Nadpis


Zpět

Mrákotín v lánovém rejstříku

Lánový rejstřík pro Mrákotín se nachází na šesti foliích - 124a až 126r. Zaznamenává celkem 43 usedlých. Nacházela se zde pouze půda třetí třídy, tj. žitná půda. Vzhledem k počtu usedlostí se dá předpokládat, že ve vsi v 70. letech 17. století žilo asi 180 až 300 obyvatel.

Na prvním místě je třináct držitelů pololánních usedlostí.

Halb Lähner Acker Terc. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl
Mandalena wittib Ržiha Kauba 6 28  
Giržik Sedlacžek Jakub Sedlacžek 6 29  
Matieg Pytlik stejný 6 24  
Pawel Netolycžka Dorotha Netolycžkowa 6 24  
Kasspar Hlawka Melchior Hlawka 5 30  
Ondržeg Filipek Jan Filypek 6 26  
Urban Kowarž   6 24  
Dorotha wittib Beseycžkowa Jakub Beseycžek 5 18  
Bieta wittib Sseybowa Waczlaw Sseyba 6 24  
Giržik Brichta Matias Brychta 6 25  
Gilek Pržibyl Matias Pržibyl 6 23  
Mikolass Neržad Wondra Neržad 7 28  
Jakub Jambor stejný 7 24  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jako druhý je uveden sedlák, který vlastnil jeden a půl čtvrtiny lánu, tj. zhruba třetinu lánu.

Anderthalb Viertler Acker Terc. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl
Hawel Buzek Ržiha Buzek 6 20  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následují čtvrtláníci - je jich celkem 14.

Viertl Lähner Acker Terc. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl
Gira Nosek stejný 8 12  
Jakub Lybal Jan Lybal 7 13  
Pawel Hamernik Matias Hamernik 6 11 4
Giržik Misarž Kržiž Ssalek 8 7  
Vikrotin Plat stejný 7 10  
Matieg Pess Waczlaw Pescht 6 12  
Christoff Baschta Jan Baschta 8 15 2
Jan Raž Thomass Raž 6 12  
Ondržeg Kucžera With Krakowsky 4 9  
Mathauss Pitka Wawra Pitka 4 9 4
Jakub Blaha Ržiha Blaha 5 9  
Jan Karkulik Ržiha Karkulik 7 15  
Mathauss Koschyna Matieg Schwarzu 7 10  
Ržehorž Mlynarž Urban Mlynarž      
          hat eine Mühl mit 2 gäng (má mlýn se dvěma náhony) 6 15  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poté jsou vyjmenováni domkáři bez půdy, celkem jich je šestnáct.

Häusler ohne Acker  
Majitel Předchozí majitel
Jakub Lauryn Kasspar Laurin
Waczlaw Kolarž stejný
Ondržeg Kotaun Pawel Kotaun
Thomass Semorad Mikolass Semorad
Siemon Menschik Hawel Menschik
          hat ein Mühl mit einem gang
Wondržeg Misarž Giržik Misarž
With Ssimanu stejný
Martin Tkadlecz Hawel Kreycžj
Martin Schwarz Kasspar
With Kreycžj Mach
Wawržinecz Laczyna Laczyna
Urban Kreycžj Lukass Laczyna
Peter Kreycžj Ambrož
Simon Chalupa Seindt im Lebendtnus briess 1656 nicht zurfinden
Jakub Peschek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jako poslední jsou uvedeny dvě pusté usedlosti:

nová: Zadražil hat seine Chaluppen 1678 wist gelassen und in dorff Swietly ein grössern Grund ang.

stará: Syrowatkowsky grunt - 14 dílů půdy