Nadpis


Zpět

Nová Ves v lánovém rejstříku

Nová Ves, stejně jako Růžená, leží na svazích masivu hory Javořice, spíše blíže k Třešti nebo k Batelovu než k Telči, kam podle panství spadala. Lánový rejstřík obsahuje Novou Ves na stránkách 105r až 107a, mezi obcemi Volevčice a Studnice, které leží na sever od Telče. Celkem se zde v době sepsání lánového rejstříku vyskytovalo 24 usedlíků, z toho 2 nově osedlí po roce 1657, kdy si v obci vystavěli chalupu (bez polí). Protože se Nová Ves nachází v kopcovité oblasti, najdeme zde pouze půdu třetí kategorie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celoláníci

Gantze Lähner Acker Ter. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl
Jakub Witu With Witu 1 54 --
Jiržikh Walesch Jan Walesch 1 54 --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třičtvrtěláníci

3/4 Lähner Acker Ter. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl
Sstiepan Stranskey Mathauss Stranskey 2 40 4
Jan Dobschu Waczlaw Dobschu 1 40 4
Waczlaw Ssimek Ržiha Kawalik 1 40 4
Matieg Nykodym Jiržykh Niodym 1 40 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pololáníci

Halb Lähner Acker Ter. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl
Thomas Kržecžiek stejný 1 27 --
Jakub Petru stejný 1 27 --
Matieg Bina stejný 1 27 --
Martin Nowak Peter Nowak 1 27 --
Matieg Berka Michal Berka 1 27 --
Matieeg Kržiž Barta Dworžak 1 27 --
Gira Fiala stejný 1 27 --
Pawel Tkadlecz Waczlaw Giru 1 27 --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtláníci
Viertler Acker Ter. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl
Martin Saukop Prokop Saukop 1 13 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chalupníci bez půdy
Chaluppner ohne grundt acker
Majitel Předchozí majitel
Mathauss mlynarž mit einer wiesen mühl
Simon Kowarž Jan Kowarž
Pawel Hluchey Albrecht Kowarž
Waczlaw Kreycžj Jakob Jocharž
Mathauss Lukschu Ržiha Chalupsky
With Kolarž Barta Sswecz
Albrecht Waniek Wainku
   
Ssimon Wolssanský Seithero 1657 auf der gemein erbaut
Anna Lukssowa