazimal, Zedník, Zochař

Žatče (Žatec)
Bártů, Brázda, Coufal, Dvořák, Chalupa/Chalupník, Jirák, Komzák, Kovář, Mazač, Mikšů, Nedvěd, Ondráček, Petrák, Procházka, Přibil, Veselý