Nadpis


Zpět

Řídelov v lánovém rejstříku

Na okraji masivu Javornice a tamních lesů se na silnici spojující Telč s Horní Cerekví nachází ves Řídelov. Dnes zde žije cca 90 obyvatel, v polovině 17. století zde žilo kolem 50 osob. V obci se nacházel mlýn zvaný Drdácký - je zaznamenán i lánovým rejstříkem a jednu dobu na něm působili i mlynáři z černíčské rodiny Jonášových. Lánový rejstřík (fol. 98a) zde uvádí tři třičtvrtěláníky, dva pololáníky a dva domkáře bez půdy. Vzhledem k umístění vsi zde byla jen půda třetí kategorie. Z hospodářů se zde nacházejí Vyhlídal, Mazouch, Kantor, Komín, Valič, Drdák (mlynář) a Kocián.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třičtvrtěláníci

Drey Viertl Lahner Acker Tertia Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl
Kasspar Wyhlidal Jakub Keschnar 5 28 --
Urban Mazauch Pawel Mazauch 6 28 --
Matieg Kantor Josef Kantor 6 38 --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pololáníci

Halb Lahner Acker Tertia Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl
Hawel Komin Gira Komin 5 22 --
Waczlaw Walicž Kaspar Walicž 5 24 --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domkáři bez půdy
Heusler ohne Acker
Majitel Předchozí majitel
Matieg Drdak hat eine mühl mit einem gang Jan Drdak
Marek Koczyan Matauss Koczyan